Investeren in de toekomst

Gepubliceerd op 10 september 2021

Het zal niemand ontgaan zijn dat Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) medio juli dit jaar in het nieuws is gekomen. Koppen over miljoenentekorten op investeringen en financieel wanbeleid hebben ons niet onberoerd gelaten.

Voordat WBL hierop een reactie en openheid van zaken kon geven, werd Limburg getroffen door een hoogwatercrisis van enorme omvang. Ook bij WBL is met man en macht gewerkt om haar rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's), gemalen en transportleidingen door de crisis heen te helpen. De nodige maatregelen zijn genomen om schade door hoogwater te voorkomen, de omgeving te bewaken en de waterzuivering zoveel mogelijk doorgang te laten vinden conform de reguliere bedrijfsvoering. Mogelijk kritieke issues konden zo door accuraat handelen en inzet van de benodigde expertise voorkomen of gecontroleerd worden. Achteraf kunnen wij constateren dat onze hardware, de RWZI's en gemalen, het hoogwater met verve doorstaan hebben. Er zijn uitdagingen geweest, maar geen grote problemen of schade en geen risico's voor omwonenden en milieu.

Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Tegelijkertijd is WBL zich ervan bewust dat er de komende jaren grote extra inspanningen gedaan zullen moeten worden op onze assets, zoals dat heet. Onze assets, ons materieel, de basis van onze rioolwaterzuivering, te weten de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties, 149 gemalen en 560 kilometer transportleidingen worden binnen de reguliere bedrijfsvoering van WBL continue gemonitord en regelmatig gecontroleerd met daarvoor bestaande procedures en methoden. Tegelijkertijd kijkt WBL naar de toekomst. Extra investeringen zullen de komende jaren nodig zijn om waar nodig oud materieel te moderniseren of vervangen en de waterzuivering in te richten naar de aangepaste wetgeving en voorbereid op duurzame toepassingen. Op het gebied van duurzaamheid is WBL al jaren een voorloper met zeer innovatief beleid.

Terug naar de berichtgeving in de media van medio juli jl. Onderstaand zullen wij in een aantal vragen & antwoorden toelichting geven bij het geschetste beeld van investeringstekorten en achterstallig onderhoud. Daarnaast geven wij inzicht in toekomstige investeringen voor innovatief, efficiënt en duurzaam waterzuiveringsbeheer waarvan al onze stakeholders, u, en het milieu profiteren.


Onze toelichting

In een aantal vragen & antwoorden geven wij een toelichting bij het geschetste beeld van investeringstekorten en achterstallig onderhoud. Daarnaast geven wij inzicht in toekomstige investeringen voor innovatief, efficiënt en duurzaam waterzuiveringsbeheer waarvan al onze stakeholders, u, en het milieu profiteren.

Naar vragen en antwoorden