Gelijkwaardig partnership tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (raamcontracten)https://www.wbl.nl/Paginas/Gelijkwaardig-partnership-tussen-opdrachtgever-en-opdrachtnemer-(raamcontracten).aspxGelijkwaardig partnership tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (raamcontracten)<div><span class="ms-rteFontSize-4" style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;"><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Gelijkwaardig partnership tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (raamcontracten)</span></strong></span></span><br></div><div><br></div><div>Klik <a href="/SiteCollectionDocuments/2020-08-01%20-%20Stadswerk%2008_2020_wbl_v2.pdf"><span style="color:#ed7422;"><strong>hier</strong></span></a> voor het artikel dat onlangs is gepubliceerd in Stadswerk.</div><div><br><br></div>Gelijkwaardig partnership tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (raamcontracten)

 

 

CoRe-pilot van start in Roermond: ‘the next generation’ afvalwaterzuiveringhttps://www.wbl.nl/Paginas/CoRe-pilot-van-start-in-Roermond-‘the-next-generation’-afvalwaterzuivering.aspxCoRe-pilot van start in Roermond: ‘the next generation’ afvalwaterzuiveringNa succesvolle schoonwatertesten bij KWR Water Research Institute in Nieuwegein is de nieuwe CoRe-pilotinstallatie op 29 september aangekomen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Roermond.2020-09-29T22:00:00Z
Kledingstukken en tractorbanden uit Limburgse beken gehaaldhttps://www.wbl.nl/Paginas/Kledingstukken-en-tractorbanden-uit-Limburgse-beken-gehaald.aspxKledingstukken en tractorbanden uit Limburgse beken gehaaldMeer dan vijfduizend vrijwilligers maakten afgelopen zaterdag op ruim 200 plaatsen in de provincie schoon waarvan meer dan 30 acties in het stroomgebied van de Maas. 2020-09-23T22:00:00Z
WBL schaalt rioolwatermeting voor RIVM op naar alle RWZI’shttps://www.wbl.nl/Paginas/WBL-schaalt-rioolwatermeting-voor-RIVM-op-naar-alle-RWZI’s.aspxWBL schaalt rioolwatermeting voor RIVM op naar alle RWZI’sSinds april dit jaar werkt Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) mee aan de landelijke rioolwatermeting van het RIVM. 2020-09-20T22:00:00Z

 

 

WBL schaalt rioolwatermeting voor RIVM op naar alle RWZI’shttps://www.wbl.nl/Paginas/WBL-schaalt-rioolwatermeting-voor-RIVM-op-naar-alle-RWZI’s.aspxWBL schaalt rioolwatermeting voor RIVM op naar alle RWZI’s<p><strong>Sinds april dit jaar werkt Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) mee aan de landelijke rioolwatermeting van het RIVM. De rioolwatermeting helpt niet alleen bij het in kaart brengen van de verspreiding van COVID-19 in Nederland; de meting kan ook een belangrijke rol spelen bij het vroegtijdig signaleren van nieuwe oplevingen van het virus. Sinds kort wordt op 318 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) gemeten, waaronder alle 17 RWZI's van WBL. Daarmee wordt het rioolwater afkomstig van 17 miljoen Nederlanders onderzocht op de aanwezigheid van corona.</strong><br> <br>Het onderzoek ging in april van start met 29 RWZI's in heel Nederland; 2 daarvan waren de RWZI's in Venray en Maastricht-Bosscherveld. "Op de vraag van het RIVM om mee te werken, hebben wij volmondig 'ja' gezegd: samen met de andere waterschappen dragen we graag bij aan de maatschappelijke uitdaging om het coronavirus te bestrijden", vertelt Arnold Jansen, WBL-bestuurder.  <br>Het RIVM selecteerde de locaties Venray en Maastricht-Bosscherveld, omdat deze samen met de andere Nederlandse RWZI's een betrouwbare afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking. <br>Het rioolwateronderzoek is recent op verzoek van Minister Hugo de Jonge van VWS in korte tijd flink uitgebreid: van de 29 meetpunten in april (waarvan 2 WBL-locaties), naar 80 in juli (waarvan 6 WBL-locaties) en 318 locaties op dit moment.</p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Goede aanvulling COVID-19 surveillance </span></strong></h2><p>De rioolwatermeting helpt enerzijds bij het in kaart brengen van de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Anderzijds speelt de meting een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van een mogelijke opleving van het virus. Mensen die besmet zijn, scheiden namelijk al virusdeeltjes uit nog voordat men klachten ondervindt en dus ook (ruim) voordat men getest wordt. Andere gegevens (testuitslagen, ziekenhuis- en IC-opnames) lopen altijd een aantal dagen achter op de feitelijke besmettingsrealiteit. Daarom is dit een goede aanvulling op de nationale COVID-19 surveillance, zoals het testen van mensen die gezondheidsklachten hebben. De data worden sinds 19 augustus openbaar gepubliceerd in het landelijke coronadashboard van de Rijksoverheid, dat wekelijks wordt geactualiseerd. Zo kan iedereen zien hoe het landelijk, maar ook in het eigen woongebied gesteld is met de aanwezigheid van corona in het afvalwater.