WBL wint European Innovation Procurement Award 2021https://www.wbl.nl/Paginas/WBL-wint-European-Innovation-Procurement-Award-2021.aspxWBL wint European Innovation Procurement Award 2021<p><strong>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft de eerste prijs behaald bij de European Innovation Procurement Awards 2021. Dat is vandaag bekendgemaakt tijdens de EIC-top in Brussel. In de categorie ‘Facing societal challenges’ bleek het project PCP & PPI goed voor een eerste prijs. De jury roemde het inspirerende concept en de innovatieve slagkracht van WBL. </strong></p><p><br></p><p>Tijdens de European Innovation Council-top in Brussel vond de eerste editie van de European Innovation Procurement Awards plaats. Deze prijzen worden uitgereikt aan de hoogst gewaardeerde publieke en private inkopers die gebruikmaken van innovatieve inkooppraktijken in heel Europa. De wedstrijd onderstreept het belang van een nauwe samenwerking tussen koper en leverancier om innovatieve oplossingen op de markt te brengen. Criteria daarbij zijn onder meer transformatie richting innovatiegericht aanbesteden, innovatieve manieren voor efficiëntere en effectievere diensten, bevordering van synergieën en maatschappelijke impact, in het bijzonder ondersteuning van digitale transformatie en Green Deal.<br><br></p><p>Na een zeer intensief selectieproces selecteerde de jury zes finalisten in drie categorieën voor de volgende awards:</p><ul><li>de prijs <strong>‘Innovatie-inkoopstrategie’</strong> beloont langetermijnstrategieën die leiden tot verschillende innovatie-aankopen, duurzame oplossingen en praktijken;</li><li>de prijs <strong>‘Facing societal challenges’</strong> beloont innovatieve inkooppraktijken om de covid-19-pandemie het hoofd te bieden</li><li>de prijs <strong>‘Inkoopleiderschap’</strong> erkent individuen die hun team in staat stellen te slagen en innovatie-inkooppraktijken te stimuleren. <br><br></li></ul><p> De winnaar in elke categorie ontvangt €75.000, de tweede-prijswinnaar krijgt €25.000.<br><br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>PCP & PPI: iNNOVATIEVE WIJZE VAN AANBESTEDEN<br></strong><span style="color:#444444;">In de categorie ‘F</span><span style="color:#444444;">acing societal challenges’ had WBL een krachtige opponent: International Horizon Scanning Initiative uit België. IHSI levert via innovatieve technologieën gegevens die politieke besluitvormers en onderhandelaars van betalersorganisaties in staat stellen een betere prijsstelling voor geneesmiddelen te bewerkstelligen.<br></span><span style="color:#444444;">Maar het concept Pre-Commercial Procurement & Public Procurement of Innovation (PCP & PPI) van WBL werd hoger gewaardee</span><span style="color:#444444;">r</span><span style="color:#444444;">d door de jury. PCP & PPI is een vernieuwende wijze van aanbesteden die nieuwe spelers, waaronder het mkb, de mogelijkheid biedt om toegang te krijgen tot de markt. Daarnaast helpt het grotere bedrijven om innovatieve pr</span><span style="color:#444444;">oducten op de markt te brengen. Dit stimuleert grensoverschrijdende bedrijfsgroei en creëert nieuwe banen.</span><span style="color:#444444;"><br></span></span></p><p>Het eerste project dat op deze wijze door WBL werd aanbesteed is het Digital Twin-transportsysteem.<br>Dit big data-platform brengt de werking van ons transportsysteem beter in kaart. Zo kan het onder meer de concentraties van het Covid-19-virus, PFAS en pesticiden in ons rioolwater beter detecteren, evenals leidingbreuken. De aanbesteding is zo vormgegeven dat WBL’s partners in de Limburgse waterketen hiervan gebruik kunnen maken zonder dit opnieuw te hoeven aanbesteden. <br>Om het succes van het project te verzekeren, werd de stapsgewijze Eafip-methodologie gevolgd om de gunningsprocedure zorgvuldig voor te bereiden, de reikwijdte ervan te definiëren, de implementatie van een concurrentieprocedure met onderhandelingen te rechtvaardigen en de IPR-strategie te bepalen. Voor meer informatie over de Eafip-methodologie, zie <a href="https://eafip.eu/"><span style="color:#ed7422;"><strong>www.eafip.eu</strong></span></a>.<br></p><p>Maive Rute, plaatsvervangend directeur-generaal van DG interne markt, industrie, ondernemerschap en mkb (GROW), overhandigde de prijs aan een trotse Geert Tummers, sectordirecteur Strategie & Innovatie van WBL. Zij noemt WBL ‘een voorbeeld voor andere organisaties op het kritieke gebied van waterafvalbeheer’. </p><p>In zijn dankwoord vertelde Geert Tummers dat het gebruik van de door WBL ontwikkelde intelligente systemen en de circulaire manier van werken om gezondheidsmetingen te kunnen verrichten ter verbetering van de situatie van het watergebied in al hun projecten kan worden toegepast. In dit specifieke project kwamen afvalwaterinformatie en de verspreiding van covid samen, maar er zijn nog veel meer toepassingen mogelijk. <br></p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/European%20Innovation%20Procurement%20Award%202021_01.jpg" alt="" style="margin:5px;width:500px;height:276px;" /><br></p><p><br></p>2021-11-24T23:00:00Z
Veelbelovende tussenstand project Poederkooldoseringhttps://www.wbl.nl/Paginas/Veelbelovende-tussenstand-project-Poederkooldosering.aspxVeelbelovende tussenstand project Poederkooldosering<p>De voorlopige resultaten van de praktijkproef naar het verwijderen van medicijnresten door poederkooldosering in Nereda zijn positief. De proef vindt plaats op de rwzi Simpelveld en is  gestart in april 2021 en heeft als doelstelling een verwijderingsrendement van minimaal 70%. De proef maakt deel uit van het landelijke innovatieprogramma van de STOWA en het Ministerie van IenW naar de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater. Uit de resultaten tot nu toe blijkt dat het doseren van poederkool het verwijderingsrendement verhoogt en geen nadelige invloed heeft op het zuiveringsproces. <br><br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>WAT MAAKT DEZE PROEF BIJZONDER?</strong></span>Het is de eerste keer dat de combinatie tussen het Nereda zuiveringsproces en poederkool in de praktijk wordt getest. Poederkool bindt de medicijnresten en wordt met het spuislib afgevoerd. In deze proef wordt het rendement van medicijnrestenverwijdering bij verschillende doseerniveaus van poederkool bepaald evenals het effect van de dosering op de effluentkwaliteit en de slibsamenstelling.Deze proef wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd met RHDHV en studenten van Zuyd Hogeschool. Gedurende 14 maanden wordt de concentratie van poederkool stapsgewijs verhoogd in één Nereda-straat. De andere straat fungeert als referentie. Medio oktober 2021 is de dosering verhoogd naar 15 gram poederkool per m3 influent.<br></p><div><br><br></div><p><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">EERSTE RESULTATEN</span></strong><br>De eerste resultaten zijn positief en geven het volgende aan:<br></p><ul><li>het verwijderingsrendement van de medicijnresten is van 25-30% verhoogd naar 35-45% bij een dosering van 5 gram poederkool per m3 influent; </li><li>het verwijderingsrendement wordt verhoogd naar 60-70 % bij een dosering van 10 gram  poederkool per m3 influent;</li><li>de dosering heeft geen nadelige invloed op de verwijdering van stikstof en fosfaat;</li><li>de dosering heeft geen nadelige invloed op de korrelvorming en de bezinkingseigenschappen.</li></ul><p>De resultaten zijn begin november gepresenteerd op de Aquatech </p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>VERVOLG</strong></span><br>Afhankelijk van de definitieve resultaten wordt in de tweede helft van 2022 besloten de techniek wel of niet op volle schaal toe te passen op de rioolzuiveringsinstallatie in Simpelveld voor de verwijdering van medicijnresten. Ook wordt overwogen om op praktijkschaal een aanvullende, korte proef uit te voeren met een duurzame koolsoort. De planning is erop gericht om uiterlijk eind 2023 de maatregelen genomen te hebben.<br></p><p>Bekijk de video over de proef.<br></p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ZpdhudFGMj0" title="YouTube video player" frameborder="0"></iframe> </div><p><br></p>2021-11-18T23:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Rijn en IJssel werken samen aan nieuw concept waterzuiveringhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-en-Waterschap-Rijn-en-IJssel-werken-samen-aan-nieuw-concept-waterzuivering.aspxWaterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Rijn en IJssel werken samen aan nieuw concept waterzuivering<p><strong>Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Rijn en IJssel hebben samen een intentieverklaring ondertekend voor de inzet van de Verdygo-techniek. Verdygo is een innovatief, modulair ontwerp- en bouwconcept voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. Met Verdygo is het mogelijk om snel en tegen lagere kosten in te spelen op klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van waterzuivering.</strong></p><p>Met de officiële ondertekening van de intentieverklaring is Waterschap Rijn en IJssel het vierde waterschap waarmee Waterschapsbedrijf Limburg inzet op verdergaande vormen van samenwerking. Het Hoogheemraadschap Rijnland, Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Rivierenland gingen Waterschap Rijn en IJssel voor. De ondertekening vond plaats in Weert door Antoinet Looman, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel en Arnold Jansen, lid van het dagelijks bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg.<br><br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE WINTERSWIJK<br></strong><span style="color:#444444;">Met de intentieverklaring is voor Water</span><span style="color:#444444;">schap Rijn en IJssel de weg vrij om een verkenning te starten of het Verdygo-concept een oplossing is voor een wendbare afvalwaterketen die makkelijk kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en daardoor klaar is voor de toekomst. Daarbij gaat het om vier waterzuiveringsinstallaties die moeten voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Een van die vier is de rioolwaterzuiveringsinstallatie Winterswijk; daar wordt op dit moment verkend of de toepassing van Verdygo haalbaar is. De Kaderrichtlijn Water is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.<br></span><strong><br></strong></span></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>VERDYGO: MODULAIR, FLEXIBEL EN CIRCULAIR<br></strong><span style="color:#444444;">Verdygo is de naam van een nieuw concept in waterzuivering. Het concept is gebaseerd op de ontwikkeling van een modulaire, flexibele en duurzame afvalwaterzuiveringsinstallatie. Waterschapsbedrijf Limburg introduceerde het concept eerder al succesvol op verschillende zuiveringslocaties in Limburg, waaronder Roermond, Simpelveld, Wijlre en Hoensbroek. Recent zijn in Weert, Panheel en Stein nagenoeg volledige zuiveringsinstallaties in Verdygo-stijl gerealiseerd. <br></span><strong><br></strong></span></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>VOORDELEN VAN SAMENWERKING<br></strong><span style="color:#444444;">Waterschapschapsbedrijf Limburg ziet het liefst dat de Verdygo-techniek in samenwerking met andere waterschappen gerealiseerd wordt; de kennisdeling die daardoor ontstaat en de uitbreiding van beschikbare menskracht zorgen immers voor een belangrijk synergie-voordeel. Daarom ging Waterschapsbedrijf Limburg al eerder de samenwerking aan met andere waterschappen. De nu afgesloten intentieverklaring met Waterschap Rijn en IJssel vormt de opmaat voor een samenwerkingsovereenkomst waarin verdergaande vormen van samenwerking concreet tot uitdrukking komen.</span></span></p>2021-11-09T23:00:00Z
WBL trotse finalist European Innovation Procurement Awards 2021https://www.wbl.nl/Paginas/WBL-trotse-finalist-European-Innovation-Procurement-Awards-2021.aspxWBL trotse finalist European Innovation Procurement Awards 2021<div style="text-align:center;"><span class="ms-rteFontSize-4" style="color:#00ae41;"><strong>WBL trotse finalist<br>European Innovation Procurement Awards 2021</strong></span></div><div><br></div><p><br><strong>Wij kunnen met veel trots zeggen dat wij zijn genomineerd voor de European Innovation Procurement Awards 2021!</strong><br></p><p>De eerste editie van de European Innovation Procurement Awards erkent publieke en private inkopers die gebruik maken van innovatieve inkooppraktijken in heel Europa. De wedstrijd benadrukt het belang van een nauwe samenwerking tussen koper en leverancier om innovatieve oplossingen op de markt te brengen. </p><p>De wedstrijd reikt drie verschillende prijzen uit: </p><div><ul><li>De prijs ‘Innovatie-inkoopstrategie’ beloont langetermijnstrategieën die leiden tot verschillende </li><li>innovatie-aankopen, duurzame oplossingen en praktijken. </li><li>De prijs ‘Facing scietal challenges’ die innovatieve inkooppraktijken beloont om de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden. </li><li>De prijs ‘Inkoopleiderschap’ erkent een uitstekende persoon (personen) die hun team in staat stelt te slagen en innovatie-inkooppraktijken te stimuleren. </li></ul></div><p>Elke categorie beloont de  winnaar met €75.000,- en een  tweede prijs winnaar met €25.000,-.</p><p>WBL is samen met IHSI uit België genomineerd voor de ‘Facing scietal challenges category’.</p><p>Dit met een vernieuwende wijze van aanbesteden, waarbij nieuwe spelers (voornamelijk het MKB) de mogelijkheid krijgen om toegang te krijgen tot de markt. Daarnaast helpt het grotere bedrijven om innovatieve producten op de markt te brengen. Dit stimuleert grensoverschrijdende bedrijfsgroei en creëert nieuwe banen.</p><p>De Digital Twin van ons transportsysteem is het eerste project dat op deze wijze door WBL is aanbesteed. Met behulp van een Big Data-platform en Artificial Intelligencealgoritmes wordt de werking van ons transportsysteem beter in kaart gebracht. Het systeem maakt het mogelijk om onder andere de concentraties van het COVID-virus, PFAS en pesticiden in ons rioolwater beter te kunnen detecteren, evenals leidingbreuken. </p><p>De aanbesteding van de procesautomatisering, security, Big Data en Artificial Intelligence is zo vormgegeven dat onze partners in de Limburgse waterketen hiervan gebruik kunnen maken zonder dit opnieuw aan te hoeven besteden. </p><p>De winnaar zal op 25 november 2021 bekend worden gemaakt op de EIC-top in Brussel.</p><div><br></div><div><span style="color:#00a9c1;"><strong>MEER WETEN?</strong></span> Kijk <a href="https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-procurement-awards-euipa-2021-finalists-announced-2021-11-04_en"><span style="color:#ed7422;"><strong>hier</strong></span></a> voor meer informatie.<br><br></div>2021-11-08T23:00:00Z
WBL en partners ontwikkelen innovatieve veldmeetmethode voor IBA’shttps://www.wbl.nl/Paginas/WBL-en-partners-ontwikkelen-innovatieve-veldmeetmethode-voor-IBA’s.aspxWBL en partners ontwikkelen innovatieve veldmeetmethode voor IBA’s<p><strong>Sinds 2004 beheert en onderhoudt Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) ongeveer 540 kleine, decentrale zuiveringen voor 23 Limburgse gemeenten. Deze worden ook wel IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwater) genoemd. Tot voor kort werd de kwaliteit van het gezuiverde water van de IBA’s vastgesteld aan de hand van steekproeven en zogeheten STERLAB-analyses. Deze relatief kostbare methoden leidden echter niet tot het gewenste consistente totaalbeeld. Vanuit de overtuiging dat dit beter kon, heeft WBL hiervoor in samenwerking met de gemeente Peel en Maas, gemeente Leudal en Titulaer Milieu & Innovatie Advies een nieuwe, innovatieve veldmeetmethode ontwikkeld. <br><br></strong></p><p>Verreweg de meeste huishoudens en bedrijven in Limburg zijn aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. Via dit stelsel komt het (huishoudelijk) afvalwater binnen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) van WBL, waar het gezuiverd wordt en geloosd wordt op het natuurlijk oppervlaktewater. Bij IBA’s is de situatie anders: deze kleine, decentrale zuiveringen liggen bij Limburgse bewoners in de tuin of dicht bij kleine bedrijven en zijn niet aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel; het afvalwater van de huizen en bedrijven wordt ter plekke gezuiverd door de IBA’s en in de directe nabijheid geloosd. Net als bij het gezuiverde water dat de RWZI’s verlaat, is het van belang dat ook het gezuiverde water van de IBA’s voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan het gezuiverde water. Tot voor kort werd de kwaliteit van het gezuiverde water gecontroleerd aan de hand van steekproeven en STERLAB-analyses. Dit zijn relatief kostbare methoden die geen consistent totaalbeeld geven. Voor WBL aanleiding om te kijken of het beter kon. <br><br></p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>BESTAANDE TECHNIEK, NIEUWE TOEPASSING </strong></span></h2><p>Vanuit het innovatiebudget van WBL en met een gelijkluidende bijdrage van de betrokken gemeenten, is een samenwerking tot stand gekomen tussen de afdeling Product en Markt van WBL, gemeente Peel en Maas, gemeente Leudal en Titulaer Milieu & Innovatie Advies. Dit leidde tot een succesvol onderzoek naar een eenvoudigere methode om te beoordelen of een IBA kan voldoen aan de BZV- en CZV-normen (BZV en CZV staan voor respectievelijk Biochemisch Zuurstofverbruik en Chemisch Zuurstofgebruik). Daarbij bleek dat het mogelijk is om met behulp van een bestaande techniek uit de voedingsmiddelenindustrie in het veld goedkoop, snel én betrouwbaar te analyseren. De veld-meetmethode voldoet aan de gestelde verwachting en draagt bij aan het op betaalbare wijze inzichtelijk maken van hoe de assets, in dit geval de IBA’s, functioneren. Via een jaarlijkse bemonstering kan de werking van de IBA’s en de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater gemonitord en verbeterd worden waar nodig. Daarnaast geeft het direct inzicht of er aan de bewustwording van de bewoners gewerkt dient te worden.  <br><br></p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>VERANTWOORDING EN VALIDITEIT</strong></span><br></h2><p>Het eerste zaadje voor de innovatieve veldmeetmethode werd in 2017 geplant toen WBL en Titulaer Milieu & Innovatie Advies gezamenlijk een ATP-meting (Adenosine Tri Phospate) uitvoerden om de verontreiniging van melkspoelwater te meten bij een bedrijf dat geitenmelk produceert. In de voedingsmiddelenindustrie wordt deze methode gebruikt om vast te stellen of er sprake is van microbiologische verontreiniging of productresidu. Tijdens deze klus ontstond het idee om de ATP-methode in te zetten voor het meten van de BZV en CZV van IBA’s. In 2018 werd dit idee in de praktijk getest door een eerste indicatieve meting uit te voeren op 6 RWZI’s, waarbij de ATP-meting werd vergeleken met de bemonsteringsgegevens van het STER-Lab. Vervolgens werd bepaald wat de vertaling is van de meting van de ATP naar de waarde van BZV en CZV. In 2019 werden op 36 IBA’s metingen uitgevoerd in samenwerking met het STER-Lab, waarbij werd vastgesteld dat de ATP-meting en de vertaling naar BZV en CZV valide is. In 2020 is de ATP-meting in samenwerking met de gemeenten Leudal en Peel en Maas succesvol toegepast op hun IBA’s. Met ingang van 2021 is het mogelijk om de gevalideerde meetmethodiek ook voor andere gemeenten in te zetten als structureel alternatief. <br><br></p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>PREVENTIEF ONDERHOUD</strong></span><br></h2><p>Met de nieuwe veldmeetmethode heeft WBL een fundament gelegd om de prestaties van IBA’s inzichtelijk te maken en met elkaar te vergelijken. En dat biedt WBL en gemeenten de kans om samen te groeien naar kwalitatief gestuurd preventief onderhoud. IBA’s die voldoen aan de BZV- en CZV-normen, hebben minder aandacht nodig dan IBA’s die niet voldoen. Daarmee hebben gemeente en servicepartners een instrument in handen om te kunnen sturen. De veldmethode is overigens niet alleen voorbehouden voor particuliere IBA’s; de methode kan ook worden geïntegreerd in de Beheer- en Onderhoudscycli van gemeentelijke IBA’s. </p><p><br></p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>BELANGSTELLING </strong></span><br></h2><p>Gemeenten en waterschappen die interesse hebben in de veldmeetmethode, kunnen hiervoor contact opnemen met Mark Weijers van de afdeling Product en Markt van Waterschapsbedrijf Limburg: <br>e: markweijers@wbl.nl | m: 06-46045585<br></p><p style="text-align:center;"><img src="/Mediatheek/Nieuws/Veldmeetmethode%20IBA_20210315_164027.jpg" class="ms-rtePosition-4" alt="" style="margin:5px;width:600px;height:150px;" /><br></p>2021-10-13T22:00:00Z
