Waterschappen ondertekenen intentieverklaring samenwerking

Gepubliceerd op 21 april 2023 (om 10:21)

Standaardisatie en krachtenbundeling zijn noodzakelijk om de uitdagingen in de waterzuiveringswereld het hoofd te bieden. Daarom ondertekenden zes waterschappen waaronder WBL onlangs een intentieverklaring voor verdergaande samenwerking. ‘Collectief een forse stap voorwaarts’, aldus Sef Spee, afdelingsmanager Product en Markt en Olaf Durlinger, productmanager Verdygo bij WBL.

‘Voor de Nederlandse zuiveringssector is de komende tijd werk aan de winkel’, licht Sef Spee toe. ‘Veel kapitaalsintensieve assets moeten vervangen worden. Om de nieuwe waterzuiveringsdoelstellingen van de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Stedelijk Afvalwater en de ontwikkelingen op het terrein van zeer zorgwekkende stoffen te kunnen halen zijn bovendien extra inspanningen vereist.’ ‘Tegelijkertijd is er schaarste aan kennis en krapte op de arbeidsmarkt’, vult Olaf Durlinger hem aan. ‘Daardoor zijn de beproefde aanpak en werkwijzen niet meer afdoende. Organisaties als Bouwend Nederland hebben te kennen gegeven niet aan de vraag te kunnen voldoen als men de “ouderwetse” ontwikkel- en bouwwijzen blijft hanteren waarbij elke rioolwaterzuiveringsinstallatie volgens een unieke lay-out moet worden gebouwd.’

Community

Volgens Sef Spee en Olaf Durlinger zijn krachtenbundeling en samenwerking meer dan nodig. ‘De voordelen hiervan zijn talrijk. Ze liggen onder andere op het terrein van het behalen van synergievoordelen, het realiseren van schaalgrootte en het creëren van een sterkere positie op de markt.’ Inmiddels hebben zes waterschappen (Waterschap Rivierenland, Waterschap Rijn en IJssel, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en WBL) een intentieverklaring ondertekend om verdergaand samen te gaan werken. Sef Spee: ‘Daarbij is gekozen voor een “community-model”, een vorm van samenwerking die laagdrempelig en tegelijkertijd doelmatig is en het behoud van de identiteit van de verschillende partners waarborgt.’

Modulair

Binnen de community werken de deelnemende waterschappen samen om een standaard in zuiveringsland te vestigen én te beheren. Die standaard borduurt verder op de ontwikkeling en toepassing van de modulaire Verdygo®ontwerp- en bouwtechniek. Verdygo® wordt hierbij omarmd als een van de oplossingen voor de uitdagingen waarvoor waterschappen zich gesteld zien. ‘Met het door ons geïnitieerde Verdygo® concept zijn we voorloper en pionier. Het concept leent zich uitstekend om de eerste stappen in onze community te zetten,’ licht Olaf Durlinger verder toe. ‘Met Verdygo® hebben we immers al een standaard ontwikkeld waarmee we uitstekend kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast zijn we met Verdygo® in staat om het effluent hoogwaardig te hergebruiken en duurzaam en circulair om te gaan met onze materialen en grondstoffen.’

Toekomst

De ondertekening van de intentieovereenkomst is niet het einde maar de opmaat voor verdere stappen, onder meer op het terrein van organisatieontwikkeling, moduleontwikkeling, beheer standaarden en beheer van de fysieke units. De inzet is dat alle kennis, ontwerpen en relevante data gezamenlijk beheerd en beschikbaar gesteld gaan worden door en voor de deelnemende partners van de community. Olaf Durlinger: ‘Rond de zomer van dit jaar willen we samen met onze collega’s van de deelnemende waterschappen het Verdygo® community-model verder uitgewerkt hebben. Na goedkeuring willen we vervolgens begin 2024 echt aan de slag gaan en samen verdere stappen gaan zetten.’


Olaf Durlinger (links) en Eric van der Zandt van HDSR

Vlnr: Martien Conjaerts (directeur Operatie en Onderhoud Waterschapsbedrijf Limburg), Jacob Knoops (algemeen directeur Waterschap Rivierenland), Simone Boogaard (directeur Water Hoogheemraadschap van Rijnland), Rudi Gerard (algemeen directeur Waterschap Rijn en IJssel), Douwe-Jan Tilkema (algemeen directeur Waterschap Vallei en Veluwe) en Eric van der Zandt (business developer circulaire economie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden).