Veelbelovende tussenstand project poederkooldosering

Gepubliceerd op 19 november 2021

De voorlopige resultaten van de praktijkproef naar het verwijderen van medicijnresten door poederkooldosering in Nereda zijn positief. De proef vindt plaats op de rwzi Simpelveld en is  gestart in april 2021 en heeft als doelstelling een verwijderingsrendement van minimaal 70%. De proef maakt deel uit van het landelijke innovatieprogramma van de STOWA en het Ministerie van IenW naar de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater. Uit de resultaten tot nu toe blijkt dat het doseren van poederkool het verwijderingsrendement verhoogt en geen nadelige invloed heeft op het zuiveringsproces.

Wat maakt deze proef bijzonder?

Het is de eerste keer dat de combinatie tussen het Nereda zuiveringsproces en poederkool in de praktijk wordt getest. Poederkool bindt de medicijnresten en wordt met het spuislib afgevoerd. In deze proef wordt het rendement van medicijnrestenverwijdering bij verschillende doseerniveaus van poederkool bepaald evenals het effect van de dosering op de effluentkwaliteit en de slibsamenstelling.Deze proef wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd met RHDHV en studenten van Zuyd Hogeschool. Gedurende 14 maanden wordt de concentratie van poederkool stapsgewijs verhoogd in één Nereda-straat. De andere straat fungeert als referentie. Medio oktober 2021 is de dosering verhoogd naar 15 gram poederkool per m3 influent.

Eerste resultaten

De eerste resultaten zijn positief en geven het volgende aan:

  • het verwijderingsrendement van de medicijnresten is van 25-30% verhoogd naar 35-45% bij een dosering van 5 gram poederkool per m3 influent;
  • het verwijderingsrendement wordt verhoogd naar 60-70 % bij een dosering van 10 gram poederkool per m3 influent;
  • de dosering heeft geen nadelige invloed op de verwijdering van stikstof en fosfaat;
  • de dosering heeft geen nadelige invloed op de korrelvorming en de bezinkingseigenschappen.
    De resultaten zijn begin november gepresenteerd op de Aquatech

Vervolg

Afhankelijk van de definitieve resultaten wordt in de tweede helft van 2022 besloten de techniek wel of niet op volle schaal toe te passen op de rioolzuiveringsinstallatie in Simpelveld voor de verwijdering van medicijnresten. Ook wordt overwogen om op praktijkschaal een aanvullende, korte proef uit te voeren met een duurzame koolsoort. De planning is erop gericht om uiterlijk eind 2023 de maatregelen genomen te hebben.


poederkooldosering