Raamcontracten van Waterschapsbedrijf Limburghttps://www.wbl.nl/Paginas/Raamcontracten-van-Waterschapsbedrijf-Limburg.aspxRaamcontracten van Waterschapsbedrijf Limburg<h2>Aanbesteden nieuwe stijl leidt tot samenwerken nieuwe stijl<br></h2><p><em>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft er voor gekozen om anders aan te besteden. Bij de aanbesteding nieuwe stijl ligt de nadruk op meerjarige samenwerking en synergie. "Door kennis, kunde en inventiviteit van WBL en bedrijfsleven te bundelen geeft</em><em>  </em><em>WBL invulling aan de marktvisie</em><em>  </em><em>'De Waterschapsmarkt van de toekomst'," vertelt Michel Bouts, Bestuurder WBL. Voor grote multi- en monodisciplinaire projecten zijn meerjarige raamovereenkomsten gesloten. De kick-off heeft plaatsgevonden op 5 juli.</em></p><h2>Noodzaak voor een andere manier van werken</h2><p>Bedrijven die de handen ineenslaan, kunnen een potentieel benutten dat groter is dan de som der delen. Vanuit deze gedachte is de nieuwe aanpak ontstaan. Maatwerk, maatschappelijke waarde, project overstijgende kennisuitwisseling, een gezonde bouwkolom en een eerlijk verdienmodel zijn kernwoorden. De aanleiding? Waterschapsbedrijf Limburg staat voor grote opgaven in het waterbeheer. Door de jaren heen is er een werkwijze ontstaan waarbij de opdrachtgever definieert wat er gebouwd moet worden en via aanbestedingen opdrachten gunt aan een aannemer. Dit proces kenmerkt zich door een beperkte interactie tussen betrokken partijen over de producten die de opdrachtgever nodig heeft om de bedrijfsvoering optimaal te laten lopen tegen de laagste netto kosten.  Deze manier van werken heeft ertoe geleid dat er vele tenderkosten gemaakt moeten worden met beperkte kans op een opdracht. De ruimte voor innovatie is beperkt, de ontwerpkosten worden dubbel gemaakt en we leren nauwelijks van onze successen en tekortkomingen. Dat vraagt om een andere manier van werken. Bundel krachten met aannemers. Dan kun je elkaar over en weer betrekken en bouwen aan beter samenwerken. Bij voorkeur in bouwteamverband. Het is een intensief traject geweest om tot deze raamovereenkomsten te komen. Maar deze aanpak brengt ons en onze partners verder.</p><h2>Marsroute</h2><p>Bij aanbesteden lag traditioneel de nadruk vaak op prijs van de investering. De verhoudingen waren hiërarchisch. Dat leverde spanningen op tussen het gewenste product en de kwaliteit. Ook de korte termijnrelatie deed geen goed aan het resultaat. Hoe kom je tot een nieuwe inkoopstrategie? We hebben een marktontmoeting georganiseerd. Hier zijn ideeën uitgewisseld. Via workshops hebben we ons binnen WBL een beeld gevormd van onze wensen. Dit is gebeurd in termen van doelen, soorten contracten en de gewenste flexibiliteit in het gunnen van opdrachten. Kwaliteit en project overstijgend denken staan hierbij  centraal. De competenties van de aannemers moeten daarop aansluiten. </p><p>Dit heeft geleid tot een inkoopstrategie met een indeling in percelen (Gemalen, Leidingen en Civiel, Werktuigbouw en Elektrotechniek en multidisciplinaire projecten), het aantal leveranciers en gunningsaspecten. Wij hebben twee Europese aanbestedingen uitgevoerd waarbij de competenties en visie op samenwerken van de leverancier centraal stonden. Met open vragen, cases en interviews zijn drie uitstekende partijen per perceel gecontracteerd. Voor meerdere jaren.</p><h2>Enthousiasme</h2><p>Anders werken vraagt om een andere vorm van aanbesteden. Met raamovereenkomsten geef je het goede voorbeeld. Deze aanpak brengt het beste in mensen naar boven. Samen de schouders eronder, een gemeenschappelijk doel: dat leidt tot positieve energie en synergie. Je krijgt kruisbestuiving. Dat heb je nodig. Want innovatie vraagt niet naar de bekende weg. Maar naar de onbekende. Iedereen is enthousiast. De leveranciers. En de mensen van WBL.</p><h2>Ambitie</h2><p>Waterschapsbedrijf Limburg werkt duurzaam aan schoon en ecologisch gezond water. Daarvoor moet regelmatig gebouwd en verbouwd worden. Maar tijdens de verbouwing gaat de waterzuivering gewoon door. Dat vraagt om voorbereiding, samenwerking en afstemming. Michel Bouts "Op basis van het visiedocument 'De waterschapsmarkt van de toekomst' hebben we het roer radicaal omgegooid. En het werkt. We zijn nu bezig om de contracten te implementeren. Performance, duurzaamheid, veiligheid en innovatie zijn thema's die ingebed worden. Zo kunnen we onze ambities waarmaken. En samen alles uit water halen. Samen met onze leveranciers!"