Nominatie SuperLocal Waterinnovatieprijs Circulaire Economie 2018https://www.wbl.nl/Paginas/Nominatie-SuperLocal-Waterinnovatieprijs-Circulaire-Economie-2018.aspxNominatie SuperLocal Waterinnovatieprijs Circulaire Economie 2018<p><strong style="color:#0072c6;">SUPERLOCAL</strong> is een innovatief vastgoedproject in Kerkrade, waar drie hoogbouwflats op duurzame wijze worden getransformeerd tot circa 125 nieuwe huurwoningen die klaar zijn voor de toekomst. Vier flats met 400 woningen maken plaats voor één gerenoveerde flat met circa 90 woningen en 35 laagbouwwoningen. Recycling en duurzaamheid staan centraal in dit Superlocal-project. In dit project wordt door vier partijen (gemeente Kerkrade, woningbouwcorporatie HEEMwonen, WML en Waterschapsbedrijf Limburg) gewerkt aan een gesloten waterkringloop. </p><span lang="N"><h2>Doelstelling gesloten waterketen</h2><p>Doelen zijn verminderen van wateroverlast bij extreme neerslag; waterbesparing; energiebesparing en terugwinning van energie en nutriënten uit zwartwater en natuurlijkere, efficiëntere en daarmee goedkopere zuivering.</p><h2>Drink-, grijs- en zwartwater</h2><p>De waterpartijen werken komende jaren nauw samen aan een gesloten waterketen, waarbij hemelwater een tweede en zelfs een derde leven krijgt. Dat hemelwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater. Afvalwater uit douche en wasbak wordt gezuiverd tot grijswater dat gebruikt kan worden in een (centrale) wasserette en autowasstraat. Het gebruik van vacuümtoiletten en voedselrestenvermalers in de woningen zorgt voor een zeer geconcentreerde stroom zwartwater. Via vergisting ontstaat hieruit biogas, dat wordt omgezet in elektriciteit of warmte voor de woningen en hoogwaardige meststof.  </p></span><h1 style="text-align:center;">STEM NU!</h1><font face="Roboto Condensed" size="2"><font face="Roboto Condensed" size="2"></font></font><p align="LEFT" dir="LTR" style="text-align:center;"><font face="Roboto Condensed" size="2"><font face="Roboto Condensed" size="2"></font></font><a href="https://www.waterinnovatieprijs.nl/project/super-local/"><span lang="N"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">https://www.waterinnovatieprijs.nl/project/super-local/</font></span></span></a></p><p> </p>SUPERLOCAL is een innovatief vastgoedproject in Kerkrade, waar drie hoogbouwflats op duurzame wijze worden getransformeerd tot circa 125 nieuwe huurwoningen die klaar zijn voor de toekomst.

 

 

WBL Open dag Waterschap Limburghttps://www.wbl.nl/excursies/open-dagWBL Open dag Waterschap LimburgOp zondag 21 oktober zet Waterschap Limburg de poorten open van de Waterschapswerf in Sittard. Tussen 11.00 en 16.00 uur kun je zien en ervaren hoe het waterschap samen met partners werkt aan waterbeheer in tijden van een veranderend klimaat. 2018-09-12T22:00:00Z
Innovation Expo Rotterdam - 4 oktober a.s.https://www.wbl.nl/Paginas/Innovation-Expo-Rotterdam---4-oktober-a-s.aspxInnovation Expo Rotterdam - 4 oktober a.s.In Kerkrade-Oost krijgt de oude flatwijk Bleijerheide een metamorfose. Vier flats met 400 woningen maken plaats voor één gerenoveerde flat met circa 90 woningen en 35 laagbouwwoningen. Recycling en duurzaamheid staan centraal in dit Superlocal-project. 2018-09-12T22:00:00Z
Verdere verduurzaming energieverbruik Waterschapsbedrijf Limburg door inzet van ruim 5.600 zonnepanelen in Hoensbroekhttps://www.wbl.nl/Paginas/Verdere-verduurzaming-energieverbruik-Waterschapsbedrijf-Limburg-door-inzet-van-ruim-5-600-zonnepanelen-in-Hoensbroek.aspxVerdere verduurzaming energieverbruik Waterschapsbedrijf Limburg door inzet van ruim 5.600 zonnepanelen in HoensbroekHet Limburgse afvalwater wordt straks nog duurzamer gezuiverd: 33.000 zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Limburg gaan daar voor zorgen. 2018-08-29T22:00:00Z

 

 

Verdere verduurzaming energieverbruik Waterschapsbedrijf Limburg door inzet van ruim 5.600 zonnepanelen in Hoensbroekhttps://www.wbl.nl/Paginas/Verdere-verduurzaming-energieverbruik-Waterschapsbedrijf-Limburg-door-inzet-van-ruim-5-600-zonnepanelen-in-Hoensbroek.aspxVerdere verduurzaming energieverbruik Waterschapsbedrijf Limburg door inzet van ruim 5.600 zonnepanelen in Hoensbroek<p>​<span lang="N">Het Limburgse afvalwater wordt straks nog duurzamer gezuiverd: 33.000 zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Limburg gaan daar voor zorgen. Hiermee realiseert Waterschapsbedrijf Limburg in één klap ruimschoots de doelstelling om 40% van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Een doelstelling die de waterschappen in een convenant met de rijksoverheid hebben afgesproken. </span></p><p> Op 29 augustus