Samenwerking in de afvalwaterketenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Samenwerking-in-de-afvalwaterketen.aspxSamenwerking in de afvalwaterketen<p>​<em>Gemeente Beek en Waterschapsbedrijf Limburg slaan handen in elkaar voor beheer en onderhoud gemeentelijke rioolgemalen</em></p><p>Gemeenten, Waterschap Limburg en het Waterschapsbedrijf Limburg werken samen aan een meer doelmatige en efficiënte afvalwaterketen. Binnen deze afvalwaterketen zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater. De gemeenten hebben daarnaast een wettelijke zorgtaak voor hemelwater en grondwater. Het Waterschapsbedrijf Limburg transporteert het afvalwater naar de rioolwaterzuivering en zorgt daar voor zuivering van het afvalwater. Gemeente  Beek en  Waterschapsbedrijf Limburg gaan samenwerken op het gebied van gemalenbeheer. De overeenkomst werd getekend op 21 februari 2018.</p><p>Deze samenwerking levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen uit het nationaal Bestuursakkoord Water. Het gaat hierbij om het verminderen van de kwetsbaarheid van het beheer, het verbeteren van de kwaliteit van het beheer, alsmede het bijdragen aan het beheersen van de kostenontwikkeling. "In het Bestuursakkoord Water is vastgelegd dat partijen gezamenlijk streven naar een doelmatigheidswinst in de waterketen, die landelijk oploopt tot jaarlijks 450 miljoen euro in 2020",  zo zegt Michel Bouts van het Dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg. "Samenwerking op het gebied van gemalenbeheer scoort positief op het gebied van kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en klantgerichtheid. De voordelen vertalen zich uiteindelijk natuurlijk ook in de portemonnee van de belastingbetaler!"</p><p>Binnen de Westelijke Mijnstreek bestaat reeds een inhoudelijke samenwerking met de gemeenten Stein, Schinnen en Sittard-Geleen. "De gemeente Beek sluit hierbij graag aan", zo laat wethouder Hub Hodzelmans weten. "Gezamenlijke rioleringszorg betekent optimaal gebruik maken van elkaars expertise. In ons geval specifiek gericht op het gebied van beheer en onderhoud van de gemalen. Een samenwerking die in velerlei opzichten loont!"</p><p>De pompen en gemalen zullen op termijn aangesloten worden op de centrale meet- en regelkamer in Roermond zodat deze op afstand 24/7 gemonitord kunnen worden. Michel Bouts: "Hiermee wordt een verdere stap gezet in de uitvoering van de centrale aansturing van de afvalwaterzuivering. Ik noem de voordelen nog maar een keer: een hogere focus op het proces en daarmee kwaliteit, kostenbesparing het  afvalwatertransport en de afvalwaterzuivering, bundeling van specialistische kennis en verbeterde procesvoering, omdat snel en adequaat gereageerd kan worden bij storingen."<br></p>Gemeente Beek en Waterschapsbedrijf Limburg slaan handen in elkaar voor beheer en onderhoud gemeentelijke rioolgemalen

 

 

Voor derde jaar op rij landelijk laagste zuiveringstarief!https://www.wbl.nl/Paginas/Voor-derde-jaar-op-rij-landelijk-laagste-zuiveringstarief!.aspxVoor derde jaar op rij landelijk laagste zuiveringstarief!Het zuiveringstarief van Waterschapsbedrijf Limburg is voor het derde jaar op rij het laagste van heel Nederland! Waterschapsbedrijf Limburg loopt voorop met de inzet van hightech, innovatieve en duurzame technieken voor het zuiveren van afvalwater. 2018-02-18T23:00:00Z
Waterschapskantoor en omgeving vergroenen en verduurzamenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapskantoor-en-omgeving-vergroenen-en-verduurzamen.aspxWaterschapskantoor en omgeving vergroenen en verduurzamenHet waterschapskantoor en de omgeving van de Maria Theresialaan in Roermond ondergaan een metamorfose. 2018-02-07T23:00:00Z
