Water, we halen er samen alles uit!https://www.wbl.nl/Paginas/Water-we-halen-er-samen-alles-uit!.aspxWater, we halen er samen alles uit!<p><span style="font-family:arial, sans-serif;font-size:12pt;">A</span><span style="font-family:arial, sans-serif;font-size:12pt;">fvalwater zuiveren wordt steeds moeilijker. De al strenge (Europese) richtlijnen voor g</span><span style="font-family:arial, sans-serif;font-size:12pt;">ezuiverd water worden verder aangescherpt terwijl de vervuiling door bedrijven en burgers eerder toe- dan afneemt. Zo komen er steeds meer medicijnresten en microplastics in het water. “Water, we halen er samen alles uit”, luidt de slogan van WBL. Dat wil zeggen: alle schadelijke stoffen verwijderen én grondstoffen terugwinnen. Dat stelt hoge eisen aan de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Lees meer over de uitdagingen en ontwikkelingen van Waterschapsbedrijf Limburg in het verschenen </span><a href="/Mediatheek/Nieuws/Publicatie%20WBL%20Nummer%201%2005072019.pdf" target="_blank" style="font-family:arial, sans-serif;font-size:12pt;">artikel in Nummer 1</a><br></p>Afvalwater zuiveren wordt steeds moeilijker. De al strenge (Europese) richtlijnen voor gezuiverd water worden verder aangescherpt...

 

 

WBL meets the youngstershttps://www.wbl.nl/Paginas/WBL-meets-the-youngsters.aspxWBL meets the youngstersBegin juni verwelkomde Waterschapsbedrijf Limburg zo’n 40-tal 2e jaars studenten Werktuigbouwkunde aan Fontys Venlo tijdens een tour op de RWZI in Venlo. 2019-06-23T22:00:00Z
Bekendmaking nieuw geselecteerde projecten binnen het eafip-initiativehttps://www.wbl.nl/Paginas/Bekendmaking-nieuw-geselecteerde-projecten-binnen-het-eafip-initiative.aspxBekendmaking nieuw geselecteerde projecten binnen het eafip-initiativeOp 6 juni 2019 jongstleden is tijdens het PIANOo-congres bekend gemaakt welke projectaanvragen binnen het ‘European Assistance for Innovation Procurement’ (eafip) initiatief door de Europese Commissie zijn geselecteerd.2019-06-18T22:00:00Z
Sneller, goedkoper, effectiever en vooral leuker!https://www.wbl.nl/Paginas/Sneller,-goedkoper,-effectiever-en-vooral-leuker!.aspxSneller, goedkoper, effectiever en vooral leuker!Waterschappen hebben ambitieuze doelstellingen als het gaat om het klimaat. 2019-06-03T22:00:00Z

 

 

Sneller, goedkoper, effectiever en vooral leuker!https://www.wbl.nl/Paginas/Sneller,-goedkoper,-effectiever-en-vooral-leuker!.aspxSneller, goedkoper, effectiever en vooral leuker!<p>​<span lang="N">Waterschappen hebben ambitieuze doelstellingen als het gaat om het klimaat. Daarnaast moeten zij voortdurend inspelen op veranderingen in onder meer de samenstelling van het rioolwater en demografische ontwikkelingen. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en de bedrijven Mobilis / Croonwolter&dros | TBI, ELIQUO en ENGIE werken binnen een raamcontract samen aan de realisatie van multidisciplinaire projecten uit het meerjarenplan van WBL, zoals uitbreiding en modernisering van bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s), en duurzame verwerking van zuiveringsslib. Deze samenwerkingsvorm, die nieuw is binnen de Nederlandse waterschapssector, loopt nu een jaar. Wat zijn de ervaringen? </span></p><p><span lang="N">Lees <a href="/SiteCollectionDocuments/HW%20editie%202%20-%20Artikel-%20TBI.pdf" target="_blank">hier</a> het volledige artikel<br></span></p><font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"> </font></font><p align="LEFT" dir="LTR"><font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3">Bron: </font></font><a href="https://publiekdenken.nl/"><strong><font face="Calibri" size="3"><font color="#0066cc" face="Calibri" size="3"><span lang="N"><span style="text-decoration:underline;">Publiek Denken</span></span></font></font></strong></a><strong><font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"><span lang="N"> / </span></font></font></strong><a href="https://publiekdenken.nl/abonneren/hetwaterschap/"><strong><font face="Calibri" size="3"><font color="#0066cc" face="Calibri" size="3"><span lang="N"><span style="text-decoration:underline;">Tijdschrift Het Waterschap</span></span></font></font></strong></a></p>2019-06-03T22:00:00Z
