De werkweek van een procesoperator bij WBL

Gepubliceerd op 17 januari 2023

Procesoperator Frank Soudant werkt bij de Verdygo-waterzuiveringsinstallatie in Panheel. Hier is hij vijf dagen in de week doorgaans van 7.00 tot 15.00 uur mee in de weer: monsters nemen, waardes vaststellen, controleren, defecten signaleren, apparatuur schoonmaken... Hij neemt je graag mee in zijn werkweek.

Maandag

‘Na het weekend neem ik monsters om verschillende waardes te meten van de waterkwaliteit. In totaal gaan er dan 27 laboratoriumbuisjes de oven in. 27, omdat de installatie vrijdag, zaterdag en zondag heeft gedraaid zonder fysieke controle. Ik ben daar elke maandag zeker een halve dag mee bezig. Daarna loop ik de probleempunten na die in het weekend zijn voorgevallen bij de wachtdienst en doe ik nog een controlerondje. Tot slot werk ik de administratie bij.’

Dinsdag

‘Ik neem in de Nereda-installatie de monsters voor de bezinking en het droge stofgehalte. Afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige droge stof stuurt de Centrale Regiekamer van WBL de installatie al dan niet bij. Is dat te laag, dan moeten we minder slib spuien. Is het te hoog, dan meer. Terwijl ik de bezinkingmonsters neem van de Nereda, controleer ik meteen of de meetinstrumenten de goede waarden meten en of ze niet vervuild zijn. Overigens reinig ik de meetapparatuur en filterplaten elke twee weken.’

Woensdag

‘Vandaag gaat de aandacht uit naar de bandindikker, een machine om het slib uit het afvalwater in te dikken. Ik neem monsters van het ingaande en uitgaande slib van de bandindikker om het eventuele verschil te kunnen corrigeren. Overigens reinig ik de bandindikker wekelijks. Ook loop ik de slibplanning door. Het slib wordt hier altijd met vrachtwagens weggehaald en naar de gisting in Weert gebracht. Ik kijk naar de weersvoorspellingen en schat in hoeveel slibvrachten ik moet laten afvoeren. Bij droog weer is er weinig slibaanvoer, bij regen wordt de zuivering maximaal belast en is er veel meer slibaanvoer.’

Donderdag

‘Evenals op dinsdag neem ik bezinkingsmonsters uit de Nereda-installatie en bepaal ik de verschillende waarden van de slibkorrels. Verder controleer ik de hele installatie: maak alles open, kijk of er olielekkages zijn et cetera. Allemaal zodat de installatie in het weekend probleemloos kan doordraaien. En ja, dan tot slot de dagelijkse administratie. Er komt veel kijken bij dit werk. Op de dagen dat ik minder bemonsteringen moet doen, kan ik aandacht geven aan meetapparatuur en onderhoud.’

Vrijdag

‘Opnieuw waterkwaliteit meten, de vervuilde harkroosters reinigen en een checkrondje over de installatie lopen. Zo gaat de installatie goed “verzorgd” het weekend in. Voordat ik naar huis ga, rijd ik met mijn vuile was naar onze hoofdlocatie in Susteren waar de weekendoverdracht plaatsvindt voor de rioolwaterzuiveringen Susteren en Panheel.’

Tot slot

‘Lang niet alles is aan de orde geweest. Ik meld nog graag dat ik leuk werk heb met veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Bovendien kan ik het werken in dagdienst goed combineren met mijn gezin met drie jonge kinderen. Ik ben regelmatig op tijd thuis om er echt als vader te zijn. Heel fijn.’