</p><h2>Kick Off  5 juli</h2><p>Het voorwerk is gedaan. Nu gaat het echte werk beginnen. Uniek was de kick off op 5 juli. Daarbij waren twaalf directeuren, betrokken bij de raamovereenkomsten, aanwezig. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de andere manier van aanbesteden en samenwerken. Iedereen is er klaar voor. Hier zijn de partijen bijeen die ons overtuigd hebben de juiste partners te zijn.</p><h2>Samen</h2><p>Michel Dijk, Directeur ADS Groep B.V.: "Op initiatief van en samen met WBL gaan we geschiedenis schrijven, de start van herstel naar een gezonde en duurzame bouwkolom." Remco Hoeboer, directeur Mobilis | TBI, onderschrijft zijn woorden: </p><p>"Het langdurige karakter van de samenwerking maakt het mogelijk om project overschrijdend te leren. Op deze wijze zullen wij samen maximale maatschappelijke waarde kunnen creëren voor schoon en ecologisch gezond water."  Geert van den Heuvel, Van den Heuvel Aannemingsbedrijf "Samen geven wij  versnelling en meerwaarde aan het proces wat zal leiden tot een optimaal resultaat voor alle partijen. Siebe van Oosterbaan, directeur Croonwolter&dros| TBI : "Vanuit de keten werken we aan maximale integrale beperking van risico's en maximale verzilvering van kansen." Geert van den Heuvel,  directeur van den Heuvel aannemingsbedrijf BV "In deze nieuwe samenwerking voelen we ons een gelijkwaardige partner en dat schept vertrouwen. Door wederzijds vertrouwen kunnen we op een open manier de kennis delen, frisse ideeën inbrengen en van elkaar leren gedurende deze samenwerking". Martin den Otter, G. Van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf, citeert Henry Ford en besluit in stijl: "Samenkomen is een begin; Samenblijven is vooruitgang; Samenwerken is succes."</p><h2>De deelnemende partijen </h2><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" colspan="3" style="width:33.33%;"><strong>Multidisciplinaire realisatieprojecten</strong> ​ ​</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="3">​ ​ ​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="3">Algemeen ​ ​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Mobilis B.V. + Croonwolter&dros B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">ENGIE Services Zuid B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Eliquo Water & Energy B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" colspan="3"><strong>Technische realisatieprojecten</strong> ​ ​</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="3">Perceel 1 ​ ​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="3">Gemalen ​ ​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Aannemingsbedrijf G. van der Ven B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Kanters B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Van der Linden Pomptechniek B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="3">Perceel 2 ​ ​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="3">Leidingen en civiele techniek ​ ​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Aannemingsbedrijf G. van der Ven B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">GW Leidingtechniek B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="3">Perceel 3 ​ ​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="3">Werktuigbouw ​ ​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">ADS Groep B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">ENGIE Services Zuid B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Croonwolter&dros B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="3">Perceel 4 ​ ​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="3">Elektrotechniek ​ ​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Hoppenbrouwers Techniek B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Croonwolter&dros B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Modderkolk Projects & Maintenance B.V.</td></tr></tbody></table><p> </p><p> </p>Aanbesteden nieuwe stijl leidt tot samenwerken nieuwe stijl

 

 

Samenwerkingsovereenkomst water regio Parkstadhttps://www.wbl.nl/Paginas/Samenwerkingsovereenkomst-water-regio-Parkstad.aspxSamenwerkingsovereenkomst water regio Parkstad​In de regio Parkstad is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waaraan alle waterpartners, acht gemeenten, Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg deelnemen. 2018-07-02T22:00:00Z