<br></p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Het onderzoek </span></strong></h2><p>Alle 17 Limburgse RWZI's worden eens per week bemonsterd. Op de dag van de monstername worden gedurende 24 uur kleine hoeveelheden van het afvalwater afgetapt. Deze worden opgevangen in een monstervat. Het monster wordt de volgende dag gekoeld vervoerd naar het laboratorium van het RIVM voor onderzoek. In het laboratorium onderzoeken specialisten van het RIVM het rioolwater op de aanwezigheid van genetisch materiaal van het coronavirus. Dit genetisch materiaal heet RNA. In het rioolwater kunnen stukjes van dit RNA aanwezig zijn. Als dit het geval is, betekent dit dat er mensen in het betreffende gebied besmet zijn. Het is nog niet mogelijk om op basis van het aantal virusdeeltjes vast te stellen hoeveel mensen precies besmet zijn. Hier wordt momenteel wel onderzoek naar verricht door het RIVM. Op basis van het huidige onderzoeksmodel kan wel een grove schatting worden gemaakt van het aantal mensen waarvan de virusdeeltjes afkomstig zijn. <br>Het is ook niet mogelijk om de resultaten van het onderzoek te herleiden tot één persoon. De informatie kan wel herleid worden naar het voorzieningsgebied van de RWZI.  <br></p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Big Brown Data</span></strong></h2><p> De rioolwatermeting is slechts één voorbeeld van wat er aan waardevolle data – Big Brown Data – schuilgaat in het afvalwater. Het RIVM doet deze meting nu voor het nieuwe coronavirus, maar deed dat eerder ook al voor het poliovirus en antibiotica resistente bacteriën. "Naast de rioolwatermeting voor het RIVM voeren wij in Limburg momenteel nog drie rioolwatermetingen uit op onze zuiveringslocaties, waaronder één naar de aanwezigheid van medicijnresten in het afvalwater; een andere grote maatschappelijke uitdaging die we graag willen aanpakken", aldus Arnold Jansen. <br></p>2020-09-20T22:00:00Z
WL en WBL bevrijden Maas en beken van zwerfafval tijdens Maas Cleanuphttps://www.wbl.nl/Paginas/WL-en-WBL-bevrijden-Maas-en-beken-van-zwerfafval-tijdens-Maas-Cleanup.aspxWL en WBL bevrijden Maas en beken van zwerfafval tijdens Maas Cleanup<p><strong>Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg slaan op 19 september, tijdens de World Cleanup Day, de handen ineen om de Maas en Limburgse beken te bevrijden van zwerfafval. Zo’n 100 vrijwilligers nemen namens beide organisaties deel aan de Maas Cleanup.</strong></p><p>Zo ontdoen medewerkers van WL en WBL de Groote Molenbeek (Horst aan de Maas-Venray), de Niers (gemeente Gennep), de Oude Helenavaart en het kanaal van Deurne (gemeente Peel en Maas) per kano van zwerfafval. Verhuurders De Peelvisser Meijel en Roepaen stellen daarvoor kosteloos kano’s ter beschikking. In de gemeenten Leudal en Maastricht bevrijden andere waterschappers wandelend de Roggelse Beek, de Neerbeek, de Gelei en de Zeep van plastic en ander rondzwervend onnatuurlijk materiaal. Daarnaast sluit een deel van de medewerkers zich aan bij de locaties die zijn aangewezen door de Maas Cleanup-organisatie. </p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">AANPAK ZWERFAFVAL</span></strong><br></h2><p>De Maas Cleanup is een initiatief van een aantal Limburgse bedrijven dat samen met beleidsmakers, natuurorganisaties als IVN én burgers verantwoordelijkheid wil nemen voor de zwerfafvalproblematiek. Een nog steeds groeiend aantal bedrijven en organisaties sluiten zich bij hen aan. Arnold Jansen, bestuurder van WL en WBL, hoopt samen met de andere Founding Partners van de Maas Cleanup een groeiende beweging te kunnen maken, met regelmatig terugkerende opruimacties en activiteiten. “We streven naar verdere bewustwording over het belang van het tegengaan van zwerfafval,” vertelt hij. “Niet alleen door mensen op te roepen minder afval te creëren, maar ook door anders en minder in te kopen. Hoe mooi zou het zijn als we weer uit onze rivieren kunnen drinken? In 2018 liep Li An Phoa van de bron van de Maas in Frankrijk naar de monding