Prut in de puthttps://www.wbl.nl/Paginas/Prut-in-de-put.aspxPrut in de put<p>Wij weten dat vochtig toiletpapier en babydoekjes voor grote problemen <span lang="N">bij onze waterzuiveringen</span><span lang="N"> zorgen. En dat niet alleen. "Ik heb ook complete houten balken, plaatmateriaal of zelfs het kadaver van een dode hond voorbij zien komen", stelt operator Rouven von der Heide van de waterzuivering in Susteren. </span></p><p>Josette van Wersch (Waterschap Limburg) en onze eigen toiletjuffrouw Charlotte leggen ook uit wat het dumpen van afval<span lang="N"> in het riool</span><span lang="N"> voor enorme consequenties heeft. Bekijk hier het verslag dat L1 </span><span lang="N">onlangs maakte: </span><a href="https://www.1limburg.nl/prut-de-put-jaarlijks-1100-ton-afval-riool?context=latestarticles&fbclid=IwAR0sKc_D_wnQNuS7_uNAMGo8IWHDU8AnX05y1Ai637cqC_IQund-VwAB45A/t_blank"><span lang="N">https://www.1limburg.nl/prut-de-put-jaarlijks-1100-ton-afval-riool?context=latestarticles</span></a></p> <font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"><span lang="N"></span></font></font>2019-06-02T22:00:00Z
Mooi schouwspel in Bleijerheide bij SUPERLOCALhttps://www.wbl.nl/Paginas/Mooi-schouwspel-in-Bleijerheide-bij-SUPERLOCAL.aspxMooi schouwspel in Bleijerheide bij SUPERLOCAL<p><span lang="N">Op donderdag 9 mei was er in Bleijerheide een mooi schouwspel. Een grote kraan hees een heel appartement uit de flat aan de Jonkerberstraat. De toeschouwers moesten bij het experiment wel wat geduld hebben. Na twee pogingen, was drie keer scheepsrecht en werd het 100.000 kilo wegend appartement uit de flat gehaald en beneden op een extra lange vrachtwagen gezet. Vervolgens tilde een andere kraan het gevaarte op de klaar liggende fundering. Een en ander was de start voor de bouw van drie circulaire proefwoningen in het kader van het project SUPERLOCAL. Vrijdag 10 mei werd het tweede appartement uitgehesen. De twee appartementen vormen de basis voor twee van de drie woningen. De derde wordt gemaakt van gerecycled beton uit de flat. De proefwoningen worden gefinancierd met een Europese UIA-subsidie voor innovatieve stedelijke ontwikkeling (Urban Innovative Actions). </span></p><p><span lang="N"> De proef wordt gedaan om te onderzoeken hoeveel materialen uit een naast gelegen sloopflat hergebruikt kunnen worden voor de bouw van echte woningen. Het uithijsmoment is één van de vele proeven die worden gedaan om materialen her te gebruiken. Uiteindelijk moeten de woningen voor 90% uit hergebruikte materialen gemaakt worden. Rond de zomer van dit jaar zullen de woningen gereed zijn. </span></p><h2><span lang="N"> Prijsvraag</span></h2><p><span lang="N"> In maart van dit jaar was er een prijsvraag waarbij mensen een naam konden insturen voor de drie circulaire proefwoningen. Op 2 april koos de jury, bestaande uit omwonenden en afgevaardigden van HEEMwonen en de gemeente Kerkrade, uit 69 inzendingen voor de naam Feniks-3/Phoenix-3. Twee mensen dienden deze naam in: Joost Wetzelaer en Tim Velraeds.<br> Zij ontvingen een dinercheque en de eer dat de woningen hun naam dragen. Het idee erachter is dat uit oud beton (hele appartement-delen of vergruisd beton) nieuwe huizen ontstaan. Ze herrijzen dus als het ware als een Feniks uit hun eigen as. Nummer 3 staat voor het feit dat het gaat om drie huizen.</span></p><p><span lang="N"> <em>SUPERLOCAL wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van Urban Innovative Actions, de Europese subsidie van Life, door IBA Parkstad en de Provincie Limburg. </em></span></p>2019-05-13T22:00:00Z