Innovatieve ontwerpstudie naar duurzame opties voor koel- en proceswater voor Chemelothttps://www.wbl.nl/Paginas/Innovatieve-ontwerpstudie-naar-duurzame-opties-voor-koel--en-proceswater-voor-Chemelot.aspxInnovatieve ontwerpstudie naar duurzame opties voor koel- en proceswater voor ChemelotUtility leverancier USG Industrial Utilities, technologiepartner Sitech Services, Waterschapsbedrijf Limburg en advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos hebben het startsein gegeven voor een innovatieve ontwerpstudie naar duurzaam waterbeheer.2018-06-04T22:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg genomineerd met Internet of Things oplossing LoRahttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-genomineerd-met-Internet-of-Things-oplossing-LoRa.aspxWaterschapsbedrijf Limburg genomineerd met Internet of Things oplossing LoRaDe beste Internet of Things-oplossingen uit de Nederlandse praktijk op passende wijze in het zonnetje zetten. Dat is het doel van de IoT Awards voor de beste cases op het gebied van Internet of Things. 2018-05-16T22:00:00Z

 

 

Waterschapsbedrijf Limburg genomineerd met Internet of Things oplossing LoRahttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-genomineerd-met-Internet-of-Things-oplossing-LoRa.aspxWaterschapsbedrijf Limburg genomineerd met Internet of Things oplossing LoRa<p>De beste Internet of Things-oplossingen uit de Nederlandse praktijk op passende wijze in het zonnetje zetten. Dat is het doel van de IoT Awards voor de beste cases op het gebied van Internet of Things. Met  de  IoT en Big Data oplossing voor de monitoring van afvalwater naar de transportstelsels van de waterschappen (LoRa) heeft Waterschapsbedrijf Limburg een nominatie in de categorie Industry. En zit dus bij de 3 laatste 3 in deze categorie.  24 mei worden de IoT Awards uitgereikt.</p><p>Natuurlijk hopen wij te winnen met LoRa: Een slimme oplossing voor het beheer van kleine gemalen van gemeenten. Lees meer over onze inzending. <br></p><h2>Slimme Internet of Things oplossing voorkomt natte voeten bij burgers bij storing gemeentelijk gemaal</h2><p><br>In het kader van het Bestuursakkoord Water hebben Rijk en decentrale overheden afgesproken om de waterketen slimmer en goedkoper te beheren, waardoor de kosten voor de burger dalen. Daarvoor is nieuwe, slimme technologie nodig. Een goed voorbeeld van zo'n innovatie is een apparaatje waarmee waterbeheerders op afstand de werking van kleine rioolgemalen kunnen bewaken, ontwikkeld door Waterschapsbedrijf Limburg en Xylem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het LoRa-netwerk van KPN. </p><p>In het transporteren van afvalwater spelen kleine gemeentelijke rioolgemalen een belangrijke rol. Die pompen het afvalwater over grote afstanden naar de hoofdrioolgemalen. Als er iets mankeert aan zo'n pompgemaaltje krijgen burgers nogal eens te maken met wateroverlast. Deze kleine gemalen hebben namelijk alleen een rood lampje om een storing aan te duiden. Tegen de tijd dat iemand de storing opmerkt en meldt, is het kwaad vaak al geschied. </p><p><strong>Op afstand bewaken</strong></p><p>De oplossing voor dit probleem is ontwikkeld door Waterschapsbedrijf Limburg, watertechnologiebedrijf Xylem en KPN. Om de gemalen op afstand te kunnen bewaken kan Xylem elk gemaal van een apparaatje voorzien. Het apparaatje geeft de storingsinformatie door via LoRa, een nieuw goedkoop en draadloos netwerk, geschikt voor Internet of Things-communicatie. KPN, dat meedacht over het technisch ontwerp, was de verbindende factor tussen Xylem en een producent die de techniek kan produceren. </p><p><strong>Automatisch een signaal</strong></p><p>'Burgers en gemeenten hoeven niet meer te bellen als er een rood lampje brandt', aldus Michel Bouts, lid dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg. 'Als er iets mankeert aan een gemaal krijgen wij automatisch een signaal in onze Centrale Regelkamer. De storing kan meteen opgelost worden, nog voordat overlast ontstaat. Ook dure reparaties worden zo voorkomen.'</p><p>Wethouder Carlo Vankan van Valkenburg aan de Geul, waar de techniek inmiddels succesvol is toegepast, is enthousiast. 'Voor onze gemeente is dit een belangrijke stap om snel en efficiënt tegen lage kosten data te kunnen verzamelen om mogelijke problemen in de toekomst in kaart te brengen en aan te pakken.'