Zomers Hoogwater

Gepubliceerd op 9 augustus 2021

Midden zomer 2021. Voor het eerst sinds de invoering van het systeem van weercodes gaf het KNMI code rood af voor zware regen en wateroverlast. En niet voor niks; de hoeveelheid regenwater in millimeters binnen 24 uur overtrof plaatselijk in Limburg de normale hoeveelheid die valt in één of twee maanden.

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft na het weeralarm en de eerste prognoses van hoogwater direct een crisisteam opgeschakeld om de situatie en eventuele kritieke issues bij haar 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s),149 gemalen en netwerk van transportleidingen in kaart te brengen en de aanhoudende de crisis te bewaken. Door snel signaleren - soms ook door verontruste omwonenden van de rwzi’s en gemalen - en onderlinge afstemming konden eventuele problemen worden voorkomen.

Inzet en samenwerking van alle partijen binnen en buiten WBL, waaronder crisisteam, ondersteunende teams, medewerkers in het veld, externe experts en hulpdiensten zorgde ervoor dat we het water het hoofd konden bieden. Door adequaat anticiperen op meldingen heeft WBL de schade aan haar installaties en de gevolgen voor de waterzuivering weten te beperken.

Daar waar de reguliere bedrijfsvoering door extreme toevoer van regenwater gestremd werd en noodzakelijkerwijs rioolwater ongezuiverd is geloosd in de Maas, kan WBL garanderen dat het hier zeer beperkte hoeveelheden betrof die bovendien door het volume aan water in de Maas en aanleverende rivieren en stromen significant verdund werden. Daarmee vormde het geen bedreiging voor de kwaliteit van het Maaswater.

De eindafrekening wordt nu opgemaakt; WBL trekt haar lessen en definieert verbeterpunten door uitvoerige evaluatie door en met alle betrokkenen. Op basis hiervan worden processen en werkwijze zo nodig aangepast om nog beter voorbereid te zijn op de toekomst.

De installaties van WBL hebben de recente hoogwater crisis goed doorstaan en dat geeft vertrouwen. Wij kijken vooruit en zetten innovatieve toepassingen in om de waterzuivering - ecologisch schoon water voor mens en natuur - ook in de toekomst te verzekeren.