in de Noordzee om aandacht voor drinkbare rivieren te vragen. Onze dijkgraaf is een stuk met haar opgelopen. Een ander vergezicht: het uitrollen van de Maas Cleanup naar de rest van het stroomgebied van de Maas, heel Nederland, België, …”</p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>KICK-OFF</strong></span><br></h2><p>Samen met dijkgraaf Patrick van der Broeck trapt Arnold Jansen de Maas Cleanup op 19 september af bij watersportvereniging Maas en Roer in Roermond op een Plastic Whale boot. Na afloop sluiten zij zich, net als de andere Founding Partners en sponsoren aan bij één van de vele opruimacties in de provincie. Op<strong> </strong><a href="http://www.maascleanup.nl/"><span style="color:#ed7422;"><strong>www.maascleanup.nl</strong></span></a> is daar een overzicht van te vinden. Aanmelden kan nog!<br></p>2020-09-17T22:00:00Z
Meldingen van schuim in de Geleenbeekhttps://www.wbl.nl/Paginas/Meldingen-van-schuim-in-de-Geleenbeek.aspxMeldingen van schuim in de Geleenbeek<p><strong>Maandag 14 september zijn er meldingen over schuim in de Geleenbeek in Sittard binnengekomen. In het stadspark is nabij de Steenen sluis een schuimdeken ontstaan en op het Tempelplein is schuim via de put omhoog gekomen.</strong></p><p>Bij onze zuivering in Hoensbroek is water met zeepresten binnengekomen door storing bij een bedrijf. De zuivering heeft dit water opgevangen en gezuiverd, maar er zijn nog enkele residu-resten in het effluent achtergebleven. Bij turbulentie in het water (denk bijvoorbeeld aan een stuw) ontstaat hierdoor veel schuim. We adviseren dan ook om geen vee te laten drinken uit de beek en ook honden niet te laten drinken of zwemmen in de beek. Waterschap Limburg heeft metingen verricht en houdt de situatie nauwlettend in de gaten.<br></p>2020-09-14T22:00:00Z
Maria Theresialaan in Roermond tijdelijk afgesloten voor verkeerhttps://www.wbl.nl/Paginas/Maria-Theresialaan-in-Roermond-tijdelijk-afgesloten-voor-verkeer.aspxMaria Theresialaan in Roermond tijdelijk afgesloten voor verkeer<p><strong>Het Waterschapskantoor en de omgeving van de Maria Theresialaan in Roermond ondergaan momenteel een grondige metamorfose: zowel het gebouw als de omliggende buurt worden groener en duurzamer. In de komende weken wordt de Maria Theresialaan heringericht en wordt er meer groen aangelegd. Vanaf 14 september wordt de Maria Theresialaan daarom tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. <br><br></strong></p><p>De Maria Theresialaan wordt smaller gemaakt: enerzijds om de verkeersveiligheid te verhogen  ̶  er worden drempels geplaatst en het wordt een 30 km-zone  ̶  , anderzijds wordt de vrijkomende grond gebruikt om meer groen te kunnen realiseren. Dit vermindert hittestress en verdroging in de zomer. De werkzaamheden nemen naar verwachting 10 weken in beslag. Gedurende deze periode wordt het doorgaand verkeer omgeleid (zie onderstaande situatietekening). Het trottoir wordt altijd aan één zijde bereikbaar gehouden voor voetgangers en minder validen. Bezoekers van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg kunnen parkeren in de nabijgelegen parkeergarage Stationspark. Bij de receptie kan een gratis uitrijkaartje verkregen worden. </p><p style="text-align:center;"><img src="/Mediatheek/Nieuws/Omleidingsroutes%20afsluiting%20Maria%20Theresialaan.PNG" alt="" style="margin:5px;width:450px;height:482px;" /><br></p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Energie- en waterneutraal</span></strong></h2><p>Met de duurzame transformatie willen Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg een voorbeeld zijn voor anderen bij het voorkómen van hittestress, het verduurzamen van gebouwen en hun omgeving én het opvangen en hergebruiken van water. Met andere woorden: sámen verder op weg naar energie- en waterneutraliteit. De gemeente Roermond is partner in het project en faciliteert waar nodig.