jl. werden 4 zonneweiden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoensbroek officieel geopend. In totaal 5.628 panelen gaan daar hun duurzame werk doen. Ook het dak van het bedrijfsgebouw is voorzien. De verdere verduurzaming krijgt daarmee steeds meer gestalte. Het zonnepanelenproject is SDE+ gesubsidieerd en wordt uitgevoerd door Volta Limburg. <br><br> Michel Bouts, lid Dagelijks Bestuur Waterschapsbedrijf Limburg : "Ons ambitieuze zonnepanelenproject behoort tot de grotere projecten in Nederland. Jaarlijks kunnen we hiermee gegarandeerd 10 miljoen kWh duurzame energie opwekken. De panelen in Hoensbroek gaan jaarlijks een bijdrage leveren van ca. 1,8 miljoen kWh aan duurzaam opgewekte energie. Daarmee dragen we bij aan een beter milieu én besparen we op onze energienota. Ook in 2018 hoort ons zuiveringstarief bij de laagsten in Nederland. Overigens zullen we met de uitvoering van andere verduurzamingsprojecten in 2020 al bijna 50% van ons energieverbruik opwekken. Het is onze ambitie om in 2025 volledig energie neutraal te zijn", zo besluit Bouts.<br> <br> Na Hoensbroek zullen de overige rioolwaterzuiveringsinstallaties worden voorzien van zonnepanelen. Gestart wordt in Zuid-Limburg, waarna de zonnepanelen op de installaties vanaf Gennep tot Susteren worden geïnstalleerd. Het streven is erop gericht dat begin 2019 op alle 17 installaties zonnepanelen hun mooie werk doen. Marcel Michiels, Volta Limburg: ‘Mooi om te zien en van dichtbij te beleven hoeveel werk Waterschapsbedrijf Limburg maakt van haar verduurzamingsdoelstellingen. Hiermee geven zij een krachtig statement af en zijn derhalve ook absoluut een voorloper in onze Limburgse markt. Volta Limburg en haar Solardivisie Volta Solar zijn blij en enthousiast dat wij aan deze duurzame ambities ons steentje hebben mogen bijdragen en wij kijken vooruit naar de volgende gemeenschappelijke uitdagingen’.<br><br> Guus Pelzer, directeur Waterschapsbedrijf Limburg: ‘Zuiveren van afvalwater kost veel energie. Tot de realisatie van dit zonnepanelenproject in Hoensbroek, wekten we ruim 30% van de energiebehoefte op duurzame wijze in eigen beheer op. Dat gebeurt door het slib om te zetten in biogas, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De inzet van zonne-energie is een belangrijke stap om te groeien naar verdere verduurzaming. Daarmee leveren we een wezenlijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, zoals die landelijk zijn vastgelegd. Ik ben er trots op dat het eerste grote (deel)project hier in Hoensbroek nu is gerealiseerd: de toekomst ziet er zonnig uit!’<br></p><h2> Feiten en cijfers</h2><p> Aantal zonnepanelen: totaal 33.000 <br> Draagt bij aan: reductie van 4.000 ton C02, komt overeen met het jaarlijks planten van circa 13.000 bomen<br> Aantal zonnepanelen gerealiseerd: 300 Kantoor Roermond, 50 rwzi Heugem, 5.628 rwzi Hoensbroek<br> Energieproductie: 10.000.000 Kwh per jaar <br> Aandeel duurzame opgewekte energie: 14,6%<br> Totale investering € 14.500.000</p><p> </p><p>Klik <a href="/Documents/2018-08-29%20-%20De%20Limburger%20-%20Limburg%20is%20vier%20zonneweides%20rijker.pdf">hier </a>voor de publicatie in De Limburger</p>2018-08-29T22:00:00Z
Raamcontracten van Waterschapsbedrijf Limburghttps://www.wbl.nl/Paginas/Raamcontracten-van-Waterschapsbedrijf-Limburg.aspxRaamcontracten van Waterschapsbedrijf Limburg<h2>Aanbesteden nieuwe stijl leidt tot samenwerken nieuwe stijl<br></h2><p><em>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft er voor gekozen om anders aan te besteden. Bij de aanbesteding nieuwe stijl ligt de nadruk op meerjarige samenwerking en synergie. "Door kennis, kunde en inventiviteit van WBL en bedrijfsleven te bundelen geeft</em><em>  </em><em>WBL invulling aan de marktvisie</em><em>  </em><em>'De Waterschapsmarkt van de toekomst'," vertelt Michel Bouts, Bestuurder WBL. Voor grote multi- en monodisciplinaire projecten zijn meerjarige raamovereenkomsten gesloten. De kick-off heeft plaatsgevonden op 5 juli.</em></p><h2>Noodzaak voor een andere manier van werken</h2><p>Bedrijven die de handen ineenslaan, kunnen een potentieel benutten dat groter is dan de som der delen. Vanuit deze gedachte is de nieuwe aanpak ontstaan. Maatwerk, maatschappelijke waarde, project overstijgende kennisuitwisseling, een gezonde bouwkolom en een eerlijk verdienmodel zijn kernwoorden. De aanleiding? Waterschapsbedrijf Limburg staat voor grote opgaven in het waterbeheer. Door de jaren heen is er een werkwijze ontstaan waarbij de opdrachtgever definieert wat er gebouwd moet worden en via aanbestedingen opdrachten gunt aan een aannemer. Dit proces kenmerkt zich door een beperkte interactie tussen betrokken partijen over de producten die de opdrachtgever nodig heeft om de bedrijfsvoering optimaal te laten lopen tegen de laagste netto kosten.  