Training van IHE-Delft studenten op rwzi Wijlrehttps://www.wbl.nl/Paginas/Training-van-IHE-Delft-studenten-op-rwzi-Wijlre.aspxTraining van IHE-Delft studenten op rwzi Wijlre<p><span lang="N">Op 3 en 4 juni aanstaande brengen studenten van IHE Delft Institute for Water Education een bezoek aan rwzi Wijlre. Dit bezoek heeft als doel een veldstudie te verrichten die gericht is op het in kaart brengen van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de rivier de Geul.  </span></p><p><span lang="N">Onder begeleiding van een procestechnoloog lopen de studenten over het terrein van de rwzi om te zien hoe de verschillende procesonderdelen werken. Om de bijdrage van de verschillende procesonderdelen op de totale zuivering van het rioolwater te bestuderen, worden monsters genomen en later geanalyseerd op het IHE in Delft. Aan het eind van deze week geven de studenten een presentatie over hun bevindingen en verkregen inzichten. Ook wordt hun gevraagd hoe, in hun visie, de rwzi geoptimaliseerd zou kunnen worden. </span></p><p><span lang="N"> De activiteit is een prachtige gelegenheid voor de studenten om in de praktijk te observeren wat ze in theorie de afgelopen maanden geleerd hebben. De medewerking die Waterschapsbedrijf Limburg verleent door het openstellen van de rwzi voor deze training wordt al vele jaren gewaardeerd door het IHE en de studenten. </span></p><p><span lang="N"> De studenten zijn afkomstig uit meerdere ontwikkelingslanden en volgen een Master of Science programma van 18 maanden in verschillende water gerelateerde disciplines. Wanneer ze afgestudeerd zijn, zullen de meesten terug gaan naar hun eigen land om daar de opgedane kennis toe te passen om bijvoorbeeld de behandeling van afvalwater te verbeteren. </span></p>2019-05-06T22:00:00Z
Natuurlijk!Roermondhttps://www.wbl.nl/Paginas/Natuurlijk!Roermond.aspxNatuurlijk!Roermond<p>​<span lang="N">Zie, doe en beleef de natuur op 19 mei aanstaande op de publieksdag Natuurlijk!Roermond </span></p><p>Wat is er in Roermond te beleven op het gebied van groen, natuur en water? Op zondag 19 mei wordt dat gepresenteerd op "Natuurlijk!Roermond". Een nieuw, gratis evenement met activiteiten in heel Roermond onder het motto: "zien, doen en beleven". </p><p> Op initiatief van het Roermonds Natuur- en Milieu Overleg (RNMO) hebben de gemeente Roermond, Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg en tal van organisaties en verenigingen de koppen bij elkaar gestoken om een natuurlijk evenement voor jong en oud te organiseren. Door de hele gemeente zijn er activiteiten, waarbij het natuurlijke deel van Roermond in beeld wordt gebracht. Deze dag staat in het teken van zien, doen en beleven: Alle zintuigen worden geprikkeld. Natuurlijk is onze WBL-toiletjuffrouw Charlotte ook van de partij. Op hilarische wijze informeert ze jong en oud hoe vervuiling aan de bron te voorkomen! Wees erbij! </p><p>Meer info: <a href="http://www.roermond.nl/natuurlijkroermond"><span lang="N">www.roermond.nl/natuurlijkroermond</span></a></p><p><a href="/SiteCollectionDocuments/Folder%20natuurlijk%20roermond_def.pdf">Folder Natuurlijk!Roermond</a></p> <font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"><span lang="N"></span></font></font>2019-05-02T22:00:00Z
