Waterschapsbedrijf Limburg behaalt ISO-certificaat informatiebeveiliginghttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-behaalt-ISO-certificaat-informatiebeveiliging.aspxWaterschapsbedrijf Limburg behaalt ISO-certificaat informatiebeveiliging<p><strong>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft het ISO 27001-certificaat behaald. ISO 27001 is de snelst groeiende internationale norm voor informatiebeveiliging. Daarmee mag WBL zich het eerste waterschap van Nederland noemen dat in het bezit is van het certificaat. </strong><br><br>WBL behoort daarmee bovendien tot de kleine schare van Nederlandse overheidsorganisaties die in het bezit is van het certificaat. <br><br><span style="color:#00a9c1;"><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">SUCCESVOLLE AUDIT</span></strong></span><br> Met het certificaat in handen maakt WBL aantoonbaar dat zij haar bedrijfsinformatieprocessen goed beheerst en dat alle risico's rond vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie op adequate wijze zijn afgedekt. "WBL blijft zich continu ontwikkelen en verbeteren, ook op het vlak van informatiebeveiliging. We hebben de audit in de 2e helft van 2020 met succes doorlopen en het certificaat in één keer behaald. Een geweldig resultaat waar we zeer trots op zijn", aldus bestuurder Remy Sleijpen. De audit werd uitgevoerd door het onafhankelijk adviesbureau Verdonk, Klooster & Associates.   <br></p>Daarmee mag WBL zich het eerste waterschap van Nederland noemen dat in het bezit is van het certificaat.

 

 

Synergienieuwsbrief december 2020https://www.wbl.nl/Paginas/Synergienieuwsbrief-december-2020.aspxSynergienieuwsbrief december 2020De december-editie van onze Synergie-nieuwsbrief is uit! 2020-12-30T23:00:00Z
Kantoor Waterschapsbedrijf Limburg gesloten t/m 19 januari 2021https://www.wbl.nl/Paginas/Kantoor-Waterschapsbedrijf-Limburg-gesloten-tm-19-januari-2021.aspxKantoor Waterschapsbedrijf Limburg gesloten t/m 19 januari 2021Het kantoor van Waterschapsbedrijf Limburg is met ingang van 17 december t/m 19 januari 2021 voor fysiek bezoek gesloten. Bezoeken zijn niet toegestaan en medewerkers werken thuis.2020-12-16T23:00:00Z
SUPERLOCAL winnaar ‘The Innovation in Politics Award 2020’!https://www.wbl.nl/Paginas/SUPERLOCAL-winnaar-‘The-Innovation-in-Politics-Award-2020’!-.aspxSUPERLOCAL winnaar ‘The Innovation in Politics Award 2020’!Het project SUPERLOCAL Super Circular Estate heeft The Innovation in Politics Awards 2020 gewonnen! 2020-12-02T23:00:00Z

 

 

SUPERLOCAL winnaar ‘The Innovation in Politics Award 2020’!https://www.wbl.nl/Paginas/SUPERLOCAL-winnaar-‘The-Innovation-in-Politics-Award-2020’!-.aspxSUPERLOCAL winnaar ‘The Innovation in Politics Award 2020’!<p><strong>Het project SUPERLOCAL Super Circular Estate heeft The Innovation in Politics Awards 2020 gewonnen! SUPERLOCAL won in de categorie 'Ecology'. Met de prijzen wil The Innovation in Politics Institute het politieke werk in Europa erkennen en ondersteunen. Ieder jaar wordt er een jury samengesteld om te beslissen wie de prijs wint. Dit jaar waren er 1.058 juryleden uit 47 landen. Vanuit 22 landen kreeg het project SUPERLOCAL 389 keer het commentaar 'uitstekende inzending'.</strong></p><p><br>Binnen het circulaire woonproject SUPERLOCAL werken drinkwaterproducent WML (Waterleiding Maatschappij Limburg) en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) samen aan de realisatie van een gesloten waterkringloop die regenwater en huishoudelijk afvalwater opvangt en lokaal zuivert.</p><p><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">UITSTEKENDE SAMENWERKING EN VERNIEUWINGSDRANG </span></strong><br>"Fantastisch dat we als Kerkrade met SUPERLOCAL hebben gewonnen," zegt verantwoordelijk wethouder Tim Weijers van de gemeente Kerkrade (Ruimtelijke Ordening/Openbare Ruimte/Volkshuisvesting) die online de felicitaties van de vakjury in ontvangst nam namens de 12 projectpartners. "De prijs is een mooie bekroning voor de uitstekende samenwerking en vernieuwingsdrang die we met z'n allen getoond hebben. Met gepaste trots zien we dat dit bijzondere project, dat in Bleijerheide ook bijdraagt aan de leefbaarheid van deze wijk, ook ver buiten onze regio gezien en gewaardeerd wordt. Mijn dank en felicitaties gaan uit naar onze projectpartners." Bij de prijs hoort ook een award en die komt in de loop van december naar Kerkrade. Normaal gesproken wordt de prijs, die sinds 2017 jaarlijks wordt