Deze manier van werken heeft ertoe geleid dat er vele tenderkosten gemaakt moeten worden met beperkte kans op een opdracht. De ruimte voor innovatie is beperkt, de ontwerpkosten worden dubbel gemaakt en we leren nauwelijks van onze successen en tekortkomingen. Dat vraagt om een andere manier van werken. Bundel krachten met aannemers. Dan kun je elkaar over en weer betrekken en bouwen aan beter samenwerken. Bij voorkeur in bouwteamverband. Het is een intensief traject geweest om tot deze raamovereenkomsten te komen. Maar deze aanpak brengt ons en onze partners verder.</p><h2>Marsroute</h2><p>Bij aanbesteden lag traditioneel de nadruk vaak op prijs van de investering. De verhoudingen waren hiërarchisch. Dat leverde spanningen op tussen het gewenste product en de kwaliteit. Ook de korte termijnrelatie deed geen goed aan het resultaat. Hoe kom je tot een nieuwe inkoopstrategie? We hebben een marktontmoeting georganiseerd. Hier zijn ideeën uitgewisseld. Via workshops hebben we ons binnen WBL een beeld gevormd van onze wensen. Dit is gebeurd in termen van doelen, soorten contracten en de gewenste flexibiliteit in het gunnen van opdrachten. Kwaliteit en project overstijgend denken staan hierbij  centraal. De competenties van de aannemers moeten daarop aansluiten. </p><p>Dit heeft geleid tot een inkoopstrategie met een indeling in percelen (Gemalen, Leidingen en Civiel, Werktuigbouw en Elektrotechniek en multidisciplinaire projecten), het aantal leveranciers en gunningsaspecten. Wij hebben twee Europese aanbestedingen uitgevoerd waarbij de competenties en visie op samenwerken van de leverancier centraal stonden. Met open vragen, cases en interviews zijn drie uitstekende partijen per perceel gecontracteerd. Voor meerdere jaren.</p><h2>Enthousiasme</h2><p>Anders werken vraagt om een andere vorm van aanbesteden. Met raamovereenkomsten geef je het goede voorbeeld. Deze aanpak brengt het beste in mensen naar boven. Samen de schouders eronder, een gemeenschappelijk doel: dat leidt tot positieve energie en synergie. Je krijgt kruisbestuiving. Dat heb je nodig. Want innovatie vraagt niet naar de bekende weg. Maar naar de onbekende. Iedereen is enthousiast. De leveranciers. En de mensen van WBL.</p><h2>Ambitie</h2><p>Waterschapsbedrijf Limburg werkt duurzaam aan schoon en ecologisch gezond water. Daarvoor moet regelmatig gebouwd en verbouwd worden. Maar tijdens de verbouwing gaat de waterzuivering gewoon door. Dat vraagt om voorbereiding, samenwerking en afstemming. Michel Bouts "Op basis van het visiedocument 'De waterschapsmarkt van de toekomst' hebben we het roer radicaal omgegooid. En het werkt. We zijn nu bezig om de contracten te implementeren. Performance, duurzaamheid, veiligheid en innovatie zijn thema's die ingebed worden. Zo kunnen we onze ambities waarmaken. En samen alles uit water halen. Samen met onze leveranciers!"</p><h2>Kick Off  5 juli</h2><p>Het voorwerk is gedaan. Nu gaat het echte werk beginnen. Uniek was de kick off op 5 juli. Daarbij waren twaalf directeuren, betrokken bij de raamovereenkomsten, aanwezig. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de andere manier van aanbesteden en samenwerken. Iedereen is er klaar voor. Hier zijn de partijen bijeen die ons overtuigd hebben de juiste partners te zijn.</p><h2>Samen</h2><p>Michel Dijk, Directeur ADS Groep B.V.: "Op initiatief van en samen met WBL gaan we geschiedenis schrijven, de start van herstel naar een gezonde en duurzame bouwkolom." Remco Hoeboer, directeur Mobilis | TBI, onderschrijft zijn woorden: </p><p>"Het langdurige karakter van de samenwerking maakt het mogelijk om project overschrijdend te leren. Op deze wijze zullen wij samen maximale maatschappelijke waarde kunnen creëren voor schoon en ecologisch gezond water."  Geert van den Heuvel, Van den Heuvel Aannemingsbedrijf "Samen geven wij  versnelling en meerwaarde aan het proces wat zal leiden tot een optimaal resultaat voor alle partijen. Siebe van Oosterbaan, directeur Croonwolter&dros| TBI : "Vanuit de keten werken we aan maximale integrale beperking van risico's en maximale verzilvering van kansen." Geert van den Heuvel,  directeur van den Heuvel aannemingsbedrijf BV "In deze nieuwe samenwerking voelen we ons een gelijkwaardige partner en dat schept vertrouwen. Door wederzijds vertrouwen kunnen we op een open manier de kennis delen, frisse ideeën inbrengen en van elkaar leren gedurende deze samenwerking". Martin den Otter, G. Van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf, citeert Henry Ford en besluit in stijl: "Samenkomen is een begin; Samenblijven is vooruitgang; Samenwerken is succes."