</p><p><strong>Aantrekkelijk kostenplaatje</strong></p><p>'Het grote voordeel van LoRa is het aantrekkelijke kostenplaatje', zegt Gert-Jan de Bois van Xylem. 'Voor 1 euro per maand per gemaal zorgt KPN dat we een stabiele verbinding hebben met het gemaal. Ter vergelijking: verbinding leggen via GPRS kost zo'n 6 euro per gemaal. Met LoRa kunnen nu dus duizenden kleine gemalen in buitengebieden tegen lage kosten aangesloten worden op centrale monitoringssystemen.'</p><p>'Geen onnodige natte voeten meer, de kwetsbaarheid van het rioolstelsel vermindert en ook de lagere kosten werken in het voordeel van de burger', typeert Michel Bouts, lid dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg deze innovatieve wateroplossing. 'Weer een mooie opstap naar beter én goedkoper waterbeheer door intensievere samenwerking in de waterketen.'</p><p><br>We zijn blij met de nominatie en hopen natuurlijk 24 mei tot de prijswinnaars te horen!</p><p>Klik <a href="https://youtu.be/yu-6YStossY">hier </a>voor de film</p>2018-05-16T22:00:00Z
Rwzi Simpelveld op zondag 3 juni aanstaande open voor publiekhttps://www.wbl.nl/Paginas/Rwzi-Simpelveld-op-zondag-3-juni-aanstaande-open-voor-publiek.aspxRwzi Simpelveld op zondag 3 juni aanstaande open voor publiek<p>​Op zondag 3 juni vindt er van 11.00 tot 17.00 uur een mooi evenement plaats in Simpelveld. De IVN Regio Maas en Mergelland, Stichting Culturele Evenementen Simpelveld / Bocholtz en Puur Weijers & Weijers, bedenkers van unieke momenten, zetten die dag voor publiek  een 'Beleefroute' uit op het gebied van natuurbeleving en cultuuruiting. De wandelroute kent vele verrassingen en  is gratis toegankelijk. Het start- en eindpunt is bij Cultuurcentrum 'De Klimboom' in Simpelveld, dr. Ottenstraat 46. Onderweg kan men genieten van gevarieerde doe-activiteiten op het gebied van natuureducatie. Maar ook van de werken van diverse beeldende kunstenaars. Voorts zal live muziek  het evenement een extra dimensie geven. Op de route zullen uiteenlopende thema's worden belicht. Denk hierbij aan maatschappelijk verantwoord leven, milieuvriendelijkheid, ecologische waarden, natuureducatie, duurzaamheid enzovoort. Ook onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Simpelveld is die dag geopend voor publiek. Van 11 tot 17 uur geven een aantal medewerkers van het Waterschapsbedrijf Limburg rondleidingen over het terrein en informeren bezoekers over onze modulaire en duurzame rioolwaterzuiveringsinstallatie van de toekomst. Ook zal onze toiletjuffrouw die dag weer haar opwachting maken. In een stand op de toegangsweg naar de zuiveringsinstallatie zal zij jong en oud weer vermaken met haar ludieke optreden, waarin zij duidelijk maakt 'wat er allemaal niet in het riool mag. De 'Beleefroute' in Simpelveld belooft een must voor iedere iedere natuur- en cultuurliefhebber te worden. Overigens zal het evenement bij slecht weer geen doorgang vinden. Dit zal dan een dag van tevoren op de facebookpagina van 'cultuur puur natuur' worden gecommuniceerd. Maar we hopen natuurlijk dat de weergoden ons gunstig gezind zijn!</p>2018-05-13T22:00:00Z
Blauwe Ticket Dagen - Ontdek WML’s Waterfabriekhttps://www.wbl.nl/Paginas/Blauwe-Ticket-Dagen---Ontdek-WML’s-Waterfabriek-.aspxBlauwe Ticket Dagen - Ontdek WML’s Waterfabriek<p>​Benieuwd hoe de WaterMakers van Limburg kraanwater maken? Interesse om een bezoekje te brengen aan WML's Waterfabriek? Zin om te ontdekken, te leren en te proeven? Kom dan in de meivakantie naar de Blauwe Ticket Dagen in Beegden. Op dinsdag 1 en donderdag 3 mei aanstaande opent Waterleiding Maatschappij Limburg voor een selecte groep bezoekers een paar uur haar deuren. Kortom: dit is een perfect en uniek familie-uitje. </p><p>Niet iedereen mag overigens de WML Waterfabriek in. Er gelden namelijk strenge toegangseisen, want de drinkwatersector behoort tot de vitale sector. WML wil Limburgers laten zien hoe écht Limburgs water wordt gemaakt. Ons kraanwater is heel gewoon en vanzelfsprekend, maar ook heel bijzonder. Nergens ter wereld wordt er zoveel zorg besteed aan het drinkwater als hier. Daarom organiseert  WML zogenaamde Blauwe Ticket Dagen. En Waterschapsbedrijf Limburg is die dagen ook van de partij. Onze toiletjuffrouw laat kinderen en hun ouders op ludieke wijze zien en leren 'wat er niet in het riool mag'.  Immers, vervuiling aan de bron voorkomen scheelt jaarlijks miljoenen euro's. Jong geleerd, is oud gedaan. Het beloven mooie en leerzame dagen te worden! Voor meer informatie: ga naar de website van Waterleiding Maatschappij Limburg: <a href="http://www.wml.nl/"><span style="text-decoration:underline;">www.wml.nl</span></a></p>2018-04-23T22:00:00Z