Handen uit de mouwen voor de Maas Cleanup 2021https://www.wbl.nl/Paginas/Handen-uit-de-mouwen-voor-de-Maas-Cleanup-2021.aspxHanden uit de mouwen voor de Maas Cleanup 2021<p>​<br></p><div><strong></strong></div><div><div><strong>Op zaterdag 18 september stropen duizenden vrijwilligers hun mouwen op voor de Maas Cleanup: een regionaal initiatief om de Maas, de oevers en beken een broodnodige schoonmaakbeurt te geven. Vanwege het recente hoogwater, waarbij veel zwerfvuil in en om het water is achtergebleven, is de vraag naar helpende handen bij het opruimen groter dan ooit. Net als in 2020 zijn ook Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg van de partij.</strong></div><div><br></div><div>Afgelopen jaar werd met de Maas Cleanup 6.000 kilo afval opgeraapt door de ruim 5.000 vrijwilligers. “Van verpakkingsmaterialen, drinkflesjes, blikjes en doekjes tot autobanden en complete bankstellen en televisies: je kunt het zo gek niet verzinnen wat er in en om de Maas wordt gedumpt”, vertelt Arnold Jansen, bestuurslid van zowel Waterschap Limburg als dochterorganisatie Waterschapsbedrijf Limburg. “Het hoogwater heeft er dit jaar voor gezorgd dat er onbedoeld nóg meer zwerfvuil terecht is gekomen in de Maas, de beken en op de oevers. Om deze reden werd op 14 augustus al een extra opruimactie gehouden, waarbij maar liefst 137.000 kilo afval werd verzameld. Een ongelofelijke hoeveelheid afval vergeleken met vorig jaar. Ondanks deze geweldige ‘opbrengst’ zijn we er nog lang niet: er zijn nog genoeg plekken te vinden in Limburg die onze aandacht dringend nodig hebben. Als partners in de waterketen dragen we de Maas Cleanup een warm hart toe en roepen we iedereen op om mee te komen helpen. Daarnaast proberen we ook een structurele oplossing te vinden voor dit probleem, onder meer door het Interreg V-a project LIVES (Litter Free Rivers and Streams). Het idee voor de Maas Cleanup is namelijk ontstaan tijdens de startconferentie van dit project. Het doel van LIVES is door een gecoördineerde, grensoverschrijdende aanpak plastic afval in het stroomgebied van de Maas te verminderen. Het probleem van zwerfafval kunnen we namelijk alleen samen oplossen.’’</div><div><br></div><h2>Meedoen</h2><div>Iedereen kan meedoen aan de Maas Cleanup; je kunt aansluiten bij één van de reeds aangewezen locaties of op eigen initiatief een locatie aanmelden. Ga naar <a href="https://www.maascleanup.nl/" target="_blank">www.maascleanup.nl</a> voor meer info. <br></div><div><br></div><h2>World Cleanup Day</h2><div>Dat de Maas Cleanup plaatsvindt op zaterdag 18 september is geen toeval: op deze dag vindt wereldwijd de World Cleanup Day plaats, een initiatief van de Plastic Soup Foundation. Tijdens deze wereldwijde opruimactie geven vrijwilligers in 180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt.</div><div><br><br></div><br></div><p><br></p>2021-09-15T22:00:00Z
Investeren in de toekomsthttps://www.wbl.nl/Paginas/Investeren-in-de-toekomst.aspxInvesteren in de toekomst<p>​</p><p>Het zal niemand ontgaan zijn dat Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) medio juli dit jaar in het nieuws is gekomen. Koppen over miljoenentekorten op investeringen en financieel wanbeleid hebben ons niet onberoerd gelaten. </p><p>Voordat WBL hierop een reactie en openheid van zaken kon geven, werd Limburg getroffen door een hoogwatercrisis van enorme omvang. Ook bij WBL is met man en macht gewerkt om haar rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's), gemalen en transportleidingen door de crisis heen te helpen. De nodige maatregelen zijn genomen om schade door hoogwater te voorkomen, de omgeving te bewaken en de waterzuivering zoveel mogelijk doorgang te laten vinden conform de reguliere bedrijfsvoering. Mogelijk kritieke issues konden zo door accuraat handelen en inzet van de benodigde expertise voorkomen of gecontroleerd worden. Achteraf kunnen wij constateren dat onze hardware, de RWZI's en gemalen, het hoogwater met verve doorstaan hebben. Er zijn uitdagingen geweest, maar geen grote problemen of schade en geen risico's voor omwonenden en milieu. </p><p>Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Tegelijkertijd is WBL zich ervan bewust dat er de komende jaren grote extra inspanningen gedaan zullen moeten worden op onze assets, zoals dat heet. Onze assets, ons materieel, de basis van onze rioolwaterzuivering, te weten de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties, 149 gemalen en 560 kilometer transportleidingen worden binnen de reguliere bedrijfsvoering van WBL continue gemonitord en regelmatig gecontroleerd met daarvoor bestaande procedures en methoden. Tegelijkertijd kijkt WBL naar de toekomst. Extra investeringen zullen de komende jaren nodig zijn om waar nodig oud materieel te moderniseren of vervangen.en de waterzuivering in te richten naar de aangepaste wetgeving en voorbereid op duurzame toepassingen. Op het gebied van duurzaamheid is WBL al jaren een voorloper met zeer innovatief beleid.</p><p>Terug naar de berichtgeving in de media van medio juli jl. Onderstaand zullen wij in een aantal vragen & antwoorden toelichting geven bij het geschetste beeld van investeringstekorten en achterstallig onderhoud. Daarnaast geven wij inzicht in toekomstige investeringen voor innovatief, efficiënt en duurzaam waterzuiveringsbeheer waarvan al onze stakeholders, u, en het milieu profiteren.</p><p>Vragen & antwoorden</p><p> </p><h2>1. Waarom heeft WBL extra geld nodig voor onderhoud en vervanging van haar materieel? Is er sprake van achterstallig onderhoud en risico voor omwonenden (geweest)? En waarom is er in de afgelopen jaren niets gereserveerd voor onderhoud?</h2><p>De aan Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) in het verleden toegekende financiële middelen waren voldoende om de bestaande assets (RWZI's, gemalen en transportleidingen) te onderhouden conform gestelde eisen voor functioneel beheer en veiligheid. Onderhoud van installaties heeft derhalve altijd binnen de reguliere bedrijfsvoering en met beschikbaar budget plaatsgevonden. Er is geen sprake (geweest) van gevaar voor omwonenden. Als gevolg van de Europese regelgeving in de Kaderrichtlijn Water (KRW) waaraan WBL gehouden is, moeten nu extra investeringen gedaan worden om onze assetbase aan de gestelde voorwaarden te laten voldoen.  Er is dus geen sprake van achterstallig onderhoud, maar van nieuwe regelgeving uit Europa, gericht op de toekomst, die vraagt om grotere investeringen. WBL erkent de noodzaak van de gestelde regelgeving maar komt daarmee wel te staan voor extra uitgaven.<br></p><h2>2. Om welke vervangingen gaat het en hoeveel geld is hiermee gemoeid?</h2><p>Uit het jaarlijks beschikbaar gestelde budget voor onderhoud en vervanging van assets zijn in de afgelopen twee jaar drie rioolwaterzuiveringen volledig vervangen. De RWZI's in Weert, Panheel en Stein zijn geheel vernieuwd volgens het door WBL ontwikkelde modulaire, duurzame en kostenefficiënte Verdygo-concept. Tot 2027 moeten nog 7 andere RWZI's aangepast worden om te voldoen aan de Europese KRW-eisen. Dit vraagt dus om extra investeringsruimte. Voor 2022 wordt dit extra budget geraamd op 25 miljoen euro en voor 2023 op 15 miljoen euro. Dit komt bovenop de 20 miljoen euro die jaarlijks gereserveerd zijn. Het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg, ons moederbedrijf, heeft inmiddels ingestemd met het gevraagde budget.<br></p><h2>3. Het beeld is ontstaan dat WBL installaties op leeftijd zijn en daarom extra geld nodig is. Klopt dit?</h2><p>Het klopt dat een deel van onze installaties 'op leeftijd' is. De levensduur van transportleidingen is zo'n 40 à 60 jaar. Een deel hiervan is inmiddels 35 tot 45 jaar in gebruik. Sinds 2010 voert WBL al risico-gestuurd onderhoud uit. Binnen onze reguliere bedrijfsvoering wordt met regelmaat de staat van dienst van de verschillende hardwarecomponenten gecontroleerd. Uitgangspunt is dat assets gehandhaafd worden, zolang deze technisch goed functioneren en veilig zijn. Aan de hand van een stappenplan wordt een analyse gemaakt van de betreffende installatie en een beoordeling van de risico's. Op basis hiervan kunnen wij garanderen dat al onze installaties conform eisen functioneren. Daarnaast heeft WBL in 2016 het initiatief genomen om samen met 3 andere waterschappen (Aa en Maas, Hollands Noorderkwartier en Zuiderzeeland) en in samenwerking met Acquaint en Wetsus een nieuwe inspectietechniek voor ondergrondse leidingen te ontwikkelen. Ook de technische staat van onze ondergrondse infrastructuur - onze 560 kilometer aan transportleidingen - is dus gewaarborgd. Het TAUW-rapport uit 2015, een door externen gedaan onderzoek naar de WBL installaties, bevestigt de goede staat van onze assets. Ook sindsdien blijven deze assets gemonitord conform opgestelde procedures en wordt onderhoud en vervanging gedaan waar nodig uit het daarvoor jaarlijks gereserveerde budget.<br></p><h2>4. Welke acties onderneemt WBL om beter voorbereid te zijn op nieuwe investeringen?</h2><p>Er is een grootschalig project gestart met de naam 'Assetbase op orde'. Dit zal inzicht geven in de investeringsbehoefte na 2023. Het doel van het project is om integrale beslissingen te nemen over het onderhoud en de vervanging van ons materieel. In de afwegingen wordt niet alleen gekeken naar technische levensduur, zoals gebruikelijk is in dit soort omgevingen, maar we kijken ook vooruit en nemen maatschappelijke ontwikkelingen mee in de te maken keuzes. Denk aan het voorkomen van waterschaarste, of juist het verminderen van wateroverlast, het verwijderen van risicovolle afvalstoffen uit het afvalwater, en meer. Met deze proactieve aanpak geven we ook invulling aan onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en om maatschappelijke waarde te creëren. Hiervoor maken we een gedegen inschatting van de status van onze huidige assets waarbij we minimaal 20 jaar vooruit kijken. Om er zeker van te zijn dat onze uitgangspunten volledig en correct zijn, houden we al onze assets kritisch tegen het licht. Elk kwartaal zal het bestuur van WBL middels de directierapportage over de voortgang van het project op de hoogte worden gehouden.<br></p><h2>5. Wat merken burgers hiervan? Betalen zij uiteindelijk de rekening?</h2><p>Limburgers zijn al jaren verzekerd van een gegarandeerde afvoer en zuivering van hun rioolwater. Daarvoor zet Waterschap Limburg (WL) de 17 afvalwaterzuiveringen en 149 gemalen van WBL in. Kwaliteit, veiligheid en kostenbewustzijn zijn daarbij altijd leidend geweest. Dit doelbewuste beleid heeft voor een relatief laag zuiveringstarief voor de burgers geleid. In de toekomst zullen echter extra investeringen nodig zijn. Zoals hierboven geschetst zijn deze het gevolg van Europese regelgeving, vervanging en modernisering van onze installaties en een proactieve aanpak op duurzame en efficiënte toepassingen. Op korte termijn vragen al deze ontwikkelingen extra investeringen van WL en WBL. Investeringen die deels betaald zullen worden uit beschikbaar budget en deels uit een structurele verhoging van het zuiveringstarief voor zowel burgers, als bedrijven en agrariërs. Deze verhoging wordt op dit moment gecalculeerd op ca. 11 euro per jaar voor burgers en tot 20 euro per jaar voor bedrijven en agrariërs. Daarmee blijft WL met haar tarief een van de meest economische waterschappen voor haar stakeholders, niet alleen wat betreft jaarlijkse kosten voor waterzuivering maar ook met een innovatief beleid voor de toekomst wat ons en u op de langere termijn minder gaat kosten en meer gaat opbrengen.</p><p>Heeft u zelf vragen die niet beantwoord zijn? Deze kunt u sturen aan <a href="mailto:communicatie@wbl.nl">communicatie@wbl.nl</a>. WBL zal hierop zo snel mogelijk reactie geven. Ook zullen wij regelmatig op onze website en in social media berichten over interessante nieuwsfeiten.<br></p><p><br></p><p><br></p>2021-09-09T22:00:00Z
IWA Project van de Maandhttps://www.wbl.nl/Paginas/IWA-Project-van-de-Maand.aspxIWA Project van de Maand<p>Zoals eerder bericht, bereidt WBL zich voor op de toekomst onder meer door het imple-menteren van een nieuw Big Data platform in samenwerking met Royal HaskoningDHV. De digitale transformatie moet de bedrijfsvoering en het onderhoud van de infrastructuur toekomstbestendiger, slimmer en efficiënter maken. Zie het volledige bericht ‘<a href="/Paginas/WBL-op-weg-naar-een-digital-twin-van-zuiveringsinfrastructuur-met-Royal-HaskoningDHV-Digital.aspx">WBL op weg naar een Digital Twin van zuiveringsinfrastructuur</a>’ van maart 2021.</p><p>Door het verzamelen van data uit de operationele bedrijfsvoering van onze zuiveringsinstallaties en rioolgemalen zal WBL proactief kunnen anticiperen op eventuele toekomstige incidenten. Dat maakt onze waterzuivering nog duurzamer en betrouwbaarder. IWA, de International Water Association, erkende dit innovatieve beleid met de toekenning van het IWA #DigitalWater Project van de Maand juli 2021. Een mooie opsteker voor WBL en Royal HaskoningDHV, onze partner in deze transitie.<br></p>2021-08-10T22:00:00Z
Zomers hoogwaterhttps://www.wbl.nl/Paginas/Zomers-hoogwater.aspxZomers hoogwater<p>Midden zomer 2021. Voor het eerst sinds de invoering van het systeem van weercodes gaf het KNMI code rood af voor zware regen en wateroverlast. En niet voor niks; de hoeveelheid regenwater in millimeters binnen 24 uur overtrof plaatselijk in Limburg de normale hoeveelheid die valt in één of twee maanden.</p><p>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft na het weeralarm en de eerste prognoses van hoogwater direct een crisisteam opgeschakeld om de situatie en eventuele kritieke issues bij haar 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s),149 gemalen en netwerk van transportleidingen in kaart te brengen en de aanhoudende de crisis te bewaken. Door snel signaleren - soms ook door verontruste omwonenden van de rwzi’s en gemalen - en onderlinge afstemming konden eventuele problemen worden voorkomen.</p><p>Inzet en samenwerking van alle partijen binnen en buiten WBL, waaronder crisisteam, ondersteunende teams, medewerkers in het veld, externe experts en hulpdiensten zorgde ervoor dat we het water het hoofd konden bieden. Door adequaat anticiperen op meldingen heeft WBL de schade aan haar installaties en de gevolgen voor de waterzuivering weten te beperken. </p><p>Daar waar de reguliere bedrijfsvoering door extreme toevoer van regenwater gestremd werd en noodzakelijkerwijs rioolwater ongezuiverd is geloosd in de Maas, kan WBL garanderen dat het hier zeer beperkte hoeveelheden betrof die bovendien door het volume aan water in de Maas en aanleverende rivieren en stromen significant verdund werden. Daarmee vormde het geen bedreiging voor de kwaliteit van het Maaswater.</p><p>De eindafrekening wordt nu opgemaakt; WBL trekt haar lessen en definieert verbeterpunten door uitvoerige evaluatie door en met alle betrokkenen. Op basis hiervan worden processen en werkwijze zo nodig aangepast om nog beter voorbereid te zijn op de toekomst. </p><p>De installaties van WBL hebben de recente hoogwater crisis goed doorstaan en dat geeft vertrouwen. Wij kijken vooruit en zetten innovatieve toepassingen in om de waterzuivering - ecologisch schoon water voor mens en natuur - ook in de toekomst te verzekeren.<br></p>2021-08-08T22:00:00Z
Pilot CoRe-technologie in Roermond verwerkt nu 2 m3 afvalwater per uurhttps://www.wbl.nl/Paginas/Pilot-CoRe-technologie-in-Roermond-verwerkt-nu-2-m3-afvalwater-per-uur.aspxPilot CoRe-technologie in Roermond verwerkt nu 2 m3 afvalwater per uur<p><strong>In Roermond produceert een CoRe-pilotinstallatie inmiddels een stroom zeer schoon water uit 2 m3 voorgefilterd rwzi-influent. WBL en KWR zijn twee partners in het TKI-project dat moet laten zien of CoRe – Concentrate, Recover & Re-use – ook in en de praktijk een waardevolle bijdrage kan leveren aan het terugwinnen van water, energie en grondstoffen uit afvalwater. Een gesprek met Andries Vonken (Waterschapsbedrijf Limburg, WBL) en Frank Oesterholt (KWR).</strong><br></p><p>Haal eerst zoveel mogelijk schoon water uit het afvalwater. Haal vervolgens zoveel mogelijk waarde uit de geconcentreerde afvalstroom in de vorm van grondstoffen of energie - en zet zowel het schone water als de grondstoffen en energie nuttig in. Dat is het doel van de CoRe-aanpak: Concentrate, Recover & Re-use. Na kleinschalige testen in de periode van 2017 - 2020 bij drie waterschappen, is de technologie op basis van forward osmosis (water naar de drawsolution) en reverse osmosis (water onder druk weer uit de draw solution halen) doorontwikkeld en opgeschaald naar een proefinstallatie die 2 m3 afvalwater per uur kan verwerken. Eind vorig jaar werd de pilotinstallatie in het kader van een TKI Watertechnologie-project geplaatst bij WBL in Roermond. </p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>DRAAIEN OP AFVALWATER</strong></span><br></h2><p>Na een uitvoerige test- en inregelfase met schoon water, draait deze CoRe-pilotinstallatie sinds korte tijd op voorgezeefd influent. “Het heeft langer geduurd dan we hadden gehoopt,” zegt Frank Oesterholt, bij KWR verantwoordelijk voor het project. “We wilden in dit pilotonderzoek onder meer testen welk reinigingsregiem en welke reinigingsfrequentie optimaal zijn voor de benodigde chemische reiniging, luchtwaterspoeling en osmotische backwash. Daarvoor wilden we beginnen met een hoge frequentie en dan afbouwen op basis van de bevindingen. De reinigingsprocedures blijken echter complexer en tijdrovender dan we hadden voorzien, waardoor de opstart langer duurde.” Ook het inregelen van de trommelzeef waarmee het afvalwater wordt voorbehandeld kostte meer tijd. Oesterholt: “Nu we recent zijn begonnen met draaien op voorbezonken influent van de rwzi, blijkt echter dat de membranen een stuk minder snel vervuilen dan we van tevoren hadden verwacht: we hoeven dus wellicht minder vaak te reinigen.” </p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>WATERHERGEBRUIK</strong></span><br></h2><p>De installatie staat tot eind dit jaar bij de rwzi in Roermond. Andries Vonken is als strategisch adviseur waterzuiveren bij Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) betrokken bij het project. Ook was hij betrokken bij voorafgaande onderzoeken in de afgelopen jaren die uiteindelijk tot deze pilot hebben geleid, omdat het concept zo goed bij WBL past. “CoRe sluit op veel punten aan bij de opdracht en ambities van WBL. Wij staan bijvoorbeeld voor schoon en ecologisch gezond water – en CoRe kan daaraan bijdragen omdat het een manier kan zijn om ook organische microverontreinigingen te verwijderen. Ook streven we ernaar ons gezuiverde water niet alleen te lozen op oppervlaktewater, maar juist nuttig toe te passen – ook iets dat met de CoRe-technologie uitstekend en heel lokaal zou kunnen. Waterhergebruik is voor ons een belangrijke drijfveer om deel te nemen aan deze pilot: een groot deel van Limburg omvat verdrogingsgevoelige hoge zandgronden en zowel voor landbouw als industrie kan herbruikbaar water nu en in de toekomst een goede alternatieve bron zijn.” </p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>MODULAIRE OPZET</strong></span><br></h2><p>Ook de modulaire opzet van CoRe sluit prima aan bij de visie die WBL heeft op haar afvalwaterinfrastructuur en zuiveringstechnische assets. Vonken: “In ons gebied ligt voor miljarden euro’s aan afvalwaterinfrastructuur in en op de grond en ook hier staan we voor flink wat noodzakelijke herzieningen. Die vervangingsvraag heeft ons enkele jaren geleden aan het denken gezet, en daar is uitgekomen dat we veel meer flexibel, toekomstbestendig en duurzaam willen werken. Daaruit is het Verdygo®-concept voortgekomen; een modulaire bouwfilosofie, die heeft geresulteerd in gestandaardiseerde modules met apparatuur, veelal bovengronds gebouwd in standaard containers en bovengrondse tanks. In die ‘plug and play’ filosofie kunnen we CoRe zonder meer inpassen om (deel)stromen afvalwater te behandelen – zo gauw de installatie nog verder opgeschaald is naar 20 of 50 m3 per uur. CoRe kan een welkome aanvulling vormen op onze behandelingstechnieken, waarbij we natuurlijk steeds keuzes blijven maken op basis van de kosten, milieueffecten en duurzaamheid van het totale plaatje.”</p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>ONDERZOEK MET AFVALWATER</strong></span><br></h2><p>Nu de installatie op afvalwater draait, komen ook de andere onderzoeksvragen aan bod, zoals hoe schoon het water is dat CoRe uit de afvalstroom ‘trekt’. Oesterholt: "We willen graag aantonen dat deze techniek inderdaad organische microverontreinigingen zoals medicijnresten verwijdert, en ook weten of en hoeveel kleine moleculen meekomen met het schone water, zoals ammonium. In dit project gaan we nog niet testen welke technieken als vervolgstappen kunnen dienen om de geconcentreerde stroom afvalwater te behandelen, maar we willen wél weten hoe hoog bepaalde concentraties in die stroom kunnen oplopen. Als je weet hoeveel stikstof, fosfaat of chemisch zuurstofverbruik in deze stroom zit, kun je bepalen of je bijvoorbeeld vergisting als vervolgstap kunt inzetten, waarmee je dan weer veel van de energie kunt opwekken die nodig is voor de reverse osmose in CoRe.” Vonken vult aan: “En natuurlijk willen we ook weten hoe stabiel en autonoom de installatie kan draaien en hoe robuust deze technologie is.”</p><p>Vonken: “Een duurtest levert waardevolle informatie op omdat je wilt weten wat de effecten zijn van bijvoorbeeld veranderingen in temperatuur of afvalwatersamenstelling. Ook wil je ondervinden hoe goed dit proces zich autonoom en van afstand laat besturen. WBL hecht veel waarde aan innovatie en we zien dit pilotonderzoek dan ook als een zinvolle investering.”</p><font face="Segoe UI Semilight, Segoe UI, Segoe, Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif" style="color:#00a9c1;"><span style="font-size:18.98px;"><strong>NIEUWE LOCATIES</strong></span></font><br><p>Na de afronding van dit TKI-project komt de pilotinstallatie terug naar KWR en kan ze worden ingezet in nieuwe onderzoeksprojecten. Oesterholt: “CoRe is goed in te zetten voor uiteenlopende afvalwaterstromen ook bij de industrie, en in de komende jaren willen we de technologie verder verbeteren, want ze past uitstekend in een circulaire economie.”<br></p>2021-06-29T22:00:00Z