Rioolwaterzuiveringinstallaties worden verduurzaamdhttps://www.wbl.nl/Paginas/Rioolwaterzuiveringinstallaties-worden-verduurzaamd.aspxRioolwaterzuiveringinstallaties worden verduurzaamdDe waterschappen in Nederland liggen goed op koers met de realisatie van hun duurzame ambities. 2018-01-25T23:00:00Z

 

 

Rioolwaterzuiveringinstallaties worden verduurzaamdhttps://www.wbl.nl/Paginas/Rioolwaterzuiveringinstallaties-worden-verduurzaamd.aspxRioolwaterzuiveringinstallaties worden verduurzaamd<p>​<span style="font-family:"calibri","sans-serif";font-size:11pt;"><font color="#000000">De waterschappen in Nederland liggen goed op koers met de realisatie van hun duurzame ambities. Het streven is 100% energieneutraliteit in 2025. Ook Waterschap Limburg houdt zich actief bezig met het thema duurzaamheid. Op het hoofdkantoor zijn al diverse maatregelen getroffen en ook de rioolzuiveringsinstallaties worden verduurzaamd, inclusief de rioolzuiveringsinstallatie in Panheel. Bestuurder Michel Bouts van Waterschap Limburg geeft een toelichting aan <a href="http://www.3ml.nl/gemist.php?id=6190">omroep 3ML</a>.</font></span></p>2018-01-25T23:00:00Z
Gooi geen (frituur)vet door gootsteen of toilet, maar recycle het!https://www.wbl.nl/Paginas/Gooi-geen-(frituur)vet-door-gootsteen-of-toilet,-maar-recycle-het!.aspxGooi geen (frituur)vet door gootsteen of toilet, maar recycle het!<p>​<strong>Limburgse gemeenten, waterschappen en waterleidingmaatschappij roepen inwoners op om overtollig (frituur)vet niet door de gootsteen of het toilet te spoelen, maar weg te brengen naar een inzamelpunt. Zeker in de maand december gebruiken inwoners veel vet bij het bakken van oliebollen, fondue of gourmet. Recycle het vet, net als plastic, glas en oud papier. De schade, zoals verstopte riolen en verstoorde zuiveringsprocessen, kost de inwoners via de belastingen veel geld. </strong></p><p>Ook kleine olie- en vetrestjes die na het bakken of braden in de pan achterblijven, kunnen serieuze problemen in het riool opleveren. Limburg heeft zo'n 120 inzamelpunten voor gebruikt (frituur)vet. Bij steeds meer supermarkten, scholen, sportclubs en milieustraten staat een gele container voor gebruikt vet. Op <a href="http://www.vetrecyclehet.nl/"><span style="text-decoration:underline;">www.vetrecyclehet.nl</span></a> kunnen mensen hun postcode intikken en vinden zo snel het dichtstbijzijnde inzamelpunt.</p><h2>Verstoppingen</h2><p> De gemiddelde Nederlander gebruikt 4 kg frituurvet per jaar. Daarvan wordt 1,4 kilo thuis verbruikt en 2,6 kilo in de horeca. In de horeca wordt op dit moment al zo'n 95% ingezameld, via consumenten nog maar zo'n 20%. Landelijk zijn er tussen de 150.000 en 300.000 verstoppingen per jaar. De reiniging van een liter oliebollenvet kost de waterschappen alleen al € 2,80 en dat is het dubbele van de kostprijs van het vet in de winkel. Het vet stolt in het riool en zorgt voor honderden verstoppingen. Het verhelpen van die verstoppingen is een kostbare zaak. Door gebruikt vet in te leveren bij een inzamelpunt hoeven er minder kosten te worden gemaakt, hier heeft iedereen baat bij</p><h2>Van vet naar biobrandstof</h2><p><strong> </strong>Uit landelijk marktonderzoek van Intomart GFK 2012 blijkt dat één derde van de consumenten resten olie of vet uit te pan (warm of koud) nog steeds wegspoelt onder de kraan. Op jaarbasis is 18.000 ton gebruikt frituurvet beschikbaar om in te zamelen. Dit is biobrandstof voor 15.000 auto's per jaar. In het huidige verkeer kunnen hiervan met 5% bijmenging 300.000 auto's per jaar rijden.