</p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Gratis omgevingsapp</span></strong></h2><p>Wie graag op de hoogte wil blijven van de werkzaamheden, kan de gratis ‘Strabag Omgevingsapp’ downloaden (via de Appstore (IOS) of de Playstore (Android). Ook vragen en/of opmerkingen kunnen via de app worden doorgeven. </p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Isolatie, verkoeling en watermanagement</span></strong></h2><p>In de afgelopen periode zijn reeds diverse acties voltooid. Zo zijn er 300 zonnepanelen op het dak gelegd en is extra isolerend glas geplaatst. Ook het dak is compleet gerenoveerd en geïsoleerd. De komende weken worden de gevels en daken aan de zijde van de Maria Theresialaan voorzien van groene beplanting. Dit heeft een isolerende werking en zorgt voor de nodige verkoeling in de zomer, omdat de warmte-uitstraling van steen en beton hiermee significant wordt verlaagd.. Dit geldt niet alleen voor het gebouw, maar ook voor de omgeving. Rondom het kantoorpand komt een tuin voorzien van waterprojecten en meerdere in serie geschakelde wadi’s om overtollig regenwater op te vangen. Al het hemelwater wordt ontkoppeld van het riool: het wordt opgeslagen op het retentiedak en doorgeleid naar de wadi’s. Zo infiltreert het binnen 24-48 uur naar de bodem. Ook op het nieuwe parkeerterrein infiltreert het regenwater in de bodem; bij hevige regenval wordt het via een ondergrondse leiding doorgeleid naar de wadi’s. De Maria Theresialaan verandert in een groene laan met meer bomen. Ook komen er parkeerplaatsen met waterdoorlatende bestrating. Hierdoor kan overtollig regenwater in de bodem zakken en wordt het riool bij hevige buien ontlast. </p><h2><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Doorlooptijd</span></strong></h2><p>Het project heeft een doorlooptijd van 6 maanden en kent de volgende fases:</p><ul><li>Uitvoering gevels zijde Maria Theresialaan</li><li>Uitvoering gevels zijde Kapelaan Sarsstraat</li><li>Aanleg terrein tuin zijde Maria Theresialaan</li><li>Herinrichting Maria Theresialaan (versmalling)</li><li>Aanleg terrein tuin zijde Kapelaan Sarsstraat</li><li>Asbestsanering en slopen schoolgebouw</li><li>Aanleg parkeerterrein</li><li>Aanleg/upgraden park (achterzijde parkeerterrein)<br><br><br></li></ul>2020-09-10T22:00:00Z
Vergroening en verduurzaming Waterschapskantoor en omgevinghttps://www.wbl.nl/Paginas/Vergroening-en-verduurzaming-Waterschapskantoor-en-omgeving.aspxVergroening en verduurzaming Waterschapskantoor en omgeving<p>Het Waterschapskantoor en de omgeving van de Maria Theresialaan in Roermond ondergaan een metamorfose. Ze worden groener en duurzamer. Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg hopen met de realisatie een voorbeeld te zijn voor anderen bij het voorkómen van hittestress, het verduurzamen van het kantoorpand alsmede de omgeving én bij het opvangen en hergebruiken van water. Met andere woorden: sámen verder op weg naar energie- en waterneutraliteit. De gemeente Roermond is partner in dit project. In de afgelopen periode zijn inmiddels diverse acties voltooid. Zo zijn er 300 zonnepanelen op het dak gelegd en is extra isolerend glas geplaatst. Meer recent hebben renovatiewerkzaamheden aan het dak plaats gevonden.</p><p>Kortom: het begin is gemaakt en na de zomervakanties gaan de bouwactiviteiten voortvarend van start. Zo worden de gevels en daken aan de zijde Maria Theresialaan van het kantoor voorzien van groene beplanting. Dit heeft een isolerende werking en zorgt voor de nodige verkoeling in de zomer. Rondom het kantoorpand komt een tuin voorzien van waterprojecten en een wadi om overtollig regenwater op te vangen. De Maria Theresialaan verandert in een groene laan met meer bomen. Voorts komen er parkeerplaatsen met waterdoorlatende bestrating. Hierdoor kan het overtollige water in de bodem zakken en wordt het riool bij hevige buien ontlast. Al met al: werk aan de winkel!</p><p>Via diverse kanalen zullen wij u informeren over de inhoud en voortgang van dit project!<br></p>2020-08-12T22:00:00Z
Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg omarmen Maas Cleanuphttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschap-Limburg-en-Waterschapsbedrijf-Limburg-omarmen-Maas-Cleanup.aspxWaterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg omarmen Maas Cleanup<p><strong>Schoon water is één van de kerntaken van Waterschap Limburg en dochteronderneming Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Beide organisaties omarmen dan ook het initiatief van een aantal Limburgse bedrijven om onder het motto 'Clean rivers, better business' ten minste 5.000 vrijwilligers op de been te brengen om zwerfafval op te ruimen in en rond de Maas. Als Founding Partner respectievelijk hoofdsponsor mobiliseren het waterschap en Waterschapsbedrijf Limburg hun medewerkers om op zaterdag 19 september de handen uit de mouwen te steken. Ook roepen zij hun zakelijke relaties op om op die dag, World Cleanup Day, hetzelfde te doen. Enthousiaste individuen én bedrijven kunnen zich aanmelden op <a href="http://www.maascleanup.nl/"><span style="color:#ed7422;"><span style="color:#ed7422;">www.maascleanup.nl</span></span></a>.