uitgereikt, uitgereikt op een locatie ergens in Europa. Dit jaar zou dit vanuit Berlijn zijn. Door het coronavirus is dat dit jaar niet mogelijk. Vanaf november presenteerden de partijen zich online en konden de juryleden stemmen. <br></p><p><strong><span style="color:#00a9c1;">SUPERLOCAL – SUPER CIRCULAR ESTATE</span><br></strong>In het SUPERLOCAL-project in Bleijerheide worden zo veel mogelijk materialen van voormalige hoogbouwflats gebruikt voor de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van de openbare ruimte. Er komen 130 nieuwe betaalbare huurwoningen, een gemeenschappelijke ruimte voor bewoners en omwonenden en een gesloten waterkringloop die regenwater en huishoudelijk afvalwater opvangt en lokaal zuivert (gerealiseerd door WML en WBL). SUPERLOCAL is een circulair bouwproject dat in het teken van duurzaamheid en bewonersparticipatie staat. Projectpartners zijn: HEEMWonen, Gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Dusseldorp, bouwbedrijven Jongen, Stadsregio Parkstad Limburg, WML, Waterschapsbedrijf Limburg, Zuyd Hogeschool, Veras, gemeente Landgraaf en gemeente Brunssum. Bijzonder aan de wijk is dat de woningen gemaakt zijn van de materialen van de flats die hier tot kort geleden stonden. Voormalige bewoners en omwonenden denken actief mee over de plannen voor het gebied. In het project zijn nieuwe methodes bedacht en getest om materialen zoals beton, bakstenen en hout opnieuw te gebruiken voor de bouw van woningen en de aanleg van het openbare gebied (bijvoorbeeld voor de aanleg van paden). Ook wordt duurzaam omgegaan met water in deze nieuwe buurt. Het project kreeg twee grote Europese subsidies, namelijk uit Life en UIA. Vanuit UIA staat het project bekend onder de naam Super Circular Estate. <strong><br></strong></p><p>Ga voor meer informatie over SUPERLOCAL- Super Circular Estate naar <a href="http://www.superlocal.eu/"><span style="color:#ed7422;"><strong>www.superlocal.eu</strong></span></a> </p><br>2020-12-02T23:00:00Z
Hoogheemraadschap van Rijnland kiest voor Verdygo®https://www.wbl.nl/Paginas/Hoogheemraadschap-van-Rijnland-kiest-voor-Verdygo®.aspxHoogheemraadschap van Rijnland kiest voor Verdygo®<p>​<strong>Het Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) hebben samen een intentieverklaring ondertekend voor de doorontwikkeling van de Verdygo-techniek. Verdygo is een innovatief, modulair ontwerp- en bouwconcept voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. </strong><br><br>"We staan voor enorm grote opgaven", aldus bestuurslid van Rijnland Thea Fierens. "Door klimaat, circulariteit en energie is Nederland in beweging, daarom is het van belang dat ook afvalwater en dus onze zuiveringen in beweging zijn. Vernieuwing is hard nodig om goed op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen. Wij zien Verdygo als een belangrijk concept dat ons daarbij kan helpen. Het is een mooie uitdaging en een grote stap voorwaarts. Ik ben dan ook erg verheugd over deze nieuwe samenwerking." Met de ondertekening van de intentieverklaring is een eerste formele stap gezet richting daadwerkelijke samenwerking. In de intentieverklaring worden onder andere zaken geregeld voor het samenwerken bij de doorontwikkeling van modules, de planning en de inzet van resources. Ook WBL is blij met de samenwerking. "Hoogheemraadschap van Rijnland is het derde waterschap waar we deze weg mee inslaan", vertelt WBL-bestuurslid Arnold Jansen. Als grondlegger van de Verdygo-techniek heeft WBL in de afgelopen jaren een groot aantal modules zelf ontwikkeld en in bedrijf genomen op diverse rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg. "Het is WBL eigen om kennis uit te wisselen met andere organisaties en deze samenwerking op het gebied van de (door)ontwikkeling van de Verdygo-techniek is hier een mooi voorbeeld van. Door onze kennis met elkaar te delen komen we samen verder. We kijken ernaar uit om de samenwerking verder vorm te geven." Er vinden ook al gesprekken plaatst tussen de vier partnerwaterschappen (Vallei & Veluwe, Rivierenland, Rijnland en WBL) om de samenwerking vorm te gaan geven.