<br> Hiervoor hoeven gebruikers van (frituur)vet alleen het vet in de oorspronkelijke verpakking terug te doen en vervolgens naar een inzamelpunt te brengen. Vast frituurvet kun je eerst laten stollen in bijvoorbeeld een plastic fles en dan inleveren bij het inzamelpunt. </p><h2>Inzamelpunten</h2><p><strong> </strong>Het vet kun je op de gemeentewerf inleveren en bij steeds meer verenigingen, supermarkten en scholen. Op deze locaties staan gele kliko's, waar het vet in verzameld wordt. De kliko's worden opgehaald door recyclebedrijven die de oude oliën en vetten tot biobrandstof verwerken. Sport-, muziek- en buurtverenigingen kunnen meedoen en krijgen per liter ingezameld vet een vergoeding van het recyclebedrijf. Op de website <a href="http://www.frituurvetrecyclehet.nl/inleveren/nederland"><span style="text-decoration:underline;">www.vetrecyclehet.nl</span></a> vind je hierover  meer informatie.</p>2017-12-12T23:00:00Z
Innovatieve inspectierobot voor persleidingenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Innovatieve-inspectierobot-voor-persleidingen.aspxInnovatieve inspectierobot voor persleidingen<p>​Afvalwatertransportleidingen transporteren het ingezamelde afval- en regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties en zijn een belangrijke schakel in het afvalwatersysteem. Bij falen kunnen zowel de directe als gevolgschade voor veiligheid, milieu en imago aanzienlijk zijn. Het beheer van afvalwatertransportleidingen zal de komende jaren, door de toenemende leeftijd van deze leidingen, en ook door de drukker wordende ondergrond, steeds meer aandacht vergen. <br> <br> Tot voor kort was er geen inwendige inspectietechniek beschikbaar die een persleiding van Asbest Cement (AC) met een hoge nauwkeurigheid over de gehele lengte kan inspecteren op de staat en conditie van de leiding.<br> <br> Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Zuiderzeeland, Acquaint B.V en Wetsus hebben samen gewerkt aan de ontwikkeling van een inwendige inspectietechniek voor asbest cement (AC) afvalwaterleidingen. Middels een intelligente inspectierobot wordt data gegenereerd waarmee de feitelijke restlevensduur van de leidingsystemen inzichtelijk gemaakt wordt.<br> <br> Hiermee kunnen we aan de slag met risico gestuurd onderhoud omdat we met deze nieuwe techniek rioolleidingen over de gehele lengte inwendig kunnen inspecteren op aanwezige faalmechanismen. Hiermee kan de staat en conditie van de leiding zo volledig en nauwkeurig mogelijk in kaart worden gebracht. We verwachten hierdoor in de toekomst veel kosten te kunnen besparen.<br> <br> Het Proof of Concept is de afgelopen maanden bij de deelnemende waterschappen getest in een viertal persleidingen. Zowel tijdens voorbereiding, leidinginspectie in het veld en data analyse zijn opnames gemaakt, die je kunt zien in <a href="https://youtu.be/HgiQ4yy0ZvQ"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">bijgaande </font></span></a>film.<br></p>2017-12-12T23:00:00Z
Een slimme oplossing voor het beheer van kleine gemalenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Een-slimme-oplossing-voor-het-beheer-van-kleine-gemalen.aspxEen slimme oplossing voor het beheer van kleine gemalen<p>De overheid wil dat waterleidingbedrijven, waterzuiveringsmaatschappijen en waterschappen beter samenwerken om het waterbeheer goedkoper te maken. Dat vraagt om het slim toepassen van technologie. In samenwerking met Xylem en KPN hebben we de handen ineen geslagen om dat te leveren.