Nieuwe persleiding van 4 kilometer tussen Venlo en Velden

Gepubliceerd op 5 november 2020

De maar liefst 4 kilometer lange persleiding tussen Venlo en Velden wordt vervangen. De persleiding pompt het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Velden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschapsbedrijf Limburg in Venlo.

Via de persleiding wordt het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Velden afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Venlo. Het goed functioneren van deze persleiding is dus van groot belang om het afvalwater goed af te kunnen blijven voeren. Er bestond al een vermoeden dat de persleiding tussen Velden en Venlo in slechte staat was vanwege enkele leidingbreuken in de afgelopen jaren. Na een grondige inspectie bleek de persleiding over de hele lengte te zijn verzwakt. De inspectie liet zien dat de persleiding zowel aan de binnen- als de buitenkant was aangetast.

Werkzaamheden

De uitvoerende werkzaamheden zijn afgelopen zomer gestart (juli 2020) en duren tot eind 2020 (december). De graafwerkzaamheden in de buurt van Valuas in Venlo zijn reeds afgerond. Het fietspad aldaar wordt begin november opnieuw geasfalteerd. Het fietspad zal nog tot eind van dit jaar afgesloten zijn. Er is een omleidingsroute aangegeven.

Vervanging asbest-cement buizen

De oude leiding, die bestaat uit asbest-cement buizen, wordt vervangen door een HDPE (High Density Polyetheen) exemplaar. De oude buizen worden niet afgebroken, maar in hun geheel verwijderd met behulp van een kraan. Vervolgens worden de buizen verpakt en in een container afgevoerd. Omdat de buizen in hun geheel verwijderd worden, komen er geen stoffen vrij en levert dit geen gevaar op voor voorbijgangers of omwonenden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een vakkundige aannemer die werkt volgens de geldende voorschriften bij het werken met asbest.


Video persleiding

Bekijk via onderstaande link de video over de nieuwe persleiding tussen Venlo en Velden.