<br> <br><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">SYNERGIE-VOORDEEL</span></strong><br> Verdygo is een innovatief, modulair ontwerp- en bouwconcept voor rioolwaterzuiveringsinstallaties, waarbij de onderdelen (modules) van de installaties bovengronds worden gebouwd en aan elkaar worden geschakeld door middel van 'plug and play'. Dankzij deze modulaire, flexibele manier van bouwen is het veel gemakkelijker inspelen op toekomstige ontwikkelingen: de installatie kan relatief eenvoudig en snel aangepast worden op de actuele vraag. WBL realiseerde in Weert al een nagenoeg volledige Verdygo-installatie en in Panheel en Stein worden momenteel 2 nieuwe Verdygo-installaties gebouwd. Maar WBL ziet het liefst dat de nieuwe modules in samenwerking met andere waterschappen gerealiseerd worden; de kennisdeling die daardoor ontstaat en de uitbreiding van beschikbare mankracht zorgen immers voor een belangrijk synergie-voordeel. Daarom ging WBL in 2019 al de samenwerking aan met Waterschap Vallei & Veluwe en Waterschap Rivierenland. Sindsdien zijn in een kort tijdsbestek met deze waterschappen 6 nieuwe modules ontwikkeld. Op dit moment is Waterschap Vallei & Veluwe bezig met de bouw van een eerste Verdygo-installatie in Terwolde. Bij de samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat de gedachte uit naar de ontwikkeling van slib-gerelateerde modules. Daarnaast gaat Rijnland onderzoeken of een grootschalige toepassing van de modules binnen haar beheersgebied tot de mogelijkheden behoort.<br></p><p><br></p>2020-12-02T23:00:00Z
Afsluiting kruispunt Maria Theresialaan-Spoorlaan Noord-Hendriklaanhttps://www.wbl.nl/Paginas/Afsluiting kruispunt.aspxAfsluiting kruispunt Maria Theresialaan-Spoorlaan Noord-Hendriklaan<p><strong>Afsluiting kruispunt Maria Theresialaan / Spoorlaan Noord / Hendriklaan</strong><br></p><p>De bouwactiviteiten in het kader van de vergroening en verduurzaming waterschapskantoor en omgeving zijn in volle gang.</p><p> <a href="/Paginas/Vergroening-en-verduurzaming-Waterschapskantoor-en-omgeving.aspx"><span style="color:#ed7422;"><strong><klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel, waarin een toelichting op dit mooie project></strong></span></a></p><p>In het kader van de werkzaamheden is de Maria Theresialaan sinds enige tijd afgesloten en zoals u op de foto  kunt zien worden de resultaten van de inspanningen zichtbaar. De volgende stap staat inmiddels voor de deur en dat is de herinrichting van de kruising Maria Theresialaan / Spoorlaan Noord / Hendriklaan. Om deze werkzaamheden veilig en verantwoord uit te kunnen voeren, zal het kruispunt worden afgesloten voor verkeer en worden er omleidingsroutes ingesteld volgens onderstaande situatietekening. Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de aanwezige trottoirs. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zullen duren tot januari 2021. Gedurende de kerstvakantie zal het kruispunt tijdelijk worden opengesteld voor het verkeer. Uiteraard wordt bovenstaande informatie ook via de Strabag Omgevingsapp gecommuniceerd. Deze app is eenvoudig en gratis te downloaden op uw gsm.</p><p>Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt deze doorgeven via de Strabag Omgevingsapp. Mocht u niet in de gelegenheid zijn hiervan gebruik te maken, kunt u uw vraag of opmerking ook doorgeven via het mailadres <a href="mailto:verduurzaming@waterschaplimburg.nl"><span style="color:#ed7422;"><strong>verduurzaming@waterschaplimburg.nl</strong></span></a><br></p><p><br></p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/November%202020_Bewonersbrief%20afsluiting%20kruispunt.jpg" alt="" style="margin:5px;width:700px;height:813px;" /><br></p>2020-11-29T23:00:00Z
Synergienieuwsbrief november 2020https://www.wbl.nl/Paginas/Synergienieuwsbrief-november-2020.aspxSynergienieuwsbrief november 2020<p>De november-editie van onze Synergie-nieuwsbrief is uit! Deze nieuwsbrief informeert je over de ervaring, ontwikkeling en voortgang van projecten die voortvloeien uit de nieuwe manier van samenwerken tussen contractpartners en Waterschapsbedrijf Limburg. In deze editie komen onder andere aan bod: <br></p><ul><li><a href="https://synergie.wbl.nl/synergie2020-07/pionieren-in-samenwerken/" target="_blank"><span style="color:#ed7422;"><strong>Eveline Hinfelaar, trainer in teamontwikkeling en samenwerking, over ‘het nieuwe samenwerken’</strong></span></a><br></li><li><a href="https://waterschapsbedrijf-limburg.preview.foleon.com/wbl/synergie2020-07/core-nieuwe-generatie-afvalwaterzuivering/" target="_blank"><span style="color:#ed7422;"><strong>Innovatietechnoloog Sandra Malagón-Jiménez en projectleider Werner Schimmel over de CoRe-pilot in Roermond</strong></span></a><br></li><li><a href="https://synergie.wbl.nl/synergie2020-07/reiniging-slibgistingstank-susteren/" target="_blank"><span style="color:#ed7422;"><strong>Sr Projectleider Alex Hulzebos (Engie) en Sr Projectmanager Paul Beijer (WBL) over de reiniging van de slibgistingstank in Susteren</strong></span></a><br></li></ul><p>De volledige nieuwsbrief kun je bekijken via deze <a href="https://synergie.wbl.nl/synergie2020-07/cover/"><span style="color:#ed7422;"><strong>link</strong></span></a>. <br><br></p><p><strong>water. samen halen we er meer uit</strong><br></p>2020-11-17T23:00:00Z