</p><p>Binnen het <a href="https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/bestuursakkoord/"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">bestuursakkoord water</font></span></a> moeten bedrijven en organisaties in de waterketen meer samen optrekken om zo het waterbeheer goedkoper te maken voor de burger. Een goed voorbeeld is de slimme oplossing voor watergemaalmonitoring die door watertechnologiebedrijf Xylem, producent van hoogwaardige industriële elektronica Syrinx, opdrachtgever Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en KPN in samenwerkingsverband ontwikkeld werd. </p><p>Xylem en KPN ontwikkelden de sensor die het overlopen van een gemaal kan signaleren en die deze informatie doorstuurt naar de meldkamer van Waterschapsbedrijf Limburg. KPN zorgt voor de LoRa-verbinding die ook in het buitengebied stabiel blijft. Doordat de sensor is aangesloten op het monitoringsysteem van Waterschapsbedrijf Limburg zo kunnen wij als waterbeheerder op afstand zien of er sprake van een storing is of niet. Wij kunnen zo sneller reageren en veel schade voorkomen. Deze geavanceerde oplossing voor gemaalmonitoring is sinds kort bij ons in bedrijf. <br> <br> Deze video geeft een impressie van hoe dat in z'n werk is gegaan.</p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/YSyGMHST_00" frameborder="0"></iframe> </div><p> </p><h2>Preventie bespaart gemeente en waterschappen geld voor dure reparaties</h2><p>In het verleden zorgden storingen vaak voor waterschade bij omwonenden. Nog steeds krijg een beheerder pas bij een overstroming het signaal dat er iets mis is bij het gemaal. Door slimme sensoren te gebruiken krijgt de beheerder die waarschuwing veel eerder. Bijkomend voordeel is dat het waterschap of de gemeente die het gemaal beheert, ook geld bespaart op een dure reparatie door gevolgschade. De kosten van preventie liggen een stuk lager dan die van reparatie. Een andere besparing zit hem vooral in het feit dat niet iedere dag iemand naar het gemaal moet om te checken of hij het nog doet. </p><h2>Slimme sensoren houden honderden gezinnen veilig</h2><p>Nederland telt duizenden gemalen die nog niet voorzien zijn van deze sensortechnologie. In potentie houden honderden gezinnen zo dus droge voeten én kan de waterketen miljoenen besparen op schadevergoeding en reparaties. Met LoRa kunnen de honderden sensoren op een kosteneffectieve, betrouwbare en veilige manier data overdragen. De technologie is bovendien zeer energiezuinig. </p><h2>Goedkoper, voorspelbaar onderhoud</h2><p>Naast het besparen van geld en het beschermen van omwonenden, levert de inzet van slimme technologie nog iets op: kennis. Wie over de langere termijn data verzamelt en die combineert met andere variabelen, zoals leeftijd van een gemaal, techniek of geografische gegevens, kan daar weer lessen uit trekken. Zo kan de beheerder onderhoud voorspelbaar maken: acute en duurdere ingrepen zijn niet meer nodig en de onderhoudscyclus wordt efficiënter, effectiever en goedkoper. </p>2017-11-29T23:00:00Z
Riool- en regenwater afvoeren zonder overlast: inwoners Horst aan de Maas profiteren van specialistische kennis Waterschapsbedrijf Limburghttps://www.wbl.nl/Paginas/Riool--en-regenwater-afvoeren-zonder-overlast-inwoners-Horst-aan-de-Maas-profiteren-van-specialistische-kennis-Waterschapsb.aspxRiool- en regenwater afvoeren zonder overlast: inwoners Horst aan de Maas profiteren van specialistische kennis Waterschapsbedrijf Limburg<p>Volgelopen putten, straten die blank staan, daar zit niemand op te wachten. Nu extreme buien steeds vaker voorkomen, staan partijen in de waterketen voor de uitdaging om natte voeten bij burgers te voorkomen. In het basisrioleringsplan dat Waterschapsbedrijf Limburg voor gemeente Hors aan