Strategisch adviseur

Gepubliceerd op 10 mei 2022 (om 15:50)

‘‘…Innovatieve visionair die toekomstscenario’s met lef vertaalt naar kansen voor de waterketen’’

Ons team

De sector Strategie en Innovatie (S&I) zoekt een Strategisch Adviseur Innovatie. Binnen deze sector werken 15 medewerkers. Het team kenmerkt zich met de volgende kernwoorden: innovatief, vooruitstrevend, toekomstgericht, ambitieus, flexibel en samen.

De sector Strategie & Innovatie is verantwoordelijk voor de strategische inhoudelijke sturing, het opstellen van programma's en projecten, het initiëren van innovatie-activiteiten en het bewaken van de realisatie van de PDCA-cyclus op strategisch niveau. Het takenpakket van S&I kan in hoofdlijnen worden onderverdeeld in de strategische advisering, behartiging van portfoliomanagement, informatiemanagement, asset management en innovatie op strategisch niveau.

Dit doe jij

Als Strategisch Adviseur heb je een initiërende rol in het realiseren en integreren van innovaties. Je bent adviseur op het gebied van scenario- en bedrijfsontwikkeling. Rekening houdend met ontwikkelingen en trends zoals waterkwaliteit, circulariteit, influentmanagement en effluenthergebruik en de bestuursvisie, vertaal je deze mee naar toekomstscenario's voor de organisatie. Daartoe ontwikkel en onderhoud je, in samenspraak en samenwerking met de andere strategen, relevante externe contacten met o.a. waterschappen, provincies, kenniscentra en het bedrijfsleven. Je betrekt alle partijen voortijdig om zodanig relevante scenario’s voor onze organisatie te schetsen. Je analyseert, identificeert en vertaalt de gekregen input van diverse stakeholders naar de organisatiecontext. Jouw collega’s fungeren als klankbord om bij te dragen aan het eindresultaat. Resultaten kunnen de vorm hebben van een uitgewerkte langetermijnvisie of een integrale aanpak voor de gebiedsvisie.

Dit ben jij

 • Je hebt een academisch werk- /denkniveau, werkervaring in de waterketen is wenselijk, maar geen must.
 • Je hebt affiniteit met technische en technologische ontwikkelingen.
 • Je bent een creatieve netwerker en je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je kunt gemakkelijk ontwikkelingen en trends vertalen naar de organisatiecontext.
 • Je denkt in kansen, oplossingen en alternatieven die onze organisatie en positionering versterken op de langere duur.
 • Je bent een teamspeler en houdt oog voor de gezamenlijke doelen en belangen van WBL en al haar stakeholders.
 • Je bent een innovatieve, open-minded omdenker.
 • Je bent communicatief sterk onderlegd.

Dit zijn wij

Water, samen halen we er meer uit!
Waterschapsbedrijf Limburg zorgt voor de realisatie van de transport- en zuiveringstaak van afvalwater. Schoon water is niet vanzelfsprekend. Iedereen gebruikt dagelijks zo'n 120 liter water. Om te drinken, te douchen, het toilet door te spoelen, voor de afwas en de wasmachine. Ook bedrijven gebruiken en vervuilen water. Al dat water verdwijnt vervolgens in het riool. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) transporteert het afvalwater van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven naar haar 17 rioolzuiveringsinstallaties. Na zuivering met de meest innovatieve en duurzame technieken geven we jaarlijks ca. 150 miljoen m3 water als schoon water terug aan beken en rivieren. Het restproduct – ca. 100.000 ton zuiveringsslib – wordt gedroogd en hergebruikt als brandstof. Zo krijgen gezuiverd water én zuiveringsslib weer een nieuwe bestemming en wordt de natuurlijke kringloop gesloten. Waterschapsbedrijf Limburg staat voor de uitdagende opdracht om de bedrijfsvoering te innoveren en te verduurzamen. Binnen de organisatie is procesgericht werken het centrale uitgangspunt. Daarbij ligt de kracht in het denken vanuit de samenhang van de werkzaamheden en processen. Vanuit het groeiperspectief “Waterkracht” werkt Waterschapsbedrijf Limburg aan een organisatie-ontwikkelingstraject met de volgende doelstellingen:

 • Het versterken van de executiekracht.
 • Het versterken van de strategie- en innovatiekracht.
 • Het versterken van de samenwerking in de waterketen.
 • Een meer toekomstbestendige organisatie, flexibel en wendbaar.

Dat doen we samen met circa 250 betrokken collega’s, want de waarde zit in mensen.
Onze kernwaarden zijn samenwerken, verbinden, innoveren en continu verbeteren. Het eindresultaat: duurzame winst voor mens en milieu.

Dit bieden wij

‘Werken én blijven ontwikkelen’
Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring bieden wij een salaris van maximaal €5.821,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (salarisschaal 12, conform cao Werken voor Watershappen, peildatum 1 januari 2021). Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van circa 21% van jouw salaris (incl. vakantiegeld) en beschik je over een Persoonsgebonden Basis Budget van €6.000,- (per 5 jaar) voor vitaliteits-, opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Waterschapsbedrijf Limburg heeft verder uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden en goede thuiswerkfaciliteiten. Jouw werklocatie is ons hoofdkantoor in Roermond.

Solliciteren

Jouw sollicitatie voorzien van een CV ontvangen wij graag uiterlijk 2 juni 2022 per mail via sollicitatie@wbl.nl. Geef in je motivatie aan waarom je voldoet aan het door ons gewenste profiel en je deze rol binnen onze organisatie zeker ziet zitten.


Meer weten?

Voor meer informatie over het werving- en selectieprocedure kun je contact opnemen met Senior HRM adviseur Geerte Deenen-Ottenheim 06 83 80 69 64. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Geert Tummers, sectordirecteur Strategie en Innovatie, 06 50 46 82 66.