Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden treedt als vijfde partner toe in het samenwerkingsverband Verdygo®

Gepubliceerd op 15 december 2022

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is het vijfde waterschap dat met WBL gaat samenwerken op het vlak van Verdygo®. Op 14 december maakten de bestuurders kennis met elkaar en brachten ze een bezoek aan de Verdygo® installatie in Weert. Deze bijeenkomst werd aangegrepen om een officiële intentieverklaring te ondertekenen. WBL is blij met de gezamenlijke doorontwikkeling van de Verdygo-techniek.

Klimaat, demografie, duurzaamheid en waterkwaliteit zijn volop in beweging. Het stelt nieuwe eisen aan afvalwaterzuivering. Innovatie is cruciaal om hieraan te kunnen voldoen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ziet Verdygo® als een belangrijk concept voor de toekomst. WBL en De Stichtse Rijnlanden zijn verheugd over de nieuwe samenwerking. Voor WBL is de vijfde samenwerkingspartner een mooie stap voorwaarts. Eerder ging WBL al een samenwerking aan met Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Rivierenland, Waterschap Rijn & IJssel en Hoogheemraadschap van Rijnland. Sindsdien zijn in een kort tijdsbestek met deze waterschappen diverse nieuwe modules ontwikkeld.

Modulair concept

Verdygo® is een innovatief, modulair ontwerp- en bouwconcept voor rioolwaterzuiveringsinstallaties, waarbij de onderdelen (modules) van de installaties bovengronds worden gebouwd en aan elkaar worden geschakeld middels ‘plug and play’. Dankzij deze modulaire, flexibele manier van bouwen is het veel gemakkelijker inspelen op toekomstige ontwikkelingen. De installatie kan relatief eenvoudig en snel aangepast worden aan de actuele vraag. Als grondlegger van de Verdygo-techniek zijn in de afgelopen jaren een groot aantal modules door WBL zelf ontwikkeld en in bedrijf genomen. Op diverse rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg zoals bijvoorbeeld Weert, Panheel en Stein zijn volledig nieuwe Verdygo-installaties gebouwd. Ook buiten de Provinciegrenzen worden nu al (gedeelten van) rwzi’s aangepast conform de gezamenlijk doorontwikkelde Verdygo-techniek. Om meer uit water te halen, zien we het liefst dat de nieuwe modules in samenwerking met andere waterschappen gerealiseerd worden. Er ontstaat daardoor kennisdeling. Door samen te werken ontstaat er ook een uitbreiding van beschikbare mankracht.

Samenwerkingsverband Verdygo®

Het samenwerkingsverband Verdygo® is inmiddels een echte volwassen samenwerking tussen 6 waterschappen. De schaalvoordelen van kennis delen, tijd besparen en zorgvuldig omgaan met schaarse bronnen werpt echt zijn vruchten af voor alle betrokkenen. Het samenwerkingsverband Verdygo® is daarmee al lang niet meer alleen een WBL aangelegenheid.