de Maas gaat opstellen, staat hoe riool- en regenwater zonder overlast kunnen worden afgevoerd. </p><p>Door op dit vlak samen te werken willen de partijen slim gebruik maken van elkaars expertise bij het inrichten, beheren en besturen van de afvalwaterketen. Doelmatig, duurzaam en tegen zo laag mogelijke kosten voor de burger. Waterschapsbedrijf Limburg heeft veel specialistische kennis en meetgegevens die ingezet kunnen worden om de gemeente klimaatbestendig te maken. Ook beschikt het bedrijf over de software die alle gegevens aan elkaar koppelt. </p><p>Beide partijen tekenden de overeenkomst voor het opstellen van het Basisrioleringsplan. Patrick van der Broeck, voorzitter Waterschapsbedrijf Limburg 'In het basisrioleringsplan (BRP) wordt de werking van de riolering beschreven. In dit plan staat hoe riool- en regenwater zonder overlast kunnen worden afgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met het rioleringsbeleid van de gemeente en de verwachtingen en wensen van de gemeente en het waterschap over de aanpak van wateroverlast.'</p><p>Wethouder Paul Driessen gemeente Horst aan de Maas 'Het basisrioleringsplan brengt in kaart waar knelpunten in de gemeentelijke riolering zitten waardoor er tijdens een hoosbui water op straat kan lopen. Dit kan komen doordat de put verstopt is, maar ook omdat verder op in het systeem het water niet voldoende snel afgevoerd wordt. Daarnaast heeft het riool overstorten bij watergang of beek. Het is belangrijk om te checken of het water dat in de beek geloosd wordt voldoet aan de gestelde wettelijke eisen (emissie eisen). Het Basisrioleringsplan brengt de bestaande situatie in beeld, geeft aan welke oplossingen er zijn. Doel is om efficiënte en zo goedkoop mogelijke maatregelen door te voeren zodat we de kosten, die worden doorberekend als belasting voor de burger, zo laag mogelijk houden.' Het plan zal eind 2018 gereed zijn.<br></p>2017-11-08T23:00:00Z
Start eerste editie Water Innovation Challengehttps://www.wbl.nl/Paginas/Start-eerste-editie-Water-Innovation-Challenge.aspxStart eerste editie Water Innovation Challenge<p><strong>Start eerste editie Water Innovation Challenge</strong><br><strong class="ms-rteFontSize-3"> <span style="color:#007dc5;">Gezocht: studenten met de beste ideeën voor waterinnovaties</span></strong><br> <br><strong>Op 1 november gaat ie van start: de Water Innovation Challenge (WIC). In deze challenge worden studenten uitgedaagd om mee te denken over de duurzame waterinnovaties van de toekomst. De Water Innovation Challenge wordt georganiseerd door Waterschapsbedrijf Limburg en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) in samenwerking met marketingbureau Soapbox.  </strong><br> <br>Waterschapsbedrijf Limburg en WML hebben grote ambities als het gaat om het verduurzamen van de waterketen in Limburg. Zoals meer grondstoffen en energie terugwinnen uit water. En installaties nog efficiënter gebruiken. 'Dat vraagt om echte innovatiekracht', aldus Michel Bouts, lid dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg. 'De kracht van creatieve denkers die vanuit onderwijs, bedrijfsleven én overheid samenwerken aan succesvolle innovaties. Want innoveren doe je samen. En juist jongeren beschikken vaak over de frisse, onbevangen blik die we hierbij goed kunnen gebruiken.'</p><h2>Actuele vraagstukken</h2><p> De WIC wil samen met jong talent zo veel mogelijk uit water halen. Studententeams worden uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen voor actuele vraagstukken in de waterkringloop. Dat kan op het gebied van techniek zijn, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van bewust omgaan met water, grondstoffen en energie.