Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Rijn en IJssel werken samen aan nieuw concept waterzuivering

Gepubliceerd op 10 november 2021

Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Rijn en IJssel hebben samen een intentieverklaring ondertekend voor de inzet van de Verdygo-techniek. Verdygo is een innovatief, modulair ontwerp- en bouwconcept voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. Met Verdygo is het mogelijk om snel en tegen lagere kosten in te spelen op klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van waterzuivering.

Met de officiële ondertekening van de intentieverklaring is Waterschap Rijn en IJssel het vierde waterschap waarmee Waterschapsbedrijf Limburg inzet op verdergaande vormen van samenwerking. Het Hoogheemraadschap Rijnland, Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Rivierenland gingen Waterschap Rijn en IJssel voor. De ondertekening vond plaats in Weert door Antoinet Looman, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel en Arnold Jansen, lid van het dagelijks bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Winterswijk

Met de intentieverklaring is voor Waterschap Rijn en IJssel de weg vrij om een verkenning te starten of het Verdygo-concept een oplossing is voor een wendbare afvalwaterketen die makkelijk kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en daardoor klaar is voor de toekomst. Daarbij gaat het om vier waterzuiveringsinstallaties die moeten voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Een van die vier is de rioolwaterzuiveringsinstallatie Winterswijk; daar wordt op dit moment verkend of de toepassing van Verdygo haalbaar is. De Kaderrichtlijn Water is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

Verdygo: modulair, flexibel en circulair

Verdygo is de naam van een nieuw concept in waterzuivering. Het concept is gebaseerd op de ontwikkeling van een modulaire, flexibele en duurzame afvalwaterzuiveringsinstallatie. Waterschapsbedrijf Limburg introduceerde het concept eerder al succesvol op verschillende zuiveringslocaties in Limburg, waaronder Roermond, Simpelveld, Wijlre en Hoensbroek. Recent zijn in Weert, Panheel en Stein nagenoeg volledige zuiveringsinstallaties in Verdygo-stijl gerealiseerd.

Voordelen van samenwerking

Waterschapschapsbedrijf Limburg ziet het liefst dat de Verdygo-techniek in samenwerking met andere waterschappen gerealiseerd wordt; de kennisdeling die daardoor ontstaat en de uitbreiding van beschikbare menskracht zorgen immers voor een belangrijk synergie-voordeel. Daarom ging Waterschapsbedrijf Limburg al eerder de samenwerking aan met andere waterschappen. De nu afgesloten intentieverklaring met Waterschap Rijn en IJssel vormt de opmaat voor een samenwerkingsovereenkomst waarin verdergaande vormen van samenwerking concreet tot uitdrukking komen.