Is je tuin 'Waterklaar'?https://www.wbl.nl/Paginas/Is-je-tuin-Campagne-'Waterklaar.aspxIs je tuin 'Waterklaar'?<p>​Voorjaar, maak je tuin Waterklaar! Het is tijd om aan de slag te gaan en gebruik te maken van de subsidieregeling. Een groene tuin, minder wateroverlast én meer hergebruik van regenwater. Dat willen we toch allemaal?</p><p>Kijk snel op <a href="http://www.waterklaar.nl/">www.waterklaar.nl</a>. </p>2018-04-19T22:00:00Z
Mooie resultaten en beloften voor toekomst Schone Maaswaterketenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Mooie-resultaten-en-beloften-voor-toekomst-Schone-Maaswaterketen.aspxMooie resultaten en beloften voor toekomst Schone Maaswaterketen<p><strong>Woensdag 4 april zijn de resultaten van het project Schone Maaswaterketen gepresenteerd tijdens de bestuurlijke bijeenkomst 'Beloften voor de toekomst'. Vanwege de mooie en bruikbare resultaten en de unieke samenwerking hebben de bestuurders van de dertien Maaswaterketenpartners hun steun uitgesproken om de samenwerking voort te zetten. </strong></p><p>De Maas kan en moet schoner. Met dat doel zijn de maaswaterketenpartners in 2016 gestart met onderzoek naar een innovatieve methode om resten van geneesmiddelen en andere microverontreinigingen tegen zo laag mogelijke kosten op rioolwaterzuiveringen te verwijderen.<strong> </strong>Voor de watersector is aandacht voor opkomende stoffen, zoals geneesmiddelen en industriële verontreinigingen cruciaal. Rein Dupont, bestuurder Waterschapsbedrijf Limburg  "Micro verontreinigingen worden slechts deels verwijderd  door de huidige RWZI's en komen via die weg in het oppervlakte water terecht en daarmee in de bron voor drinkwater.  PACAS (poederkool dosering in actief slib) biedt mogelijkheden om op relatief goedkope wijze en korte termijn dit  probleem aan te pakken. PACAS is zeer geschikt  voor de modulaire Verdygo bouwtechniek. Goed dat we dit project samen gestart zijn".  Ook minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) maakte op 26 maart 2018 bij de Waterschapsdag heel duidelijk dat de waterkwaliteit beter moet. Samenwerking is hierbij essentieel. De watersector was al bezig en pakt meteen door. De resultaten van ons onderzoek zijn veelbelovend. Toch blijven wij ook andere partijen - van zorgsector tot farmacie en industrie - oproepen om maatregelen te treffen en te zorgen dat er steeds minder medicijnresten en andere microverontreinigingen in afvalwater terecht komen."</p><h2>​Resu​ltaten</h2><p>Op de rioolwaterzuivering Papendrecht van waterschap Rivierenland heeft onderzoek plaatsgevonden. Via een dosering van poederkool in het bestaande zuiveringsproces zijn microverontreinigingen succesvol uit afvalwater verwijderd. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat de toegepaste techniek betrouwbaar en breed inzetbaar is op rioolwaterzuiveringen tegen relatief lage kosten. Voor alle rioolwaterzuiveringen (rwzi's) in het Maasstroomgebied is doorgerekend wat  toepassing van de techniek kan bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit. Het rapport met alle resultaten is te vinden op http://www.samenwerkenaanwater.nl/themas/schone-maaswaterketen/.</p><h2>​Beloften v​​oor toekomst</h2><p>De samenwerking binnen de Schone Maaswaterketen eindigt niet met het afronden van beide onderzoeken. Annette Ottolini (algemeen directeur Evides Waterbedrijf, bestuurlijk ambassadeur Schone Maaswaterketen): "De resultaten zijn uitermate hoopgevend, maar er is nog veel werk aan de winkel. We willen de unieke en energieke samenwerking voortzetten en dit eind 2018 verankeren in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met concrete doelen. Hierin staan vijf beloften voor de toekomst centraal: een schonere Maas, internationale samenwerking, actieve bronaanpak, optimalisatie van maatregelen en samenwerkende partners."  </p><p><br></p>2018-04-09T22:00:00Z