Duurzame rioolwaterzuiveringsinstallaties in Panheel en Stein in bedrijf genomenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Duurzame-rioolwaterzuiveringsinstallaties-in-Panheel-en-Stein-in-bedrijf-genomen.aspxDuurzame rioolwaterzuiveringsinstallaties in Panheel en Stein in bedrijf genomen<p><strong>De nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in Panheel en Stein zijn in bedrijf genomen. Dat is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Waterschapsbedrijf Limburg en haar bouwpartners, Combinatie Mobilis en Croonwolter&dros (CMC), ENGIE en ELIQUO Water & Energy. De RWZI’s zijn gelijktijdig gebouwd volgens het innovatieve Verdygo®-concept van Waterschapsbedrijf Limburg en voorzien van de Nereda® technologie, een product van Royal HaskoningDHV waarmee de doelstellingen van compact en voordelig bouwen kunnen worden behaald en de meest duurzame oplossing voor de toekomst wordt gerealiseerd.</strong></p><p><br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>GELIJKTIJDIG ONTWIKKELEN EN BOUWEN<br></strong></span>Door de installaties gelijktijdig te ontwikkelen en te bouwen, zijn kosten en tijd bespaard en hebben betrokken partijen kunnen profiteren van ervaringen en inzichten op beide locaties. Beide zuiveringsinstallaties gaan na het doorlopen van de opstartfase op energie-efficiënte wijze voldoen aan de aangescherpte lozingseisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). <span style="color:#00a9c1;"><strong><br></strong></span></p><p>Vanaf 1 juli wordt het functioneren van de nieuwe installatie in Panheel een jaar lang gemonitord. ‘Wij zijn trots op de kwaliteit van de Verdygo-installaties in Panheel en Stein die ten tijde van de COVID-19 pandemie toch in korte tijd gebouwd zijn met vier samenwerkende partijen. Een ongekende prestatie voor de sector’, zegt dagelijks bestuurslid WBL Arnold Jansen. ‘In Panheel en Stein hebben we samen opnieuw een forse stap voorwaarts gezet op verdergaande duurzaamheid van onze infrastructuur.’<br><br></p><div><strong style="color:#00a9c1;">MEERJARIGE SAMENWERKING</strong><br></div><p>Waterschapsbedrijf Limburg is in 2018 een meerjarige samenwerking aangegaan met een aantal partijen, waaronder de genoemde bouwpartners (raamcontractanten). Dit zorgt ervoor dat de kennis en ervaring die tijdens het ontwerp- en bouwproces gezamenlijk wordt opgedaan behouden blijft, wat een groot voordeel is bij de bouw van meerdere RWZI’s in Verdygo-stijl. Bij de nagenoeg gelijktijdige realisatie van de RWZI’s in Panheel en Stein hebben betrokken partijen dan ook slim gebruik gemaakt van de ervaringen en inzichten gedurende de ontwerp- en bouwperiode. Daarnaast is geleerd van de ervaringen tijdens de bouw van de Verdygo-installatie in Weert (2019). ‘Met de huidige kennis en ervaring is het Verdygo-concept klaar om uitgerold te worden in heel Nederland’, aldus Jansen.<br><br></p><p><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">VERDYGO</span></strong> <br>De RWZI’s in Panheel en Stein zijn respectievelijk de zesde en zevende in Verdygo-stijl, een revolutionaire, duurzame en modulaire bouw- en ontwerptechniek voor RWZI’s. Verdygo-bouw maakt maatwerk op de RWZI-locaties mogelijk. Zo kunnen de gestandaardiseerde modules gecombineerd worden en flexibel worden opgesteld afhankelijk van het karakter en de mogelijkheden van de betreffende locatie. In samenwerking met ENGIE en WBL bouwden mbo-studenten van Vakwijs/ Goflex in Stein een deel van de modules. Jansen: ‘De studenten bij Goflex/Vakwijs hebben ongestoord aan de techniek van de modules kunnen bouwen, terwijl het civieltechnische werk op de projectlocatie vorderde. Iets dat de veiligheid en kwaliteit op beide locaties ten goede kwam. Door samen te werken met Goflex/Vakwijs hebben we invulling gegeven aan social return aangezien deze opleidingen jongeren én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zij-instromers opleiden voor een vak in de techniek. Op deze wijze nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en we zijn trots dat deze samenwerking succesvol is verlopen.’. <br><br></p><p><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">ONTWIKKELING MODULES</span></strong><br>Diverse andere waterschappen in Nederland zijn al overtuigd geraakt van de onmiskenbare voordelen die het Verdygo-concept te bieden heeft. Zo werkt WBL nauw samen met de waterschappen Vallei & Veluwe en Rivierenland aan de ontwikkeling van nieuwe Verdygo-modules. Jansen: ‘In 2019-2020 ontwikkelden we samen met Vallei & Veluwe in vijf maanden vijf nieuwe modules. Deze zijn toegepast op de nieuwe RWZI’s in Stein en Panheel en daarnaast in Terwolde, een RWZI-locatie van Vallei & Veluwe. Met waterschap Rivierenland hebben we in 2020 een zesde module ontwikkeld.’ <br></p><div><br><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width:50%;text-align:center;">​<img src="/SiteCollectionDocuments/Panheel_social%20media.jpg" alt="" style="margin:5px;width:250px;height:131px;" /><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width:50%;">​<img src="/SiteCollectionDocuments/Stein_social%20media.jpg" alt="" style="margin:5px;width:250px;height:131px;" /><br></td></tr></tbody></table><br></div><p><br></p>2021-06-08T22:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg start proef verwijdering medicijnresten uit afvalwaterhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-start-proef-verwijdering-medicijnresten-uit-afvalwater.aspxWaterschapsbedrijf Limburg start proef verwijdering medicijnresten uit afvalwater<p><strong>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is gestart met een proef om meer medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater te verwijderen. Voor het eerst wordt de toepassing van poederkooldosering in combinatie met de biologische Nereda®️-zuiveringstechnologie onderzocht. De proef met een duur van 14 maanden wordt uitgevoerd op zuiveringslocatie Simpelveld. </strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">POEDERKOOLDOSERING: VEELBELOVENDE TECHNOLOGIE</span></strong><br>In de biologische Nereda-zuivering worden de medicijnresten deels uit het afvalwater verwijderd met behulp van bacteriën. Door poederkool toe te voegen aan het zuiveringsproces binden de medicijnresten zich aan de poederkool en worden ze samen met het slib afgevoerd. Bij een eerder onderzoek met poederkool bleken twee keer zoveel medicijnresten uit het water te zijn verwijderd, 80 procent in plaats van 40 procent. Nu wordt poederkooldosering voor het eerst in de praktijk toegepast met de Nereda-technologie. Geert Tummers, Sectordirecteur Strategie & Innovatie bij Waterschapsbedrijf Limburg (WBL): “Het leveren van schoon en ecologisch gezond water is uiteraard een belangrijk strategisch thema van ons. Er is nog géén regelgeving met betrekking tot medicijnresten, maar we vinden het onze verantwoordelijkheid om proactief te zijn in het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen.”<br></p><p><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">WAAROM SIMPELVELD</span></strong><br>Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Simpelveld wordt de Nereda-technologie toegepast. De keuze voor deze locatie is ook gemaakt omdat het gezuiverde water hier wordt geloosd op de ecologisch gevoelige Eyserbeek. De bijdrage van het geloosde gezuiverde water op de afvoer van de beek bedraagt meer dan 50%. Medicijnresten kunnen hier dus een grotere impact hebben dan op andere, minder kwetsbare plekken. De Eyserbeek stroomt verder stroomafwaarts door een waterwingebied van Waterleidingbedrijf Limburg (WML). Vanuit het voorzorgprincipe is het daarom gewenst dat dit water zo schoon mogelijk is.<br></p><p>Bestuurder Arnold Jansen: “Het verbeteren van de waterkwaliteit is een van de speerpunten van het waterschap. Medicijnresten zijn schadelijk. Met deze extra zuiveringsstap dragen we bij aan het verder verbeteren van de kwaliteit van ons oppervlaktewater.“</p><p>De zuiveringsinstallatie in Simpelveld is de eerste installatie in Nederland die is gebouwd volgens het Verdygo-principe. Verdygo is een door WBL zelf ontwikkelde modulaire ontwerp- en bouwmethodiek voor zuiveringsinstallaties. Dankzij de modulaire bouwwijze kunnen zuiveringsinstallaties eenvoudig worden uitgebreid met nieuwe modules, zoals in dit geval een module voor medicijnrestenverwijdering.<br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>LANDELIJK ONDERZOEK </strong></span><br>De pilot met poederkooldosering maakt deel uit van het landelijk Innovatieprogramma ‘Microverontreinigingen uit afvalwater’ (IPMV) van de STOWA, het kenniscentrum voor de waterschappen. Dit programma heeft tot doel om snel de weg vrij te maken voor veelbelovende verwijderingstechnieken, of mogelijke verbeteringen van bestaande technieken die waterschappen kunnen toepassen. In het project werkt initiatiefnemer Waterschapsbedrijf Limburg samen met Royal HaskoningDHV, ontwikkelaar van de Nereda-technologie. <br></p><p><br></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width:50%;">​<img src="/SiteCollectionDocuments/Poederkooldosering_1.jpg" alt="" style="margin:5px;" /><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width:50%;">​<br><em><br><br>De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Simpelveld is voor het onderzoek uitgerust met een poederkooldoseringsinstallatie. </em><br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" rowspan="1" style="width:50%;">​<img src="/SiteCollectionDocuments/Poederkooldosering_2.jpg" alt="" style="margin:5px;" /><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" rowspan="1" style="width:50%;">​<br><em><br><br>Met behulp van monsters wordt gemeten of de kwaliteit van het gezuiverde water na het toepassen van poederkooldosering is verbeterd.</em><br></td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-0"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-0" rowspan="1" style="width:50%;">​<img src="/SiteCollectionDocuments/Poederkooldosering_3.jpg" alt="" style="margin:5px;" /><br></td><td class="ms-rteTableFooterOddCol-0" rowspan="1" style="width:50%;">​<br><em><br><br>Door de ecologisch kwetsbare Eyserbeek stroomt een grote hoeveelheid gezuiverd water afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Simpelveld.</em><br><br></td></tr></tbody></table>2021-05-30T22:00:00Z
OPGELET: Phishing mail actiefhttps://www.wbl.nl/Paginas/OPGELET-Phishing-mail-actief.aspxOPGELET: Phishing mail actief<p>We krijgen berichten dat mensen een e-mail ontvangen van het e-mailadres noreply@mijn.overheid.nl. In deze e-mail wordt geadviseerd om naar de berichtenbox van Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen te gaan om een nieuw bericht te bekijken. Deze e-mail is niet afkomstig van MijnOverheid. Klik niet op de link. U heeft hierin geen bericht ontvangen van ons.<br></p><p>Twijfelt u over de echtheid van een brief of e-mail? Kijk op <a href="https://bsgw.nl/nl/veel-gestelde-vragen/wijzigingen/mijn-bsgw"><span style="color:#ed7422;"><strong>Mijn BsGW</strong></span></a> om de status van uw aanslagen te bekijken.</p><p>Wilt u de berichtenbox van MijnOverheid raadplegen? Dan kunt u deze vinden op de <a href="https://mijn.overheid.nl/"><span style="color:#ed7422;"><strong>website van MijnOverheid</strong></span></a>.<br></p><div><br></div><p style="text-align:center;"><img src="/SiteCollectionDocuments/Phishing%20waterschapsbelasting_voorbeeld.jpg" alt="" style="margin:5px;width:300px;height:416px;" /><br></p>2021-05-26T22:00:00Z
WBL op weg naar een digital twin van zuiveringsinfrastructuur met Royal HaskoningDHV Digitalhttps://www.wbl.nl/Paginas/WBL-op-weg-naar-een-digital-twin-van-zuiveringsinfrastructuur-met-Royal-HaskoningDHV-Digital.aspxWBL op weg naar een digital twin van zuiveringsinfrastructuur met Royal HaskoningDHV Digital<p>​<strong>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) zet in op de digitalisering van zijn 17 zuiveringen en 149 rioolgemalen. Royal HaskoningDHV Digital adviseert het waterschap bij deze digitale transformatie, die de bedrijfsvoering en het onderhoud toekomstbestendiger, slimmer en efficiënter maken. Royal HaskoningDHV Digital levert daarbij digitale expertise én 140 jaar ervaring in water.</strong></p><p><br></p><p>De uitdagingen in het zuiveringsbeheer zijn groot. Klimaatverandering, de noodzaak tot verduurzaming en strengere regelgeving maken transportsystemen en zuiveringsinstallaties technisch steeds complexer. Tegelijkertijd kunnen steeds meer digitale technieken datastromen omzetten in hoogwaardige inzichten. Daarom zet WBL in op een digitale transformatie van zijn zuiveringsinfrastructuur, inclusief de toepassing van data science technieken zoals machine learning en artificial intelligence.</p><p>Door de digitale transformatie kan het waterschap betere beslissingen nemen, sneller adequate actie ondernemen, daardoor continu het maximale uit de installaties halen en zo zorgen voor een optimaal kostenefficiënte bedrijfsvoering. Daarnaast maakt digitalisering de bedrijfsvoering toekomstbestendig.</p><p><em>Remy Sleijpen, bestuurslid: ‘Als WBL gaan we de komende jaren een essentiële volgende stap zetten in het ontwikkelen van een data-gedreven bedrijfsvoering. Met de keuze voor Royal HaskoningDHV Digital hebben we een partner met een waardevolle combinatie van expertises: diepgaande kennis van zuiveringsbeheer én digitale know-how.’<br><br></em><strong style="color:#00a9c1;">ZELFLERENDE ALGORITMES </strong><em><br></em></p><p>De nieuwe samenwerking tussen WBL en Royal HaskoningDHV Digital bestaat uit twee delen. Het ene deel is de ontwikkeling en implementatie van een Big Data Platform. Dit platform verzamelt data uit de bronsystemen van WBL. </p><p>Het andere deel omvat de implementatie, op dit Big Data Platform, van een Aquasuite machine learning applicatie. Die bewaakt het functioneren van alle 149 rioolgemalen van WBL en signaleert vroegtijdig rioolvreemd water. Het toont de informatie op intuïtieve wijze aan de procesoperators in de Centrale Regelkamer van WBL. </p><p>Door met machine learning het systeem integraal te benaderen, gaat het steeds beter presteren. Het maakt daarmee ook een efficiënter beheer en voorspelbaar onderhoud mogelijk - de grootste kostenpost voor waterschappen. Vanaf september 2021 zullen de Aquasuite applicatie en het Big Data Platform volledig operationeel zijn voor alle 149 gemalen.</p><p>Het geheel gaat deel uitmaken van een digital twin, de virtuele kopie van het hele waterzuiveringssysteem van het waterschap. In de toekomst zullen WBL en Royal HaskoningDHV Digital hier nog veel meer data science toepassingen aan toevoegen, waaronder modules van het door Royal HaskoningDHV Digital ontwikkelde Aquasuite platform. <br><br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>MICROSOFT AZURE ALS FUNDAMENT</strong></span><br></p><p>Het professioneel implementeren en beheersen van deze snel ontwikkelende technologieën, die 24/7 moeten draaien voor operationele ondersteuning van operators en onderhoudspersoneel, stelt structureel hoge eisen aan het te gebruiken cloud-platform. Mede daarom heeft WBL gekozen voor Microsoft Azure voor het operationaliseren van het Big Data Platform en de geavanceerde machine learning en artificial intelligence oplossingen. Royal HaskoningDHV Digital is voor WBL de partner die de komende zes jaar deze Azure omgeving ontwikkelt en beheert, en daar de geavanceerde data science toepassingen in operationaliseert.</p><p><em>Aris Witteborg, Leading Professional Digital Smart Water bij Royal HaskoningDHV Digital: “Wij zijn bijzonder blij dat we de komende jaren de partner van WBL mogen zijn bij het realiseren van zijn vooruitstrevende visie. Deze past naadloos bij onze visie op de rol van digital twins in het toekomstige zuiveringsbeheer. Zo geven we inhoud aan ons motto: enhancing society together!”</em></p>2021-03-30T22:00:00Z
Synergienieuwsbrief maart 2021https://www.wbl.nl/Paginas/Synergienieuwsbrief-maart-2021.aspxSynergienieuwsbrief maart 2021<p>De maart-editie van onze Synergie-nieuwsbrief is uit! Deze nieuwsbrief informeert je over de ervaring, ontwikkeling en voortgang van projecten die voortvloeien uit de nieuwe manier van samenwerken tussen contractpartners en Waterschapsbedrijf Limburg. In deze editie komen onder andere aan bod: <br></p><p><ul><li><a href="https://synergie.wbl.nl/synergie-2021-02/animatiefilm/"><span style="color:#ed7422;">Terugblik lancering animatiefilm</span></a> door Har Coenen, manager afdeling Projectmanagement WBL</li><li>Bouke Kristel, accountmanager firma Modderkolk over <a href="https://synergie.wbl.nl/synergie-2021-02/contractpartners-onderzoeken-samen-verschil-in-raming-en-offerte/"><span style="color:#ed7422;">contractpartners onderzoeken samen verschil in raming en offerte</span></a></li><li><a href="https://synergie.wbl.nl/synergie-2021-02/lynn-vosman/"><span style="color:#ed7422;">'...Unieke aanpak en voorloper...'</span></a> door Lynn Vosman (promotieonderzoek Universiteit Twente)<br></li><li>Stefan van der Linden, coördinator inkoop WBL en Har Coenen, manager afdeling Projectmanagement WBL over de <a href="https://synergie.wbl.nl/synergie-2021-02/nieuwe-handreiking-aanbesteden/"><span style="color:#ed7422;">bijdrage aan twee fasen contracten</span></a></li></ul></p><p>De volledige nieuwsbrief kun je bekijken via <a href="https://synergie.wbl.nl/synergie-2021-02/"><span style="color:#ed7422;">deze</span></a> link.<br></p>2021-03-21T23:00:00Z
Closing Conference Super Circular Estate - SUPERLOCAL 24 maart 2021https://www.wbl.nl/Paginas/Closing-Conference-Super-Circular-Estate---SUPERLOCAL-24-maart-2021.aspxClosing Conference Super Circular Estate - SUPERLOCAL 24 maart 2021<p>Op 24 maart vindt de digitale Closing Conference van Super Circular Estate plaats. Dit is de slotconferentie van het circulaire bouwproject SUPERLOCAL dat de afgelopen jaren is gerealiseerd in Kerkrade. Tijdens de conferentie vertellen we je alles over de ontwikkeling van een circulair bouwproject inclusief gesloten waterkringloop, gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Daarnaast vertellen sprekers Diederik Samsom, Aristide Athanasiadis en Marwa Dabaieh over circulair ondernemen. Wil jij er bij zijn? Schrijf je dan nu GRATIS in voor de slotconferentie tijdens Crossing Boundaries 2021. <br><br>Aanmelden kan via de volgende link: <a href="https://www.crossingboundaries2021.nl/registration/"><span style="color:#ed7422;"><strong>https://www.crossingboundaries2021.nl/registration/</strong></span></a><strong> </strong><br> <br>Kijk voor meer info op en het volledige programma op: <a href="https://www.crossingboundaries2021.nl/"><span style="color:#ed7422;"><strong>https://www.crossingboundaries2021.nl/</strong></span></a><br></p><p>Let op: tijdens de slotconferentie wordt Engels gesproken.<br></p><p>SUPERLOCAL - SUPER CIRCULAR ESTATE is een samenwerking tussen: HEEMWonen, Gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek, Jongen Bouwpartners, Parkstad Limburg, WML, Waterschapsbedrijf Limburg, Zuyd Hogeschool, Veras, @Gemeente Landgraaf en @Gemeente Brunssum.<br></p><p>#SCE #Circulair #CrossingBoundaries #event #circulairbouwen #bouw #estate<br></p><p>----------------------------------------------------------<br> <br>You are invited to join us at the digital Closing Conference of Super Circular Estate, on March 24th. During this conference, we will tell you all about developing a circular estate, based on the best practices in the first circular housing estate. In addition, several partners will discuss the experiences within the project, including presentations of Diederik Samsom, Aristide Athanasiadis, and Marwa Dabaieh. Register now for FREE and learn more about circular estate:<span style="color:#ed7422;"> </span><a href="https://www.crossingboundaries2021.nl/registration/"><span style="color:#ed7422;"><strong>https://www.crossingboundaries2021.nl/registration/</strong></span></a> <br></p><p>SUPERLOCAL - SUPER CIRCULAR ESTATE is a collaboration between: HEEMWonen, Gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek, Jongen Bouwpartners, Parkstad Limburg, WML, Waterschapsbedrijf Limburg, Zuyd Hogeschool, Veras, Gemeente Landgraaf and Gemeente Brunssum.<br></p><p>#crossingboundaries #supercircularestate #urbaninnovativeactions #zerowaste #circulareconomy #builtenvironment<br></p><p><br></p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/SCE-ClosingConference-socialmedia.png" alt="" style="margin:5px;width:650px;height:340px;" /><br></p>2021-03-09T23:00:00Z