</p><h2>Vier thema's</h2><p> De studententeams gaan in een periode van een half jaar aan de slag met het bedenken en uitwerken van hun innovatieve ideeën. Ze worden hierbij gecoacht door ervaren professionals uit de waterwereld. De teams kunnen kiezen uit vier concrete thema's:</p><ol><li>Hoe kun je meer uit je eigen afvalwater halen? (thema Waterschapsbedrijf Limburg)</li><li>Hoe kunnen we het riooltransportstelsel duurzamer inzetten door hiermee ook andere (afval)stromen te transporteren? (thema Waterschapsbedrijf Limburg)</li><li>Hoe en door wie kunnen onze reststoffen gebruikt worden als grondstoffen? (thema WML)</li><li>Hoe kunnen we beter omgaan met de avondspits in het gebruik van water. (thema WML)</li></ol><h2>Spannende competitie</h2><p> Het gaat een spannende competitie worden want de teams met de meest veelbelovende oplossingen gaan door naar de halve finale. Zij krijgen vervolgens de kans om door middel van workshops van experts hun innovatie nog verder uit te werken. De beste inzendingen per thema krijgen de kans om hun idee samen met experts van WML en Waterschapsbedrijf Limburg verder uit te werken en uiteindelijk te pitchen tijdens de finale. De allerbeste oplossing per thema wint naast de eer en ervaring ook een innovatiecheque om het idee mee uit te voeren. </p><h2>Meedoen?</h2><p> Meedoen kan! Je kunt je met jouw team inschrijven tot en met 22 december 2017 via het online platform waterinnovationchallenge.nl. Dit is dé kans om je kennis in te zetten in de praktijk en verder te ontwikkelen. En om je in de kijker spelen voor een (afstudeer)stageplek of baan binnen de waterketen. De komende weken zal Soapbox langsgaan bij verschillende onderwijsinstellingen om studenten uit te dagen om deel te nemen.</p><p>Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.waterinnovationchallenge.nl/">www.waterinnovationchallenge.nl</a> <br></p>2017-11-05T23:00:00Z
Geslaagde Open Dag Waterschapsbedrijf Limburghttps://www.wbl.nl/excursies/open-dagGeslaagde Open Dag Waterschapsbedrijf Limburg<p>Op zondag 29 oktober jongstleden gingen de poorten van de rioolwaterzuiveringsinstallaties Roermond en Simpelveld open voor publiek. Ruim 900 bezoekers maakten kennis met ons bedrijf en onze werkzaamheden. Ook de loodsen van moederorganisatie Waterschap Limburg werden druk bezocht. Heb jij de Open Dag gemist? Geen nood. Meld je dan via deze website aan voor een gratis excursie. Je bent van harte welkom!</p><p> </p><p>Filmimpressie van de open dag op de zuiveringsinstallaties </p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify" unselectable="on"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/taoiCzNFj6A" frameborder="0"></iframe> </div><p><br> </p>2017-10-31T23:00:00Z
Slimme waterinnovatie voorkomt natte voeten bij burgershttps://www.wbl.nl/Paginas/Slimme-waterinnovatie-voorkomt-natte-voeten-bij-burgers.aspxSlimme waterinnovatie voorkomt natte voeten bij burgers<p><strong>In het kader van het Bestuursakkoord Water hebben Rijk en decentrale overheden afgesproken om de waterketen slimmer en goedkoper te beheren, waardoor de kosten voor de burger dalen. Daarvoor is nieuwe, slimme technologie nodig. Een goed voorbeeld van zo'n innovatie is een apparaatje waarmee waterbeheerders op afstand de werking van kleine rioolgemalen kunnen bewaken, ontwikkeld door Waterschapsbedrijf Limburg en Xylem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het LoRa-netwerk van KPN. </strong></p><p>In het transporteren van afvalwater spelen kleine gemeentelijke rioolgemalen een belangrijke rol. Die pompen het afvalwater