Finale Water Innovation Challengehttps://www.wbl.nl/Paginas/Finale-Water-Innovation-Challenge.aspxFinale Water Innovation Challenge<p><strong class="ms-rteStyle-Emphasis">Afgelopen dinsdag 27 maart 2018 was het zover: De spettende finale van de Water Innovation Challenge!</strong></p><p>De afgelopen maanden hebben Waterschapsbedrijf Limburg en WML via de Water Innovation Challenge jongeren van 8 onderwijsinstellingen uitgedaagd om innovatieve oplossingen te bedenken voor vier verschillende thema's binnen de waterkringloop. Deze vier thema's zijn: reststoffen, avondspits, afvalwater en transport. De inzendingen zijn terug te zien op <a href="http://www.waterinnovationchallenge.nl/"><span lang="NL" style="text-decoration:underline;">www.waterinnovationchallenge.nl</span></a>.</p><p>Tijdens interessante workshopdagen zijn studenten van diverse opleidingen met behulp van professionele begeleiding actief aan de slag gegaan om hun idee als businessplan, mock-up of prototype uit te werken. Dit heeft geresulteerd in uiteenlopende, creatieve oplossingen voor de watersector.</p><p>Afgelopen dinsdag heeft de finale plaats gevonden bij het Waterschapsbedrijf Limburg in Roermond. Tijdens dit finale-event moesten de finalisten voor de laatste keer hun idee pitchen voor de voltallige vakjury. Vervolgens heeft de jury per thema één winnaar uitgeroepen en is er via de mobiele telefoon een publieksfavoriet gekozen. </p><p>De winnaars zijn als volgt: </p><ul><li>WML > Reststoffen - Mycofiltratie (Renée Janssen, Kelly Krauth, Eva Schonck, Armand Janssen & Kris Bankers)</li><li>WML > Avondspits - Melanie Kersten, </li><li>Waterschapsbedrijf Limburg > Afvalwater - Proposal on utilizing Waste Water for Agricultural Purposes (Tamisan Latherow)</li><li>Waterschapsbedrijf Limburg > Transport - Haske-transport (Iris Golsteijn & Julian Pijls). </li><li>De publieksfavoriet was Mycofiltratie dat ook het thema reststoffen heeft gewonnen. </li></ul><p>Naast een waardevolle ervaring en netwerkmogelijkheden zijn de winnaars naar huis vetrokken met mooie prijzen, waaronder kaartjes voor Pinkpop en een innovatiecheque om het concept bij Waterschapsbedrijf Limburg of WML door te ontwikkelen!</p><p><br><a href="https://youtu.be/wY2moF6dHOs" target="_blank">Video</a><br><a href="http://video.tvellef.nl/video/202/tvellef-studenten-presenteren-oplossingen-in-waterkringloop">Video TV Ellef</a><br></p>2018-03-28T22:00:00Z
Volta Limburg wint aanbesteding grootschalige zonnepaneleninstallatieshttps://www.wbl.nl/Paginas/Volta-Limburg-wint-aanbesteding-grootschalige-zonnepaneleninstallaties.aspxVolta Limburg wint aanbesteding grootschalige zonnepaneleninstallaties<p>​<em>Sinds de zomer van 2017 werkt Waterschapsbedrijf Limburg aan de bedrijfsbrede toepassing van zonne-energie. In een pilot met kantoor Roermond en Heugem zijn 350 panelen geplaatst. Na de aanbesteding neemt Volta Limburg het hele traject onder haar hoede, van engineering tot service en onderhoud gedurende 15 jaar. Het project zal dit jaar nog worden opgeleverd. Het ambitieuze zonnepanelen project van Waterschapsbedrijf Limburg behoort tot de grotere projecten in Nederland en leidt tot een forse, kostenneutrale verduurzaming van het energieverbruik. Michel Bouts, lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg "We dragen dus bij aan een beter milieu én besparen fors op onze energienota. Tegelijkertijd blijven we daarnaast ook in 2018 koploper voor wat betreft laagste zuiveringstarief in Nederland."</em></p><p>Zuiveren van afvalwater kost veel energie. Op dit moment wordt al een groot deel van de energiebehoefte op duurzame wijze in eigen beheer opgewekt. Dat gebeurt door het slib dat overblijft in het zuiveringsproces te vergisten en het biogas om te zetten in elektriciteit. De inzet van zonne-energie is een belangrijke stap om te groeien naar verdere verduurzaming. Daarmee levert Waterschapsbedrijf Limburg een wezenlijke bijdrage aan de invulling van de klimaatdoelstellingen zoals die zijn vastgelegd in een convenant tussen Rijksoverheid en de Unie van Waterschappen. </p><h2><strong>Extra milieuwinst</strong></h2><p>De doelstelling van het project is om maximaal 12,3% méér duurzame energie op te wekken. In totaal gaan ruim 35.000 zonnepanelen 8,5 miljoen kWh per jaar opleveren. De opdracht aan Volta Limburg gaat om plaatsing van het totale pakket zonnepanelen, inclusief het onderhoud en beheer voor een periode van 15 jaar. Het project wordt nog dit jaar afgerond. Vanaf mei start Volta Solar met de installatie van het eerste systeem in Venray.</p><p>Marcel Michiels, algemeen directeur Volta Limburg vertelt: "Volta Limburg is de afgelopen jaren druk doende geweest om haar positie als service organisatie op het gebied van CV en Warm Water toestellen verder uit te bouwen naar een full-service bedrijf op het gebied van volledige verduurzaming. De gewonnen aanbesteding bij Waterschapsbedrijf Limburg is een mooi voorbeeld van een kwalitatief uitdagend maar vooral prachtig Solarproject!" </p>2018-03-21T23:00:00Z