Brightsite programma ‘Circulair water voor Chemelot’ van starthttps://www.wbl.nl/Paginas/Brightsite-programma-‘Circulair-water-voor-Chemelot’-van-start.aspxBrightsite programma ‘Circulair water voor Chemelot’ van start<p><strong>Om ervoor te zorgen dat Chemelot ook op het gebied van waterhuishouding de meest duurzame en veilige site van Europa wordt, start op 1 maart onder de vlag van Brightsite het programma ‘Circulair water voor Chemelot’. Een consortium bestaande uit Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Utility Support Group (USG) en Sitech Services gaat dit programma ondersteunen en ondertekende daartoe onlangs een intentieverklaring.</strong><br></p><p><br></p><p>In het kader van duurzaamheid zijn, naast het reduceren van broeikasgasemissies, ook het verminderen van uitstoot van afvalstoffen naar water en het reduceren van het totale watergebruik van de site belangrijke doelstellingen op de Chemelot site. Water is een basisbehoefte voor de processen in de industrie. Zo is water op de Chemelot site noodzakelijk voor koeling, verwarming (stoom), als proceswater en als bluswater. </p><p>Door de klimaatverandering enerzijds en sociaal-economische ontwikkelingen anderzijds is het niet vanzelfsprekend dat er overal in Nederland in de toekomst voldoende (schoon) water beschikbaar is. Chemelot is zich ervan bewust dat zij, vanwege de omvang van de site en het gebruik van water in de diverse processen, een behoorlijke impact heeft op het oppervlaktewatersysteem van Limburg. Chemelot haalt water uit het Julianakanaal. Een derde van dat water gaat verloren tijdens gebruik, met name door verdamping. De rest wordt gezuiverd in de Integrale Afvalwater Zuiveringsinstallatie (IAZI) en geloosd op de Maas via een zijtak van de Ur. </p><p><em>“We willen het watersysteem op de Chemelot site klaarmaken voor de toekomst door componenten beter uit het water te halen en waar mogelijk opnieuw te gebruiken en ons watergebruik te verminderen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn we het programma ‘Circulair Water voor Chemelot’ gestart”, zegt Lianne van Oord, programmamanager bij Brightsite.</em><br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>CIRCULAIR WATER VOOR CHEMELOT</strong></span><br>Brightsite gaat het programma ‘Circulair water voor Chemelot’ vormgeven. Sitech, USG, WBL en WML zullen dit ondersteunen en hun kennis en netwerk inbrengen. De verwachting is dat later ook andere partijen, zoals kennisleveranciers en technologie-ontwikkelaars mee gaan doen. De transitie naar een klimaatneutraal Chemelot in 2050, heeft ook effect op het watergebruik en afvalwater van de fabrieken. Het sluiten van de waterketen vraagt om een integrale benadering en is verbonden met de duurzaamheidsontwikkelingen op Chemelot en in de omgeving. Het uiteindelijke doel is een nullozing, oftewel circulair water. Dat lukt niet alleen met het optimaliseren van processen, daarvoor zijn nieuwe technologieën nodig en moet er met een frisse blik gekeken worden naar het totale watersysteem op de site. Circulair water gaat over het sluiten van cirkels – van kleine cirkels rondom een fabriek tot grote, site-brede cirkels – en over zowel watergebruik als de stoffen in het afvalwater. <br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>CONSORTIUM</strong></span><br>De partijen uit het consortium - WBL, WML, USG en Sitech - spelen allemaal een belangrijke rol als het gaat om water op de site of in heel Limburg en zijn allen stakeholder in dit belangrijke programma. USG en Sitech zijn verantwoordelijk voor de waterhuishouding op Chemelot. Sitech beheert de IAZI en is houder van de Waterwetvergunning voor de site. De waterinname, het watertransport, de productie van gedemineraliseerd water en de stoomhuishouding op de Chemelot site vallen onder de verantwoordelijkheid van USG. WBL en WML zijn betrokken als kennispartners in de Limburgse waterketen. WML wint, zuivert en distribueert het drinkwater in de provincie Limburg en heeft belang bij schone bronnen voor de drinkwatervoorziening, waaronder de Maas. WBL houdt zich bezig met het transporteren en zuiveren van (communaal) afvalwater en de slibverwerking.<br></p><p>Het consortium dient als startpunt voor een overkoepelend samenwerkingsverband dat onderwerpen agendeert, bredere samenwerking initieert, stakeholders mobiliseert en aanvullende financiering genereert. Er wordt bewust samenwerking gezocht, omdat de afzonderlijke partijen kennis en netwerken tot hun beschikking hebben, waarvan het programma ‘Circulair Water voor Chemelot’ kan profiteren. </p><p><strong>Guus Pelzer, Algemeen Directeur Waterschapsbedrijf Limburg:</strong> <em>“Binnen dit duurzame ‘water’netwerk zetten wij de stap naar een meer klimaatonafhankelijke bedrijfsvoering. De introductie van duurzame, modulaire zuiveringsinstallaties en circulair water gaan bijdragen aan de economische motor voor de Chemelotbedrijven. Een sterk Limburgs voorbeeld met internationaal perspectief.”</em></p><p><strong>Joyce Nelissen, Directeur-Bestuurder WML:</strong><em> “De Maas is een belangrijke bron voor het produceren van Limburgs drinkwater. Op Nederlandse schaal drinken liefst vier miljoen mensen kraanwater dat gemaakt is van Maaswater. WML en de drinkwaterbedrijven benedenstrooms van Limburg hebben een groot belang in een zo schoon mogelijke Maas. We brengen onze kennis en kunde dan ook graag in. De uitdagingen die de klimaatverandering aan ons stelt, kunnen we alleen samen het hoofd bieden. Daarom hechten we aan samenwerking met onze partners in de waterketen.”</em></p><p><strong>Wouter Vermijs, Managing Director USG:</strong> <em>“Met de bundeling van kennis van alle partners gaat dit consortium invulling geven aan duurzaam waterbeheer op Chemelot. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Chemelot naar de meest duurzame chemiesite van Europa. USG draagt daar graag haar steentje aan bij.”</em><br></p><p><strong>Marc Dassen, CEO Sitech Services:</strong> <em>“Met deze samenwerking onderstrepen we dat het watersysteem op Chemelot verbonden is met het watersysteem in Limburg en dat we het van toegevoegde waarde vinden samen op te trekken. We hebben elkaar hard nodig om tot duurzame oplossingen voor watermanagement te komen.”</em></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>OVER BRIGHTSITE</strong></span><br>Brightsite is een samenwerking tussen Sitech Services, TNO, Maastricht University en Brightlands Chemelot Campus en richt zich op de verduurzaming van de chemische industrie, onder andere op de Chemelot site. De klimaatdoelstellingen stellen de chemische industrie voor enorme uitdagingen, maar bieden tegelijkertijd ook kansen. Goed transitiemanagement zal resulteren in economische groei en aantrekkingskracht van talent en bedrijvigheid. Aangezien er bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie meer komt kijken dan enkel het technische deel, worden ook veiligheidsaspecten, maatschappelijke acceptatie, juridische en economische haalbaarheid én onderwijs meegenomen.<br></p>2021-02-28T23:00:00Z
Nieuwe RWZI Stein: voorbeeld van succesvol sociaal ondernemerschaphttps://www.wbl.nl/Paginas/Nieuwe-RWZI-Stein-voorbeeld-van-succesvol-sociaal-ondernemerschap.aspxNieuwe RWZI Stein: voorbeeld van succesvol sociaal ondernemerschap<p><strong>Zes mbo-studenten van Goflex/Vakwijs in Stein - jongeren, maar bijvoorbeeld ook een statushouder - bouwen sinds eind oktober intensief mee aan de verschillende modules die uiteindelijk samen de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) voor Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) in Stein en Panheel gaan vormen. De parkeerplaats bij de trainingslocatie van Goflex/Vakwijs, nog geen vijf kilometer van de RWZI in Stein, is hiervoor speciaal vrijgemaakt. Daar worden de modules in elkaar gezet.</strong></p><p><br></p><p>De compleet nieuwe RWZI in Stein moet in mei 2021 in bedrijf zijn. ENGIE is voor dit project de hoofdaannemer. In de aanbesteding was social return voor WBL een belangrijke factor. In ENGIE heeft het waterschapsbedrijf hierin een gelijkgestemde partner gevonden. “Door samen te werken met Goflex/Vakwijs geven we invulling aan social return”, legt tendermanager Coen Smits namens ENGIE uit. “Zij leiden jongeren én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op voor een vak in de techniek.” Dat de trainingslocatie in Stein zo dicht bij het terrein van de RWZI ligt, noemt hij ‘een bonus in het kader van duurzaamheid’, een andere belangrijke voorwaarde in de aanbesteding. “Hierdoor beperken we de reisafstand die we in het kader van het project afleggen. Made in Stein is toch heel wat anders dan made in China.”</p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>EXTRA TROTS BIJ STUDENTEN<br></strong><span style="color:#444444;">“Het meewerken aan de bouw van de RWZI is een mooie opdracht voor onze studenten omdat het project een kop</span><span style="color:#444444;"> en een staart heeft”, geeft adviseur Michaël Elsenbach namens Goflex/Vakwijs aan. “Dat maken ze niet vaak mee. Ze lopen in de regel vier dagen in de week mee in de praktijk van onze opdrachtgever, gaan een dag naar school en volgen nog vakmodules bij Vakwijs. Maar bij dit project is een deel van onze studenten van begin tot eind betrokken en dat maakt ze extra trots.” De mbo-studenten werken gedurende het project samen met de professionals van ENGIE. En natuurlijk worden ze ook vanuit Goflex/Vakwijs begeleid door docenten en praktijkbegeleiders. “Wat je in een intensief project als dit ziet, is dat er door onze studenten en de mensen van ENGIE gespeeld wordt met rollen. Soms delen onze studenten de lakens uit”, zegt Elsenbach met een glimlach. “De nauwe samenwerking geeft hen het vertrouwen dit te doen. Kennisoverdracht is hierdoor geen eenrichtingsverkeer.”</span><strong><br></strong></span></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>VOLGENS HET VERDYGO-CONCEPT</strong></span><br>De nieuwe RWZI’s in Stein en Panheel zijn ontworpen volgens het Verdygo-concept. Een innovatieve ontwerp- en bouwtechniek waarbij met modules wordt gewerkt. Een concept dat WBL zelf heeft ontwikkeld. “Een groot voordeel van dit modulaire systeem is dat de modules, indien nodig, gemakkelijk kunnen worden vervangen. Daarbij kan de RWZI naar behoefte eenvoudig worden op- en afgeschaald. Ook kunnen nieuwe zuiveringstechnologieën sneller in de praktijk worden gebracht. Zo kunnen we als WBL beter inspelen op technologische, demografische en klimatologische ontwikkelingen”, licht George van Oijen, projectleider van WBL toe.<br></p><p>De modules kunnen op een willekeurige plek in elkaar worden gezet en worden getest om vervolgens op het terrein van de uiteindelijke RWZI volgens het plug & play-principe aan elkaar te worden gekoppeld. Vóór 2030 wil WBL op deze manier driekwart van haar in totaal zeventien RWZI’s (gedeeltelijk) inrichten.</p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>BELANGRIJKSTE SUCCESFACTOR</strong></span><br>De modulaire techniek is volgens Smits en Elsenbach de belangrijkste succesfactor van Verdygo. Zeker ook wat betreft de invulling van social return in het project. “De modules kunnen we immers in relatieve rust bij ons op het terrein bouwen. Waardoor onze studenten de ruimte krijgen fouten te maken”, legt Elsenbach uit. “Terwijl het civieltechnische werk op de projectlocatie vordert, kunnen we bij Goflex/Vakwijs ongestoord al bouwen aan de techniek van de modules. Iets dat de veiligheid en kwaliteit op beide locaties ten goede komt”, vult Smits hem aan. Dat het bouwen van de modules en de civieltechnische werkzaamheden parallel lopen, levert volgens Van Oijen bovendien aanzienlijke tijdwinst op ten opzichte van de traditionele aanpak, waarbij installaties in beton worden gegoten.<br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>ELKAAR GEVONDEN</strong></span><br>Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en deze vergroten, is voor WBL een belangrijk uitgangspunt in alles wat ze doet. Kennis delen staat hierbij voorop. Dit blijk wel uit het motto van het waterschapsbedrijf: “water. samen halen we er meer uit”. ENGIE deelt de genoemde uitgangspunten. Met Goflex/Vakwijs werkt ENGIE bijvoorbeeld al jaren samen als het gaat om de opleiding en ontwikkeling van vakmensen. In dit project hebben de drie partijen elkaar gevonden. “De RWZI in Stein is straks voor ons alle drie een mooi visitekaartje”, verwoordt Elsenbach het gezamenlijke gevoel. “Nu hopen dat we bij de oplevering ook samen een klein feestje kunnen vieren. Door corona zijn onze studenten nog helemaal niet op het terrein van de RWZI geweest. Het zou de kers op de taart zijn wanneer dat snel na de oplevering wél kan.”<br></p>2021-02-17T23:00:00Z
Eerste bewoners van SUPERLOCAL krijgen de sleutelhttps://www.wbl.nl/Paginas/Eerste-bewoners-van-SUPERLOCAL-krijgen-de-sleutel.aspxEerste bewoners van SUPERLOCAL krijgen de sleutel<p><strong>Onlangs kregen de eerste bewoners van het SUPERLOCAL-gebied in Kerkrade de sleutel van hun nieuwe huis. De eerste 15 woningen van het project zijn klaar en opgeleverd. De levensloopbestendige circulaire woningen zijn een doorontwikkeling van de meest succesvolle bouwkundige experimenten binnen het gebied. De circulaire technieken zijn eerst in een Expogebouw en later in drie circulaire proefwoningen beproefd en doorontwikkeld en vervolgens toegepast tijdens de bouw van deze 15 nieuwe woningen. Binnen SUPERLOCAL realiseren Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) een gesloten waterkringloop.</strong> </p><p> Voor zo'n bijzonder project als SUPERLOCAL zocht HEEMwonen bewoners die zich aangesproken voelen door de duurzame doelstellingen van het project en willen participeren in de buurt. Begin 2020 is gestart met de zoektocht naar toekomstige bewoners. Geïnteresseerden konden met een motivatieformulier hun enthousiasme kenbaar maken. Na persoonlijke gesprekken zijn 14 huishoudens geselecteerd die zich voortaan bewoner van SUPERLOCAL mogen noemen. Eén van de woningen wordt de komende tijd nog gebruikt door Jongen Bouwpartners, maar zal later ook worden verhuurd.</p><p><span style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;"><strong>SUCCESVOLLE SAMENWERKING</strong></span></span><br>Een project vol nieuwe technieken vraagt om een toegewijd team. Samen met onze partners kijken we terug op een mooi resultaat. Hartelijk dank voor de samenwerking: Jongen Bouwpartners, Dusseldorp Sloop Infra en Milieutechniek , Gemeente Kerkrade, HEEMwonen, Caris en Reiner en WML. Hier doen we het allemaal voor: een steentje bijdragen aan een duurzamere wereld en een fijn thuis voor de bewoners!<br></p><p>De 15 woningen zijn onder andere mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Provincie Limburg.<br></p>2021-02-16T23:00:00Z
Lancering animatiefilm ‘Anders aanbesteden, anders samenwerken’https://www.wbl.nl/Paginas/Lancering-animatiefilm-‘Anders-aanbesteden,-anders-samenwerken’.aspxLancering animatiefilm ‘Anders aanbesteden, anders samenwerken’<p><span class="ms-rteFontSize-3" style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;"><strong>Werken met raamcontracten: Beter, sneller, goedkoper én plezieriger!</strong></span></span></p><p> <br></p><p><em>Waterschapsbedrijf Limburg heeft onlangs samen met een aantal samenwerkingspartners (ENGIE, Eliquo en de Combinatie Mobilis Croonwolter&dros) een animatiefilm geproduceerd over het werken met raamcontracten. In vogelvlucht vertelt de animatiefilm de aanleiding en de achtergronden van de innovatieve raamcontracten en gaat in op de vele voordelen. De gekozen aanpak van raamcontracten en bouwteams is voor iedereen in de bouwsector een absolute must. De animatiefilm "Anders aanbesteden, anders samenwerken" legt uit waarom.</em></p><p>Grote prestigieuze bouwprojecten zijn vaak de paradepaardjes van stad of land. Keerzijde is dat veel van dergelijke projecten kampen met forse budgetoverschrijdingen, met als resultaat de nodige frustraties bij opdrachtgever, aannemer en de belastingbetalende burger. Dat het anders en beter kan bewijst de aanpak van het werken met raamcontracten en bouwteams van Waterschapsbedrijf Limburg. <br><br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>RAAMCONTRACTEN EN BOUWTEAMS</strong></span><br>Bij deze aanpak ligt de nadruk op een gelijkwaardig partnership met meerjarige samenwerking en voordeel halen uit synergie. Voor grote multidisciplinaire en monodisciplinaire werken is op basis van de Europese aanbestedingsregels een algemene tender uitgeschreven. Met de "winnaars" zijn meerjarige raamovereenkomsten gesloten. Zij komen in aanmerking voor de uitvoering van projecten. Voordat partijen tot uitvoering van een project overgaan, staat open en transparante samenwerking met de aannemers centraal. De ontwerpfase, ook wel de bouwteamfase genoemd, doorlopen partijen voor een groot deel gezamenlijk; daarbij gaat het om kennisdelen, uitwisseling van ideeën en ervaringen en gezamenlijke beheersing van risico's, kansen, kosten en doorlooptijd.<br><br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>BETER, SNELLER, GOEDKOPER ÉN PLEZIERIGER!</strong></span><br>De voordelen van deze aanpak zijn legio, zowel voor Waterschapsbedrijf Limburg als voor de betrokken aannemers. Guus Pelzer, directeur van Waterschapsbedrijf Limburg: 'Voor ons levert de kortere doorloop tijdsbesparingen en dus kostenbesparingen op. Daarnaast zijn door de gezamenlijke start van een project de voorcalculaties en de inschatting van de risico's beduidend beter. Het resultaat: Een eerlijke prijs, geen gedoe met meerkosten plus meer werkplezier!  Samen met de raamcontractanten zijn we zo meer dan ooit in staat om met innovatieve ontwikkelingen in te spelen op de maatschappelijke opgaven van deze tijd.'<br><br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>KIJKEN!</strong></span><br>Een goed praktijkvoorbeeld verdient navolging. Voor sectordirecteur Bedrijfsondersteuning Nicole Hendrix is het belangrijk om de nieuwe aanpak met een breed publiek te delen en uit te dragen. Dat gebeurt in de vorm van een animatiefilm. Over het eindresultaat is ze enthousiast. 'Dankzij de inzet en betrokkenheid van alle samenwerkingspartners is de animatiefilm een uitstekende aanbeveling geworden voor heel bouwend Nederland om het concept van raamcontracten na te volgen.' Kijken, dus!<br></p><p><br></p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mdV-S4gN8-M" frameborder="0"></iframe> </div><p><br></p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/Logo%20animatiefilm.jpg" alt="" style="margin:5px;width:300px;height:98px;" /><br></p><p><br>Overigens verschijnt 4 februari a.s. een speciale, beknopte uitgave van de Nieuwsbrief Synergie, waarin aandacht voor dit thema. Inschrijven voor die (gratis) periodieke nieuwsbrief kan via <a href="mailto:communicatie@wbl.nl"><span style="color:#ed7422;"><strong>communicatie@wbl.nl</strong></span></a><br></p><p>Via dit emailadres zijn ook aanvullende informatiepakketten opvraagbaar.<br></p>2021-02-03T23:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg behaalt ISO-certificaat informatiebeveiliginghttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-behaalt-ISO-certificaat-informatiebeveiliging.aspxWaterschapsbedrijf Limburg behaalt ISO-certificaat informatiebeveiliging<p><strong>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft het ISO 27001-certificaat behaald. ISO 27001 is de snelst groeiende internationale norm voor informatiebeveiliging. Daarmee mag WBL zich het eerste waterschap van Nederland noemen dat in het bezit is van het certificaat. </strong><br><br>WBL behoort daarmee bovendien tot de kleine schare van Nederlandse overheidsorganisaties die in het bezit is van het certificaat. <br><br><span style="color:#00a9c1;"><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">SUCCESVOLLE AUDIT</span></strong></span><br> Met het certificaat in handen maakt WBL aantoonbaar dat zij haar bedrijfsinformatieprocessen goed beheerst en dat alle risico's rond vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie op adequate wijze zijn afgedekt. "WBL blijft zich continu ontwikkelen en verbeteren, ook op het vlak van informatiebeveiliging. We hebben de audit in de 2e helft van 2020 met succes doorlopen en het certificaat in één keer behaald. Een geweldig resultaat waar we zeer trots op zijn", aldus bestuurder Remy Sleijpen. De audit werd uitgevoerd door het onafhankelijk adviesbureau Verdonk, Klooster & Associates.   <br></p>2021-01-06T23:00:00Z
Synergienieuwsbrief december 2020https://www.wbl.nl/Paginas/Synergienieuwsbrief-december-2020.aspxSynergienieuwsbrief december 2020<div>De december-editie van onze Synergie-nieuwsbrief is uit! Deze nieuwsbrief informeert je over de ervaring, ontwikkeling en voortgang van projecten die voortvloeien uit de nieuwe manier van samenwerken tussen contractpartners en Waterschapsbedrijf Limburg. In deze editie komen onder andere aan bod: <br></div><div><ul><li><a href="https://waterschapsbedrijf-limburg.preview.foleon.com/wbl/synergie2020-08/snelle-acties-op-rwzi-roermond-en-venlo/"><span style="color:#ed7422;">Snelle acties op rwzi Roermond en Venlo</span></a></li><li>Patrick Kleuters en Richard Wouters over <a href="https://waterschapsbedrijf-limburg.preview.foleon.com/wbl/synergie2020-08/nieuwe-persleiding-velden-venlo-in-rap-tempo-gerealiseerd/"><span style="color:#ed7422;">de realisatie van de nieuwe persleiding Velden-Venlo in rap tempo</span></a></li><li>Har Coenen (WBL), Carol Bollen (Engie) en Wim van de Westerlo (GW Leidingtechniek) <a href="https://waterschapsbedrijf-limburg.preview.foleon.com/wbl/synergie2020-08/terugkijken-en-vooruitzien/"><span style="color:#ed7422;">kijken terug en zien vooruit</span></a></li><li>Karel Clemens over <a href="https://waterschapsbedrijf-limburg.preview.foleon.com/wbl/synergie2020-08/beton-innovatie-succesvol-toegepast/"><span style="color:#ed7422;">de  succesvolle toepassing van een beton-innovatie</span></a></li><li><a href="https://waterschapsbedrijf-limburg.preview.foleon.com/wbl/synergie2020-08/beste-wensen/"><span style="color:#ed7422;">Beste wensen</span></a><br></li></ul></div><div>De volledige nieuwsbrief kun je bekijken via <a href="https://synergie.wbl.nl/synergie2020-08/"><span style="color:#ed7422;">deze</span></a> link.<br></div>2020-12-30T23:00:00Z
Kantoor Waterschapsbedrijf Limburg gesloten t/m 19 januari 2021https://www.wbl.nl/Paginas/Kantoor-Waterschapsbedrijf-Limburg-gesloten-tm-19-januari-2021.aspxKantoor Waterschapsbedrijf Limburg gesloten t/m 19 januari 2021<p>​<strong>Het kantoor van Waterschapsbedrijf Limburg is met ingang van 17 december t/m 19 januari 2021 voor fysiek bezoek gesloten. Bezoeken zijn niet toegestaan en medewerkers werken thuis.</strong><br> <br>Tijdens kantooruren blijven wij telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 088-8420000. Voor calamiteiten kunt u 24/7 bellen met het Meldpunt Water. Het telefoonnummer is 0800-0341.<br> <br>Van 24 december tot en met 1 januari 2021 is Waterschapsbedrijf Limburg ook telefonisch niet bereikbaar. Het Meldpunt Water blijft wel bereikbaar.<br></p>2020-12-16T23:00:00Z