Maas Cleanup: de resultatenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Infographic-impact-Maas-Cleanup.aspxMaas Cleanup: de resultaten<p>Moeder Maas. Ze verbindt ons allemaal: van Eijsden tot de Mookerhei. Met haar water stroomt ook een eindeloze hoeveelheid zwerfafval mee. Bedrijfsleven en overheden sloegen op 19 september van dit jaar de handen ineen om hier via de Maas Cleanup iets aan te doen. Ook medewerkers van Waterschap Limburg (founding partner) en Waterschapsbedrijf Limburg (hoofdsponsor) staken hun handen uit de mouwen. De Maas Cleanup werd een groot succes.</p><p>In bijgevoegde <a href="/Mediatheek/Nieuws/Infographic_MCU012-WTK.png">infographic</a> is te zien welke impact we samen hebben gemaakt. Hopelijk mogen we volgend jaar nog veel meer vrijwilligers begroeten. Samen maken we moeder Maas en haar stroomgebied weer gezond!<br></p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/Infographic_MCU012-WTK.png" alt="" style="margin:5px;width:800px;height:450px;" /><br></p>2020-11-15T23:00:00Z
Nieuwe persleiding van 4 kilometer tussen Venlo en Veldenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Nieuwe-persleiding-van-4-kilometer-tussen-Venlo-en-Velden.aspxNieuwe persleiding van 4 kilometer tussen Venlo en Velden<p>​<strong>De maar liefst 4 kilometer lange persleiding tussen Venlo en Velden wordt vervangen. De persleiding pompt het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Velden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschapsbedrijf Limburg in Venlo.</strong><br></p><p><br>Via de persleiding wordt het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Velden afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Venlo. Het goed functioneren van deze persleiding is dus van groot belang om het afvalwater goed af te kunnen blijven voeren. Er bestond al een vermoeden dat de persleiding tussen Velden en Venlo in slechte staat was vanwege enkele leidingbreuken in de afgelopen jaren. Na een grondige inspectie bleek de persleiding over de hele lengte te zijn verzwakt. De inspectie liet zien dat de persleiding zowel aan de binnen- als de buitenkant was aangetast. <br><br><span style="color:#00a9c1;"><strong>WERKZAAMHEDEN</strong></span><br>De uitvoerende werkzaamheden zijn afgelopen zomer gestart (juli 2020) en duren tot eind 2020 (december). De graafwerkzaamheden in de buurt van Valuas in Venlo zijn reeds afgerond. Het fietspad aldaar wordt begin november opnieuw geasfalteerd. Het fietspad zal nog tot eind van dit jaar afgesloten zijn. Er is een omleidingsroute aangegeven.<br></p><p><br><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">VERVANGING ASBEST-CEMENT BUIZEN</span></strong><br> De oude leiding, die bestaat uit asbest-cement buizen, wordt vervangen door een HDPE (High Density Polyetheen) exemplaar. De oude buizen worden niet afgebroken, maar in hun geheel verwijderd met behulp van een kraan. Vervolgens worden de buizen verpakt en in een container afgevoerd. Omdat de buizen in hun geheel verwijderd worden, komen er geen stoffen vrij en levert dit geen gevaar op voor voorbijgangers of omwonenden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een vakkundige aannemer die werkt volgens de geldende voorschriften bij het werken met asbest. <br></p><p><br></p><p style="text-align:center;"><em>Klik op de afbeelding voor het afspelen van de video</em><br></p><p style="text-align:center;"><a href="https://omroepvenlo.b-cdn.net/7f8192a7-3786-4c1b-a531-9d66f42f9af8_1080.mp4"><img src="/Mediatheek/Nieuws/Afbeelding%20film%20persleiding%20Venlo-Afferden.png" alt="" style="margin:5px;" /></a><br></p><p><br></p>2020-11-04T23:00:00Z
