Nieuwe rwzi Stein voorbeeld van succesvol sociaal ondernemerschap

Gepubliceerd op 18 februari 2021

Zes mbo-studenten van Goflex/Vakwijs in Stein - jongeren, maar bijvoorbeeld ook een statushouder - bouwen sinds eind oktober intensief mee aan de verschillende modules die uiteindelijk samen de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) voor Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) in Stein en Panheel gaan vormen. De parkeerplaats bij de trainingslocatie van Goflex/Vakwijs, nog geen vijf kilometer van de RWZI in Stein, is hiervoor speciaal vrijgemaakt. Daar worden de modules in elkaar gezet.

De compleet nieuwe RWZI in Stein moet in mei 2021 in bedrijf zijn. ENGIE is voor dit project de hoofdaannemer. In de aanbesteding was social return voor WBL een belangrijke factor. In ENGIE heeft het waterschapsbedrijf hierin een gelijkgestemde partner gevonden. “Door samen te werken met Goflex/Vakwijs geven we invulling aan social return”, legt tendermanager Coen Smits namens ENGIE uit. “Zij leiden jongeren én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op voor een vak in de techniek.” Dat de trainingslocatie in Stein zo dicht bij het terrein van de RWZI ligt, noemt hij ‘een bonus in het kader van duurzaamheid’, een andere belangrijke voorwaarde in de aanbesteding. “Hierdoor beperken we de reisafstand die we in het kader van het project afleggen. Made in Stein is toch heel wat anders dan made in China.”

Extra trots bij studenten

“Het meewerken aan de bouw van de RWZI is een mooie opdracht voor onze studenten omdat het project een kop en een staart heeft”, geeft adviseur Michaël Elsenbach namens Goflex/Vakwijs aan. “Dat maken ze niet vaak mee. Ze lopen in de regel vier dagen in de week mee in de praktijk van onze opdrachtgever, gaan een dag naar school en volgen nog vakmodules bij Vakwijs. Maar bij dit project is een deel van onze studenten van begin tot eind betrokken en dat maakt ze extra trots.” De mbo-studenten werken gedurende het project samen met de professionals van ENGIE. En natuurlijk worden ze ook vanuit Goflex/Vakwijs begeleid door docenten en praktijkbegeleiders. “Wat je in een intensief project als dit ziet, is dat er door onze studenten en de mensen van ENGIE gespeeld wordt met rollen. Soms delen onze studenten de lakens uit”, zegt Elsenbach met een glimlach. “De nauwe samenwerking geeft hen het vertrouwen dit te doen. Kennisoverdracht is hierdoor geen eenrichtingsverkeer.”

Volgens het Verdygo-concept

De nieuwe RWZI’s in Stein en Panheel zijn ontworpen volgens het Verdygo-concept. Een innovatieve ontwerp- en bouwtechniek waarbij met modules wordt gewerkt. Een concept dat WBL zelf heeft ontwikkeld. “Een groot voordeel van dit modulaire systeem is dat de modules, indien nodig, gemakkelijk kunnen worden vervangen. Daarbij kan de RWZI naar behoefte eenvoudig worden op- en afgeschaald. Ook kunnen nieuwe zuiveringstechnologieën sneller in de praktijk worden gebracht. Zo kunnen we als WBL beter inspelen op technologische, demografische en klimatologische ontwikkelingen”, licht George van Oijen, projectleider van WBL toe.

De modules kunnen op een willekeurige plek in elkaar worden gezet en worden getest om vervolgens op het terrein van de uiteindelijke RWZI volgens het plug & play-principe aan elkaar te worden gekoppeld. Vóór 2030 wil WBL op deze manier driekwart van haar in totaal zeventien RWZI’s (gedeeltelijk) inrichten.

Belangrijkste succesfactor

De modulaire techniek is volgens Smits en Elsenbach de belangrijkste succesfactor van Verdygo. Zeker ook wat betreft de invulling van social return in het project. “De modules kunnen we immers in relatieve rust bij ons op het terrein bouwen. Waardoor onze studenten de ruimte krijgen fouten te maken”, legt Elsenbach uit. “Terwijl het civieltechnische werk op de projectlocatie vordert, kunnen we bij Goflex/Vakwijs ongestoord al bouwen aan de techniek van de modules. Iets dat de veiligheid en kwaliteit op beide locaties ten goede komt”, vult Smits hem aan. Dat het bouwen van de modules en de civieltechnische werkzaamheden parallel lopen, levert volgens Van Oijen bovendien aanzienlijke tijdwinst op ten opzichte van de traditionele aanpak, waarbij installaties in beton worden gegoten.

Elkaar gevonden

Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en deze vergroten, is voor WBL een belangrijk uitgangspunt in alles wat ze doet. Kennis delen staat hierbij voorop. Dit blijk wel uit het motto van het waterschapsbedrijf: “water. samen halen we er meer uit”. ENGIE deelt de genoemde uitgangspunten. Met Goflex/Vakwijs werkt ENGIE bijvoorbeeld al jaren samen als het gaat om de opleiding en ontwikkeling van vakmensen. In dit project hebben de drie partijen elkaar gevonden. “De RWZI in Stein is straks voor ons alle drie een mooi visitekaartje”, verwoordt Elsenbach het gezamenlijke gevoel. “Nu hopen dat we bij de oplevering ook samen een klein feestje kunnen vieren. Door corona zijn onze studenten nog helemaal niet op het terrein van de RWZI geweest. Het zou de kers op de taart zijn wanneer dat snel na de oplevering wél kan.”