Bouw drie circulaire proefwoningen SUPERLOCAL van start!https://www.wbl.nl/Paginas/Bouw-drie-circulaire-proefwoningen-SUPERLOCAL-van-start!.aspxBouw drie circulaire proefwoningen SUPERLOCAL van start!<p style="text-align:center;">​<img src="/Mediatheek/Nieuws/Persbericht%20Kerkrade%20bouw%203%20circulaire%20proefwoningen.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p><span lang="N"></span><font face="CG Omega,Candara" size="6"><font face="CG Omega,Candara" size="6"></font></font><p align="LEFT" dir="LTR"><font face="CG Omega,Candara" size="6"><font face="CG Omega,Candara" size="6"><strong>Persbericht</strong></font></font><font size="1"><span lang="X-NONE"> </span></font></p><font size="1"> </font><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font face="CG Omega,Candara" size="3"><span lang="N"> <em><p align="LEFT" dir="LTR">Kerkrade, 2 mei 2019</p> </em><p align="LEFT" dir="LTR"> </p> <strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong><font face="CG Omega,Candara" size="5"><font face="CG Omega,Candara" size="5">Bouw drie circulaire proefwoningen SUPERLOCAL van start! </font></font></strong></p></strong></span></font></font><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font face="CG Omega,Candara" size="3"> <p align="LEFT" dir="LTR">Op donderdag 9 mei aanstaande vindt er in Bleijerheide, Kerkrade, een speciale mijlpaal plaats in het kader van het project SUPERLOCAL-Super Circular Estate. Met het uithijsen van volledige appartementen uit een hoogbouwflat gaat dan de bouw van drie circulaire proefwoningen officieel van start. Een uniek moment. De proefwoningen worden gefinancierd met een Europese UIA-subsidie voor innovatieve stedelijke ontwikkeling (Urban Innovative Actions). Ze krijgen de naam Feniks-3, in het Engels Phoenix-3. </p> <p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Circulaire proefwoningen en uithijsmoment</strong></p><p align="LEFT" dir="LTR">In november 2017 was er al een uithijsmoment. Destijds zijn drie betonnen delen van appartementen uit de flat aan de Ursulastraat gehesen. Met de drie delen is het Expogebouw opgebouwd, dat te vinden is aan de Voorterstraat 253. Die bouwkundige proef is geslaagd, daarom wordt het experiment nu op grotere schaal uitgevoerd in drie circulaire woningen. Op donderdag 9 mei worden twee volledige appartementen van maar liefst 100.000 kilo per stuk uit de flat aan de Jonkerbergstraat gehesen. De klus wordt uitgevoerd met behulp van een enorme kraan. De uitgehesen appartementen vormen de basis voor de drie circulaire woningen. Deze zijn een proef om te onderzoeken hoeveel materialen uit een naast gelegen sloopflat we kunnen hergebruiken voor de bouw van echte woningen. Het uithijsmoment is één van de vele proeven die we doen om materialen her te gebruiken. Uiteindelijk moeten de woningen voor 90% uit hergebruikte materialen gemaakt worden. Rond de zomer van dit jaar zullen de woningen gereed zijn. </p> <strong><p align="LEFT" dir="LTR">Prijsvraag</p> </strong><p align="LEFT" dir="LTR">In maart van dit jaar was er een prijsvraag waarbij mensen een naam konden insturen voor de drie innovatieve woningen. Op 2 april koos de jury, bestaande uit omwonenden en afgevaardigden van HEEMwonen en de gemeente Kerkrade, uit 69 inzendingen voor de naam Feniks-3/Phoenix-3. Maar liefst twee mensen dienden deze naam in. Het idee erachter is dat uit oud beton (hele appartement-delen of vergruisd beton) nieuwe huizen ontstaan. Ze herrijzen dus als het ware als een Feniks uit hun eigen as. Nummer 3 staat voor het feit dat het gaat om drie huizen.</p> <strong> <p align="LEFT" dir="LTR">Hoe gaat het straks uitzien?