</p><h2>De deelnemende partijen </h2><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" colspan="3" style="width:33.33%;"><strong>Multidisciplinaire realisatieprojecten</strong> ​ ​</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="3">​ ​ ​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="3">Algemeen ​ ​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Mobilis B.V. + Croonwolter&dros B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">ENGIE Services Zuid B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Eliquo Water & Energy B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" colspan="3"><strong>Technische realisatieprojecten</strong> ​ ​</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="3">Perceel 1 ​ ​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="3">Gemalen ​ ​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Aannemingsbedrijf G. van der Ven B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Kanters B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Van der Linden Pomptechniek B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="3">Perceel 2 ​ ​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="3">Leidingen en civiele techniek ​ ​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Aannemingsbedrijf G. van der Ven B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">GW Leidingtechniek B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="3">Perceel 3 ​ ​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="3">Werktuigbouw ​ ​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">ADS Groep B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">ENGIE Services Zuid B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Croonwolter&dros B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="3">Perceel 4 ​ ​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="3">Elektrotechniek ​ ​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Hoppenbrouwers Techniek B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Croonwolter&dros B.V.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Modderkolk Projects & Maintenance B.V.</td></tr></tbody></table><p> </p><p> </p>2018-07-05T22:00:00Z
Samenwerkingsovereenkomst water regio Parkstadhttps://www.wbl.nl/Paginas/Samenwerkingsovereenkomst-water-regio-Parkstad.aspxSamenwerkingsovereenkomst water regio Parkstad<p>​In de regio Parkstad is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waaraan alle waterpartners, acht gemeenten, Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg deelnemen. Door samen te werken willen de partijen kosten verminderen, de kwaliteit verbeteren en de kwetsbaarheid van de eigen organisatie verminderen door elkaar te ondersteunen of te vervangen. Voor de inwoners van Limburg betekent de samenwerking dat de riool- en zuiveringsheffingen laag blijven. </p><p>Voor inwoners is riolering vaak een onzichtbaar, maar vanzelfsprekend gegeven. Het zit onder de grond en het werkt gewoon. Wat veel mensen niet weten, is dat er een complexe wereld achter schuil gaat. Het managen van water vraagt grote investeringen van de overheid. Denk aan zaken als klimaatverandering (intensievere regenbuien), onderhoud en vervanging van riolen, het voorkomen van wateroverlast en het overstorten van vies rioolwater op straat en in kwetsbare beken. Met het aangaan van de samenwerking willen de deelnemende partijen ervoor zorgen dat de regio Parkstad de komende jaren verzekerd is van een kwalitatief goed rioolstelsel en een betaalbaar rioolbeheer. Ook wil de regio Parkstad haar omgeving geschikt maken voor het veilig opvangen van extreme neerslag en het vinden van oplossingen voor langdurige droogte en hitteproblemen. </p><p>De overeenkomst bevordert ook de regionale samenwerking in Parkstad op het gebied van klimaatvraagstukken. Dit najaar start de regio met een publiekscampagne "waterbewust Parkstad", waarbij in 2019 ook de inwoners en bedrijven gebruik kunnen maken van een afkoppelregeling.</p>2018-07-02T22:00:00Z
