WBL op weg naar een digital twin van zuiveringsinfrastructuur met royal HaskoningDHV digital

Gepubliceerd op 31 maart 2021

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) zet in op de digitalisering van zijn 17 zuiveringen en 149 rioolgemalen. Royal HaskoningDHV Digital adviseert het waterschap bij deze digitale transformatie, die de bedrijfsvoering en het onderhoud toekomstbestendiger, slimmer en efficiënter maken. Royal HaskoningDHV Digital levert daarbij digitale expertise én 140 jaar ervaring in water.

De uitdagingen in het zuiveringsbeheer zijn groot. Klimaatverandering, de noodzaak tot verduurzaming en strengere regelgeving maken transportsystemen en zuiveringsinstallaties technisch steeds complexer. Tegelijkertijd kunnen steeds meer digitale technieken datastromen omzetten in hoogwaardige inzichten. Daarom zet WBL in op een digitale transformatie van zijn zuiveringsinfrastructuur, inclusief de toepassing van data science technieken zoals machine learning en artificial intelligence.

Door de digitale transformatie kan het waterschap betere beslissingen nemen, sneller adequate actie ondernemen, daardoor continu het maximale uit de installaties halen en zo zorgen voor een optimaal kostenefficiënte bedrijfsvoering. Daarnaast maakt digitalisering de bedrijfsvoering toekomstbestendig.

Remy Sleijpen, bestuurslid: ‘Als WBL gaan we de komende jaren een essentiële volgende stap zetten in het ontwikkelen van een data-gedreven bedrijfsvoering. Met de keuze voor Royal HaskoningDHV Digital hebben we een partner met een waardevolle combinatie van expertises: diepgaande kennis van zuiveringsbeheer én digitale know-how.’

Zelflerende algoritmes

De nieuwe samenwerking tussen WBL en Royal HaskoningDHV Digital bestaat uit twee delen. Het ene deel is de ontwikkeling en implementatie van een Big Data Platform. Dit platform verzamelt data uit de bronsystemen van WBL.

Het andere deel omvat de implementatie, op dit Big Data Platform, van een Aquasuite machine learning applicatie. Die bewaakt het functioneren van alle 149 rioolgemalen van WBL en signaleert vroegtijdig rioolvreemd water. Het toont de informatie op intuïtieve wijze aan de procesoperators in de Centrale Regelkamer van WBL.

Door met machine learning het systeem integraal te benaderen, gaat het steeds beter presteren. Het maakt daarmee ook een efficiënter beheer en voorspelbaar onderhoud mogelijk - de grootste kostenpost voor waterschappen. Vanaf september 2021 zullen de Aquasuite applicatie en het Big Data Platform volledig operationeel zijn voor alle 149 gemalen.

Het geheel gaat deel uitmaken van een digital twin, de virtuele kopie van het hele waterzuiveringssysteem van het waterschap. In de toekomst zullen WBL en Royal HaskoningDHV Digital hier nog veel meer data science toepassingen aan toevoegen, waaronder modules van het door Royal HaskoningDHV Digital ontwikkelde Aquasuite platform.

Microsoft azure als fundament

Het professioneel implementeren en beheersen van deze snel ontwikkelende technologieën, die 24/7 moeten draaien voor operationele ondersteuning van operators en onderhoudspersoneel, stelt structureel hoge eisen aan het te gebruiken cloud-platform. Mede daarom heeft WBL gekozen voor Microsoft Azure voor het operationaliseren van het Big Data Platform en de geavanceerde machine learning en artificial intelligence oplossingen. Royal HaskoningDHV Digital is voor WBL de partner die de komende zes jaar deze Azure omgeving ontwikkelt en beheert, en daar de geavanceerde data science toepassingen in operationaliseert.

Aris Witteborg, Leading Professional Digital Smart Water bij Royal HaskoningDHV Digital: “Wij zijn bijzonder blij dat we de komende jaren de partner van WBL mogen zijn bij het realiseren van zijn vooruitstrevende visie. Deze past naadloos bij onze visie op de rol van digital twins in het toekomstige zuiveringsbeheer. Zo geven we inhoud aan ons motto: enhancing society together!”