</strong></p><p><strong>“Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten,” licht bestuurder Arnold Jansen het sponsorbesluit toe. “Wij zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het Limburgse watersysteem, de samenhang tussen oppervlaktewater, beekbodem, oevers en grondwater. De missie van de Maas Cleanup sluit dan ook goed aan bij de onze. Door onze betrokkenheid bij de Maas Cleanup vinden niet alleen opruimacties langs de Maas en de Maasplassen plaats, maar ook langs Limburgse beken. We hopen dat we samen met de andere sponsoren van de Maas Cleanup een groeiende beweging kunnen maken, met regelmatig terugkerende opruimacties en activiteiten, om verdere bewustwording over het belang van het tegengaan van zwerfafval te vergroten.” </strong></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>VERVUILING AAN DE BRON VOORKOMEN</strong></span><br>“Plastic vergaat niet”, vertelt Jansen. “In de natuur valt het uiteen in steeds kleinere stukjes. Die komen terecht op plekken waar je ze niet hebben wilt; van de ingewanden van dieren tot in ons drinkwater. Alle kleine beetjes afval bij elkaar zorgen bovendien voor een grote berg die uiteindelijk leidt tot plasticsoep in de oceanen. Na zuivering met de meest innovatieve en duurzame technieken geeft WBL jaarlijks ongeveer 150 miljoen m3 als schoon water terug aan beken en rivieren. Daarnaast proberen we vervuiling aan de bron zoveel mogelijk te voorkomen. Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden.” <br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>LIVES</strong></span><br>Het idee voor de Maas Cleanup is ontstaan tijdens de startconferentie van het Interreg V-a project LIVES (Litter Free Rivers and Streams) in oktober 2019. LIVES richt op een zwerfafvalvrije Maas en zijrivieren in het stroomgebied binnen de Euregio Maas-Rijn. Het doel van LIVES is door een gecoördineerde, grensoverschrijdende aanpak plastic afval in het stroomgebied van de Maas te verminderen. Jansen: “We richten ons daarbij nadrukkelijk ook op de inwoners van dit gebied en proberen hen bewust te maken van het gevaar van plastic afval voor de volksgezondheid, de biodiversiteit, de scheepvaart en het landschap en hen aan te sporen minder plastic afval te creëren, bijvoorbeeld door minder of anders in te kopen, en na gebruik in een daarvoor bestemde afvalbak te gooien.” Naast Waterschap Limburg zijn ook de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Vlaamse Milieumaatschappij, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, De Vlaamse Waterweg, Wasserverband Eifel-Rur, Zuyd Hogeschool, Open Universiteit en de RWTH Aachen University bij LIVES betrokken. <br><br></p>2020-07-27T22:00:00Z
Afvalwatersurveillance bevestigt daling coronavirus en helpt opleving signalerenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Afvalwatersurveillance-bevestigt-daling-coronavirus-en-helpt-opleving-signaleren.aspxAfvalwatersurveillance bevestigt daling coronavirus en helpt opleving signaleren<p><strong>De eerste resultaten van de nationale afvalwatersurveillance van het RIVM laten zien dat het coronavirus in het Nederlandse rioolwater afneemt. Sinds 1 april neemt het RIVM wekelijks monsters af op 29 locaties in Nederland, waaronder de rioolwaterzuiveringslocaties Venray en Maastricht-Bosscherveld van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). De afvalwatersurveillance helpt niet alleen bij het in kaart brengen van de verspreiding van het coronavirus in Nederland; de metingen spelen ook een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van een mogelijke tweede golf.</strong></p><p>De 29 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) die deelnemen aan het onderzoek zuiveren gezamenlijk het afvalwater van ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking. Behalve een afname van coronabesmettingen, laat het onderzoek zien dat het coronavirus al zichtbaar is in ontlasting voordat mensen symptomen van het virus ervaren. Hierdoor kan het virus vroegtijdig worden opgespoord in het afvalwater en kan worden ingegrepen bij een verwachte opleving van het virus. Bijkomend voordeel is dat het screenen van rioolwater een voor mensen minder belastende en anonieme onderzoeksmethode is. Dit maakt het een goede aanvulling op de reeds bestaande