Innovatieve ontwerpstudie naar duurzame opties voor koel- en proceswater voor Chemelothttps://www.wbl.nl/Paginas/Innovatieve-ontwerpstudie-naar-duurzame-opties-voor-koel--en-proceswater-voor-Chemelot.aspxInnovatieve ontwerpstudie naar duurzame opties voor koel- en proceswater voor Chemelot<p><em>Utility leverancier USG Industrial Utilities, technologiepartner Sitech Services, Waterschapsbedrijf Limburg en advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos hebben het startsein gegeven voor een innovatieve ontwerpstudie naar duurzaam waterbeheer. De partijen onderzoeken de mogelijkheden om effluent, afkomstig van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (IAZI) en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI), geschikt te maken voor koel- en proceswater voor industriepark Chemelot. Met deze studie wordt naar alternatieven gekeken om de afhankelijkheid van Maaswater uit het nabijgelegen Julianakanaal te verminderen en hergebruik van water verder te stimuleren. Het unieke aspect hiervan is de integratie van communale en industriële waterketens en de toepassing van duurzame technieken. Naar verwachting zijn de uitkomsten van deze ontwerpstudie aan het einde van dit jaar bekend.  </em></p><p>Uit de waterbeschikbaarheidsmodellen van de overheid (Deltaprogramma Zoetwater) blijkt dat klimaatverandering in de toekomst (2050) kan gaan leiden tot een toename van waterstress in de regio Limburg. Waterstress houdt in dat de vraag naar zoetwater groter is dan de beschikbaarheid. Daarnaast gaat een lage waterafvoer van de Maas gepaard met een afnemende waterkwaliteit in het Julianakanaal waardoor de koeltorens en de demiwaterfabriek (die kanaalwater demineraliseert) met een lagere efficiency gaan opereren. Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin waterstress kan optreden, zoekt Chemelot naar alternatieven om de afhankelijkheid van het water uit het Julianakanaal te verminderen. Dit is, in combinatie met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen (<a href="http://www.chemelot.nl/duurzaamheid"><span style="text-decoration:underline;">www.chemelot.nl/duurzaamheid</span></a>) de basis van de ontwerpstudie die de vier partijen in gezamenlijkheid gaan verrichten. </p><h2>Duurzaam waterbeheer</h2><p>´Chemelot wil graag invulling geven aan duurzaam waterbeheer, waarbij enerzijds efficiënt moet worden omgegaan met het beschikbare water en anderzijds de afhankelijkheid van het water uit het Julianakanaal vermindert. Effluent van de IAZI, aangevuld met effluent van RWZI's, kan fungeren als een duurzame waterbron die altijd beschikbaar is en geen last heeft van klimaat gerelateerde waterstress´, vertelt Sonny Schepers, senior Sustainability Engineer van USG Industrial Utilities. ´Daarnaast is het hergebruiken van effluent een voorbeeld van een circulaire oplossing waarbij een reststroom van de ene partij wordt ingezet als grondstof voor een andere partij. Hierdoor vermindert de druk op natuurlijke hulpbronnen. Dit past in de duurzaamheidsvisies van Chemelot en Waterschapsbedrijf Limburg´, vult Rein Dupont, bestuurder Waterschapsbedrijf Limburg aan. ´Een circulaire optie kan ook een bijdrage leveren aan vermindering van de restlozing uit de IAZI zuiveringsinstallatie naar de Maas. Bij lage waterafvoer van de Maas heeft dit een positief effect op de waterkwaliteit in de Maas´, zo besluit René Borman, verantwoordelijk voor de afvalwaterzuivering binnen Sitech Services.<br><em> </em></p><h2>Continuïteit garanderen </h2><p>´Het op peil houden en bewaken van de waterproductie vraagt om veranderingen, vernieuwingen en innovaties´, vertelt Arjen van Nieuwenhuijzen, ontwerpleider duurzame watertechnologie van Witteveen+Bos aan. ´Om dat te bereiken zijn samenwerking, partnerships en een andere manieren van denken en handelen nodig. Want alleen door anders te redeneren, elkaar te prikkelen en verrassende toepassingen en vernieuwende technieken mogelijk te maken, kunnen we oplossingen bieden voor de steeds urgenter wordende waterstress. Met name circulair denken en ontwerpen is daarbij essentieel. De studie richt zich ook op stakeholderbelangen, omgevingsaspecten, maatschappelijke impact en de juridische mogelijkheden. Zonder juridische dekking en maatschappelijke acceptatie is elk technisch ontwerp onbruikbaar. De ontwerpstudie wordt uitgevoerd middels een innovatieve integrale ontwerpmethode van Witteveen+Bos waarbij uitgegaan wordt van zeven duurzame ontwerpprincipes. We verwachten dat deze innovatieve ontwerpstudie waardevolle inzichten zal bieden in mogelijkheden die hieraan een bijdrage kunnen leveren.´</p><p>Meer weten over de 7 duurzame ontwerpprincipes? Kijk op <a href="https://vimeo.com/208119433"><span style="text-decoration:underline;">https://vimeo.com/208119433</span></a></p>2018-06-04T22:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg genomineerd met Internet of Things oplossing LoRahttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-genomineerd-met-Internet-of-Things-oplossing-LoRa.aspxWaterschapsbedrijf Limburg genomineerd met Internet of Things oplossing LoRa<p>De beste Internet of Things-oplossingen uit de Nederlandse praktijk op passende wijze in het zonnetje zetten. Dat is het doel van de IoT Awards voor de beste cases op het gebied van Internet of Things. Met  de  IoT en Big Data oplossing voor de monitoring van afvalwater naar de transportstelsels van de waterschappen (LoRa) heeft Waterschapsbedrijf Limburg een nominatie in de categorie Industry. En zit dus bij de 3 laatste 3 in deze categorie.  