</p> </strong><p align="LEFT" dir="LTR">Als het project in 2021 is afgerond, ziet het gebied er heel anders uit: waar eerst vier flats stonden, is dan meer ruimte om te wonen in een mooie groene omgeving. Er komt één (gedeeltelijk) nieuwe flat met 113 woningen en ongeveer vijftien grondgebonden sociale huurwoningen. Tevens is er ruimte voor twintig vrije sectorwoningen. Er komt een gesloten waterkringloop die onderdeel uitmaakt van een inrichtingsplan voor het hele gebied. Er is een klankbordgroep van omwonenden die meedenken over allerlei zaken die te maken hebben met het project SUPERLOCAL. </p><strong><p align="LEFT" dir="LTR">Uithijsmoment SUPERLOCAL </p> </strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Datum</strong>: Donderdag 9 mei 2019</p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Tijd</strong>: Eerste hijsmoment om 07.30 uur, tweede hijsmoment rond 11.00 uur. </p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Locatie</strong>: Flats Bleijerheide. Navigatie: Ursulastraat 80. </p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Bijzonderheden</strong>: Bekijk het uithijsen vanaf het uitkijkplateau dat hiervoor wordt ingericht. <br>In ’t Patronaat is tussen 09.00 uur en 16.00 uur de SUPERLOCAL stand te bezoeken met meer informatie en uitleg over het project.  </p> </font></font><p align="LEFT" dir="LTR"><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font face="CG Omega,Candara" size="3"><em>Wilt u meer weten over SUPERLOCAL? Ga dan naar </em></font></font><a href="http://www.superlocal.eu/"><em><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font color="#0066cc" face="CG Omega,Candara" size="3"><span lang="N"><span style="text-decoration:underline;">www.superlocal.eu</span></span></font></font></em></a><em><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font face="CG Omega,Candara" size="3"><span lang="N"> en/of de Facebook-, Twitter-, en LinkedInpagina van het project. </span></font></font></em></p><em><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font face="CG Omega,Candara" size="3"> </font></font></em><font face="CG Omega,Candara" size="3"><font face="CG Omega,Candara" size="3"><em><p align="LEFT" dir="LTR">SUPERLOCAL wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van Urban Innovative Actions, de Europese subsidie van Life, door IBA Parkstad en de Provincie Limburg. </p><p dir="LTR" style="text-align:center;"><img src="/Mediatheek/Nieuws/Persbericht%20Kerkrade%20bouw%203%20circulaire%20proefwoningen_2.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p><span lang="N"><p align="LEFT" dir="LTR">Binnen de Europese UIA-subsidie werken de volgende partijen samen:</p><p> </p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/Bouw%203%20circulaire%20proefwoningen%20Superlocal_3.jpg" alt="" style="margin:5px;" /></p></span><p> </p></em></font></font>2019-05-02T22:00:00Z
WBL biedt onderdak aan nieuwe bewoners!https://www.wbl.nl/Paginas/WBL-biedt-onderdak-aan-nieuwe-bewoners!.aspxWBL biedt onderdak aan nieuwe bewoners!<p><span lang="N">Met enige regelmaat bemerkten de operators van de RWZI Weert storingen aan een van de ruimerbruggen. Na inspectie bleek dat een mus haar intrek had genomen in de omkasting om vervolgens daar haar eitjes uit te broeden. </span></p><p><span lang="N">Voor de operators was het een uitdaging om de techniek van het water zuiveren en dit nieuwe leven samen te laten gaan. Donderdag 24 april was het ineens zover. Na weer een storing van de ruimer werden ze blij verrast met een nest jonge kuikens die waren uitgekomen. </span></p><p><span lang="N"> Hoe lang het nest bewoond blijft, is afwachten. Tot de tijd dat de kuikens allemaal uitgevlogen zijn, laten we de nieuwe bewoners van de ruimer vanzelfsprekend met rust.