onderzoeken. Het RIVM gaat dan ook door met het rioolwateronderzoek. </p><h2><span style="color:#00a9ca;"><strong>Coronadashboard</strong></span></h2><p> Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft het RIVM gevraagd om vóór 1 september 2020 alle 325 RWZI's in Nederland te monitoren op de aanwezigheid van het coronavirus. Het is de bedoeling dat deze cijfers worden opgenomen in het coronadashboard, zodat de verspreiding en eventuele oplevingen van het virus in een vroeger stadium kunnen worden vastgesteld. De tests die het RIVM nu al uitvoert worden per 2 juli toegevoegd aan het dashboard. Het toevoegen van alle RWZI's geeft een meer gedetailleerd beeld van de situatie. </p><h2><span style="color:#00a9ca;"><strong>Toelichting onderzoek </strong></span></h2><p>Sinds 1 april worden de monsters wekelijks verspreid over de dag afgenomen op de zuiveringsinstallaties en vervolgens naar het RIVM gestuurd. Hier wordt het genetisch materiaal in het laboratorium opgewerkt en aangetoond. Op iedere onderzochte locatie werd in de periode april en mei tenminste één keer het virus aangetroffen. In week 12 was er een piek te zien in het aantal coronapatiënten dat werd opgenomen in de ziekenhuizen, gevolgd door een duidelijke afname in elke provincie. De resultaten van het rioolwateronderzoek laten dezelfde daling zien. </p><h2><strong style="color:#00a9ca;"><span style="color:#00a9ca;">Extra maatregelen niet nodig</span></strong></h2><p>De aanwezigheid van het coronavirus in het genetisch materiaal dat voorkomt in het afvalwater, brengt geen verhoogd risico met zich mee. Direct contact met afvalwater dient altijd te worden vermeden. Medewerkers op zuiveringslocaties dragen beschermende kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen die hen tegen het coronavirus beschermen.<br></p><h2><strong style="color:#00a9ca;"><span style="color:#00a9ca;">Vitale sector</span></strong></h2><p> Waterschappen behoren tot de vitale infrastructuur van Nederland. Het werk van de waterschappen zoals het beheren van de dijken, het op peil houden van alle sloten en de zuivering van het afvalwater kan niet worden stopgezet. De medewerkers van Waterschapsbedrijf Limburg zorgen ervoor dat het rioolwaterzuiveringsproces op de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) van Limburg 24/7 blijven draaien.<br></p>2020-06-22T22:00:00Z
“Gooi mondkapjes en handschoenen niet in toilet of rioolput!”https://www.wbl.nl/Paginas/“Gooi-mondkapjes-en-handschoenen-niet-in-toilet-of-rioolput!”.aspx“Gooi mondkapjes en handschoenen niet in toilet of rioolput!”<span lang="N"><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Billendoekjes, tampons, poetsdoekjes, condooms, hondenpoepzakjes... op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties komen allerlei zaken binnen die niet in het toilet of riool thuishoren. Sinds kort treffen we zelfs mondkapjes en handschoenen tussen het afval. Géén goede (en een kostbare) zaak, want al die troep zorgt voor verstoppingen van toiletten, rioolbuizen en zuiveringsinstallaties.</strong></p> </span><font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"></font></font><p>Het onderwerp kreeg onlangs veel aandacht toen Minister van Nieuwenhuizen tijdens de talkshow Jinek mensen opriep om geen mondkapjes en handschoenen door de toiletten te spoelen. Zij deed de uitspraak na een bezoek aan de RWZI in Hoogvliet. Ze stond versteld van wat mensen allemaal in de toiletten en rioolputten gooien. Arnold Jansen, bestuurder van Waterschapsbedrijf Limburg, beaamt dat mensen allerhande zaken in de toiletten en rioolputten gooien die daar niet in thuishoren: “Billendoekjes, poetsdoekjes, tampons, maandverband, condooms, hondenpoepzakjes; je kunt het zo gek niet bedenken wat er allemaal via het riool bij ons binnenkomt.” En nu dus ook mondkapjes en plastic handschoenen. “Mensen spoelen deze door het toilet of stoppen ze na het boodschappen doen in de rioolputten. Dit zorgt voor verstoppingen van toiletten, rioolbuizen en van onze zuiveringsinstallaties.”