24 mei worden de IoT Awards uitgereikt.</p><p>Natuurlijk hopen wij te winnen met LoRa: Een slimme oplossing voor het beheer van kleine gemalen van gemeenten. Lees meer over onze inzending. <br></p><h2>Slimme Internet of Things oplossing voorkomt natte voeten bij burgers bij storing gemeentelijk gemaal</h2><p><br>In het kader van het Bestuursakkoord Water hebben Rijk en decentrale overheden afgesproken om de waterketen slimmer en goedkoper te beheren, waardoor de kosten voor de burger dalen. Daarvoor is nieuwe, slimme technologie nodig. Een goed voorbeeld van zo'n innovatie is een apparaatje waarmee waterbeheerders op afstand de werking van kleine rioolgemalen kunnen bewaken, ontwikkeld door Waterschapsbedrijf Limburg en Xylem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het LoRa-netwerk van KPN. </p><p>In het transporteren van afvalwater spelen kleine gemeentelijke rioolgemalen een belangrijke rol. Die pompen het afvalwater over grote afstanden naar de hoofdrioolgemalen. Als er iets mankeert aan zo'n pompgemaaltje krijgen burgers nogal eens te maken met wateroverlast. Deze kleine gemalen hebben namelijk alleen een rood lampje om een storing aan te duiden. Tegen de tijd dat iemand de storing opmerkt en meldt, is het kwaad vaak al geschied. </p><p><strong>Op afstand bewaken</strong></p><p>De oplossing voor dit probleem is ontwikkeld door Waterschapsbedrijf Limburg, watertechnologiebedrijf Xylem en KPN. Om de gemalen op afstand te kunnen bewaken kan Xylem elk gemaal van een apparaatje voorzien. Het apparaatje geeft de storingsinformatie door via LoRa, een nieuw goedkoop en draadloos netwerk, geschikt voor Internet of Things-communicatie. KPN, dat meedacht over het technisch ontwerp, was de verbindende factor tussen Xylem en een producent die de techniek kan produceren. </p><p><strong>Automatisch een signaal</strong></p><p>'Burgers en gemeenten hoeven niet meer te bellen als er een rood lampje brandt', aldus Michel Bouts, lid dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg. 'Als er iets mankeert aan een gemaal krijgen wij automatisch een signaal in onze Centrale Regelkamer. De storing kan meteen opgelost worden, nog voordat overlast ontstaat. Ook dure reparaties worden zo voorkomen.'</p><p>Wethouder Carlo Vankan van Valkenburg aan de Geul, waar de techniek inmiddels succesvol is toegepast, is enthousiast. 'Voor onze gemeente is dit een belangrijke stap om snel en efficiënt tegen lage kosten data te kunnen verzamelen om mogelijke problemen in de toekomst in kaart te brengen en aan te pakken.'</p><p><strong>Aantrekkelijk kostenplaatje</strong></p><p>'Het grote voordeel van LoRa is het aantrekkelijke kostenplaatje', zegt Gert-Jan de Bois van Xylem. 'Voor 1 euro per maand per gemaal zorgt KPN dat we een stabiele verbinding hebben met het gemaal. Ter vergelijking: verbinding leggen via GPRS kost zo'n 6 euro per gemaal. Met LoRa kunnen nu dus duizenden kleine gemalen in buitengebieden tegen lage kosten aangesloten worden op centrale monitoringssystemen.'</p><p>'Geen onnodige natte voeten meer, de kwetsbaarheid van het rioolstelsel vermindert en ook de lagere kosten werken in het voordeel van de burger', typeert Michel Bouts, lid dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg deze innovatieve wateroplossing. 'Weer een mooie opstap naar beter én goedkoper waterbeheer door intensievere samenwerking in de waterketen.'</p><p><br>We zijn blij met de nominatie en hopen natuurlijk 24 mei tot de prijswinnaars te horen!</p><p>Klik <a href="https://youtu.be/yu-6YStossY">hier </a>voor de film</p>2018-05-16T22:00:00Z
