SUPERLOCAL-winnaar 'The Innovation in Politics Award 2020'!

Gepubliceerd op 3 december 2020

Het project SUPERLOCAL Super Circular Estate heeft The Innovation in Politics Awards 2020 gewonnen! SUPERLOCAL won in de categorie 'Ecology'. Met de prijzen wil The Innovation in Politics Institute het politieke werk in Europa erkennen en ondersteunen. Ieder jaar wordt er een jury samengesteld om te beslissen wie de prijs wint. Dit jaar waren er 1.058 juryleden uit 47 landen. Vanuit 22 landen kreeg het project SUPERLOCAL 389 keer het commentaar 'uitstekende inzending'.

Binnen het circulaire woonproject SUPERLOCAL werken drinkwaterproducent WML (Waterleiding Maatschappij Limburg) en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) samen aan de realisatie van een gesloten waterkringloop die regenwater en huishoudelijk afvalwater opvangt en lokaal zuivert.

Uitstekende samenwerking en vernieuwingsdrang

"Fantastisch dat we als Kerkrade met SUPERLOCAL hebben gewonnen," zegt verantwoordelijk wethouder Tim Weijers van de gemeente Kerkrade (Ruimtelijke Ordening/Openbare Ruimte/Volkshuisvesting) die online de felicitaties van de vakjury in ontvangst nam namens de 12 projectpartners. "De prijs is een mooie bekroning voor de uitstekende samenwerking en vernieuwingsdrang die we met z'n allen getoond hebben. Met gepaste trots zien we dat dit bijzondere project, dat in Bleijerheide ook bijdraagt aan de leefbaarheid van deze wijk, ook ver buiten onze regio gezien en gewaardeerd wordt. Mijn dank en felicitaties gaan uit naar onze projectpartners." Bij de prijs hoort ook een award en die komt in de loop van december naar Kerkrade. Normaal gesproken wordt de prijs, die sinds 2017 jaarlijks wordt uitgereikt, uitgereikt op een locatie ergens in Europa. Dit jaar zou dit vanuit Berlijn zijn. Door het coronavirus is dat dit jaar niet mogelijk. Vanaf november presenteerden de partijen zich online en konden de juryleden stemmen.

SUPERLOCAL - Super circular Estate

In het SUPERLOCAL-project in Bleijerheide worden zo veel mogelijk materialen van voormalige hoogbouwflats gebruikt voor de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van de openbare ruimte. Er komen 130 nieuwe betaalbare huurwoningen, een gemeenschappelijke ruimte voor bewoners en omwonenden en een gesloten waterkringloop die regenwater en huishoudelijk afvalwater opvangt en lokaal zuivert (gerealiseerd door WML en WBL). SUPERLOCAL is een circulair bouwproject dat in het teken van duurzaamheid en bewonersparticipatie staat. Projectpartners zijn: HEEMWonen, Gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Dusseldorp, bouwbedrijven Jongen, Stadsregio Parkstad Limburg, WML, Waterschapsbedrijf Limburg, Zuyd Hogeschool, Veras, gemeente Landgraaf en gemeente Brunssum. Bijzonder aan de wijk is dat de woningen gemaakt zijn van de materialen van de flats die hier tot kort geleden stonden. Voormalige bewoners en omwonenden denken actief mee over de plannen voor het gebied. In het project zijn nieuwe methodes bedacht en getest om materialen zoals beton, bakstenen en hout opnieuw te gebruiken voor de bouw van woningen en de aanleg van het openbare gebied (bijvoorbeeld voor de aanleg van paden). Ook wordt duurzaam omgegaan met water in deze nieuwe buurt. Het project kreeg twee grote Europese subsidies, namelijk uit Life en UIA. Vanuit UIA staat het project bekend onder de naam Super Circular Estate.

Ga voor meer informatie over SUPERLOCAL- Super Circular Estate naar www.superlocal.eu