over grote afstanden naar de hoofdrioolgemalen. Als er iets mankeert aan zo'n pompgemaaltje krijgen burgers nogal eens te maken met wateroverlast. Deze kleine gemalen hebben namelijk alleen een rood lampje om een storing aan te duiden. Tegen de tijd dat iemand de storing opmerkt en meldt, is het kwaad vaak al geschied. </p><h2>Op afstand bewaken</h2><p>De oplossing voor dit probleem is ontwikkeld door Waterschapsbedrijf Limburg, watertechnologiebedrijf Xylem en KPN. Om de gemalen op afstand te kunnen bewaken kan Xylem elk gemaal van een apparaatje voorzien. Het apparaatje geeft de storingsinformatie door via LoRa, een nieuw goedkoop en draadloos netwerk, geschikt voor Internet of Things-communicatie. KPN, dat meedacht over het technisch ontwerp, was de verbindende factor tussen Xylem en een producent die de techniek kan produceren. </p><h2>Automatisch een signaal</h2><p>'Burgers en gemeenten hoeven niet meer te bellen als er een rood lampje brandt', aldus Michel Bouts, lid dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg. 'Als er iets mankeert aan een gemaal krijgen wij automatisch een signaal in onze Centrale Regelkamer. De storing kan meteen opgelost worden, nog voordat overlast ontstaat. Ook dure reparaties worden zo voorkomen.' Alhoewel noodstroom aanwezig is bij de gemalen, is het een prettig idee dat de gemaal monitoring terug kan vallen op batterij gebruik. En omdat LoRa devices weinig energie nodig hebben, hoef je jarenlang niet naar de batterij (en de gemaal monitoring) om te kijken.</p><p>Wethouder Carlo Vankan van Valkenburg aan de Geul, waar de techniek inmiddels succesvol is toegepast, is enthousiast. 'Voor onze gemeente is dit een belangrijke stap om snel en efficiënt tegen lage kosten data te kunnen verzamelen om mogelijke problemen in de toekomst in kaart te brengen en aan te pakken.'</p><h2>Aantrekkelijk kostenplaatje</h2><p>'LoRa hardware is relatief goedkoop en ook de lage maandelijkse kosten van LoRa maken de business case positief', zegt Gert-Jan de Bois van Xylem.</p><p>'Geen onnodige natte voeten meer, de kwetsbaarheid van het rioolstelsel vermindert en ook de lagere kosten werken in het voordeel van de burger', typeert Michel Bouts, lid dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg deze innovatieve wateroplossing. 'Weer een mooie opstap naar beter én goedkoper waterbeheer door intensievere samenwerking in de waterketen.'</p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify s4-wpActive" unselectable="on"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bjzY2NjHEHA" frameborder="0"></iframe> </div><p><br> </p>2017-10-30T23:00:00Z
Campagne geen prut in de put van starthttps://www.wbl.nl/Paginas/Campagne-geen-prut-in-de-put-van-start.aspxCampagne geen prut in de put van start<p>​Straatputten raken steeds vaker verstopt door vervuiling met frituurvet, verfresten en hondenpoepzakjes. Bij hevige regenval overstromen de putten en dat zorgt voor veel overlast. De campagne 'Geen prut in de put' is bedoeld om dit probleem onder de aandacht te brengen.</p><p>Klimaatverandering zorgt voor meer regen in korte tijd. Door vervuiling van de straatputten kan het regenwater niet goed afgevoerd worden. Met als gevolg: onnodig hoge herstelkosten en water vermengd met poep, verf en frituurvet op straat. Veel straatputten zijn niet meer aangesloten op de zuiveringsinstallatie, waardoor het afval rechtstreeks in de beek terecht komt. Echte prut!</p><p>De campagne "geen prut in de put" loopt van 9 oktober tot en met 3 november. Deze campagne is een initiatief van Waterpanels Limburg: het samenwerkingsverband van 33 Limburgse gemeenten, Waterleidingmaatschappij Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Limburg en de Provincie Limburg.