Hoogheemraadschap van Rijnland kiest voor Verdygo®https://www.wbl.nl/Paginas/Hoogheemraadschap-van-Rijnland-kiest-voor-Verdygo®.aspxHoogheemraadschap van Rijnland kiest voor Verdygo®<p>​<strong>Het Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) hebben samen een intentieverklaring ondertekend voor de doorontwikkeling van de Verdygo-techniek. Verdygo is een innovatief, modulair ontwerp- en bouwconcept voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. </strong><br><br>"We staan voor enorm grote opgaven", aldus bestuurslid van Rijnland Thea Fierens. "Door klimaat, circulariteit en energie is Nederland in beweging, daarom is het van belang dat ook afvalwater en dus onze zuiveringen in beweging zijn. Vernieuwing is hard nodig om goed op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen. Wij zien Verdygo als een belangrijk concept dat ons daarbij kan helpen. Het is een mooie uitdaging en een grote stap voorwaarts. Ik ben dan ook erg verheugd over deze nieuwe samenwerking." Met de ondertekening van de intentieverklaring is een eerste formele stap gezet richting daadwerkelijke samenwerking. In de intentieverklaring worden onder andere zaken geregeld voor het samenwerken bij de doorontwikkeling van modules, de planning en de inzet van resources. Ook WBL is blij met de samenwerking. "Hoogheemraadschap van Rijnland is het derde waterschap waar we deze weg mee inslaan", vertelt WBL-bestuurslid Arnold Jansen. Als grondlegger van de Verdygo-techniek heeft WBL in de afgelopen jaren een groot aantal modules zelf ontwikkeld en in bedrijf genomen op diverse rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg. "Het is WBL eigen om kennis uit te wisselen met andere organisaties en deze samenwerking op het gebied van de (door)ontwikkeling van de Verdygo-techniek is hier een mooi voorbeeld van. Door onze kennis met elkaar te delen komen we samen verder. We kijken ernaar uit om de samenwerking verder vorm te geven." Er vinden ook al gesprekken plaatst tussen de vier partnerwaterschappen (Vallei & Veluwe, Rivierenland, Rijnland en WBL) om de samenwerking vorm te gaan geven.<br> <br><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">SYNERGIE-VOORDEEL</span></strong><br> Verdygo is een innovatief, modulair ontwerp- en bouwconcept voor rioolwaterzuiveringsinstallaties, waarbij de onderdelen (modules) van de installaties bovengronds worden gebouwd en aan elkaar worden geschakeld door middel van 'plug and play'. Dankzij deze modulaire, flexibele manier van bouwen is het veel gemakkelijker inspelen op toekomstige ontwikkelingen: de installatie kan relatief eenvoudig en snel aangepast worden op de actuele vraag. WBL realiseerde in Weert al een nagenoeg volledige Verdygo-installatie en in Panheel en Stein worden momenteel 2 nieuwe Verdygo-installaties gebouwd. Maar WBL ziet het liefst dat de nieuwe modules in samenwerking met andere waterschappen gerealiseerd worden; de kennisdeling die daardoor ontstaat en de uitbreiding van beschikbare mankracht zorgen immers voor een belangrijk synergie-voordeel. Daarom ging WBL in 2019 al de samenwerking aan met Waterschap Vallei & Veluwe en Waterschap Rivierenland. Sindsdien zijn in een kort tijdsbestek met deze waterschappen 6 nieuwe modules ontwikkeld. Op dit moment is Waterschap Vallei & Veluwe bezig met de bouw van een eerste Verdygo-installatie in Terwolde. Bij de samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat de gedachte uit naar de ontwikkeling van slib-gerelateerde modules. Daarnaast gaat Rijnland onderzoeken of een grootschalige toepassing van de modules binnen haar beheersgebied tot de mogelijkheden behoort.<br></p><p><br></p>2020-12-02T23:00:00Z
SUPERLOCAL winnaar ‘The Innovation in Politics Award 2020’!https://www.wbl.nl/Paginas/SUPERLOCAL-winnaar-‘The-Innovation-in-Politics-Award-2020’!-.aspxSUPERLOCAL winnaar ‘The Innovation in Politics Award 2020’!<p><strong>Het project SUPERLOCAL Super Circular Estate heeft The Innovation in Politics Awards 2020 gewonnen! SUPERLOCAL won in de categorie 'Ecology'. Met de prijzen wil The Innovation in Politics Institute het politieke werk in Europa erkennen en ondersteunen. Ieder jaar wordt er een jury samengesteld om te beslissen wie de prijs wint. Dit jaar waren er 1.058 juryleden uit 47 landen. Vanuit 22 landen kreeg het project SUPERLOCAL 389 keer het commentaar 'uitstekende inzending'.</strong></p><p><br>Binnen het circulaire woonproject SUPERLOCAL werken drinkwaterproducent WML (Waterleiding Maatschappij Limburg) en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) samen aan de realisatie van een gesloten waterkringloop die regenwater en huishoudelijk afvalwater opvangt en lokaal zuivert.</p><p><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">UITSTEKENDE SAMENWERKING EN VERNIEUWINGSDRANG </span></strong><br>"Fantastisch dat we als Kerkrade met SUPERLOCAL hebben gewonnen," zegt verantwoordelijk wethouder Tim Weijers van de gemeente Kerkrade (Ruimtelijke Ordening/Openbare Ruimte/Volkshuisvesting) die online de felicitaties van de vakjury in ontvangst nam namens de 12 projectpartners. "De prijs is een mooie bekroning voor de uitstekende samenwerking en vernieuwingsdrang die we met z'n allen getoond hebben. Met gepaste trots zien we dat dit bijzondere project, dat in Bleijerheide ook bijdraagt aan de leefbaarheid van deze wijk, ook ver buiten onze regio gezien en gewaardeerd wordt. Mijn dank en felicitaties gaan uit naar onze projectpartners." Bij de prijs hoort ook een award en die komt in de loop van december naar Kerkrade. Normaal gesproken wordt de prijs, die sinds 2017 jaarlijks wordt uitgereikt, uitgereikt op een locatie ergens in Europa. Dit jaar zou dit vanuit Berlijn zijn. Door het coronavirus is dat dit jaar niet mogelijk. Vanaf november presenteerden de partijen zich online en konden de juryleden stemmen. <br></p><p><strong><span style="color:#00a9c1;">SUPERLOCAL – SUPER CIRCULAR ESTATE</span><br></strong>In het SUPERLOCAL-project in Bleijerheide worden zo veel mogelijk materialen van voormalige hoogbouwflats gebruikt voor de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van de openbare ruimte. Er komen 130 nieuwe betaalbare huurwoningen, een gemeenschappelijke ruimte voor bewoners en omwonenden en een gesloten waterkringloop die regenwater en huishoudelijk afvalwater opvangt en lokaal zuivert (gerealiseerd door WML en WBL). SUPERLOCAL is een circulair bouwproject dat in het teken van duurzaamheid en bewonersparticipatie staat. Projectpartners zijn: HEEMWonen, Gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Dusseldorp, bouwbedrijven Jongen, Stadsregio Parkstad Limburg, WML, Waterschapsbedrijf Limburg, Zuyd Hogeschool, Veras, gemeente Landgraaf en gemeente Brunssum. Bijzonder aan de wijk is dat de woningen gemaakt zijn van de materialen van de flats die hier tot kort geleden stonden. Voormalige bewoners en omwonenden denken actief mee over de plannen voor het gebied. In het project zijn nieuwe methodes bedacht en getest om materialen zoals beton, bakstenen en hout opnieuw te gebruiken voor de bouw van woningen en de aanleg van het openbare gebied (bijvoorbeeld voor de aanleg van paden). Ook wordt duurzaam omgegaan met water in deze nieuwe buurt. Het project kreeg twee grote Europese subsidies, namelijk uit Life en UIA. Vanuit UIA staat het project bekend onder de naam Super Circular Estate. <strong><br></strong></p><p>Ga voor meer informatie over SUPERLOCAL- Super Circular Estate naar <a href="http://www.superlocal.eu/"><span style="color:#ed7422;"><strong>www.superlocal.eu</strong></span></a> </p><br>2020-12-02T23:00:00Z
Afsluiting kruispunt Maria Theresialaan-Spoorlaan Noord-Hendriklaanhttps://www.wbl.nl/Paginas/Afsluiting kruispunt.aspxAfsluiting kruispunt Maria Theresialaan-Spoorlaan Noord-Hendriklaan<p><strong>Afsluiting kruispunt Maria Theresialaan / Spoorlaan Noord / Hendriklaan</strong><br></p><p>De bouwactiviteiten in het kader van de vergroening en verduurzaming waterschapskantoor en omgeving zijn in volle gang.</p><p> <a href="/Paginas/Vergroening-en-verduurzaming-Waterschapskantoor-en-omgeving.aspx"><span style="color:#ed7422;"><strong><klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel, waarin een toelichting op dit mooie project></strong></span></a></p><p>In het kader van de werkzaamheden is de Maria Theresialaan sinds enige tijd afgesloten en zoals u op de foto  kunt zien worden de resultaten van de inspanningen zichtbaar. De volgende stap staat inmiddels voor de deur en dat is de herinrichting van de kruising Maria Theresialaan / Spoorlaan Noord / Hendriklaan. Om deze werkzaamheden veilig en verantwoord uit te kunnen voeren, zal het kruispunt worden afgesloten voor verkeer en worden er omleidingsroutes ingesteld volgens onderstaande situatietekening. Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de aanwezige trottoirs. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zullen duren tot januari 2021. Gedurende de kerstvakantie zal het kruispunt tijdelijk worden opengesteld voor het verkeer. Uiteraard wordt bovenstaande informatie ook via de Strabag Omgevingsapp gecommuniceerd. Deze app is eenvoudig en gratis te downloaden op uw gsm.</p><p>Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt deze doorgeven via de Strabag Omgevingsapp. Mocht u niet in de gelegenheid zijn hiervan gebruik te maken, kunt u uw vraag of opmerking ook doorgeven via het mailadres <a href="mailto:verduurzaming@waterschaplimburg.nl"><span style="color:#ed7422;"><strong>verduurzaming@waterschaplimburg.nl</strong></span></a><br></p><p><br></p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/November%202020_Bewonersbrief%20afsluiting%20kruispunt.jpg" alt="" style="margin:5px;width:700px;height:813px;" /><br></p>2020-11-29T23:00:00Z
Synergienieuwsbrief november 2020https://www.wbl.nl/Paginas/Synergienieuwsbrief-november-2020.aspxSynergienieuwsbrief november 2020<p>De november-editie van onze Synergie-nieuwsbrief is uit! Deze nieuwsbrief informeert je over de ervaring, ontwikkeling en voortgang van projecten die voortvloeien uit de nieuwe manier van samenwerken tussen contractpartners en Waterschapsbedrijf Limburg. In deze editie komen onder andere aan bod: <br></p><ul><li><a href="https://synergie.wbl.nl/synergie2020-07/pionieren-in-samenwerken/" target="_blank"><span style="color:#ed7422;"><strong>Eveline Hinfelaar, trainer in teamontwikkeling en samenwerking, over ‘het nieuwe samenwerken’</strong></span></a><br></li><li><a href="https://waterschapsbedrijf-limburg.preview.foleon.com/wbl/synergie2020-07/core-nieuwe-generatie-afvalwaterzuivering/" target="_blank"><span style="color:#ed7422;"><strong>Innovatietechnoloog Sandra Malagón-Jiménez en projectleider Werner Schimmel over de CoRe-pilot in Roermond</strong></span></a><br></li><li><a href="https://synergie.wbl.nl/synergie2020-07/reiniging-slibgistingstank-susteren/" target="_blank"><span style="color:#ed7422;"><strong>Sr Projectleider Alex Hulzebos (Engie) en Sr Projectmanager Paul Beijer (WBL) over de reiniging van de slibgistingstank in Susteren</strong></span></a><br></li></ul><p>De volledige nieuwsbrief kun je bekijken via deze <a href="https://synergie.wbl.nl/synergie2020-07/cover/"><span style="color:#ed7422;"><strong>link</strong></span></a>. <br><br></p><p><strong>water. samen halen we er meer uit</strong><br></p>2020-11-17T23:00:00Z
Maas Cleanup: de resultatenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Infographic-impact-Maas-Cleanup.aspxMaas Cleanup: de resultaten<p>Moeder Maas. Ze verbindt ons allemaal: van Eijsden tot de Mookerhei. Met haar water stroomt ook een eindeloze hoeveelheid zwerfafval mee. Bedrijfsleven en overheden sloegen op 19 september van dit jaar de handen ineen om hier via de Maas Cleanup iets aan te doen. Ook medewerkers van Waterschap Limburg (founding partner) en Waterschapsbedrijf Limburg (hoofdsponsor) staken hun handen uit de mouwen. De Maas Cleanup werd een groot succes.</p><p>In bijgevoegde <a href="/Mediatheek/Nieuws/Infographic_MCU012-WTK.png">infographic</a> is te zien welke impact we samen hebben gemaakt. Hopelijk mogen we volgend jaar nog veel meer vrijwilligers begroeten. Samen maken we moeder Maas en haar stroomgebied weer gezond!<br></p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/Infographic_MCU012-WTK.png" alt="" style="margin:5px;width:800px;height:450px;" /><br></p>2020-11-15T23:00:00Z
Nieuwe persleiding van 4 kilometer tussen Venlo en Veldenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Nieuwe-persleiding-van-4-kilometer-tussen-Venlo-en-Velden.aspxNieuwe persleiding van 4 kilometer tussen Venlo en Velden<p>​<strong>De maar liefst 4 kilometer lange persleiding tussen Venlo en Velden wordt vervangen. De persleiding pompt het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Velden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschapsbedrijf Limburg in Venlo.</strong><br></p><p><br>Via de persleiding wordt het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Velden afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Venlo. Het goed functioneren van deze persleiding is dus van groot belang om het afvalwater goed af te kunnen blijven voeren. Er bestond al een vermoeden dat de persleiding tussen Velden en Venlo in slechte staat was vanwege enkele leidingbreuken in de afgelopen jaren. Na een grondige inspectie bleek de persleiding over de hele lengte te zijn verzwakt. De inspectie liet zien dat de persleiding zowel aan de binnen- als de buitenkant was aangetast. <br><br><span style="color:#00a9c1;"><strong>WERKZAAMHEDEN</strong></span><br>De uitvoerende werkzaamheden zijn afgelopen zomer gestart (juli 2020) en duren tot eind 2020 (december). De graafwerkzaamheden in de buurt van Valuas in Venlo zijn reeds afgerond. Het fietspad aldaar wordt begin november opnieuw geasfalteerd. Het fietspad zal nog tot eind van dit jaar afgesloten zijn. Er is een omleidingsroute aangegeven.<br></p><p><br><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">VERVANGING ASBEST-CEMENT BUIZEN</span></strong><br> De oude leiding, die bestaat uit asbest-cement buizen, wordt vervangen door een HDPE (High Density Polyetheen) exemplaar. De oude buizen worden niet afgebroken, maar in hun geheel verwijderd met behulp van een kraan. Vervolgens worden de buizen verpakt en in een container afgevoerd. Omdat de buizen in hun geheel verwijderd worden, komen er geen stoffen vrij en levert dit geen gevaar op voor voorbijgangers of omwonenden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een vakkundige aannemer die werkt volgens de geldende voorschriften bij het werken met asbest. <br></p><p><br></p><p style="text-align:center;"><em>Klik op de afbeelding voor het afspelen van de video</em><br></p><p style="text-align:center;"><a href="https://omroepvenlo.b-cdn.net/7f8192a7-3786-4c1b-a531-9d66f42f9af8_1080.mp4"><img src="/Mediatheek/Nieuws/Afbeelding%20film%20persleiding%20Venlo-Afferden.png" alt="" style="margin:5px;" /></a><br></p><p><br></p>2020-11-04T23:00:00Z
Gloednieuwe Verdygo®-installatie voor RWZI Steinhttps://www.wbl.nl/Paginas/Gloednieuwe-Verdygo®-installatie-voor-RWZI-Stein.aspxGloednieuwe Verdygo®-installatie voor RWZI Stein<p><strong>Om aan de aangescherpte kwaliteitsnormen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te voldoen, waren aanpassingen aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Stein noodzakelijk. Waterschapsbedrijf Limburg besloot de installatie volledig te vernieuwen volgens het eigen Verdygo® ontwerp- en bouwconcept, waarbij modulair ontwerpen en bouwen centraal staat. De bouw van de installatie is sinds afgelopen zomer in volle gang; naar verwachting wordt de nieuwe installatie in mei 2021 in bedrijf genomen.  </strong><br> <br>De oude installatie werd in 1984 gebouwd en is niet meer goed in staat de aangescherpte normen voor de waterkwaliteit bij te benen. Daarom wordt deze vernieuwd volgens het Verdygo-concept van Waterschapsbedrijf Limburg. Daarbij wordt de installatie bovengronds gebouwd en gevormd door een serie aan elkaar geschakelde modules. De installatie lijkt qua ontwerp sterk op de meest recent opgeleverde Verdygo-installatie in Weert. Bijzonder detail: een aantal modules van de Verdygo-installatie in Stein worden gebouwd door leerlingen van Vakwijs Opleidingen in Stein. <br><br><span style="color:#00a9c1;"><strong>NEREDA®-ZUIVERINGSTECHNOLOGIE</strong></span><br> Net als in Weert is gekozen voor toepassing van de biologische Nereda®-zuiveringstechnologie; een innovatie van Royal HaskoningDHV. Hiermee kan het afvalwater milieuvriendelijker worden gezuiverd en zo'n 20-30% energiezuiniger ten opzichte van traditionele zuiveringstechnologieën. De installatie wordt medio mei 2021 opgestart. Zodra deze naar behoren werkt en het gezuiverde water (effluent) voldoet aan de nieuwe KRW-normen, wordt gestart met de sloopwerkzaamheden. <br><br><span style="color:#00a9c1;"><strong>TOENAME VAN VERDYGO-PROJECTEN</strong></span><br> In 2018 en 2019 rolde WBL het Verdygo-concept al succesvol uit naar de RWZI's in Simpelveld, Roermond, Wijlre, Hoensbroek en Weert. Gelijktijdig met het project in Stein wordt momenteel gebouwd aan een Verdygo-installatie in Panheel: een klus van formaat, echter omdat de twee projecten gelijktijdig zijn ontwikkeld levert dit ook een tijds- en kostenbesparing op. Daarnaast is slim gebruik gemaakt van ervaringen en inzichten die zijn opgedaan tijdens de bouw van de Verdygo-installatie in Weert. Inmiddels zijn ook diverse andere waterschappen in Nederland overtuigd geraakt van de onmiskenbare voordelen die het Verdygo-concept te bieden heeft. Zo werkt WBL nauw samen met de waterschappen Vallei & Veluwe en Rivierenland aan de ontwikkeling van nieuwe Verdygo-modules. In 2019 ontwikkelden WBL en Vallei en Veluwe in een recordtempo van vijf maanden vijf nieuwe modules: een perforatierooster, kettingomlooprooster, zandvanger, pompstap en koppelsysteem. Deze modules worden toegepast op de nieuwe RWZI's in Stein en Panheel en daarnaast in Terwolde, een RWZI-locatie van Vallei & Veluwe.<br></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width:50%;">​<img src="/Mediatheek/Nieuws/Stein_Bouw_640x423_definitief.jpg" alt="" style="margin:5px;width:300px;height:198px;" /><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width:50%;">​<img src="/Mediatheek/Nieuws/Bouw_Stein_MVB20200915-080.jpg" alt="" style="margin:5px;width:300px;height:200px;" /><br></td></tr></tbody></table><p><br><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">LEGIO VOORDELEN</span></strong><br> Verdygo is een revolutionaire ontwerp- en bouwtechniek voor modulaire rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het bouwen volgens de Verdygo ontwerp- en bouwtechniek, gecombineerd met de biologische Nereda zuiveringstechnologie, kent legio voordelen. In tegenstelling tot traditionele installaties met ingegraven bassins bestaat Verdygo uit losse modules die bovengronds worden geplaatst en aan elkaar gekoppeld. Modules kunnen gemakkelijk worden vervangen en er kan naar behoefte eenvoudig worden opgeschaald en afgeschaald. Dankzij deze modulaire opzet kan met Verdygo flexibel worden ingespeeld op klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van waterzuivering. Hierdoor kan Verdygo bijvoorbeeld ook belangrijke toegevoegde waarde bieden in gebieden of landen die te maken hebben met een sterke bevolkingsgroei of krimp, of lokale zuiverings-problematieken. De mogelijkheden van Verdygo zijn letterlijk en figuurlijk onbegrensd. Bijzonder is dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen de jaarlijkse netto kosten voor bouw, onderhoud en bediening (Total Cost of Ownership) ruim 20% lager liggen dan bij traditioneel gebouwde RWZI's. De ontwerp- en bouwtijd is met circa 60% verkort ten opzichte van traditionele bouw.<br> <br><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">AMBITIE</span></strong><br> Met de transformatie van de volgende traditionele zuiveringsinstallatie naar een Verdygo-installatie heeft WBL een belangrijke stap gezet in het waarmaken van een grote ambitie. In 2030 wil zij Verdygo op minimaal 75% van haar zuiveringen geïntroduceerd hebben, waarbij er tenminste 2 volledig zijn uitgevoerd. Met de introductie van Verdygo in Panheel en Stein staat de teller op 7 van de 17 RWZI's.  <br><br><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">DE ZUIVERINGSINSTALLATIE VAN DE TOEKOMST </span></strong><br>Net als andere waterschappen in binnen- en buitenland staan Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg de komende jaren voor grote uitdagingen op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. De regelgeving wordt steeds strenger en we worden geconfronteerd met demografische ontwikkelingen als krimp en vergrijzing. Daarnaast hebben de ontwikkelingen op het gebied van afvalwaterzuivering een enorme vlucht genomen en komen er steeds meer innovatieve technieken en technologieën op de markt die het mogelijk maken om op deze uitdagingen in te spelen. De traditionele rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn in het verleden gebouwd om de komende 40 tot 50 jaar mee te gaan. Het aanpassen van deze robuuste installaties aan de huidige ontwikkelingen volgens traditionele bouwmethoden is uiterst tijdrovend en kostbaar. Bovendien kent de huidige afvalwater-infrastructuur zijn beperkingen voor wat betreft decentraal zuiveren en het hergebruik van gezuiverd water voor specifieke doeleinden, zoals lokale droogtebestrijding en de procesindustrie. Deze uitdagingen vragen om een geheel nieuwe zuiveringsinstallatie. Met de introductie van het modulaire zuiveringsconcept Verdygo in 2011 heeft Waterschapsbedrijf Limburg afvalwaterzuivering als het ware opnieuw uitgevonden. Dankzij de modulaire, bovengrondse bouwwijze biedt Verdygo de flexibiliteit om toekomstbestendig op veranderingen in te spelen. Anno 2020 is er dan ook veel belangstelling voor Verdygo vanuit andere waterschappen en ook internationaal zijn er verzoeken tot samenwerking. </p>2020-11-03T23:00:00Z
Gelijkwaardig partnership tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (raamcontracten)https://www.wbl.nl/Paginas/Gelijkwaardig-partnership-tussen-opdrachtgever-en-opdrachtnemer-(raamcontracten).aspxGelijkwaardig partnership tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (raamcontracten)<div><span class="ms-rteFontSize-4" style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;"><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Gelijkwaardig partnership tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (raamcontracten)</span></strong></span></span><br></div><div><br></div><div>Klik <a href="/SiteCollectionDocuments/2020-08-01%20-%20Stadswerk%2008_2020_wbl_v2.pdf"><span style="color:#ed7422;"><strong>hier</strong></span></a> voor het artikel dat onlangs is gepubliceerd in Stadswerk.</div><div><br><br></div>2020-10-12T22:00:00Z