Gloednieuwe Verdygo®-installatie voor RWZI Steinhttps://www.wbl.nl/Paginas/Gloednieuwe-Verdygo®-installatie-voor-RWZI-Stein.aspxGloednieuwe Verdygo®-installatie voor RWZI Stein<p><strong>Om aan de aangescherpte kwaliteitsnormen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te voldoen, waren aanpassingen aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Stein noodzakelijk. Waterschapsbedrijf Limburg besloot de installatie volledig te vernieuwen volgens het eigen Verdygo® ontwerp- en bouwconcept, waarbij modulair ontwerpen en bouwen centraal staat. De bouw van de installatie is sinds afgelopen zomer in volle gang; naar verwachting wordt de nieuwe installatie in mei 2021 in bedrijf genomen.  </strong><br> <br>De oude installatie werd in 1984 gebouwd en is niet meer goed in staat de aangescherpte normen voor de waterkwaliteit bij te benen. Daarom wordt deze vernieuwd volgens het Verdygo-concept van Waterschapsbedrijf Limburg. Daarbij wordt de installatie bovengronds gebouwd en gevormd door een serie aan elkaar geschakelde modules. De installatie lijkt qua ontwerp sterk op de meest recent opgeleverde Verdygo-installatie in Weert. Bijzonder detail: een aantal modules van de Verdygo-installatie in Stein worden gebouwd door leerlingen van Vakwijs Opleidingen in Stein. <br><br><span style="color:#00a9c1;"><strong>NEREDA®-ZUIVERINGSTECHNOLOGIE</strong></span><br> Net als in Weert is gekozen voor toepassing van de biologische Nereda®-zuiveringstechnologie; een innovatie van Royal HaskoningDHV. Hiermee kan het afvalwater milieuvriendelijker worden gezuiverd en zo'n 20-30% energiezuiniger ten opzichte van traditionele zuiveringstechnologieën. De installatie wordt medio mei 2021 opgestart. Zodra deze naar behoren werkt en het gezuiverde water (effluent) voldoet aan de nieuwe KRW-normen, wordt gestart met de sloopwerkzaamheden. <br><br><span style="color:#00a9c1;"><strong>TOENAME VAN VERDYGO-PROJECTEN</strong></span><br> In 2018 en 2019 rolde WBL het Verdygo-concept al succesvol uit naar de RWZI's in Simpelveld, Roermond, Wijlre, Hoensbroek en Weert. Gelijktijdig met het project in Stein wordt momenteel gebouwd aan een Verdygo-installatie in Panheel: een klus van formaat, echter omdat de twee projecten gelijktijdig zijn ontwikkeld levert dit ook een tijds- en kostenbesparing op. Daarnaast is slim gebruik gemaakt van ervaringen en inzichten die zijn opgedaan tijdens de bouw van de Verdygo-installatie in Weert. Inmiddels zijn ook diverse andere waterschappen in Nederland overtuigd geraakt van de onmiskenbare voordelen die het Verdygo-concept te bieden heeft. Zo werkt WBL nauw samen met de waterschappen Vallei & Veluwe en Rivierenland aan de ontwikkeling van nieuwe Verdygo-modules. In 2019 ontwikkelden WBL en Vallei en Veluwe in een recordtempo van vijf maanden vijf nieuwe modules: een perforatierooster, kettingomlooprooster, zandvanger, pompstap en koppelsysteem. Deze modules worden toegepast op de nieuwe RWZI's in Stein en Panheel en daarnaast in Terwolde, een RWZI-locatie van Vallei & Veluwe.<br></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width:50%;">​<img src="/Mediatheek/Nieuws/Stein_Bouw_640x423_definitief.jpg" alt="" style="margin:5px;width:300px;height:198px;" /><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width:50%;">​<img src="/Mediatheek/Nieuws/Bouw_Stein_MVB20200915-080.jpg" alt="" style="margin:5px;width:300px;height:200px;" /><br></td></tr></tbody></table><p><br><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">LEGIO VOORDELEN</span></strong><br> Verdygo is een revolutionaire ontwerp- en bouwtechniek voor modulaire rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het bouwen volgens de Verdygo ontwerp- en bouwtechniek, gecombineerd met de biologische Nereda zuiveringstechnologie, kent legio voordelen. In tegenstelling tot traditionele installaties met ingegraven bassins bestaat Verdygo uit losse modules die bovengronds worden geplaatst en aan elkaar gekoppeld. Modules kunnen gemakkelijk worden vervangen en er kan naar behoefte eenvoudig worden opgeschaald en afgeschaald. Dankzij deze modulaire opzet kan met Verdygo flexibel worden ingespeeld op klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van waterzuivering. Hierdoor kan Verdygo bijvoorbeeld ook belangrijke toegevoegde waarde bieden in gebieden of landen die te maken hebben met een sterke bevolkingsgroei of krimp, of lokale zuiverings-problematieken. De mogelijkheden van Verdygo zijn letterlijk en figuurlijk onbegrensd. Bijzonder is dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen de jaarlijkse netto kosten voor bouw, onderhoud en bediening (Total Cost of Ownership) ruim 20% lager liggen dan bij traditioneel gebouwde RWZI's. De ontwerp- en bouwtijd is met circa 60% verkort ten opzichte van traditionele bouw.