Samenwerking in de afvalwaterketenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Samenwerking-in-de-afvalwaterketen.aspxSamenwerking in de afvalwaterketen<p>​<em>Gemeente Beek en Waterschapsbedrijf Limburg slaan handen in elkaar voor beheer en onderhoud gemeentelijke rioolgemalen</em></p><p>Gemeenten, Waterschap Limburg en het Waterschapsbedrijf Limburg werken samen aan een meer doelmatige en efficiënte afvalwaterketen. Binnen deze afvalwaterketen zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater. De gemeenten hebben daarnaast een wettelijke zorgtaak voor hemelwater en grondwater. Het Waterschapsbedrijf Limburg transporteert het afvalwater naar de rioolwaterzuivering en zorgt daar voor zuivering van het afvalwater. Gemeente  Beek en  Waterschapsbedrijf Limburg gaan samenwerken op het gebied van gemalenbeheer. De overeenkomst werd getekend op 21 februari 2018.</p><p>Deze samenwerking levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen uit het nationaal Bestuursakkoord Water. Het gaat hierbij om het verminderen van de kwetsbaarheid van het beheer, het verbeteren van de kwaliteit van het beheer, alsmede het bijdragen aan het beheersen van de kostenontwikkeling. "In het Bestuursakkoord Water is vastgelegd dat partijen gezamenlijk streven naar een doelmatigheidswinst in de waterketen, die landelijk oploopt tot jaarlijks 450 miljoen euro in 2020",  zo zegt Michel Bouts van het Dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg. "Samenwerking op het gebied van gemalenbeheer scoort positief op het gebied van kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en klantgerichtheid. De voordelen vertalen zich uiteindelijk natuurlijk ook in de portemonnee van de belastingbetaler!"</p><p>Binnen de Westelijke Mijnstreek bestaat reeds een inhoudelijke samenwerking met de gemeenten Stein, Schinnen en Sittard-Geleen. "De gemeente Beek sluit hierbij graag aan", zo laat wethouder Hub Hodzelmans weten. "Gezamenlijke rioleringszorg betekent optimaal gebruik maken van elkaars expertise. In ons geval specifiek gericht op het gebied van beheer en onderhoud van de gemalen. Een samenwerking die in velerlei opzichten loont!"</p><p>De pompen en gemalen zullen op termijn aangesloten worden op de centrale meet- en regelkamer in Roermond zodat deze op afstand 24/7 gemonitord kunnen worden. Michel Bouts: "Hiermee wordt een verdere stap gezet in de uitvoering van de centrale aansturing van de afvalwaterzuivering. Ik noem de voordelen nog maar een keer: een hogere focus op het proces en daarmee kwaliteit, kostenbesparing het  afvalwatertransport en de afvalwaterzuivering, bundeling van specialistische kennis en verbeterde procesvoering, omdat snel en adequaat gereageerd kan worden bij storingen."<br></p>2018-02-20T23:00:00Z
Voor derde jaar op rij landelijk laagste zuiveringstarief!https://www.wbl.nl/Paginas/Voor-derde-jaar-op-rij-landelijk-laagste-zuiveringstarief!.aspxVoor derde jaar op rij landelijk laagste zuiveringstarief!<p>​Het zuiveringstarief van Waterschapsbedrijf Limburg is voor het derde jaar op rij het laagste van heel Nederland! Waterschapsbedrijf Limburg loopt voorop met de inzet van hightech, innovatieve en duurzame technieken voor het zuiveren van afvalwater. Dat doen we door onze bedrijfsprocessen doorlopend te verbeteren en te vernieuwen. Door steeds te innoveren kunnen we duurzaam werken tegen de laagste kosten. En dat komt ten goede aan de portemonnee van de Limburgse belastingbetalers. In 2018 kunnen we voor het derde jaar op rij het laagste zuiveringstarief bieden. "Ons zuiveringstarief van € 47,62 per vervuilingseenheid is voor het derde jaar op rij het laagste van Nederland! En alhoewel het wordt dringen in de voorhoede (9 waterschappen ontlopen elkaar niet veel) zijn we in vergelijking met het gemiddelde landelijke tarief nog altijd 16% goedkoper. Op begrotingsbasis komen wij  € 13,9 miljoen lager uit", aldus Michel Bouts,  Dagelijks Bestuurslid van Waterschapsbedrijf Limburg. Het gemiddelde landelijke tarief bedraagt namelijk € 56,80 per vervuilingseenheid. </p><h2><strong>Schoon water, van levensbelang!