CoRe-pilot van start in Roermond: ‘the next generation’ afvalwaterzuiveringhttps://www.wbl.nl/Paginas/CoRe-pilot-van-start-in-Roermond-‘the-next-generation’-afvalwaterzuivering.aspxCoRe-pilot van start in Roermond: ‘the next generation’ afvalwaterzuivering<p><strong>Na succesvolle schoonwatertesten bij </strong><strong>KWR Water Research Institute in Nieuwegein is </strong><strong>de nieuwe CoRe-pilotinstallatie op 29 september aangekomen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Roermond. CoRe is een geavanceerde zuiveringstechnologie waarmee afvalwater direct kan worden gescheiden. Dit levert twee interessante producten op: zeer schoon water en een sterk geconcentreerd residu dat rijk is aan grondstoffen. 'CoRe' staat voor 'Concentrate, Recover & Re-use' en wordt ook wel beschouwd als de 'next generation' afvalwaterzuivering. </strong><strong> </strong></p><p>CoRe is een sterk vernieuwende aanpak van de behandeling van afvalwater, die efficiënte terugwinning en hergebruik van water en waardevolle grondstoffen mogelijk maakt. Omdat de zuiveringstechnologie compact is, is deze eenvoudig in te passen in bestaande zuiveringsinstallaties en sluit deze naadloos aan op de modulaire Verdygo-bouwwijze van Waterschapsbedrijf Limburg. Hierdoor wordt ook decentraal zuiveren eenvoudiger gemaakt. Het wordt dan bijvoorbeeld mogelijk om lokaal uit de afvalwaterstroom te halen wat daar nodig is en het restant per persleiding door te voeren voor verdere centrale verwerking. Dit biedt zeer interessante kansen voor de industrie en landbouw.  </p><p><br><strong>Hergebruik van water en grondstoffen</strong></p><p>'CoRe' staat dus voor Concentrate, Recover en Re-use, ofwel: concentreren, terugwinnen en hergebruiken. Bij de CoRe-technologie wordt het afvalwater direct fysisch-chemisch gescheiden van de vervuiling door middel van een innovatieve combinatie van membraantechnologieën genaamd 'forward osmose' en 'reverse osmose'. Dat proces levert twee producten op: kraakhelder water (permeaat) en een sterk geconcentreerd residu (concentraat). Het schone water is zelfs zó zuiver dat je het niet direct zou kunnen drinken; hiervoor moeten eerst mineralen aan het water worden toegevoegd. Vooralsnog wordt echter niet ingezet op de toepassing als drinkwater, maar het water kan wél direct worden ingezet voor andere toepassingen, zoals de landbouw en industrie. In de landbouw biedt dit kansen om perioden van extreme droogte, zoals afgelopen zomer, te overbruggen. Juist door de hoge kwaliteit is het water uitermate geschikt voor toepassing als proceswater in de industrie, zoals voedingswater voor de stoomketel of suppletiewater voor koelwatersystemen. Het sterk geconcentreerde residu (concentraat) bevat allerlei organische stoffen (energie), grondstoffen en nutriënten (stikstof en fosfaat). Ook blijven bijna alle microverontreinigingen achter in het concentraat. Door het relatief kleine volume en de hoge concentratie is het concentraat veel efficiënter te behandelen dan bij traditionele biologische zuiveringsmethoden. Denk hierbij aan vergisting, nutriëntenterugwinning en het verwijderen van microverontreinigingen.<br> <br><strong>De technologie </strong><br>De innovatieve combinatie van de membraantechnologieën 'forward osmose' en 'reverse osmose' vormt de basis voor de CoRe-technologie. In de eerste stap (forward osmose) wordt het water via een membraan onttrokken aan het ruwe afvalwater met behulp van een sterke zoutoplossing ('draw solution'). In de tweede stap wordt het water via een membraan onder hoge druk weer uit de zoutoplossing geperst (reverse osmose). Het concentraat dat resteert kan biologisch worden behandeld met anaerobe technologie waarbij biogas wordt geproduceerd. Bovendien zal het naar verwachting efficiënter zijn om uit die geconcentreerde stroom nutriënten terug te winnen. Bij de traditionele manier van biologisch zuiveren, die momenteel op alle Limburgse RWZI's wordt toegepast, wordt de vervuiling met behulp van bacteriën microbiologisch omgezet in stikstofgas en CO<sub>2. </sub>Daarbij komt ook een kleine hoeveelheid lachgas vrij. Bij het zuiveren met de CoRe-technologie komen naar verwachting minder broeikasgassen vrij. Het zuiveren met CoRe helpt dan ook om de emissie van broeikasgassen tijdens het zuiveringsproces te verminderen. Een ander groot voordeel: medicijnresten kunnen met behulp van CoRe veel beter uit het afvalwater worden verwijderd. Het verwijderen van medicijnresten vormt voor biologische zuiveringsmethoden een grote uitdaging, omdat de bacteriën niet goed in staat zijn deze volledig te verwijderen. Hierdoor komen op dit moment via het RWZI-effluent nog medicijnresten in het oppervlaktewater terecht.<br> <br><strong>Strategisch belang</strong></p><p>De CoRe technologie is van strategisch belang voor de toekomstige ontwikkeling van de afvalwaterketen, en een flinke stap in de richting van een klimaatneutraal en circulair Waterschapsbedrijf Limburg. Zowel op het gebied van waterkwaliteit (zeer schoon water voor natuur of hergebruik in landbouw of industrie) als qua duurzaamheid (kleinere klimaatvoetafdruk in combinatie met energie- en grondstoffenterugwinning) biedt dit concept veel kansen. Deze aspecten gecombineerd in een compacte, modulaire installatie bieden ongekende meerwaarde voor de toekomst.</p><p><strong>Tijdspad</strong><br> De CoRe-technologie werd in 2017 al op kleinere schaal getest op de RWZI in Simpelveld. Op die locatie werd een eerste proefinstallatie getest voor het behandelen van 200 l/h; de installatie in Roermond is een doorontwikkelde versie met een capaciteit van 2 m³/h (opschaling met een factor 10). De pilot zelf richt zich alleen op de concentratiestap van het CoRe-concept. Na aankomst op 29 september nemen het aansluiten, de opstartfase en schoonwatertesten ongeveer vier weken in beslag. Hierna zal de installatie gevoed worden met het binnenkomende afvalwater – het influent – van de RWZI Roermond en gaat het onderzoek officieel van start. Het pilot-onderzoek betreft een duurtest van in totaal 1 jaar. In deze periode wordt onder meer gekeken naar de kwaliteit van de producten, de stabiliteit van de technologie en het verbruik aan energie en chemicaliën. Deze informatie is nodig om weer een stap verder te komen met de ontwikkeling van de deze baanbrekende zuiveringstechnologie. Parallel hieraan is Waterschapsbedrijf Limburg in overleg met vertegenwoordigers van de landbouw- en industriële sectoren in Limburg om de toepassingsmogelijkheden van het gezuiverde water te bekijken.</p><p><strong>Samenwerking en financiering </strong><br>Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, KWR Water Research Institute, Allied Waters, RoyalHaskoningDHV en BLUE-tec en wordt medegefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) van het Ministerie van Economische Zaken.</p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/Pilot%20Core%20Water%202020%2007%2015-038_A5_zijde%20RO%20unit.jpg" alt="" style="margin:5px;width:530px;height:376px;" /></p>2020-09-29T22:00:00Z
Kledingstukken en tractorbanden uit Limburgse beken gehaaldhttps://www.wbl.nl/Paginas/Kledingstukken-en-tractorbanden-uit-Limburgse-beken-gehaald.aspxKledingstukken en tractorbanden uit Limburgse beken gehaald<p><strong>Meer dan vijfduizend vrijwilligers maakten afgelopen zaterdag op ruim 200 plaatsen in de provincie schoon waarvan meer dan 30 acties in het stroomgebied van de Maas. Ongeveer honderd medewerkers van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg en hun gezinsleden namen de Maas en Limburgse beken onder handen, waaronder de Groote Molenbeek, de Niers en de Zeep. Zowel per kano als te voet zochten zij naar zwerfafval en ander rondzwervend onnatuurlijk materiaal. Daarbij deden zij bijzondere vondsten, zoals tractorbanden, grote stukken zeil, de cap van een wetsuit en onderbroeken. In de jachthaven van Roermond gaven gouverneur Theo Bovens en Maas Cleanup-initiatiefnemer Huub Waterval het startsein voor deze Maas Cleanup in aanwezigheid van onder meer dijkgraaf Patrick van der Broeck en waterschapsbestuurder Arnold Jansen.</strong><br> <br>Volgens een voorzichtige inschatting van de Maas Cleanup organisatie zijn zaterdag 5.000 vuilniszakken met afval ingezameld. Arnold Jansen: "We kijken terug op een succesvolle eerste editie. Graag wil ik alle waterschappers, WBL'ers en hun gezinsleden bedanken voor hun hulp. Dat het bedrijfsleven het initiatief heeft genomen voor deze opruimactie is hartverwarmend. Uiteraard is het ook in hun belang de afvalstroom te verminderen. Dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen, verdient echter lof." </p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>PLASTIC AFVAL VERMINDEREN<br></strong><span style="color:#444444;">Waterschap Limburg stimuleert de ontwikkeling van een gezonde en aantrekkelijke omgeving om in te wonen, werken en recreëren. "Het </span><span style="color:#444444;">is ons werk en onze verantwoordelijkheid om het Limburgse watersysteem schoon te houden," vertelt Jansen. "Daarom zijn we partner in het Interreg V-c project 'Litter free rivers and streams'." Bij de startconferentie van dit euregionale project – afgekort: LIVES – ontstond het idee van de Maas Cleanup. "Binnen LIVES bekijken we op welke manier we door een gecoördineerde, grensoverschrijdende aanpak plastic afval in het stroomgebied van de Maas kunnen verminderen. Opruimacties zoals de Maas Cleanup, innovatieve manieren om afval af te vangen en handhaving zijn daarbij belangrijk. Maar ook dataverzameling én communicatie moeten stimuleren om afval aan de bronnen te voorkomen.".</span><strong><br></strong></span></p><table cellspacing="0" class="ms-rteTable-0" style="width:100%;"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width:50%;">​<img src="/Mediatheek/Nieuws/Maascleanup_1_website.jpg" alt="" style="margin:5px;width:400px;height:277px;" /><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width:50%;">​<img src="/Mediatheek/Nieuws/Maascleanup_2_website.jpg" alt="" style="margin:5px;width:369px;height:277px;" /><br></td></tr></tbody></table><p></p>2020-09-23T22:00:00Z
WBL schaalt rioolwatermeting voor RIVM op naar alle RWZI’shttps://www.wbl.nl/Paginas/WBL-schaalt-rioolwatermeting-voor-RIVM-op-naar-alle-RWZI’s.aspxWBL schaalt rioolwatermeting voor RIVM op naar alle RWZI’s<p><strong>Sinds april dit jaar werkt Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) mee aan de landelijke rioolwatermeting van het RIVM. De rioolwatermeting helpt niet alleen bij het in kaart brengen van de verspreiding van COVID-19 in Nederland; de meting kan ook een belangrijke rol spelen bij het vroegtijdig signaleren van nieuwe oplevingen van het virus. Sinds kort wordt op 318 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) gemeten, waaronder alle 17 RWZI's van WBL. Daarmee wordt het rioolwater afkomstig van 17 miljoen Nederlanders onderzocht op de aanwezigheid van corona.</strong><br> <br>Het onderzoek ging in april van start met 29 RWZI's in heel Nederland; 2 daarvan waren de RWZI's in Venray en Maastricht-Bosscherveld. "Op de vraag van het RIVM om mee te werken, hebben wij volmondig 'ja' gezegd: samen met de andere waterschappen dragen we graag bij aan de maatschappelijke uitdaging om het coronavirus te bestrijden", vertelt Arnold Jansen, WBL-bestuurder.  <br>Het RIVM selecteerde de locaties Venray en Maastricht-Bosscherveld, omdat deze samen met de andere Nederlandse RWZI's een betrouwbare afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking. <br>Het rioolwateronderzoek is recent op verzoek van Minister Hugo de Jonge van VWS in korte tijd flink uitgebreid: van de 29 meetpunten in april (waarvan 2 WBL-locaties), naar 80 in juli (waarvan 6 WBL-locaties) en 318 locaties op dit moment.</p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Goede aanvulling COVID-19 surveillance </span></strong></h2><p>De rioolwatermeting helpt enerzijds bij het in kaart brengen van de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Anderzijds speelt de meting een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van een mogelijke opleving van het virus. Mensen die besmet zijn, scheiden namelijk al virusdeeltjes uit nog voordat men klachten ondervindt en dus ook (ruim) voordat men getest wordt. Andere gegevens (testuitslagen, ziekenhuis- en IC-opnames) lopen altijd een aantal dagen achter op de feitelijke besmettingsrealiteit. Daarom is dit een goede aanvulling op de nationale COVID-19 surveillance, zoals het testen van mensen die gezondheidsklachten hebben. De data worden sinds 19 augustus openbaar gepubliceerd in het landelijke coronadashboard van de Rijksoverheid, dat wekelijks wordt geactualiseerd. Zo kan iedereen zien hoe het landelijk, maar ook in het eigen woongebied gesteld is met de aanwezigheid van corona in het afvalwater.<br></p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Het onderzoek </span></strong></h2><p>Alle 17 Limburgse RWZI's worden eens per week bemonsterd. Op de dag van de monstername worden gedurende 24 uur kleine hoeveelheden van het afvalwater afgetapt. Deze worden opgevangen in een monstervat. Het monster wordt de volgende dag gekoeld vervoerd naar het laboratorium van het RIVM voor onderzoek. In het laboratorium onderzoeken specialisten van het RIVM het rioolwater op de aanwezigheid van genetisch materiaal van het coronavirus. Dit genetisch materiaal heet RNA. In het rioolwater kunnen stukjes van dit RNA aanwezig zijn. Als dit het geval is, betekent dit dat er mensen in het betreffende gebied besmet zijn. Het is nog niet mogelijk om op basis van het aantal virusdeeltjes vast te stellen hoeveel mensen precies besmet zijn. Hier wordt momenteel wel onderzoek naar verricht door het RIVM. Op basis van het huidige onderzoeksmodel kan wel een grove schatting worden gemaakt van het aantal mensen waarvan de virusdeeltjes afkomstig zijn. <br>Het is ook niet mogelijk om de resultaten van het onderzoek te herleiden tot één persoon. De informatie kan wel herleid worden naar het voorzieningsgebied van de RWZI.  <br></p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Big Brown Data</span></strong></h2><p> De rioolwatermeting is slechts één voorbeeld van wat er aan waardevolle data – Big Brown Data – schuilgaat in het afvalwater. Het RIVM doet deze meting nu voor het nieuwe coronavirus, maar deed dat eerder ook al voor het poliovirus en antibiotica resistente bacteriën. "Naast de rioolwatermeting voor het RIVM voeren wij in Limburg momenteel nog drie rioolwatermetingen uit op onze zuiveringslocaties, waaronder één naar de aanwezigheid van medicijnresten in het afvalwater; een andere grote maatschappelijke uitdaging die we graag willen aanpakken", aldus Arnold Jansen. <br></p>2020-09-20T22:00:00Z
WL en WBL bevrijden Maas en beken van zwerfafval tijdens Maas Cleanuphttps://www.wbl.nl/Paginas/WL-en-WBL-bevrijden-Maas-en-beken-van-zwerfafval-tijdens-Maas-Cleanup.aspxWL en WBL bevrijden Maas en beken van zwerfafval tijdens Maas Cleanup<p><strong>Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg slaan op 19 september, tijdens de World Cleanup Day, de handen ineen om de Maas en Limburgse beken te bevrijden van zwerfafval. Zo’n 100 vrijwilligers nemen namens beide organisaties deel aan de Maas Cleanup.</strong></p><p>Zo ontdoen medewerkers van WL en WBL de Groote Molenbeek (Horst aan de Maas-Venray), de Niers (gemeente Gennep), de Oude Helenavaart en het kanaal van Deurne (gemeente Peel en Maas) per kano van zwerfafval. Verhuurders De Peelvisser Meijel en Roepaen stellen daarvoor kosteloos kano’s ter beschikking. In de gemeenten Leudal en Maastricht bevrijden andere waterschappers wandelend de Roggelse Beek, de Neerbeek, de Gelei en de Zeep van plastic en ander rondzwervend onnatuurlijk materiaal. Daarnaast sluit een deel van de medewerkers zich aan bij de locaties die zijn aangewezen door de Maas Cleanup-organisatie. </p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">AANPAK ZWERFAFVAL</span></strong><br></h2><p>De Maas Cleanup is een initiatief van een aantal Limburgse bedrijven dat samen met beleidsmakers, natuurorganisaties als IVN én burgers verantwoordelijkheid wil nemen voor de zwerfafvalproblematiek. Een nog steeds groeiend aantal bedrijven en organisaties sluiten zich bij hen aan. Arnold Jansen, bestuurder van WL en WBL, hoopt samen met de andere Founding Partners van de Maas Cleanup een groeiende beweging te kunnen maken, met regelmatig terugkerende opruimacties en activiteiten. “We streven naar verdere bewustwording over het belang van het tegengaan van zwerfafval,” vertelt hij. “Niet alleen door mensen op te roepen minder afval te creëren, maar ook door anders en minder in te kopen. Hoe mooi zou het zijn als we weer uit onze rivieren kunnen drinken? In 2018 liep Li An Phoa van de bron van de Maas in Frankrijk naar de monding in de Noordzee om aandacht voor drinkbare rivieren te vragen. Onze dijkgraaf is een stuk met haar opgelopen. Een ander vergezicht: het uitrollen van de Maas Cleanup naar de rest van het stroomgebied van de Maas, heel Nederland, België, …”</p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>KICK-OFF</strong></span><br></h2><p>Samen met dijkgraaf Patrick van der Broeck trapt Arnold Jansen de Maas Cleanup op 19 september af bij watersportvereniging Maas en Roer in Roermond op een Plastic Whale boot. Na afloop sluiten zij zich, net als de andere Founding Partners en sponsoren aan bij één van de vele opruimacties in de provincie. Op<strong> </strong><a href="http://www.maascleanup.nl/"><span style="color:#ed7422;"><strong>www.maascleanup.nl</strong></span></a> is daar een overzicht van te vinden. Aanmelden kan nog!<br></p>2020-09-17T22:00:00Z
Meldingen van schuim in de Geleenbeekhttps://www.wbl.nl/Paginas/Meldingen-van-schuim-in-de-Geleenbeek.aspxMeldingen van schuim in de Geleenbeek<p><strong>Maandag 14 september zijn er meldingen over schuim in de Geleenbeek in Sittard binnengekomen. In het stadspark is nabij de Steenen sluis een schuimdeken ontstaan en op het Tempelplein is schuim via de put omhoog gekomen.</strong></p><p>Bij onze zuivering in Hoensbroek is water met zeepresten binnengekomen door storing bij een bedrijf. De zuivering heeft dit water opgevangen en gezuiverd, maar er zijn nog enkele residu-resten in het effluent achtergebleven. Bij turbulentie in het water (denk bijvoorbeeld aan een stuw) ontstaat hierdoor veel schuim. We adviseren dan ook om geen vee te laten drinken uit de beek en ook honden niet te laten drinken of zwemmen in de beek. Waterschap Limburg heeft metingen verricht en houdt de situatie nauwlettend in de gaten.<br></p>2020-09-14T22:00:00Z
Maria Theresialaan in Roermond tijdelijk afgesloten voor verkeerhttps://www.wbl.nl/Paginas/Maria-Theresialaan-in-Roermond-tijdelijk-afgesloten-voor-verkeer.aspxMaria Theresialaan in Roermond tijdelijk afgesloten voor verkeer<p><strong>Het Waterschapskantoor en de omgeving van de Maria Theresialaan in Roermond ondergaan momenteel een grondige metamorfose: zowel het gebouw als de omliggende buurt worden groener en duurzamer. In de komende weken wordt de Maria Theresialaan heringericht en wordt er meer groen aangelegd. Vanaf 14 september wordt de Maria Theresialaan daarom tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. <br><br></strong></p><p>De Maria Theresialaan wordt smaller gemaakt: enerzijds om de verkeersveiligheid te verhogen  ̶  er worden drempels geplaatst en het wordt een 30 km-zone  ̶  , anderzijds wordt de vrijkomende grond gebruikt om meer groen te kunnen realiseren. Dit vermindert hittestress en verdroging in de zomer. De werkzaamheden nemen naar verwachting 10 weken in beslag. Gedurende deze periode wordt het doorgaand verkeer omgeleid (zie onderstaande situatietekening). Het trottoir wordt altijd aan één zijde bereikbaar gehouden voor voetgangers en minder validen. Bezoekers van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg kunnen parkeren in de nabijgelegen parkeergarage Stationspark. Bij de receptie kan een gratis uitrijkaartje verkregen worden. </p><p style="text-align:center;"><img src="/Mediatheek/Nieuws/Omleidingsroutes%20afsluiting%20Maria%20Theresialaan.PNG" alt="" style="margin:5px;width:450px;height:482px;" /><br></p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Energie- en waterneutraal</span></strong></h2><p>Met de duurzame transformatie willen Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg een voorbeeld zijn voor anderen bij het voorkómen van hittestress, het verduurzamen van gebouwen en hun omgeving én het opvangen en hergebruiken van water. Met andere woorden: sámen verder op weg naar energie- en waterneutraliteit. De gemeente Roermond is partner in het project en faciliteert waar nodig.</p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Gratis omgevingsapp</span></strong></h2><p>Wie graag op de hoogte wil blijven van de werkzaamheden, kan de gratis ‘Strabag Omgevingsapp’ downloaden (via de Appstore (IOS) of de Playstore (Android). Ook vragen en/of opmerkingen kunnen via de app worden doorgeven. </p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Isolatie, verkoeling en watermanagement</span></strong></h2><p>In de afgelopen periode zijn reeds diverse acties voltooid. Zo zijn er 300 zonnepanelen op het dak gelegd en is extra isolerend glas geplaatst. Ook het dak is compleet gerenoveerd en geïsoleerd. De komende weken worden de gevels en daken aan de zijde van de Maria Theresialaan voorzien van groene beplanting. Dit heeft een isolerende werking en zorgt voor de nodige verkoeling in de zomer, omdat de warmte-uitstraling van steen en beton hiermee significant wordt verlaagd.. Dit geldt niet alleen voor het gebouw, maar ook voor de omgeving. Rondom het kantoorpand komt een tuin voorzien van waterprojecten en meerdere in serie geschakelde wadi’s om overtollig regenwater op te vangen. Al het hemelwater wordt ontkoppeld van het riool: het wordt opgeslagen op het retentiedak en doorgeleid naar de wadi’s. Zo infiltreert het binnen 24-48 uur naar de bodem. Ook op het nieuwe parkeerterrein infiltreert het regenwater in de bodem; bij hevige regenval wordt het via een ondergrondse leiding doorgeleid naar de wadi’s. De Maria Theresialaan verandert in een groene laan met meer bomen. Ook komen er parkeerplaatsen met waterdoorlatende bestrating. Hierdoor kan overtollig regenwater in de bodem zakken en wordt het riool bij hevige buien ontlast. </p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Doorlooptijd</span></strong></h2><p>Het project heeft een doorlooptijd van 6 maanden en kent de volgende fases:</p><ul><li>Uitvoering gevels zijde Maria Theresialaan</li><li>Uitvoering gevels zijde Kapelaan Sarsstraat</li><li>Aanleg terrein tuin zijde Maria Theresialaan</li><li>Herinrichting Maria Theresialaan (versmalling)</li><li>Aanleg terrein tuin zijde Kapelaan Sarsstraat</li><li>Asbestsanering en slopen schoolgebouw</li><li>Aanleg parkeerterrein</li><li>Aanleg/upgraden park (achterzijde parkeerterrein)<br><br><br></li></ul>2020-09-10T22:00:00Z