Rwzi Simpelveld op zondag 3 juni aanstaande open voor publiekhttps://www.wbl.nl/Paginas/Rwzi-Simpelveld-op-zondag-3-juni-aanstaande-open-voor-publiek.aspxRwzi Simpelveld op zondag 3 juni aanstaande open voor publiek<p>​Op zondag 3 juni vindt er van 11.00 tot 17.00 uur een mooi evenement plaats in Simpelveld. De IVN Regio Maas en Mergelland, Stichting Culturele Evenementen Simpelveld / Bocholtz en Puur Weijers & Weijers, bedenkers van unieke momenten, zetten die dag voor publiek  een 'Beleefroute' uit op het gebied van natuurbeleving en cultuuruiting. De wandelroute kent vele verrassingen en  is gratis toegankelijk. Het start- en eindpunt is bij Cultuurcentrum 'De Klimboom' in Simpelveld, dr. Ottenstraat 46. Onderweg kan men genieten van gevarieerde doe-activiteiten op het gebied van natuureducatie. Maar ook van de werken van diverse beeldende kunstenaars. Voorts zal live muziek  het evenement een extra dimensie geven. Op de route zullen uiteenlopende thema's worden belicht. Denk hierbij aan maatschappelijk verantwoord leven, milieuvriendelijkheid, ecologische waarden, natuureducatie, duurzaamheid enzovoort. Ook onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Simpelveld is die dag geopend voor publiek. Van 11 tot 17 uur geven een aantal medewerkers van het Waterschapsbedrijf Limburg rondleidingen over het terrein en informeren bezoekers over onze modulaire en duurzame rioolwaterzuiveringsinstallatie van de toekomst. Ook zal onze toiletjuffrouw die dag weer haar opwachting maken. In een stand op de toegangsweg naar de zuiveringsinstallatie zal zij jong en oud weer vermaken met haar ludieke optreden, waarin zij duidelijk maakt 'wat er allemaal niet in het riool mag. De 'Beleefroute' in Simpelveld belooft een must voor iedere iedere natuur- en cultuurliefhebber te worden. Overigens zal het evenement bij slecht weer geen doorgang vinden. Dit zal dan een dag van tevoren op de facebookpagina van 'cultuur puur natuur' worden gecommuniceerd. Maar we hopen natuurlijk dat de weergoden ons gunstig gezind zijn!</p>2018-05-13T22:00:00Z
Blauwe Ticket Dagen - Ontdek WML’s Waterfabriekhttps://www.wbl.nl/Paginas/Blauwe-Ticket-Dagen---Ontdek-WML’s-Waterfabriek-.aspxBlauwe Ticket Dagen - Ontdek WML’s Waterfabriek<p>​Benieuwd hoe de WaterMakers van Limburg kraanwater maken? Interesse om een bezoekje te brengen aan WML's Waterfabriek? Zin om te ontdekken, te leren en te proeven? Kom dan in de meivakantie naar de Blauwe Ticket Dagen in Beegden. Op dinsdag 1 en donderdag 3 mei aanstaande opent Waterleiding Maatschappij Limburg voor een selecte groep bezoekers een paar uur haar deuren. Kortom: dit is een perfect en uniek familie-uitje. </p><p>Niet iedereen mag overigens de WML Waterfabriek in. Er gelden namelijk strenge toegangseisen, want de drinkwatersector behoort tot de vitale sector. WML wil Limburgers laten zien hoe écht Limburgs water wordt gemaakt. Ons kraanwater is heel gewoon en vanzelfsprekend, maar ook heel bijzonder. Nergens ter wereld wordt er zoveel zorg besteed aan het drinkwater als hier. Daarom organiseert  WML zogenaamde Blauwe Ticket Dagen. En Waterschapsbedrijf Limburg is die dagen ook van de partij. Onze toiletjuffrouw laat kinderen en hun ouders op ludieke wijze zien en leren 'wat er niet in het riool mag'.  Immers, vervuiling aan de bron voorkomen scheelt jaarlijks miljoenen euro's. Jong geleerd, is oud gedaan. Het beloven mooie en leerzame dagen te worden! Voor meer informatie: ga naar de website van Waterleiding Maatschappij Limburg: <a href="http://www.wml.nl/"><span style="text-decoration:underline;">www.wml.nl</span></a></p>2018-04-23T22:00:00Z
Is je tuin 'Waterklaar'?https://www.wbl.nl/Paginas/Is-je-tuin-Campagne-'Waterklaar.aspxIs je tuin 'Waterklaar'?<p>​Voorjaar, maak je tuin Waterklaar! Het is tijd om aan de slag te gaan en gebruik te maken van de subsidieregeling. Een groene tuin, minder wateroverlast én meer hergebruik van regenwater. Dat willen we toch allemaal?</p><p>Kijk snel op <a href="http://www.waterklaar.nl/">www.waterklaar.nl</a>. </p>2018-04-19T22:00:00Z
Mooie resultaten en beloften voor toekomst Schone Maaswaterketenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Mooie-resultaten-en-beloften-voor-toekomst-Schone-Maaswaterketen.aspxMooie resultaten en beloften voor toekomst Schone Maaswaterketen<p><strong>Woensdag 4 april zijn de resultaten van het project Schone Maaswaterketen gepresenteerd tijdens de bestuurlijke bijeenkomst 'Beloften voor de toekomst'. Vanwege de mooie en bruikbare resultaten en de unieke samenwerking hebben de bestuurders van de dertien Maaswaterketenpartners hun steun uitgesproken om de samenwerking voort te zetten. </strong></p><p>De Maas kan en moet schoner. Met dat doel zijn de maaswaterketenpartners in 2016 gestart met onderzoek naar een innovatieve methode om resten van geneesmiddelen en andere microverontreinigingen tegen zo laag mogelijke kosten op rioolwaterzuiveringen te verwijderen.<strong> </strong>Voor de watersector is aandacht voor opkomende stoffen, zoals geneesmiddelen en industriële verontreinigingen cruciaal. Rein Dupont, bestuurder Waterschapsbedrijf Limburg  "Micro verontreinigingen worden slechts deels verwijderd  door de huidige RWZI's en komen via die weg in het oppervlakte water terecht en daarmee in de bron voor drinkwater.  