</span></p><table width="100%" class="ms-rteTable-0" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width:50%;">​<span lang="N"><span aria-hidden="true"></span><img src="/Mediatheek/Nieuws/kuikens_20190426_103520_resized_bewerkt.jpg" alt="" style="margin:5px;width:300px;" /></span></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width:50%;"><p><span lang="N"><span aria-hidden="true"></span><img src="/Mediatheek/Nieuws/kuikens_20190426_103531_resized_bewerkt.jpg" alt="" style="margin:5px;width:300px;" /></span></p></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" rowspan="1" style="width:50%;">​<em>Ruimerbrug rwzi Weert</em></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" rowspan="1" style="width:50%;">​<em>Huisvesting van het nest in de ruimerbrug</em></td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-0"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-0" rowspan="1" colspan="2" style="width:50%;"><img src="/Mediatheek/Nieuws/Kuikens.jpg" alt="" style="margin:5px;width:640px;" />​ ​</td></tr></tbody></table><p><span lang="N"></span> </p><p><span lang="N"></span> </p><p><span lang="N">  </span></p>2019-04-29T22:00:00Z
Succesvolle samenwerking in de waterketenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Succesvolle-samenwerking-in-de-waterketen.aspxSuccesvolle samenwerking in de waterketen<p> In 2018 hebben Waterschapsbedrijf Limburg (dochterbedrijf van Waterschap Limburg) en Sulzer Pumps Benelux intensief samengewerkt aan het onderhoud en de verdere optimalisering van diverse pompgemalen en rioleringspompen in de provincie Limburg. De ervaringen van de monteurs van Waterschapsbedrijf Limburg en Sulzer vormden de basis voor een intensieve kennisdag in de werkplaats van Sulzer in Maastricht. Het motto: kennis delen, leren van elkaar en verbeterpunten ophalen. De dag heeft niet alleen de inzichten van de monteurs verbreed, maar ook het begrip voor elkaar versterkt.</p><p> De vele vragen en ervaringen die tijdens de diverse workshops gedeeld werden, toonden aan dat de monteurs het als een zeer leerzame dag hebben ervaren. Voor herhaling vatbaar dus! </p>2019-04-16T22:00:00Z
Project 33.000 zonnepanelen voltooidhttps://www.wbl.nl/Paginas/Verdere-verduurzaming-energieverbruik-Waterschapsbedrijf-Limburg---Project-33-000-zonnepanelen-voltooid-met-de-plaatsing-va.aspxProject 33.000 zonnepanelen voltooid<p>​<span lang="N"><em>Het Limburgse afvalwater wordt straks nog duurzamer gezuiverd: 33.000 zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Limburg gaan daar voor zorgen. Hiermee realiseert Waterschapsbedrijf Limburg (dochterbedrijf van Waterschap Limburg) in één klap ruimschoots de doelstelling om 40 procent van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Een doelstelling die de waterschappen in een convenant met de rijksoverheid hebben afgesproken. </em></span></p><font face="Roboto Condensed,Arial" size="2"><font face="Roboto Condensed,Arial" size="2"></font></font><p>Op woensdag 3 april aanstaande wordt de zonneweide nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Susteren officieel geopend. In totaal 4.400 panelen gaan daar hun duurzame werk doen. Daarmee heeft Waterschapsbedrijf Limburg het zonnepanelenproject inzake plaatsing van in totaal 33.000 panelen voltooid. Een mijlpaal! In totaal 11 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg zijn nu voorzien van zonnepanelen. Het project is SDE+ gesubsidieerd en is uitgevoerd door Volta Limburg. </p><h2> Op weg naar energieneutraliteit </h2><p>Michel Bouts, lid Dagelijks Bestuur Waterschapsbedrijf Limburg: "Ons ambitieuze zonnepanelenproject behoort tot de grotere projecten in Nederland. Jaarlijks kunnen we hiermee gegarandeerd 10 miljoen kWh duurzame energie opwekken. De panelen in Susteren zijn goed voor het opwekken van ca. 1,5 miljoen kWh duurzame energie . Daarmee vermijden we een CO2-uitstoot van 1.000 ton per jaar. (In totaal komen we hiermee op een reductie van 6.400 ton CO2 per jaar). Nu dit project is afgerond maken we een slag naar de volgende fase. Het is onze ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn; 40 procent daarvan hebben we nu gerealiseerd, onze doelstelling voor 2020. Momenteel voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit, dat moet leiden tot voorstellen voor verdere verduurzaming in balans met de kosten ervan."