<br></p><h3><span style="color:#00a9c1;"><strong>STRUCTUREEL PROBLEEM</strong></span></h3><p>Het oneigenlijke gebruik van het toilet en riool als afvalbak, niet alleen voor handschoenen en mondkapjes maar ook voor allerlei andere troep, is geen nieuw verschijnsel. Het komt op grote schaal voor in Nederland en is een structureel probleem. “Veel mensen zijn geneigd de toiletten en riolen als afvalbak te gebruiken”, licht Arnold Jansen toe. “In die zin zijn we niet verrast dat we nu tussen de hopen afval ook nog mondkapjes en handschoenen tegenkomen. Maar het blijft wel een vreemd fenomeen: al deze zaken kunnen met hetzelfde gemak in de prullenbak worden gegooid. Waarom dan toch in het toilet of de rioolput stoppen? Waarschijnlijk zijn mensen zich niet goed bewust van de ellende die dit veroorzaakt. De verstoppingen en storingen die ontstaan door de troep die in toiletten en riolen wordt gegooid, kosten de Nederlander, en dus ook de Limburger, jaarlijks miljoenen euro’s. <br></p><p>Voor de verstopping van het toilet betaalt de particulier zelf de rekening. Ontstaat de verstopping in het rioleringsstelsel onder de straat, dan komt de schade voor rekening van de gemeente. Bij de zuivering zien we dat de gemalen, pompen en installatie-onderdelen tientallen keren per jaar vastlopen. Niet alleen moeten deze storingen worden verholpen; de installatie-onderdelen slijten ook sneller en zijn eerder aan vervanging toe. De installaties kunnen niet op de optimale snelheid draaien. Door het lam leggen en vertragen van de installaties, loopt ook het energieverbruik onnodig hoog op.  Het is alles bij elkaar een optelsom van verschillende kosten die worden veroorzaakt door het gebruik van het toilet en het riool als afvalemmer. Deze rekening betaalt de burger uiteindelijk ook zelf, maar dan in de vorm van belastingen en heffingen.” </p><h3><span style="color:#00a9c1;"><strong>DE OPLOSSING</strong></span><br></h3><p>Wanneer het gebruik van handschoenen en mondkapjes op een gegeven moment weer gaat afnemen, betekent dit niet dat het grotere afvalprobleem ophoudt te bestaan. Daarom lopen er al regionale campagnes - ‘Geen prut in de put’ en ‘Doekie’ - om bewustzijn te creëren rondom het probleem. “De oplossing is heel eenvoudig: in ieder huishouden, op iedere werkplek en bij de supermarkt staan afvalbakken. Dáár horen de mondkapjes en handschoenen in thuis. Gooi ze niet in de toiletten of rioolputten. Hetzelfde geldt voor de wegwerp-poetsdoekjes en ander restafval. Gooi het in de prullenbak. Het is evenveel moeite, en het scheelt de maatschappij en jezelf uiteindelijk veel geld.” <br></p>2020-05-07T22:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg start proef met verwijderen medicijnresten in Simpelveldhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-start-proef-met-verwijderen-medicijnresten-in-Simpelveld.aspxWaterschapsbedrijf Limburg start proef met verwijderen medicijnresten in Simpelveld<p><strong>WC-papier, ontlasting, voedselresten, haren, haarverf, doekjes, kadavers, condooms, bacteriën, virussen… Je kunt het zo gek niet bedenken of het komt via de riolering binnen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Maar het zijn vooral de medicijnresten en micro-verontreinigingen in het afvalwater die een uitdaging vormen voor de waterschappen. Daarom start Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) dit jaar met een onderzoek naar het effect van poederkooldosering op het verwijderen van medicijnresten.  </strong></p><p>Door de vergrijzing komen steeds meer medicijnresten terecht in ons afvalwater. Alles bij elkaar gaat het in Nederland om minstens 140 ton medicijnresten per jaar. “De medicijnresten komen via urine en ontlasting in het rioolwater terecht. Het is ontzettend lastig om deze resten vervolgens uit het rioolwater te halen”, vertelt WBL-bestuurder Arnold Jansen. “Dat lukt slechts gedeeltelijk, waardoor ze terechtkomen in het oppervlaktewater: de beken en rivieren. Enerzijds hebben de vissen daar last van. Anderzijds zorgt dit voor een extra opgave bij het maken van drinkwater.” Natuurlijk heeft de watersector niet stilgezeten als het gaat om de aanpak van dit probleem. “Er is al veel onderzoek verricht naar geschikte technologieën om medicijnresten te verwijderen”, licht Jansen toe. “Een bewezen effectieve methode is poederkooldosering. Bij een eerder, kleinschaliger onderzoek met poederkooldosering bleken twee keer zoveel medicijnresten uit het water te zijn verwijderd; 80 procent in plaats van 40 procent. Dit najaar gaan we deze technologie op praktijkschaal toepassen op onze zuiveringsinstallatie in Simpelveld.”