Duurzame rioolwaterzuiveringsinstallatie in Panheel en Stein in bedrijf genomen

Gepubliceerd op 9 juni 2021

De nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in Panheel en Stein zijn in bedrijf genomen. Dat is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Waterschapsbedrijf Limburg en haar bouwpartners, Combinatie Mobilis en Croonwolter&dros (CMC), ENGIE en ELIQUO Water & Energy. De RWZI’s zijn gelijktijdig gebouwd volgens het innovatieve Verdygo®-concept van Waterschapsbedrijf Limburg en voorzien van de Nereda® technologie, een product van Royal HaskoningDHV waarmee de doelstellingen van compact en voordelig bouwen kunnen worden behaald en de meest duurzame oplossing voor de toekomst wordt gerealiseerd.

Gelijktijdig ontwikkelen en bouwen

Door de installaties gelijktijdig te ontwikkelen en te bouwen, zijn kosten en tijd bespaard en hebben betrokken partijen kunnen profiteren van ervaringen en inzichten op beide locaties. Beide zuiveringsinstallaties gaan na het doorlopen van de opstartfase op energie-efficiënte wijze voldoen aan de aangescherpte lozingseisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Vanaf 1 juli wordt het functioneren van de nieuwe installatie in Panheel een jaar lang gemonitord. ‘Wij zijn trots op de kwaliteit van de Verdygo-installaties in Panheel en Stein die ten tijde van de COVID-19 pandemie toch in korte tijd gebouwd zijn met vier samenwerkende partijen. Een ongekende prestatie voor de sector’, zegt dagelijks bestuurslid WBL Arnold Jansen. ‘In Panheel en Stein hebben we samen opnieuw een forse stap voorwaarts gezet op verdergaande duurzaamheid van onze infrastructuur.’

Meerjarige samenwerking

Waterschapsbedrijf Limburg is in 2018 een meerjarige samenwerking aangegaan met een aantal partijen, waaronder de genoemde bouwpartners (raamcontractanten). Dit zorgt ervoor dat de kennis en ervaring die tijdens het ontwerp- en bouwproces gezamenlijk wordt opgedaan behouden blijft, wat een groot voordeel is bij de bouw van meerdere RWZI’s in Verdygo-stijl. Bij de nagenoeg gelijktijdige realisatie van de RWZI’s in Panheel en Stein hebben betrokken partijen dan ook slim gebruik gemaakt van de ervaringen en inzichten gedurende de ontwerp- en bouwperiode. Daarnaast is geleerd van de ervaringen tijdens de bouw van de Verdygo-installatie in Weert (2019). ‘Met de huidige kennis en ervaring is het Verdygo-concept klaar om uitgerold te worden in heel Nederland’, aldus Jansen.

Verdygo

De RWZI’s in Panheel en Stein zijn respectievelijk de zesde en zevende in Verdygo-stijl, een revolutionaire, duurzame en modulaire bouw- en ontwerptechniek voor RWZI’s. Verdygo-bouw maakt maatwerk op de RWZI-locaties mogelijk. Zo kunnen de gestandaardiseerde modules gecombineerd worden en flexibel worden opgesteld afhankelijk van het karakter en de mogelijkheden van de betreffende locatie. In samenwerking met ENGIE en WBL bouwden mbo-studenten van Vakwijs/ Goflex in Stein een deel van de modules. Jansen: ‘De studenten bij Goflex/Vakwijs hebben ongestoord aan de techniek van de modules kunnen bouwen, terwijl het civieltechnische werk op de projectlocatie vorderde. Iets dat de veiligheid en kwaliteit op beide locaties ten goede kwam. Door samen te werken met Goflex/Vakwijs hebben we invulling gegeven aan social return aangezien deze opleidingen jongeren én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zij-instromers opleiden voor een vak in de techniek. Op deze wijze nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en we zijn trots dat deze samenwerking succesvol is verlopen.’.

Ontwikkeling modules

Diverse andere waterschappen in Nederland zijn al overtuigd geraakt van de onmiskenbare voordelen die het Verdygo-concept te bieden heeft. Zo werkt WBL nauw samen met de waterschappen Vallei & Veluwe en Rivierenland aan de ontwikkeling van nieuwe Verdygo-modules. Jansen: ‘In 2019-2020 ontwikkelden we samen met Vallei & Veluwe in vijf maanden vijf nieuwe modules. Deze zijn toegepast op de nieuwe RWZI’s in Stein en Panheel en daarnaast in Terwolde, een RWZI-locatie van Vallei & Veluwe. Met waterschap Rivierenland hebben we in 2020 een zesde module ontwikkeld.’