</p><p>Josette van Wersch was gister namens Waterpanels Limburg te horen op L1 radio over deze campagne</p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify"><iframe width="540" height="303" src="/_layouts/15/videoembedplayer.aspx?site=f788c31201574387ad4da2071363fa6f&web=38bf960862a54dffa60791a5881353cf&list=600ed57d0624404496ca0bcd31910946&item=368&" data-duration="0"></iframe> </div><p> </p><p>Kijk op de campagnesite: <a href="http://www.geenprutindeput.nl/">www.geenprutindeput.nl</a> </p>2017-10-12T22:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg realiseert met zonnepanelen duurzame energie voor afvalwaterzuiveringhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-realiseert-met-zonnepanelen-duurzame-energie-voor-afvalwaterzuivering.aspxWaterschapsbedrijf Limburg realiseert met zonnepanelen duurzame energie voor afvalwaterzuivering<p>​Met de oplevering van zonnepanelen op de daken van het kantoor in Roermond en op het dak van het bedrijfsgebouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Heugem is de aftrap gegeven met de realisatie van een groot zonnepanelen project van Waterschapsbedrijf Limburg. Sinds 1 september huisvest in dit kantoor ook Waterschap Limburg, het moederbedrijf.  Met de inzet van zonnepanelen wordt het Limburgse afvalwater steeds duurzamer gezuiverd: 33.000 zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Limburg gaan daar voor zorgen. Bestuurslid Michel Bouts: "Door inzet van zonnepanelen realiseert Waterschapsbedrijf Limburg in één klap de doelstelling om 40% van de benodigde energie duurzaam op te wekken."</p><p>Waterschapsbedrijf Limburg produceert jaarlijks 150 miljoen m³ gezuiverd afvalwater en vormt hiermee een belangrijke schakel in de waterketen. Het zuiveren van afvalwater kost veel energie. Op dit moment wordt al 28% van de energiebehoefte op duurzame wijze in eigen beheer opgewekt door het slib dat overblijft in het zuiveringsproces te vergisten en het biogas om te zetten in elektriciteit. "De inzet van zonnepalen verduurzaamt ons energieverbruik kostenneutraal met 12,3%  en levert ook nog een netto kostenbesparing op van gemiddeld € 230.000 per jaar op. We dragen dus bij aan een beter milieu én we besparen een fors bedrag op onze energienota. Dat is een grote stap vooruit" aldus Michel Bouts, lid Dagelijks Bestuur Waterschapsbedrijf Limburg.  </p><h2>Feiten en cijfers</h2><p>Aantal zonnepanelen: 33.000<br>Energieproductie: 8.570.000 Kwh per jaar <br>Aandeel duurzame opgewekte energie: 12,3%<br>Totale investering  € 14.500.000</p><h2>Over Waterschapsbedrijf Limburg</h2><p>Waterschapsbedrijf Limburg zuivert afvalwater en zet zuiveringsslib om in waardevolle grondstoffen en energie. Dat doen we innovatief en duurzaam, efficiënt en effectief. Het afvalwater is afkomstig van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven die zijn aangesloten op het rioolstelsel. We transporteren het afvalwater naar een van onze 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties waar we het zuiveren en teruggeven aan de natuur. Het zuiveringsslib wordt hergebruikt als brandstof. Jaarlijks produceren we 150 miljoen m³ gezuiverd afvalwater en 100.000 ton zuiveringsslib en vormen hiermee een belangrijke schakel in de waterketen. Waterschapsbedrijf Limburg is een dochterbedrijf van Waterschap Limburg.<br></p>2017-09-07T22:00:00Z

Jaarverslagen

Jaarverslag 2016

Van 2016 is de begroting alreeds beschikbaar. Het Technisch en Sociaal jaarverslag zullen volgen zodra deze beschikbaar zijn.