<br> <br><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">AMBITIE</span></strong><br> Met de transformatie van de volgende traditionele zuiveringsinstallatie naar een Verdygo-installatie heeft WBL een belangrijke stap gezet in het waarmaken van een grote ambitie. In 2030 wil zij Verdygo op minimaal 75% van haar zuiveringen geïntroduceerd hebben, waarbij er tenminste 2 volledig zijn uitgevoerd. Met de introductie van Verdygo in Panheel en Stein staat de teller op 7 van de 17 RWZI's.  <br><br><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">DE ZUIVERINGSINSTALLATIE VAN DE TOEKOMST </span></strong><br>Net als andere waterschappen in binnen- en buitenland staan Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg de komende jaren voor grote uitdagingen op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. De regelgeving wordt steeds strenger en we worden geconfronteerd met demografische ontwikkelingen als krimp en vergrijzing. Daarnaast hebben de ontwikkelingen op het gebied van afvalwaterzuivering een enorme vlucht genomen en komen er steeds meer innovatieve technieken en technologieën op de markt die het mogelijk maken om op deze uitdagingen in te spelen. De traditionele rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn in het verleden gebouwd om de komende 40 tot 50 jaar mee te gaan. Het aanpassen van deze robuuste installaties aan de huidige ontwikkelingen volgens traditionele bouwmethoden is uiterst tijdrovend en kostbaar. Bovendien kent de huidige afvalwater-infrastructuur zijn beperkingen voor wat betreft decentraal zuiveren en het hergebruik van gezuiverd water voor specifieke doeleinden, zoals lokale droogtebestrijding en de procesindustrie. Deze uitdagingen vragen om een geheel nieuwe zuiveringsinstallatie. Met de introductie van het modulaire zuiveringsconcept Verdygo in 2011 heeft Waterschapsbedrijf Limburg afvalwaterzuivering als het ware opnieuw uitgevonden. Dankzij de modulaire, bovengrondse bouwwijze biedt Verdygo de flexibiliteit om toekomstbestendig op veranderingen in te spelen. Anno 2020 is er dan ook veel belangstelling voor Verdygo vanuit andere waterschappen en ook internationaal zijn er verzoeken tot samenwerking. </p>2020-11-03T23:00:00Z
Gelijkwaardig partnership tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (raamcontracten)https://www.wbl.nl/Paginas/Gelijkwaardig-partnership-tussen-opdrachtgever-en-opdrachtnemer-(raamcontracten).aspxGelijkwaardig partnership tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (raamcontracten)<div><span class="ms-rteFontSize-4" style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;"><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">Gelijkwaardig partnership tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (raamcontracten)</span></strong></span></span><br></div><div><br></div><div>Klik <a href="/SiteCollectionDocuments/2020-08-01%20-%20Stadswerk%2008_2020_wbl_v2.pdf"><span style="color:#ed7422;"><strong>hier</strong></span></a> voor het artikel dat onlangs is gepubliceerd in Stadswerk.</div><div><br><br></div>2020-10-12T22:00:00Z
CoRe-pilot van start in Roermond: ‘the next generation’ afvalwaterzuiveringhttps://www.wbl.nl/Paginas/CoRe-pilot-van-start-in-Roermond-‘the-next-generation’-afvalwaterzuivering.aspxCoRe-pilot van start in Roermond: ‘the next generation’ afvalwaterzuivering<p><strong>Na succesvolle schoonwatertesten bij </strong><strong>KWR Water Research Institute in Nieuwegein is </strong><strong>de nieuwe CoRe-pilotinstallatie op 29 september aangekomen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Roermond. CoRe is een geavanceerde zuiveringstechnologie waarmee afvalwater direct kan worden gescheiden. Dit levert twee interessante producten op: zeer schoon water en een sterk geconcentreerd residu dat rijk is aan grondstoffen. 'CoRe' staat voor 'Concentrate, Recover & Re-use' en wordt ook wel beschouwd als de 'next generation' afvalwaterzuivering. </strong><strong> </strong></p><p>CoRe is een sterk vernieuwende aanpak van de behandeling van afvalwater, die efficiënte terugwinning en hergebruik van water en waardevolle grondstoffen mogelijk maakt. Omdat de zuiveringstechnologie compact is, is deze eenvoudig in te passen in bestaande zuiveringsinstallaties en sluit deze naadloos aan op de modulaire Verdygo-bouwwijze van Waterschapsbedrijf Limburg. Hierdoor wordt ook decentraal zuiveren eenvoudiger gemaakt. Het wordt dan bijvoorbeeld mogelijk om lokaal uit de afvalwaterstroom te halen wat daar nodig is en het restant per persleiding door te voeren voor verdere centrale verwerking. Dit biedt zeer interessante kansen voor de industrie en landbouw.  </p><p><br><strong>Hergebruik van water en grondstoffen</strong></p><p>'CoRe' staat dus voor Concentrate, Recover en Re-use, ofwel: concentreren, terugwinnen en hergebruiken. Bij de CoRe-technologie wordt het afvalwater direct fysisch-chemisch gescheiden van de vervuiling door middel van een innovatieve combinatie van membraantechnologieën genaamd 'forward osmose' en 'reverse osmose'. Dat proces levert twee producten op: kraakhelder water (permeaat) en een sterk geconcentreerd residu (concentraat). Het schone water is zelfs zó zuiver dat je het niet direct zou kunnen drinken; hiervoor moeten eerst mineralen aan het water worden toegevoegd. Vooralsnog wordt echter niet ingezet op de toepassing als drinkwater, maar het water kan wél direct worden ingezet voor andere toepassingen, zoals de landbouw en industrie. In de landbouw biedt dit kansen om perioden van extreme droogte, zoals afgelopen zomer, te overbruggen. Juist door de hoge kwaliteit is het water uitermate geschikt voor toepassing als proceswater in de industrie, zoals voedingswater voor de stoomketel of suppletiewater voor koelwatersystemen. Het sterk geconcentreerde residu (concentraat) bevat allerlei organische stoffen (energie), grondstoffen en nutriënten (stikstof en fosfaat). Ook blijven bijna alle microverontreinigingen achter in het concentraat. Door het relatief kleine volume en de hoge concentratie is het concentraat veel efficiënter te behandelen dan bij traditionele biologische zuiveringsmethoden. Denk hierbij aan vergisting, nutriëntenterugwinning en het verwijderen van microverontreinigingen.<br> <br><strong>De technologie </strong><br>De innovatieve combinatie van de membraantechnologieën 'forward osmose' en 'reverse osmose' vormt de basis voor de CoRe-technologie. In de eerste stap (forward osmose) wordt het water via een membraan onttrokken aan het ruwe afvalwater met behulp van een sterke zoutoplossing ('draw solution'). In de tweede stap wordt het water via een membraan onder hoge druk weer uit de zoutoplossing geperst (reverse osmose). Het concentraat dat resteert kan biologisch worden behandeld met anaerobe technologie waarbij biogas wordt geproduceerd. Bovendien zal het naar verwachting efficiënter zijn om uit die geconcentreerde stroom nutriënten terug te winnen. Bij de traditionele manier van biologisch zuiveren, die momenteel op alle Limburgse RWZI's wordt toegepast, wordt de vervuiling met behulp van bacteriën microbiologisch omgezet in stikstofgas en CO<sub>2. </sub>Daarbij komt ook een kleine hoeveelheid lachgas vrij. Bij het zuiveren met de CoRe-technologie komen naar verwachting minder broeikasgassen vrij. Het zuiveren met CoRe helpt dan ook om de emissie van broeikasgassen tijdens het zuiveringsproces te verminderen. Een ander groot voordeel: medicijnresten kunnen met behulp van CoRe veel beter uit het afvalwater worden verwijderd. Het verwijderen van medicijnresten vormt voor biologische zuiveringsmethoden een grote uitdaging, omdat de bacteriën niet goed in staat zijn deze volledig te verwijderen. Hierdoor komen op dit moment via het RWZI-effluent nog medicijnresten in het oppervlaktewater terecht.<br> <br><strong>Strategisch belang</strong></p><p>De CoRe technologie is van strategisch belang voor de toekomstige ontwikkeling van de afvalwaterketen, en een flinke stap in de richting van een klimaatneutraal en circulair Waterschapsbedrijf Limburg. Zowel op het gebied van waterkwaliteit (zeer schoon water voor natuur of hergebruik in landbouw of industrie) als qua duurzaamheid (kleinere klimaatvoetafdruk in combinatie met energie- en grondstoffenterugwinning) biedt dit concept veel kansen. Deze aspecten gecombineerd in een compacte, modulaire installatie bieden ongekende meerwaarde voor de toekomst.