PACAS (poederkool dosering in actief slib) biedt mogelijkheden om op relatief goedkope wijze en korte termijn dit  probleem aan te pakken. PACAS is zeer geschikt  voor de modulaire Verdygo bouwtechniek. Goed dat we dit project samen gestart zijn".  Ook minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) maakte op 26 maart 2018 bij de Waterschapsdag heel duidelijk dat de waterkwaliteit beter moet. Samenwerking is hierbij essentieel. De watersector was al bezig en pakt meteen door. De resultaten van ons onderzoek zijn veelbelovend. Toch blijven wij ook andere partijen - van zorgsector tot farmacie en industrie - oproepen om maatregelen te treffen en te zorgen dat er steeds minder medicijnresten en andere microverontreinigingen in afvalwater terecht komen."</p><h2>​Resu​ltaten</h2><p>Op de rioolwaterzuivering Papendrecht van waterschap Rivierenland heeft onderzoek plaatsgevonden. Via een dosering van poederkool in het bestaande zuiveringsproces zijn microverontreinigingen succesvol uit afvalwater verwijderd. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat de toegepaste techniek betrouwbaar en breed inzetbaar is op rioolwaterzuiveringen tegen relatief lage kosten. Voor alle rioolwaterzuiveringen (rwzi's) in het Maasstroomgebied is doorgerekend wat  toepassing van de techniek kan bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit. Het rapport met alle resultaten is te vinden op http://www.samenwerkenaanwater.nl/themas/schone-maaswaterketen/.</p><h2>​Beloften v​​oor toekomst</h2><p>De samenwerking binnen de Schone Maaswaterketen eindigt niet met het afronden van beide onderzoeken. Annette Ottolini (algemeen directeur Evides Waterbedrijf, bestuurlijk ambassadeur Schone Maaswaterketen): "De resultaten zijn uitermate hoopgevend, maar er is nog veel werk aan de winkel. We willen de unieke en energieke samenwerking voortzetten en dit eind 2018 verankeren in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met concrete doelen. Hierin staan vijf beloften voor de toekomst centraal: een schonere Maas, internationale samenwerking, actieve bronaanpak, optimalisatie van maatregelen en samenwerkende partners."  </p><p><br></p>2018-04-09T22:00:00Z
Finale Water Innovation Challengehttps://www.wbl.nl/Paginas/Finale-Water-Innovation-Challenge.aspxFinale Water Innovation Challenge<p><strong class="ms-rteStyle-Emphasis">Afgelopen dinsdag 27 maart 2018 was het zover: De spettende finale van de Water Innovation Challenge!</strong></p><p>De afgelopen maanden hebben Waterschapsbedrijf Limburg en WML via de Water Innovation Challenge jongeren van 8 onderwijsinstellingen uitgedaagd om innovatieve oplossingen te bedenken voor vier verschillende thema's binnen de waterkringloop. Deze vier thema's zijn: reststoffen, avondspits, afvalwater en transport. De inzendingen zijn terug te zien op <a href="http://www.waterinnovationchallenge.nl/"><span lang="NL" style="text-decoration:underline;">www.waterinnovationchallenge.nl</span></a>.</p><p>Tijdens interessante workshopdagen zijn studenten van diverse opleidingen met behulp van professionele begeleiding actief aan de slag gegaan om hun idee als businessplan, mock-up of prototype uit te werken. Dit heeft geresulteerd in uiteenlopende, creatieve oplossingen voor de watersector.</p><p>Afgelopen dinsdag heeft de finale plaats gevonden bij het Waterschapsbedrijf Limburg in Roermond. Tijdens dit finale-event moesten de finalisten voor de laatste keer hun idee pitchen voor de voltallige vakjury. Vervolgens heeft de jury per thema één winnaar uitgeroepen en is er via de mobiele telefoon een publieksfavoriet gekozen. </p><p>De winnaars zijn als volgt: </p><ul><li>WML > Reststoffen - Mycofiltratie (Renée Janssen, Kelly Krauth, Eva Schonck, Armand Janssen & Kris Bankers)</li><li>WML > Avondspits - Melanie Kersten, </li><li>Waterschapsbedrijf Limburg > Afvalwater - Proposal on utilizing Waste Water for Agricultural Purposes (Tamisan Latherow)</li><li>Waterschapsbedrijf Limburg > Transport - Haske-transport (Iris Golsteijn & Julian Pijls). </li><li>De publieksfavoriet was Mycofiltratie dat ook het thema reststoffen heeft gewonnen. </li></ul><p>Naast een waardevolle ervaring en netwerkmogelijkheden zijn de winnaars naar huis vetrokken met mooie prijzen, waaronder kaartjes voor Pinkpop en een innovatiecheque om het concept bij Waterschapsbedrijf Limburg of WML door te ontwikkelen!</p><p><br><a href="https://youtu.be/wY2moF6dHOs" target="_blank">Video</a><br><a href="http://video.tvellef.nl/video/202/tvellef-studenten-presenteren-oplossingen-in-waterkringloop">Video TV Ellef</a><br></p>2018-03-28T22:00:00Z