Proef om ijzerfosfaat uit slib terug te winnen

Gepubliceerd op 15 mei 2024

Zo’n vijf jaar geleden is WBL bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoensbroek begonnen met een onderzoek om fosfaat in de vorm van vivianiet terug te winnen uit het slib. Dit heeft geleid tot een pilot-installatie in Hoensbroek, die in de praktijk toetst of vivianiet met voldoende opbrengst kan worden teruggewonnen uit slib. De proef duurt tot juli van dit jaar.

Vivianiet

Vivianiet is een verbinding van fosfaat en ijzer, die wordt gevormd in rioolwater tijdens het zuiveringsproces waarbij chemicaliën gebruikt worden. De vivianietkristallen kunnen in rioolwaterzuiveringsinstallaties gewonnen worden uit het vergiste of onvergiste slib. Vivianiet is een waardevolle grondstof, die onder meer kan worden gebruikt voor het maken van pigment (blauw), direct als meststof of eventueel in ijzerfosfaatbatterijen. Op dit moment is nog geen verwerkingsmethode goed uitgezocht.

Pilot

Het moet nog blijken of het op de langere termijn rendabel is om de vivianietkristallen te hergebruiken. De pilot moet duidelijk maken hoeveel vivianiet kan worden teruggewonnen en dit beschikbaar stellen voor verder toepassingsgericht onderzoek. ‘Vervolgens gaan we kijken waar we het vivianiet kunnen afzetten en voor welke markt(en) het geschikt is’, zegt innovatietechnoloog Saskia Hanneman. Het terugwinnen van vivianiet kan in de toekomst ook een belangrijke stap vormen naar een circulaire bedrijfsvoering.

Magnetisch veld

Om het vivianiet uit het slib te halen, wordt gebruik gemaakt van de paramagnetische eigenschappen van vivianiet. Het vivianiet hecht zich aan een verdeeld over een draaiende ring en kan er dan van af worden gespoeld met water. Saskia Hanneman: ‘Met die methode zijn we nu aan het pionieren. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe vaak we de ring door hetzelfde slib moeten halen of hoe snel. En we doen ervaring op met de verschillende soorten slib. Slib is nooit van gelijke kwaliteit, dus we kijken hoe we het moeten voorbewerken en wat er technisch nodig is om het vivianiet eruit te halen.’

De pilot in Hoensbroek is onderdeel van het Phos4EU project, mede gefinancierd door de Europese Unie, waarin WBL samenwerkt met consortiumpartners Waterschap Brabantse Delta, AquaMinerals B.V., Acciona en STOWA.

Lees meer over het Phos4EU project

Phos4EU logo-lint 2