<br></p><h2>Poederkooldosering: een veelbelovende technologie </h2><p>Poederkooldosering is een relatief eenvoudige technologie. “Bij het zuiveren van afvalwater worden wij geholpen door bacteriën”, legt Jansen uit. “Die eten het afval als het ware op en daarbij ontstaat slib. Bij poederkooldosering verbinden de medicijnresten in het afvalwater zich eerst aan het kool. Dit wordt vervolgens deels afgebroken door de bacteriën. Het restant komt terecht in het slib. In Simpelveld maken we gebruik van een biologisch zuiveringsprincipe, Nereda® genaamd, waarbij de bacteriën zijn samengepakt in korrels. Door die korrelvorm kunnen we het slib eenvoudiger uit het water halen. Het is voor het eerst dat poederkooldosering wordt getest in een Nereda-installatie. Om die reden kozen we voor Simpelveld. Dat het gezuiverde water daar geloosd wordt op een ecologisch gevoelige beek, de Eyserbeek, speelde ook mee in de overweging.” De zuiveringsinstallatie in Simpelveld is de eerste installatie in Nederland die is gebouwd volgens het Verdygo-principe. Verdygo is een modulaire ontwerp- en bouwmethodiek voor zuiveringsinstallaties. Dankzij de modulaire bouwwijze kunnen zuiveringsinstallaties eenvoudig worden uitgebreid met nieuwe modules, zoals in dit geval een module voor medicijnrestenverwijdering.</p><h2>Landelijk onderzoek </h2><p>De pilot in Simpelveld maakt deel uit van een landelijk onderzoek van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek bij Waterbeheer), dat in 2022 wordt afgerond. Dan bekijken de deelnemende waterschappen welke technologieën het best presteren. Jansen: “Daarbij gaat het niet alleen om de waterkwaliteit, maar ook om belangrijke aspecten als duurzaamheid en kosten.” <br></p>2020-04-09T22:00:00Z
Coronavirus in afvalwater: geen extra maatregelen nodighttps://www.wbl.nl/Paginas/Coronavirus-in-afvalwater-geen-extra-maatregelen-nodig.aspxCoronavirus in afvalwater: geen extra maatregelen nodig<p><strong>Het RIVM maakte deze week bekend dat het coronavirus (COVID-19) is aangetroffen in Nederlands afvalwater. Bij sommige patiënten komt het coronavirus voor in de ontlasting. Die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht. Vervolgens gaat het water naar de rioolwaterzuivering, waar het wordt gezuiverd en teruggebracht naar de natuur. Het virus is in lage concentraties gemeten in het afvalwater dat bij de rioolwaterzuivering binnenkomt. Het virus is niet aangetroffen in het water dat de rioolzuivering verlaat.</strong></p><p><br>Omwonenden van rioolwaterzuiveringsinstallaties lopen dan ook geen verhoogd risico besmet te raken met het coronavirus. Ook leveranciers, aannemers en andere externen lopen bij hun werkzaamheden op de zuiveringslocaties geen verhoogd risico. Medewerkers van Waterschapsbedrijf Limburg hoeven evenmin extra maatregelen te treffen. In rioolwater zijn altijd bacteriën en ziektekiemen aanwezig. Om direct contact met het afvalwater te vermijden, dragen medewerkers daarom beschermende kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze bieden ook bescherming tegen het coronavirus. </p><p><br><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Aanleiding onderzoek</span></strong></p><p>Dat het coronavirus in het afvalwater voorkomt, werd aangetoond door onderzoek van het KWR (Watercycle Research Institute). In opdracht van het RIVM onderzocht het KWR met behulp van DNA-technieken de afgelopen weken monsters uit het afvalwater van de zuiveringen in Schiphol, Tilburg en Kaatsheuvel. Omdat op dit moment alleen nog mensen met ernstige symptomen worden getest, is het totaal aantal coronabesmettingen in ons land op dit moment onbekend. Door het screenen van rioolwater kan een indicatie worden gegeven van hoeveel coronabesmettingen er in een stad zijn, zonder dat alle inwoners zijn getest door de GGD. Door te testen op langere termijn, kan worden gemonitord of het aantal besmettingen in een stad afneemt of juist toeneemt.  </p><p><br></p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify" unselectable="on"><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/yQZuFVkllMw" frameborder="0"></iframe> </div><p><br></p><p><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Vitale sector</span></strong></p><p><strong></strong>Waterschappen behoren tot de vitale infrastructuur van Nederland. Het werk van de waterschappen zoals het beheren van de dijken, het op peil houden van alle sloten en de zuivering van het afvalwater kan niet worden stopgezet. De medewerkers van Waterschapsbedrijf Limburg zorgen ervoor dat het rioolwaterzuiveringsproces op de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) van Limburg 24/7 blijven draaien.<br></p><p><br></p>2020-03-27T23:00:00Z