Vergroening en verduurzaming Waterschapskantoor en omgevinghttps://www.wbl.nl/Paginas/Vergroening-en-verduurzaming-Waterschapskantoor-en-omgeving.aspxVergroening en verduurzaming Waterschapskantoor en omgeving<p>Het Waterschapskantoor en de omgeving van de Maria Theresialaan in Roermond ondergaan een metamorfose. Ze worden groener en duurzamer. Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg hopen met de realisatie een voorbeeld te zijn voor anderen bij het voorkómen van hittestress, het verduurzamen van het kantoorpand alsmede de omgeving én bij het opvangen en hergebruiken van water. Met andere woorden: sámen verder op weg naar energie- en waterneutraliteit. De gemeente Roermond is partner in dit project. In de afgelopen periode zijn inmiddels diverse acties voltooid. Zo zijn er 300 zonnepanelen op het dak gelegd en is extra isolerend glas geplaatst. Meer recent hebben renovatiewerkzaamheden aan het dak plaats gevonden.</p><p>Kortom: het begin is gemaakt en na de zomervakanties gaan de bouwactiviteiten voortvarend van start. Zo worden de gevels en daken aan de zijde Maria Theresialaan van het kantoor voorzien van groene beplanting. Dit heeft een isolerende werking en zorgt voor de nodige verkoeling in de zomer. Rondom het kantoorpand komt een tuin voorzien van waterprojecten en een wadi om overtollig regenwater op te vangen. De Maria Theresialaan verandert in een groene laan met meer bomen. Voorts komen er parkeerplaatsen met waterdoorlatende bestrating. Hierdoor kan het overtollige water in de bodem zakken en wordt het riool bij hevige buien ontlast. Al met al: werk aan de winkel!</p><p>Via diverse kanalen zullen wij u informeren over de inhoud en voortgang van dit project!<br></p>2020-08-12T22:00:00Z
Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg omarmen Maas Cleanuphttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschap-Limburg-en-Waterschapsbedrijf-Limburg-omarmen-Maas-Cleanup.aspxWaterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg omarmen Maas Cleanup<p><strong>Schoon water is één van de kerntaken van Waterschap Limburg en dochteronderneming Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Beide organisaties omarmen dan ook het initiatief van een aantal Limburgse bedrijven om onder het motto 'Clean rivers, better business' ten minste 5.000 vrijwilligers op de been te brengen om zwerfafval op te ruimen in en rond de Maas. Als Founding Partner respectievelijk hoofdsponsor mobiliseren het waterschap en Waterschapsbedrijf Limburg hun medewerkers om op zaterdag 19 september de handen uit de mouwen te steken. Ook roepen zij hun zakelijke relaties op om op die dag, World Cleanup Day, hetzelfde te doen. Enthousiaste individuen én bedrijven kunnen zich aanmelden op <a href="http://www.maascleanup.nl/"><span style="color:#ed7422;"><span style="color:#ed7422;">www.maascleanup.nl</span></span></a>.</strong></p><p><strong>“Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten,” licht bestuurder Arnold Jansen het sponsorbesluit toe. “Wij zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het Limburgse watersysteem, de samenhang tussen oppervlaktewater, beekbodem, oevers en grondwater. De missie van de Maas Cleanup sluit dan ook goed aan bij de onze. Door onze betrokkenheid bij de Maas Cleanup vinden niet alleen opruimacties langs de Maas en de Maasplassen plaats, maar ook langs Limburgse beken. We hopen dat we samen met de andere sponsoren van de Maas Cleanup een groeiende beweging kunnen maken, met regelmatig terugkerende opruimacties en activiteiten, om verdere bewustwording over het belang van het tegengaan van zwerfafval te vergroten.” </strong></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>VERVUILING AAN DE BRON VOORKOMEN</strong></span><br>“Plastic vergaat niet”, vertelt Jansen. “In de natuur valt het uiteen in steeds kleinere stukjes. Die komen terecht op plekken waar je ze niet hebben wilt; van de ingewanden van dieren tot in ons drinkwater. Alle kleine beetjes afval bij elkaar zorgen bovendien voor een grote berg die uiteindelijk leidt tot plasticsoep in de oceanen. Na zuivering met de meest innovatieve en duurzame technieken geeft WBL jaarlijks ongeveer 150 miljoen m3 als schoon water terug aan beken en rivieren. Daarnaast proberen we vervuiling aan de bron zoveel mogelijk te voorkomen. Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden.” <br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>LIVES</strong></span><br>Het idee voor de Maas Cleanup is ontstaan tijdens de startconferentie van het Interreg V-a project LIVES (Litter Free Rivers and Streams) in oktober 2019. LIVES richt op een zwerfafvalvrije Maas en zijrivieren in het stroomgebied binnen de Euregio Maas-Rijn. Het doel van LIVES is door een gecoördineerde, grensoverschrijdende aanpak plastic afval in het stroomgebied van de Maas te verminderen. Jansen: “We richten ons daarbij nadrukkelijk ook op de inwoners van dit gebied en proberen hen bewust te maken van het gevaar van plastic afval voor de volksgezondheid, de biodiversiteit, de scheepvaart en het landschap en hen aan te sporen minder plastic afval te creëren, bijvoorbeeld door minder of anders in te kopen, en na gebruik in een daarvoor bestemde afvalbak te gooien.” Naast Waterschap Limburg zijn ook de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Vlaamse Milieumaatschappij, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, De Vlaamse Waterweg, Wasserverband Eifel-Rur, Zuyd Hogeschool, Open Universiteit en de RWTH Aachen University bij LIVES betrokken. <br><br></p>2020-07-27T22:00:00Z
Afvalwatersurveillance bevestigt daling coronavirus en helpt opleving signalerenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Afvalwatersurveillance-bevestigt-daling-coronavirus-en-helpt-opleving-signaleren.aspxAfvalwatersurveillance bevestigt daling coronavirus en helpt opleving signaleren<p><strong>De eerste resultaten van de nationale afvalwatersurveillance van het RIVM laten zien dat het coronavirus in het Nederlandse rioolwater afneemt. Sinds 1 april neemt het RIVM wekelijks monsters af op 29 locaties in Nederland, waaronder de rioolwaterzuiveringslocaties Venray en Maastricht-Bosscherveld van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). De afvalwatersurveillance helpt niet alleen bij het in kaart brengen van de verspreiding van het coronavirus in Nederland; de metingen spelen ook een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van een mogelijke tweede golf.</strong></p><p>De 29 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) die deelnemen aan het onderzoek zuiveren gezamenlijk het afvalwater van ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking. Behalve een afname van coronabesmettingen, laat het onderzoek zien dat het coronavirus al zichtbaar is in ontlasting voordat mensen symptomen van het virus ervaren. Hierdoor kan het virus vroegtijdig worden opgespoord in het afvalwater en kan worden ingegrepen bij een verwachte opleving van het virus. Bijkomend voordeel is dat het screenen van rioolwater een voor mensen minder belastende en anonieme onderzoeksmethode is. Dit maakt het een goede aanvulling op de reeds bestaande onderzoeken. Het RIVM gaat dan ook door met het rioolwateronderzoek. </p><h2><span style="color:#00a9ca;"><strong>Coronadashboard</strong></span></h2><p> Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft het RIVM gevraagd om vóór 1 september 2020 alle 325 RWZI's in Nederland te monitoren op de aanwezigheid van het coronavirus. Het is de bedoeling dat deze cijfers worden opgenomen in het coronadashboard, zodat de verspreiding en eventuele oplevingen van het virus in een vroeger stadium kunnen worden vastgesteld. De tests die het RIVM nu al uitvoert worden per 2 juli toegevoegd aan het dashboard. Het toevoegen van alle RWZI's geeft een meer gedetailleerd beeld van de situatie. </p><h2><span style="color:#00a9ca;"><strong>Toelichting onderzoek </strong></span></h2><p>Sinds 1 april worden de monsters wekelijks verspreid over de dag afgenomen op de zuiveringsinstallaties en vervolgens naar het RIVM gestuurd. Hier wordt het genetisch materiaal in het laboratorium opgewerkt en aangetoond. Op iedere onderzochte locatie werd in de periode april en mei tenminste één keer het virus aangetroffen. In week 12 was er een piek te zien in het aantal coronapatiënten dat werd opgenomen in de ziekenhuizen, gevolgd door een duidelijke afname in elke provincie. De resultaten van het rioolwateronderzoek laten dezelfde daling zien. </p><h2><strong style="color:#00a9ca;"><span style="color:#00a9ca;">Extra maatregelen niet nodig</span></strong></h2><p>De aanwezigheid van het coronavirus in het genetisch materiaal dat voorkomt in het afvalwater, brengt geen verhoogd risico met zich mee. Direct contact met afvalwater dient altijd te worden vermeden. Medewerkers op zuiveringslocaties dragen beschermende kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen die hen tegen het coronavirus beschermen.<br></p><h2><strong style="color:#00a9ca;"><span style="color:#00a9ca;">Vitale sector</span></strong></h2><p> Waterschappen behoren tot de vitale infrastructuur van Nederland. Het werk van de waterschappen zoals het beheren van de dijken, het op peil houden van alle sloten en de zuivering van het afvalwater kan niet worden stopgezet. De medewerkers van Waterschapsbedrijf Limburg zorgen ervoor dat het rioolwaterzuiveringsproces op de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) van Limburg 24/7 blijven draaien.<br></p>2020-06-22T22:00:00Z
“Gooi mondkapjes en handschoenen niet in toilet of rioolput!”https://www.wbl.nl/Paginas/“Gooi-mondkapjes-en-handschoenen-niet-in-toilet-of-rioolput!”.aspx“Gooi mondkapjes en handschoenen niet in toilet of rioolput!”<span lang="N"><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Billendoekjes, tampons, poetsdoekjes, condooms, hondenpoepzakjes... op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties komen allerlei zaken binnen die niet in het toilet of riool thuishoren. Sinds kort treffen we zelfs mondkapjes en handschoenen tussen het afval. Géén goede (en een kostbare) zaak, want al die troep zorgt voor verstoppingen van toiletten, rioolbuizen en zuiveringsinstallaties.</strong></p> </span><font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"></font></font><p>Het onderwerp kreeg onlangs veel aandacht toen Minister van Nieuwenhuizen tijdens de talkshow Jinek mensen opriep om geen mondkapjes en handschoenen door de toiletten te spoelen. Zij deed de uitspraak na een bezoek aan de RWZI in Hoogvliet. Ze stond versteld van wat mensen allemaal in de toiletten en rioolputten gooien. Arnold Jansen, bestuurder van Waterschapsbedrijf Limburg, beaamt dat mensen allerhande zaken in de toiletten en rioolputten gooien die daar niet in thuishoren: “Billendoekjes, poetsdoekjes, tampons, maandverband, condooms, hondenpoepzakjes; je kunt het zo gek niet bedenken wat er allemaal via het riool bij ons binnenkomt.” En nu dus ook mondkapjes en plastic handschoenen. “Mensen spoelen deze door het toilet of stoppen ze na het boodschappen doen in de rioolputten. Dit zorgt voor verstoppingen van toiletten, rioolbuizen en van onze zuiveringsinstallaties.”<br></p><h3><span style="color:#00a9c1;"><strong>STRUCTUREEL PROBLEEM</strong></span></h3><p>Het oneigenlijke gebruik van het toilet en riool als afvalbak, niet alleen voor handschoenen en mondkapjes maar ook voor allerlei andere troep, is geen nieuw verschijnsel. Het komt op grote schaal voor in Nederland en is een structureel probleem. “Veel mensen zijn geneigd de toiletten en riolen als afvalbak te gebruiken”, licht Arnold Jansen toe. “In die zin zijn we niet verrast dat we nu tussen de hopen afval ook nog mondkapjes en handschoenen tegenkomen. Maar het blijft wel een vreemd fenomeen: al deze zaken kunnen met hetzelfde gemak in de prullenbak worden gegooid. Waarom dan toch in het toilet of de rioolput stoppen? Waarschijnlijk zijn mensen zich niet goed bewust van de ellende die dit veroorzaakt. De verstoppingen en storingen die ontstaan door de troep die in toiletten en riolen wordt gegooid, kosten de Nederlander, en dus ook de Limburger, jaarlijks miljoenen euro’s. <br></p><p>Voor de verstopping van het toilet betaalt de particulier zelf de rekening. Ontstaat de verstopping in het rioleringsstelsel onder de straat, dan komt de schade voor rekening van de gemeente. Bij de zuivering zien we dat de gemalen, pompen en installatie-onderdelen tientallen keren per jaar vastlopen. Niet alleen moeten deze storingen worden verholpen; de installatie-onderdelen slijten ook sneller en zijn eerder aan vervanging toe. De installaties kunnen niet op de optimale snelheid draaien. Door het lam leggen en vertragen van de installaties, loopt ook het energieverbruik onnodig hoog op.  Het is alles bij elkaar een optelsom van verschillende kosten die worden veroorzaakt door het gebruik van het toilet en het riool als afvalemmer. Deze rekening betaalt de burger uiteindelijk ook zelf, maar dan in de vorm van belastingen en heffingen.” </p><h3><span style="color:#00a9c1;"><strong>DE OPLOSSING</strong></span><br></h3><p>Wanneer het gebruik van handschoenen en mondkapjes op een gegeven moment weer gaat afnemen, betekent dit niet dat het grotere afvalprobleem ophoudt te bestaan. Daarom lopen er al regionale campagnes - ‘Geen prut in de put’ en ‘Doekie’ - om bewustzijn te creëren rondom het probleem. “De oplossing is heel eenvoudig: in ieder huishouden, op iedere werkplek en bij de supermarkt staan afvalbakken. Dáár horen de mondkapjes en handschoenen in thuis. Gooi ze niet in de toiletten of rioolputten. Hetzelfde geldt voor de wegwerp-poetsdoekjes en ander restafval. Gooi het in de prullenbak. Het is evenveel moeite, en het scheelt de maatschappij en jezelf uiteindelijk veel geld.” <br></p>2020-05-07T22:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg start proef met verwijderen medicijnresten in Simpelveldhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-start-proef-met-verwijderen-medicijnresten-in-Simpelveld.aspxWaterschapsbedrijf Limburg start proef met verwijderen medicijnresten in Simpelveld<p><strong>WC-papier, ontlasting, voedselresten, haren, haarverf, doekjes, kadavers, condooms, bacteriën, virussen… Je kunt het zo gek niet bedenken of het komt via de riolering binnen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Maar het zijn vooral de medicijnresten en micro-verontreinigingen in het afvalwater die een uitdaging vormen voor de waterschappen. Daarom start Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) dit jaar met een onderzoek naar het effect van poederkooldosering op het verwijderen van medicijnresten.  </strong></p><p>Door de vergrijzing komen steeds meer medicijnresten terecht in ons afvalwater. Alles bij elkaar gaat het in Nederland om minstens 140 ton medicijnresten per jaar. “De medicijnresten komen via urine en ontlasting in het rioolwater terecht. Het is ontzettend lastig om deze resten vervolgens uit het rioolwater te halen”, vertelt WBL-bestuurder Arnold Jansen. “Dat lukt slechts gedeeltelijk, waardoor ze terechtkomen in het oppervlaktewater: de beken en rivieren. Enerzijds hebben de vissen daar last van. Anderzijds zorgt dit voor een extra opgave bij het maken van drinkwater.” Natuurlijk heeft de watersector niet stilgezeten als het gaat om de aanpak van dit probleem. “Er is al veel onderzoek verricht naar geschikte technologieën om medicijnresten te verwijderen”, licht Jansen toe. “Een bewezen effectieve methode is poederkooldosering. Bij een eerder, kleinschaliger onderzoek met poederkooldosering bleken twee keer zoveel medicijnresten uit het water te zijn verwijderd; 80 procent in plaats van 40 procent. Dit najaar gaan we deze technologie op praktijkschaal toepassen op onze zuiveringsinstallatie in Simpelveld.”<br></p><h2>Poederkooldosering: een veelbelovende technologie </h2><p>Poederkooldosering is een relatief eenvoudige technologie. “Bij het zuiveren van afvalwater worden wij geholpen door bacteriën”, legt Jansen uit. “Die eten het afval als het ware op en daarbij ontstaat slib. Bij poederkooldosering verbinden de medicijnresten in het afvalwater zich eerst aan het kool. Dit wordt vervolgens deels afgebroken door de bacteriën. Het restant komt terecht in het slib. In Simpelveld maken we gebruik van een biologisch zuiveringsprincipe, Nereda® genaamd, waarbij de bacteriën zijn samengepakt in korrels. Door die korrelvorm kunnen we het slib eenvoudiger uit het water halen. Het is voor het eerst dat poederkooldosering wordt getest in een Nereda-installatie. Om die reden kozen we voor Simpelveld. Dat het gezuiverde water daar geloosd wordt op een ecologisch gevoelige beek, de Eyserbeek, speelde ook mee in de overweging.” De zuiveringsinstallatie in Simpelveld is de eerste installatie in Nederland die is gebouwd volgens het Verdygo-principe. Verdygo is een modulaire ontwerp- en bouwmethodiek voor zuiveringsinstallaties. Dankzij de modulaire bouwwijze kunnen zuiveringsinstallaties eenvoudig worden uitgebreid met nieuwe modules, zoals in dit geval een module voor medicijnrestenverwijdering.</p><h2>Landelijk onderzoek </h2><p>De pilot in Simpelveld maakt deel uit van een landelijk onderzoek van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek bij Waterbeheer), dat in 2022 wordt afgerond. Dan bekijken de deelnemende waterschappen welke technologieën het best presteren. Jansen: “Daarbij gaat het niet alleen om de waterkwaliteit, maar ook om belangrijke aspecten als duurzaamheid en kosten.” <br></p>2020-04-09T22:00:00Z
Coronavirus in afvalwater: geen extra maatregelen nodighttps://www.wbl.nl/Paginas/Coronavirus-in-afvalwater-geen-extra-maatregelen-nodig.aspxCoronavirus in afvalwater: geen extra maatregelen nodig<p><strong>Het RIVM maakte deze week bekend dat het coronavirus (COVID-19) is aangetroffen in Nederlands afvalwater. Bij sommige patiënten komt het coronavirus voor in de ontlasting. Die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht. Vervolgens gaat het water naar de rioolwaterzuivering, waar het wordt gezuiverd en teruggebracht naar de natuur. Het virus is in lage concentraties gemeten in het afvalwater dat bij de rioolwaterzuivering binnenkomt. Het virus is niet aangetroffen in het water dat de rioolzuivering verlaat.</strong></p><p><br>Omwonenden van rioolwaterzuiveringsinstallaties lopen dan ook geen verhoogd risico besmet te raken met het coronavirus. Ook leveranciers, aannemers en andere externen lopen bij hun werkzaamheden op de zuiveringslocaties geen verhoogd risico. Medewerkers van Waterschapsbedrijf Limburg hoeven evenmin extra maatregelen te treffen. In rioolwater zijn altijd bacteriën en ziektekiemen aanwezig. Om direct contact met het afvalwater te vermijden, dragen medewerkers daarom beschermende kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze bieden ook bescherming tegen het coronavirus. </p><p><br><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Aanleiding onderzoek</span></strong></p><p>Dat het coronavirus in het afvalwater voorkomt, werd aangetoond door onderzoek van het KWR (Watercycle Research Institute). In opdracht van het RIVM onderzocht het KWR met behulp van DNA-technieken de afgelopen weken monsters uit het afvalwater van de zuiveringen in Schiphol, Tilburg en Kaatsheuvel. Omdat op dit moment alleen nog mensen met ernstige symptomen worden getest, is het totaal aantal coronabesmettingen in ons land op dit moment onbekend. Door het screenen van rioolwater kan een indicatie worden gegeven van hoeveel coronabesmettingen er in een stad zijn, zonder dat alle inwoners zijn getest door de GGD. Door te testen op langere termijn, kan worden gemonitord of het aantal besmettingen in een stad afneemt of juist toeneemt.  </p><p><br></p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify" unselectable="on"><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/yQZuFVkllMw" frameborder="0"></iframe> </div><p><br></p><p><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Vitale sector</span></strong></p><p><strong></strong>Waterschappen behoren tot de vitale infrastructuur van Nederland. Het werk van de waterschappen zoals het beheren van de dijken, het op peil houden van alle sloten en de zuivering van het afvalwater kan niet worden stopgezet. De medewerkers van Waterschapsbedrijf Limburg zorgen ervoor dat het rioolwaterzuiveringsproces op de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) van Limburg 24/7 blijven draaien.<br></p><p><br></p>2020-03-27T23:00:00Z
