Hoogheemraadschap van Rijnland kiest voor Verdygo®

Gepubliceerd op 3 december 2020

Het Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) hebben samen een intentieverklaring ondertekend voor de doorontwikkeling van de Verdygo-techniek. Verdygo is een innovatief, modulair ontwerp- en bouwconcept voor rioolwaterzuiveringsinstallaties.

"We staan voor enorm grote opgaven", aldus bestuurslid van Rijnland Thea Fierens. "Door klimaat, circulariteit en energie is Nederland in beweging, daarom is het van belang dat ook afvalwater en dus onze zuiveringen in beweging zijn. Vernieuwing is hard nodig om goed op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen. Wij zien Verdygo als een belangrijk concept dat ons daarbij kan helpen. Het is een mooie uitdaging en een grote stap voorwaarts. Ik ben dan ook erg verheugd over deze nieuwe samenwerking." Met de ondertekening van de intentieverklaring is een eerste formele stap gezet richting daadwerkelijke samenwerking. In de intentieverklaring worden onder andere zaken geregeld voor het samenwerken bij de doorontwikkeling van modules, de planning en de inzet van resources.

Ook WBL is blij met de samenwerking. "Hoogheemraadschap van Rijnland is het derde waterschap waar we deze weg mee inslaan", vertelt WBL-bestuurslid Arnold Jansen. Als grondlegger van de Verdygo-techniek heeft WBL in de afgelopen jaren een groot aantal modules zelf ontwikkeld en in bedrijf genomen op diverse rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg. "Het is WBL eigen om kennis uit te wisselen met andere organisaties en deze samenwerking op het gebied van de (door)ontwikkeling van de Verdygo-techniek is hier een mooi voorbeeld van. Door onze kennis met elkaar te delen komen we samen verder. We kijken ernaar uit om de samenwerking verder vorm te geven." Er vinden ook al gesprekken plaatst tussen de vier partnerwaterschappen (Vallei & Veluwe, Rivierenland, Rijnland en WBL) om de samenwerking vorm te gaan geven.

Synergie-voordeel

Verdygo is een innovatief, modulair ontwerp- en bouwconcept voor rioolwaterzuiveringsinstallaties, waarbij de onderdelen (modules) van de installaties bovengronds worden gebouwd en aan elkaar worden geschakeld door middel van 'plug and play'. Dankzij deze modulaire, flexibele manier van bouwen is het veel gemakkelijker inspelen op toekomstige ontwikkelingen: de installatie kan relatief eenvoudig en snel aangepast worden op de actuele vraag. WBL realiseerde in Weert al een nagenoeg volledige Verdygo-installatie en in Panheel en Stein worden momenteel 2 nieuwe Verdygo-installaties gebouwd. Maar WBL ziet het liefst dat de nieuwe modules in samenwerking met andere waterschappen gerealiseerd worden; de kennisdeling die daardoor ontstaat en de uitbreiding van beschikbare mankracht zorgen immers voor een belangrijk synergie-voordeel. Daarom ging WBL in 2019 al de samenwerking aan met Waterschap Vallei & Veluwe en Waterschap Rivierenland. Sindsdien zijn in een kort tijdsbestek met deze waterschappen 6 nieuwe modules ontwikkeld. Op dit moment is Waterschap Vallei & Veluwe bezig met de bouw van een eerste Verdygo-installatie in Terwolde. Bij de samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat de gedachte uit naar de ontwikkeling van slib-gerelateerde modules. Daarnaast gaat Rijnland onderzoeken of een grootschalige toepassing van de modules binnen haar beheersgebied tot de mogelijkheden behoort.