</p><p><strong>Tijdspad</strong><br> De CoRe-technologie werd in 2017 al op kleinere schaal getest op de RWZI in Simpelveld. Op die locatie werd een eerste proefinstallatie getest voor het behandelen van 200 l/h; de installatie in Roermond is een doorontwikkelde versie met een capaciteit van 2 m³/h (opschaling met een factor 10). De pilot zelf richt zich alleen op de concentratiestap van het CoRe-concept. Na aankomst op 29 september nemen het aansluiten, de opstartfase en schoonwatertesten ongeveer vier weken in beslag. Hierna zal de installatie gevoed worden met het binnenkomende afvalwater – het influent – van de RWZI Roermond en gaat het onderzoek officieel van start. Het pilot-onderzoek betreft een duurtest van in totaal 1 jaar. In deze periode wordt onder meer gekeken naar de kwaliteit van de producten, de stabiliteit van de technologie en het verbruik aan energie en chemicaliën. Deze informatie is nodig om weer een stap verder te komen met de ontwikkeling van de deze baanbrekende zuiveringstechnologie. Parallel hieraan is Waterschapsbedrijf Limburg in overleg met vertegenwoordigers van de landbouw- en industriële sectoren in Limburg om de toepassingsmogelijkheden van het gezuiverde water te bekijken.</p><p><strong>Samenwerking en financiering </strong><br>Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, KWR Water Research Institute, Allied Waters, RoyalHaskoningDHV en BLUE-tec en wordt medegefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) van het Ministerie van Economische Zaken.</p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/Pilot%20Core%20Water%202020%2007%2015-038_A5_zijde%20RO%20unit.jpg" alt="" style="margin:5px;width:530px;height:376px;" /></p>2020-09-29T22:00:00Z
Kledingstukken en tractorbanden uit Limburgse beken gehaaldhttps://www.wbl.nl/Paginas/Kledingstukken-en-tractorbanden-uit-Limburgse-beken-gehaald.aspxKledingstukken en tractorbanden uit Limburgse beken gehaald<p><strong>Meer dan vijfduizend vrijwilligers maakten afgelopen zaterdag op ruim 200 plaatsen in de provincie schoon waarvan meer dan 30 acties in het stroomgebied van de Maas. Ongeveer honderd medewerkers van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg en hun gezinsleden namen de Maas en Limburgse beken onder handen, waaronder de Groote Molenbeek, de Niers en de Zeep. Zowel per kano als te voet zochten zij naar zwerfafval en ander rondzwervend onnatuurlijk materiaal. Daarbij deden zij bijzondere vondsten, zoals tractorbanden, grote stukken zeil, de cap van een wetsuit en onderbroeken. In de jachthaven van Roermond gaven gouverneur Theo Bovens en Maas Cleanup-initiatiefnemer Huub Waterval het startsein voor deze Maas Cleanup in aanwezigheid van onder meer dijkgraaf Patrick van der Broeck en waterschapsbestuurder Arnold Jansen.</strong><br> <br>Volgens een voorzichtige inschatting van de Maas Cleanup organisatie zijn zaterdag 5.000 vuilniszakken met afval ingezameld. Arnold Jansen: "We kijken terug op een succesvolle eerste editie. Graag wil ik alle waterschappers, WBL'ers en hun gezinsleden bedanken voor hun hulp. Dat het bedrijfsleven het initiatief heeft genomen voor deze opruimactie is hartverwarmend. Uiteraard is het ook in hun belang de afvalstroom te verminderen. Dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen, verdient echter lof." </p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>PLASTIC AFVAL VERMINDEREN<br></strong><span style="color:#444444;">Waterschap Limburg stimuleert de ontwikkeling van een gezonde en aantrekkelijke omgeving om in te wonen, werken en recreëren. "Het </span><span style="color:#444444;">is ons werk en onze verantwoordelijkheid om het Limburgse watersysteem schoon te houden," vertelt Jansen. "Daarom zijn we partner in het Interreg V-c project 'Litter free rivers and streams'." Bij de startconferentie van dit euregionale project – afgekort: LIVES – ontstond het idee van de Maas Cleanup. "Binnen LIVES bekijken we op welke manier we door een gecoördineerde, grensoverschrijdende aanpak plastic afval in het stroomgebied van de Maas kunnen verminderen. Opruimacties zoals de Maas Cleanup, innovatieve manieren om afval af te vangen en handhaving zijn daarbij belangrijk. Maar ook dataverzameling én communicatie moeten stimuleren om afval aan de bronnen te voorkomen.".</span><strong><br></strong></span></p><table cellspacing="0" class="ms-rteTable-0" style="width:100%;"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-0"><td class="ms-rteTableEvenCol-0" style="width:50%;">​<img src="/Mediatheek/Nieuws/Maascleanup_1_website.jpg" alt="" style="margin:5px;width:400px;height:277px;" /><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-0" style="width:50%;">​<img src="/Mediatheek/Nieuws/Maascleanup_2_website.jpg" alt="" style="margin:5px;width:369px;height:277px;" /><br></td></tr></tbody></table><p></p>2020-09-23T22:00:00Z