</strong></h2><p>Iedereen gebruikt dagelijks zo'n 130 liter water voor zaken als drinken, douchen, het doorspoelen van het toilet, de afwas of de wasmachine. Ook bedrijven gebruiken en vervuilen water. Al dat afvalwater wordt getransporteerd naar een van de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Waterschapsbedrijf Limburg. In totaal zuiveren deze installaties zo'n 150 miljoen m3 afvalwater per jaar. Het gezuiverde water stroomt terug in beken en rivieren. Het resterende zuiveringsslib wordt gedroogd en verwerkt tot korrels die worden hergebruikt als brandstof.</p><h2><strong>Waar vindt u de zuiveringsheffing /verontreinigingsheffing</strong></h2><p>Iedereen die afvalwater afvoert op het riool (indirecte lozing), betaalt zuiveringsheffing. Deze belasting wordt opgebouwd uit vervuilingseenheden. Deze verschillen per huishouden en per bedrijf. In 2018 bedraagt het zuiveringstarief € 47,62 per vervuilingseenheid. Het bedrag is terugvinden op het aanslagbiljet 2018 van Waterschap Limburg, dat jaarlijks op de deurmat valt. Waterzuiveringsbedrijf Limburg is een dochter van Waterschap Limburg en daarom maken we samen een aanslagbiljet.  Naast de zuiveringsheffing staat op het aanslagbiljet ook de watersysteemheffing. Met dit geld betaalt het Waterschap Limburg het beheer en onderhoud van dijken, stuwen, het onderhoud van de beken en de controle op lozingen.</p>2018-02-18T23:00:00Z
Waterschapskantoor en omgeving vergroenen en verduurzamenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapskantoor-en-omgeving-vergroenen-en-verduurzamen.aspxWaterschapskantoor en omgeving vergroenen en verduurzamen<p>​Het waterschapskantoor en de omgeving van de Maria Theresialaan in Roermond ondergaan een metamorfose. Ze worden groener en duurzamer. Woensdag 7 februari presenteerde MTD Landschapsarchitecten uit Den Bosch de <a href="/SiteCollectionDocuments/Verduurzaming_ruwe%20schetsen.pdf" target="_blank">eerste ruwe schetsen</a>. Het waterschap onderzoekt de haalbaarheid en hoopt met de realisatie een voorbeeld te zijn voor anderen bij het voorkomen van hittestress, het verder verduurzamen van het kantoorpand en de omgeving en de ambitie om  water op te vangen en te hergebruiken. De gemeente Roermond is nauw betrokken bij de plannen en faciliteert het waterschap waar nodig. De  Roermondse wethouder Fick en waterschapsbestuurder Michel Bouts zetten daarom hun handtekening onder een intentieovereenkomst voor de upgrade van dit deel van de stad. Omwonenden, woningcorporaties en bedrijven in de omgeving ontvangen binnenkort een uitnodiging om mee te denken in de verdere uitwerking. Het waterschap rekent op een actieve betrokkenheid van de omgeving bij de realisatie van de plannen.  </p><h2>Meer groen  </h2><p>De gevels en daken van het kantoor worden voorzien van groene beplanting. Dit heeft een isolerende werking en zorgt voor de nodige verkoeling in de zomer. Rondom het kantoorpand komt een tuin voorzien van waterprojecten en een wadi om overtollig regenwater op te vangen. De Maria Theresialaan verandert  in een groene laan met meer bomen. Het oude schoolgebouw aan de zuidkant van het plangebied gaat mogelijk plaatsmaken voor 200 groene parkeerplaatsen, voorzien van waterdoorlatende bestrating. Hierdoor kan het overtollige water de bodem in zakken. Dit ontlast het riool bij hevige buien.   </p><h2>Hergebruik water</h2><p>Het streven is om in de toekomst waterneutraal te zijn. Daarom denkt het waterschap ook na over opvang en hergebruik van regenwater en lokale zuivering van afvalwater in en om het kantoorgebouw. Michel Bouts, bestuurder bij Waterschap Limburg: "Afgelopen september is het waterschap verhuisd naar deze locatie in Roermond. We kozen toen al bewust, vanuit de duurzaamheidsgedachte, voor verhuizen naar een bestaand kantoorpand, in plaats van nieuwbouw. We hebben toen direct 300 zonnepanelen op het dak gelegd en extra isolerend glas geplaatst. Met de huidige plannen kunnen we onze duurzaamheidsambities verder realiseren om uiteindelijk energie- en waterneutraal te worden".  </p><p><a href="https://youtu.be/wj-vNUa3vDM" target="_blank">Reportage TV Ellef verduurzaming kantoor Waterschap Limburg</a></p><p style="text-align:center;"><img src="/Mediatheek/Nieuws/Verduurzaming_MVB20180207-172.jpg" alt="" style="margin:5px;width:350px;" /> </p>2018-02-07T23:00:00Z