Maatregelen Waterschapsbedrijf Limburg tegen verspreiding van het coronavirushttps://www.wbl.nl/Paginas/Maatregelen-Waterschapsbedrijf-Limburg-tegen-verspreiding-van-het-coronavirus-.aspxMaatregelen Waterschapsbedrijf Limburg tegen verspreiding van het coronavirus<p><strong>Om het welzijn van onze bezoekers, onze eigen mensen en de continuïteit van onze bedrijfsvoering te beschermen, volgen wij de adviezen van het RIVM, de GGD, de Rijksoverheid en de Veiligheidsregio op ten aanzien van het coronavirus. Dit heeft onder meer gevolgen voor onze bereikbaarheid en toegankelijkheid, overleggen en bijeenkomsten en excursies. <br><br></strong></p><p><span style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;"><strong>Bereikbaarheid en toegankelijkheid</strong><br><span style="color:#444444;">Het kantoor in Roermond is momenteel gesloten voor bezoekers. Onze receptie blijft telefonisch bereikbaar en onze zuiveringslocaties blijven operationeel. De bedrijfsgebouwen op de zuiveringslocaties zijn toegankelijk voor eigen medewerkers en externe opdrachtnemers, tenzij anders is aangegeven. Medewerkers die hun werk op afstand kunnen verrichten werken vanuit thuis. Het kan voorkomen dat vragen en verzoeken met enige vertraging worden afgehandeld. We hopen op uw begrip hiervoor.</span><br></span></span></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>Overleggen en bijeenkomsten<br></strong><span style="color:#444444;">Alle fysieke overleggen en bijeenkomsten – zowel intern als extern – die niet noodzakelijk zijn voor de bedrijfscontinuïteit, zijn afgelast of uitgesteld naar een latere datum. Voor zover deze wel van belang zijn voor het primaire proces vinden deze telefonisch of online plaats. Mochten er wijzigingen zijn, dan worden de betrokkenen en genodigden hierover persoonlijk geïnformeerd. </span><strong><br></strong></span></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>Excursies<br></strong><span style="color:#444444;">In ieder geval tot 15 juli 2020 vinden er geen excursies plaats op de rwzi’s en in het kantoorgebouw en is het niet mogelijk om een excursie te boeken. </span><strong><br></strong></span></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>Bouwprojecten en onderhoudswerkzaamheden<br></strong><span style="color:#444444;">Bouwprojecten en onderhoudswerkzaamheden gaan door, onder voorwaarden die in overeenstemming zijn met de adviezen van het RIVM. Tussen WBL en haar opdrachtnemers zijn hierover afspraken gemaakt. </span><strong><br></strong></span></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>Hygiënemaatregelen<br></strong><span style="color:#444444;">Iedereen die onze gebouwen betreedt, wordt gewezen op de geldende hygiënemaatregelen van het RIVM.</span><strong><br></strong></span></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>Verspreiding tegengaan<br></strong><span style="color:#444444;">Met deze maatregelen steunen wij de oproep om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Waterschapsbedrijf Limburg heeft inzichtelijk welke acties nodig zijn om haar continuïteit te waarborgen en handelt hiernaar. We volgen de ontwikkelingen op de voet en passen onze maatregelen aan wanneer nodig. Houd onze website in de gaten voor mogelijke aanvullende informatie.</span><strong><br></strong></span></p><p><br></p>2020-03-18T23:00:00Z
Nieuwsbrief Synergie: de nieuwe manier van werken!https://www.wbl.nl/Paginas/Nieuwsbrief-Synergie-de-nieuwe-manier-van-werken!.aspxNieuwsbrief Synergie: de nieuwe manier van werken!<p>​De nieuwsbrief Synergie informeert over de ervaring, ontwikkeling en voortgang van projecten die voortvloeien uit de nieuwe manier van werken tussen contractpartners en Waterschapsbedrijf Limburg. Deze vooruitstrevende aanpak stoelt op langdurig partnership tussen opdrachtgever Waterschapsbedrijf Limburg en verschillende aannemers als opdrachtnemer: een uniek concept binnen de waterschapswereld! Meerjarige samenwerking en synergie staan voorop met beter maatwerk, projectoverstijgende kennisuitwisseling, een gezonde bouwkolom en een eerlijk verdienmodel voor ogen. Kortom: een win-win-model voor opdrachtgever én opdrachtnemer. Allemaal om uiteindelijk met meer werkplezier de kosten voor de burger zo laag mogelijk te houden! </p><p>Met ingang van 2020 verschijnt deze nieuwsbrief circa 10 keer per jaar. Wilt u deze nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Dat kan! Stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:communicatie@wbl.nl">communicatie@wbl.nl</a> </p>2020-03-10T23:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg zet volgende stap richting een circulair 2050https://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-zet-volgende-stap-richting-een-circulair-2050.aspxWaterschapsbedrijf Limburg zet volgende stap richting een circulair 2050<p><strong>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), verantwoordelijk voor het zuiveren van het afvalwater in de provincie Limburg, wil zich ontwikkelen tot 'circulaire koploper': een volledig circulaire bedrijfsvoering in 2050 is de ambitie. Tijdens de bijeenkomst ‘WBL op weg naar een circulair 2050’ op 28 januari wisselde WBL hierover van gedachten met verschillende gelijkgestemde bedrijven uit de regio, waaronder Chemelot, Sibelco, Brightlands, MUMC+ en de Rabobank. </strong></p><p><strong><br></strong></p><p>WBL produceert jaarlijks 140 miljoen m3 gezuiverd water. Het afvalwater dat via de riolen bij WBL binnenstroomt, is afkomstig van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 regionale bedrijven. Op dit moment haalt WBL zand als product uit het afvalwater en onderzoekt zij de mogelijkheden van de winning van producten als cellulose, alginaat en vivianiet. Energie wordt teruggewonnen door vergisting van het zuiveringsslib en deze wordt gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering. Van het restant aan slib wordt 70% na droging ingezet als brand- en grondstof voor de cementindustrie; 30% wordt verwerkt in een verbrandingsinstallatie. Verdygo®, de door WBL ontwikkelde modulaire zuiveringsinstallatie van de toekomst, past volledig binnen de circulaire doelstellingen van de organisatie. Er valt echter nog steeds veel winst te behalen als het gaat om duurzaamheid en circulariteit. WBL wil haar duurzaamheid in alle opzichten vergroten en legt de lat daarom steeds hoger: binnen nu en vijf jaar wil WBL volledig energieneutraal werken, in 2030 volledig klimaatneutraal en in 2050 dus volledig circulair. De transitie van lineair naar volledig circulair werken, is een ambitieuze en complexe uitdaging. Samenwerking en kennisuitwisseling met ervaringsdeskundigen, kennispartners en ketenpartners is essentieel om de ambitieuze doelen te bereiken. Daarom zocht WBL de samenwerking met het initiatief LimburgCirculair, een platform voor bedrijven en organisaties in Limburg en daarbuiten, die via samenwerking een circulaire economie nastreven. Dat dit leeft onder de regionale bedrijven en dat zij welwillend zijn om elkaar te versterken bij deze opgave, bleek wel uit de opkomst van bijna 40 regionale partijen.<br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>Samenwerking</strong></span> <br>Uitgangspunt van de bijeenkomst was niet om de oplossing te bedenken, maar vooral om met andere kennis- en ervaringspartners van gedachten te wisselen en samen te werken. Juist door verschillende organisaties samen te brengen ontstaan nieuwe, frisse ideeën die hard nodig zijn om een circulaire toekomst mogelijk te maken. Over wat je als organisatie zelf kunt doen, maar vooral ook hoe je elkaar kunt helpen om circulair te zijn. Wat kunnen ziekenhuizen, huisartsen en WBL samen doen om watervervuiling door medicijnresten tegen te gaan? Wat kan de waterzuiveringswereld leren van de mestverwerkingsindustrie? Welke inzichten bieden bestaande projecten, zoals SUPERLOCAL in Kerkrade, die we op grotere schaal kunnen inzetten? Een van de belangrijkste conclusies tijdens de bijeenkomst is dat het voor de bedrijven en organisaties in de regio belangrijk is niet ad hoc te werken maar vooral te kijken naar het totale systeem en welke rol ieder daarin kan vervullen. Alleen zo kan de regio sneller innoveren. “Samenwerking is essentieel”, aldus Geert Tummers, sectordirecteur Strategie en Innovatie bij WBL. “Er zijn vandaag zeer veel interessante verbindingen gelegd. Dit is nog maar het begin. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat wij nu de juiste keuzes maken voor de volgende generatie. Zodat wij hen straks recht in de ogen kunnen kijken.”<br><br></p>2020-02-03T23:00:00Z
WBL partner Explore Zonehttps://www.wbl.nl/Paginas/WBL-partner-van-nieuwe-Explore-Zone-–-Continium.aspxWBL partner Explore Zone<p>Een groot aantal (Limburgse) organisaties, waaronder WBL, steunen Continium discovery center te Kerkrade in haar missie jongeren te enthousiasmeren voor wetenschap en techniek.<br>Op 30 januari, de opening van de nieuwe Explore Zone in Continium voor de partners, vond de ondertekening van het convenant plaats. Deze nieuwe vaste expositie van Continium is net voor de kerstvakantie voor bezoekers geopend en heeft tot op heden al bijna 10.000 bezoekers getrokken.<br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>Samenwerking in de waterketen</strong></span><br>De ondertekening van het convenant is een symbolische bekrachtiging van de samenwerking, want al eerder leverden wij als WBL, maar ook de ketenpartners Waterschap Limburg (WL) en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), een financiële en inhoudelijke bijdrage aan deze nieuwe opzet van De Explore Zone.<br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>Zelf ontdekken door te doen</strong></span><br>De Explore Zone bestaat uit zo'n 1350 vierkante meter presentatieruimte, gevuld met ruim 70 interactieve doe-stations, waarmee bezoekers zelf ontdekken hoe de wereld om ons heen verandert door wetenschap en techniek en welke invloed dit op hun dagelijks leven heeft. Naast actuele thema's als de eeuwige jeugd, fake news en robotisering, komt ook water als onderwerp aan bod.<br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>Doe-stations met water</strong></span><br>Samen met de twee waterketenpartners heeft WBL input geleverd voor de Explore Zone, met als resultaat een aantal interactieve doe-stations waarbij de bezoeker actief aan de slag gaat om de waterkringloop te activeren, om te zorgen dat we droge voeten houden of de bron te beschermen door prut uit de put te halen.  <br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>Vergroten educatie-aanbod</strong></span><br style="color:#00a9c1;">De komende periode worden nog een thematische workshop en een speurtocht opgezet om jongeren te enthousiasmeren voor techniek in combinatie met water. De Explore Zone met de workshop en de speurtocht vergroten WBL's educatieve aanbod. Deze samenwerking maakt het mogelijk om juist leerlingen van het voorgezet onderwijs of beroepsonderwijs een passend aanbod te bieden. Tevens is het ook uitstekend geschikt voor de Limburgse basisschool leerlingen.<br></p>2020-02-02T23:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Rivierenland slaan handen ineen voor doorontwikkeling Verdygo-techniekhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-en-Waterschap-Rivierenland-slaan-handen-ineen-voor-doorontwikkeling-Verdygo-techniek.aspxWaterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Rivierenland slaan handen ineen voor doorontwikkeling Verdygo-techniek<p>​<strong>Waterschap Rivierenland heeft een handtekening gezet onder een intentieverklaring om samen met Waterschapsbedrijf Limburg een programma op te zetten voor de (door)ontwikkeling van Verdygo-modules. Verdygo is een innovatief, modulair ontwerp- en bouwconcept voor rioolwaterzuiveringen. </strong></p><p>Net als Waterschapsbedrijf Limburg, grondlegger van de Verdygo-techniek, ziet Waterschap Rivierenland de toepassing van Verdygo als een effectief middel om invulling te geven aan haar ambitie en doelstellingen op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. En dat tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. "De ondertekening van deze intentieverklaring is voor ons een fantastische eerste stap richting concrete samenwerking op het gebied van de Verdygo-techniek", aldus Henk van 't Pad, bestuurder Waterschap Rivierenland. Arnold Jansen, bestuurder Waterschapsbedrijf Limburg, is verheugd over de nieuwe samenwerking. "Wij zijn overtuigd van de kracht van Verdygo. Wij willen onze kennis graag delen met andere waterschappen en staan open voor samenwerking. Het is mooi om te zien dat steeds meer waterschappen hiervoor warm lopen." Bij de samenwerking ligt de focus op de ontwikkeling van modules voor slib-voorontwatering en noodbeluchting. Daarnaast zal Waterschap Rivierenland toetreden tot een (nog in oprichting zijnde) gebruikersplatform, dat Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) eerder dit jaar oprichtte met Waterschap Vallei en Veluwe. Binnen dit platform gaan de toegetreden partijen samenwerken om nieuwe Verdygo-modules te ontwikkelen.</p><h2>Modulair, flexibel en circulair</h2><p> Kenmerkend voor Verdygo-installaties is dat deze in tegenstelling tot traditionele zuiveringsinstallaties zijn opgebouwd uit gestandaardiseerde, bovengrondse modules die aan elkaar gekoppeld zijn middels een plug and play-principe. Dit betekent dat, indien een installatie of een deel van een installatie buiten gebruik wordt genomen, de betreffende modules ingezet kunnen worden op een andere locatie. Daar waar de traditionele, veelal in beton gegoten installaties worden gesloopt, krijgen de Verdygo-modules gewoon weer een nieuwe bestemming. Ook is het met Verdygo mogelijk om snel en tegen lagere kosten in te spelen op klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van waterzuivering. Dankzij hun compacte formaat zijn de modules gemakkelijk te vervangen en transporteren. Dit biedt grote voordelen voor de bouw van installaties en het aanpassen aan omstandigheden en nieuwe technologieën ten opzichte van traditionele installaties. De ontwerp- en bouwtijd is bovendien circa 60% korter en de jaarlijkse netto kosten voor bouw, onderhoud en bediening (Total Cost of Ownership) liggen ruim 20% lager.</p><h2>Verdygo in Limburg </h2><p>Waterschapsbedrijf Limburg introduceerde het concept eerder al succesvol op verschillende zuiveringslocaties in Limburg, waaronder Roermond, Simpelveld, Wijlre en Hoensbroek. Recent werd in Weert een nagenoeg volledige installatie in 'Verdygo-stijl' opgestart. In 2020 wordt het concept geïntroduceerd op de zuiveringsinstallaties in Panheel en Stein. </p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/Intentieverklaring%20Rivierenland_640x423.jpg" alt="" style="margin:5px;" /><br><em class="ms-rteFontSize-1">Op de foto (v.l.n.r.): Jacob Knoops (directeur Waterschap Rivierenland), Henk van 't Pad (bestuurder Waterschap Rivierenland), Arnold Jansen (bestuurder Waterschapsbedrijf Limburg) en Guus Pelzer (directeur Waterschapsbedrijf Limburg)</em></p>2019-11-14T23:00:00Z
Bouwend Nederland roept Waterschapschapsbedrijf Limburg uit tot beste publieke opdrachtgever van de provinciehttps://www.wbl.nl/Paginas/Bouwend-Nederland-roept-Waterschapschapsbedrijf-Limburg-uit-tot-beste-publieke-opdrachtgever-van-de-provincie.aspxBouwend Nederland roept Waterschapschapsbedrijf Limburg uit tot beste publieke opdrachtgever van de provincie<p>​<span lang="N"><strong>De samenwerking en het onderlinge vertrouwen tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers kan en moet beter, vindt Bouwend Nederland. Opdrachtgevers geven aan beter en innovatiever te willen aanbesteden, maar weten vaak niet goed hoe ze dit aan moeten pakken. Het aanbestedingsinstituut zette daarom een enquête uit onder alle lidbedrijven uit de infrasector in de provincie Limburg en inventariseerde welke opdrachtgever hierin een voorbeeldfunctie heeft. Op 30 oktober maakte Bouwend Nederland de Top 10 van Limburgse opdrachtgevers bekend die bij een aanbesteding actief de samenwerking met ondernemers zoeken, teneinde te komen tot het gewenste eindresultaat. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) staat met een ruime 7 boven aan de lijst. </strong></span></p><h2><span lang="N"></span>Het juryrapport</h2><p> Waterschapsbedrijf Limburg werkt open en transparant met hun opdrachtnemers. Ze kijken eerst écht goed wat ze willen alvorens ze de aanvraag uitzetten en gaan al vóór de opdracht aan tafel met opdrachtnemers over de scope van de opdracht en de risico’s. Har Coenen, Manager Afdeling Projectmanagement bij WBL: "De mindset moet van wantrouwen naar vertrouwen, deze nieuwe manier van werken levert een snellere doorlooptijd op, betere kwaliteit én een lagere prijs!"</p><p> "Bouwend Nederland streeft naar een gemiddeld rapportcijfer van een 7,5, dus er is nog voldoende ruimte voor verbetering," zegt Hanneke van Eijndhoven, verenigingsmanager Bouwend Nederland Limburg. "In opdracht van Bouwend Nederland analyseerde de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra in heel Limburg welke opdrachtgevers goed scoren en waar het beter kan. Hiermee maken we inzichtelijk waar de zaken verbeterd zouden kunnen worden, dit biedt een ingang om met die opdrachtgevers die minder goed scoren in gesprek te gaan. Wij hopen dat de publieke opdrachtgevers uit deze lijst als voorbeeld dienen voor hen die buiten de Top 10 vallen. Echter, er is binnen de top 10 ook nog ruimte voor verbetering!"</p><h2> Werkwijze</h2><p> Met een enquête heeft het instituut 38 aangesloten infrabedrijven in Limburgs gevraagd om zijn opdrachtgevers van 2018 en 2019 te beoordelen. Samen hebben zij 111 enquêtes ingevuld over 34 opdrachtgevers. Hiermee is een 0-meting gemaakt van het niveau van aanbesteden en samenwerking in Limburg. Alleen opdrachtgevers die minimaal drie keer beoordeeld zijn, zijn meegenomen in de ranking. Dit resulteerde in een lijst van 21 opdrachtgevers. Gemeente Horst aan de Maas (6,8) en de Provincie Limburg (6,6) staan samen met Waterschapsbedrijf Limburg (7,1) in de top 3.<br> </p><p>Bron: Bouwend Nederland, <a href="https://www.bouwendnederland.nl/nieuws/19750358/bouwend-nederland-roept-waterschapschapsbedrijf-limburg-uit-tot-beste-publieke-opdrachtgever-van-de-provincie"><span lang="N">https://www.bouwendnederland.nl/nieuws/19750358/bouwend-nederland-roept-waterschapschapsbedrijf-limburg-uit-tot-beste-publieke-opdrachtgever-van-de-provincie</span></a></p>2019-10-31T23:00:00Z
Verdygo-Nereda installatie in Weert operationeelhttps://www.wbl.nl/Paginas/Verdygo-Nereda-installatie-in-Weert-operationeel.aspxVerdygo-Nereda installatie in Weert operationeel<p><strong>​De nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Weert, gebouwd volgens het Verdygo-concept en voorzien van de Nereda® technologie, is klaar. Ze is binnen afgesproken tijd en budget opgeleverd om te kunnen voldoen aan de strengste lozingseisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Verdygo, een innovatie van Waterschapsbedrijf Limburg, is een revolutionaire, duurzame en modulaire bouw- en ontwerptechniek voor RWZI’s. Dankzij de toepassing van de energiezuinigere Nereda-technologie - een product van Royal HaskoningDHV - kan op energie-efficiëntere wijze aan de aangescherpte eisen uit de KRW worden voldaan ten opzichte van de traditionele zuiveringsmethodiek. </strong><br> <br> Het Verdygo-concept werd eerder al gedeeltelijk geïntroduceerd op verschillende RWZI-locaties in Limburg, waaronder Roermond, Simpelveld, Wijlre en Hoensbroek. Met de introductie van Verdygo in Weert is een nagenoeg volledige RWZI in ‘Verdygo-stijl’ gerealiseerd. In 2021 wordt het concept geïntroduceerd op de RWZI’s Panheel en Stein. </p><h2> Snelle bouwtijd</h2><p> Waar de bouwduur van een traditionele rioolwaterzuiveringsinstallatie van deze omvang ongeveer 2 jaar in beslag neemt, werd de gloednieuwe Verdygo-installatie in slechts 11 maanden gebouwd; het resultaat van een intensieve en geslaagde samenwerking tussen Waterschapsbedrijf Limburg en haar bouwpartners - de combinatie Mobilis en Croonwolter&Dros, partner Tauw, RWB en Royal HaskoningDHV. "Eind november 2018 zijn we in Weert gestart met de grondwerkzaamheden voor de nieuwe biologische zuivering conform het Nereda-proces", aldus Arnold Jansen, die als dagelijks bestuurslid van Waterschapsbedrijf Limburg Verdygo in portefeuille heeft. "Na maanden van hard werken staat er een nieuwe zuivering waar we trots op mogen zijn." Enkele weken geleden is de nieuwe biologische Nereda zuivering in aanwezigheid van Royal HaskoningDHV opgestart. In eerste instantie is het water uit de Nereda-installatie nog nagezuiverd in de oude zuivering. Inmiddels is het zuiveringsproces goed op gang en zijn de prestaties voldoende. De nieuwe installatie is daarom losgekoppeld van de oude installatie en loost nu rechtstreeks op de Zuid Willemsvaart. </p><h2> Modulair concept</h2><p> Met de introductie van Verdygo heeft Waterschapsbedrijf Limburg afvalwaterzuivering als het ware opnieuw uitgevonden. In tegenstelling tot traditionele bouwmethodes met ingegraven bassins bestaat Verdygo uit bovengrondse tanks en losse modules met het formaat van standaard containers, die aan elkaar worden gekoppeld. De modules kunnen middels ‘plug and play’ gemakkelijk worden vervangen en er kan naar behoefte eenvoudig worden opgeschaald en afgeschaald. Dankzij deze modulaire opzet kan met Verdygo flexibel worden ingespeeld op klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van waterzuivering. Hierdoor kan Verdygo bijvoorbeeld ook belangrijke toegevoegde waarde bieden in ontwikkelingslanden die ofwel te maken hebben met een sterke bevolkingsgroei of lokale zuiveringsproblematieken. De mogelijkheden van Verdygo zijn letterlijk en figuurlijk onbegrensd. </p><h2> Circulariteit: hergebruik modules </h2><p> De modulaire opzet sluit overigens ook naadloos aan bij het streven van Waterschapsbedrijf Limburg om zoveel mogelijk circulair te zijn. Een pomp of compressor is niet langer in beton gegoten, zoals bij traditionele installaties, maar een flexibel onderdeel van de installatie. Is een onderdeel stuk, aan onderhoud toe of is er een beter alternatief, dan is het betreffende onderdeel snel vervangen. Modules kunnen eenvoudig op een vrachtwagen worden vervoerd en (na eventueel onderhoud of reparatie) elders worden ingeplugd of opgeslagen. Daar waar de oude, in beton gegoten installaties worden gesloopt, krijgen de Verdygo-modules gewoon weer een nieuwe bestemming. <br>Behalve dat dit bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Waterschapsbedrijf Limburg, ziet de organisatie de circulaire aanpak ook als kans om de bedrijfsvoering op termijn kostenneutraal te kunnen voeren en zo de lasten voor burgers en bedrijven te beperken. De komende jaren wil WBL zich ontwikkelen van 'organisatie met de laagste zuiveringsheffing' tot 'circulaire koploper'. </p><h2> Energie besparen en opwekken </h2><p> Dankzij de toepassing van de energiezuinige Nereda-zuiveringstechnologie kan op energie-efficiëntere wijze aan de aangescherpte eisen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) worden voldaan. Om de RWZI in Weert nog meer te verduurzamen, is hier een nieuwe Warmtekrachtkoppeling-installatie (WKK) geplaatst die het geproduceerde biogas met een hoger rendement omzet in elektriciteit en warmte. </p><h2> Total Cost of Ownership omlaag</h2><p> Bijzonder is dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen de jaarlijkse netto kosten voor bouw, onderhoud en bediening (Total Cost of Ownership) ruim 20% lager liggen dan bij traditioneel gebouwde RWZI’s. De ontwerp- en bouwtijd is met circa 60% verkort ten opzichte van traditionele bouw. <br></p>2019-10-28T23:00:00Z