</p><h2> Wezenlijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen</h2><p> Guus Pelzer, directeur Waterschapsbedrijf Limburg: "Fantastisch dat we ons bedrijf in korte tijd met 33.000 zonnepanelen nog sterker hebben verduurzaamd. In 2018 begonnen we met de plaatsing van zonnepanelen op het dak van ons kantoor in Roermond. Daarna volgden 11 zuiveringsinstallaties in de provincie. Nu kunnen we het afvalwater van Limburg nog duurzamer zuiveren. Voordat de zonnepanelen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties geplaatst werden, wekten we al ruim 30 procent van de energiebehoefte op duurzame wijze in eigen beheer op. Dat gebeurt door het slib om te zetten in biogas, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De inzet van zonne-energie is een belangrijke stap om te groeien naar verdere verduurzaming. Daarmee leveren we een wezenlijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, zoals die landelijk zijn vastgelegd. Daar mogen we echt trots op zijn." <br><br> Hans Schoenmakers, Volta Solar: Voor Volta Solar was dit een uitdagend project. Om de beschikbare oppervlaktes maximaal te benutten hebben we gebruik gemaakt van een innovatief systeem, ontwikkeld door ons zusterbedrijf Belectric. Het is mooi om te zien hoe alle zonneweides er nu bij liggen na oplevering. De komende jaren verzorgen wij ook service en onderhoud, zodat alles naar behoren blijft functioneren. Wij bedanken WBL voor het vertrouwen en de prettige samenwerking.</p><h2> Verdere duurzaamheidsmogelijkheden </h2><p>De gemeente Echt-Susteren en Waterschapsbedrijf Limburg hebben de intentie naar elkaar uitgesproken samen – naast de reeds succesvolle samenwerking op het gebied van beheer en onderhoud van IBA-systemen- verdere duurzaamheidsmogelijkheden te verkennen, in het bijzonder zonne-energie en windenergie. Waterschapsbedrijf Limburg gaat onderzoeken in hoeverre het mogelijk is met de opgewekte duurzame energie (elektriciteit) waterstofgas te produceren als alternatief voor aardgas in de slibdrooginstallatie in Susteren. Daarnaast willen beide partijen onderzoeken welke vergaande samenwerking mogelijk is bij onderhoud en beheer van riolering, gemalen en regenwaterbuffers.</p><p> Hub Meuwissen, wethouder Echt-Susteren: "Wij zijn er erg blij mee dat we samen met het Waterschapsbedrijf Limburg de intentie hebben uitgesproken om onze gemeente samen te verduurzamen. Alleen door samen met bedrijven en particulieren op te trekken kunnen we bijdragen aan de energiedoelstellingen zoals deze landelijk bepaald en in onze Energievisie en uitvoeringsprogramma 2018-2022 verankerd zijn."</p><h2> Feiten en cijfers </h2><p>Aantal zonnepanelen: totaal 33.000 <br>Draagt bij aan: reductie van 6.400 ton CO2 <br>Energieproductie: 10.000.000 Kwh per jaar <br> Aandeel duurzame opgewekte energie: 14,6%<br> Totale investering € 14.500.000<br></p>2019-04-02T22:00:00Z
Waterklaarhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterklaar.aspxWaterklaar<p>Wil jij nou net jouw tuin gaan aanpakken? En woon jij in een deelnemende gemeente in Noord-Limburg? Maak dan nu kans op 1 van de 3 tuinbonnen t.w.v. €75 door de prijsvraag van Waterklaar te beantwoorden! Kijk snel op <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.waterklaar.nl/prijsvraag?fbclid%3DIwAR1ahCaIepp_p_4wTBWOnxy2SDFlURthfRhbdTZQWT67vbXAzcwOP8vIoAY&h=AT1v5apeFIS4YBob5olzcv3HOXqcK_-c2cG032nQJihrtTpOUgVJIvYHjOI76oVF3vWIOVxpEvfBVGhbtgf7ISHRAo5y71rkA6y4dDC-7LHuRaRH85lA_OJwZm3ykX_d_nZrl5zOmg/t_blank"><span lang="N">www.waterklaar.nl/prijsvraag</span></a></p> <font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"><span lang="N"></span></font></font>2019-04-01T22:00:00Z