Nieuwe raamcontractanten van start


Groei in gemeenschappelijkheid

De komende tijd staan we als samenleving én als bedrijf voor een aantal opgaven die een andere, grotere dimensie hebben dan we voorheen gewend zijn. Denk daarbij aan het realiseren van doelstellingen op het terrein van duurzaamheid, circulariteit en de transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen. WBL is ervan overtuigd dat samenwerking de sleutel is voor succes. De samenwerking met onze nieuwe raamcontractanten voor de komende acht jaar is van start.

Om de toekomstige opgaven voortvarend tegemoet te kunnen treden hebben we een andere manier van werken en een andere mindset nodig, vindt Geert Tummers, sectordirecteur Strategie en Innovatie bij WBL. ‘Het realiseren van die andere mindset is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Waar het om gaat is om in de praktijk van alledag de daad bij het woord te voegen. Dat betekent omdenken, bestaande structuren durven los te laten en uit je comfortzone te stappen. Met onze manier van werken met langdurige contracten, raamcontractanten en werken in bouwteams hebben we een grote stap voorwaarts gezet om die andere manier van werken vorm en inhoud te geven. Dat levert tal van voordelen op. Zowel voor ons als voor de raamcontractanten.’

Door de langdurige samenwerking voor een periode van acht jaar creëren WBL en de raamcontractanten continuïteit. In de werkvoorraad én in de relatie met elkaar. ‘Samen kunnen we collectief werken aan de ontwikkeling van bouwmethodes die “fit for the future” zijn. Een duurzame en toekomstbestendige relatie met elkaar begint met vertrouwen, je open en leergierig durven op te stellen en kennis met elkaar te delen. Deze groei in gemeenschappelijkheid levert een grotere slagkracht op en zo kom je op een niveau waarin we kunnen excelleren.’

Carol Bollen
Manager Operations Zuid-Nederland Equans
‘Alleen ben je kansloos’
Bollen_Carol

‘De afgelopen vier jaar bouwden we samen met WBL en onze collega-raamcontractanten de nodige expertise. Die gaan we inzetten om de komende acht jaar ons werk nog beter te doen. Ons uitgangspunt is dat het collectieve belang daarbij voorop staat. Alleen ben je kansloos, je moet het samen doen! Pas dan kunnen we samen een meerwaarde leveren op het terrein van duurzaamheid, innovatie en kennisdeling. Daarnaast nemen we als bedrijf nadrukkelijk een maatschappelijke verantwoordelijkheid door samen met WBL te werken aan het enthousiasmeren en werven van onze collega’s van de toekomst.’

Bert Eenkhoorn
Directeur ADS Groep Wate
'Alle disciplines in huis’
Eenkhoorn_Bert
‘De samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot maximale bloei brengen, dat is wat we nastreven om vervolgens duurzaam de projecten te realiseren in Nederland. Daarbij hoort ontspanning en het nodige werkplezier. Dat betekent dat je aan de voorkant goede werkafspraken maakt en samenwerkt op basis van vertrouwen. Dan kunnen de juristen thuisblijven en zijn we samen op zoek naar ‘best for project’. Het managen van verwachtingen, het vroegtijdig aangeven welke werken er wanneer zitten aan te komen, is een belangrijke randvoorwaarde voor het goed en efficiënt kunnen organiseren van de projecten. De meerwaarde van ons consortium is dat we alle disciplines in huis hebben en snel kunnen schakelen; van denken tot en met doen!’

Geert van den Heuvel
Directeur Van den Heuvel Aannemingsbedrijf
‘Dezelfde uitdaging’
Heuvel_Geert van den
‘In het verleden werd meer de vraag afgeprijsd in plaats van het project. Na de gunning openbaarde zich onvoorziene zaken of wijzigingen die vaak leidde tot meerwerk en dus meer kosten. In de raamcontracten van WBL zijn we vanaf het allereerste begin betrokken en sta je met zijn allen voor dezelfde uitdaging; een maakbare oplossing tegen de laagst mogelijke kosten, zonder gedoe in het werk en met zorg voor de omgeving. Je deelt samen kennis met elkaar en wisselt ideeën uit. Het afgelopen contract heeft dat zo goed gewerkt dat het aantal projecten en geprognotiseerde omzet al na vier jaar was behaald. Voor de komende acht jaar weten we min of meer wat op ons afkomt. Daar kunnen we op voorsorteren.’

Jeroen Kieboom
Bedrijfsleider Heijmans
‘We kunnen niet wachten’
Kieboom_Jeroen
‘In de vorige aanbestedingsronde zaten we er helaas niet bij. Wij werken echter al meer dan 25 jaar met een vast team voor het WBL. De samenwerking als team, WBL en Heijmans, willen we de komende acht jaar graag voortzetten. Kennisdeling en van elkaar leren is aan de orde van de dag en de nieuwe samenwerkingsvorm biedt mogelijkheden toekomstgericht aan onze gezamenlijke duurzaamheidsopgaves te werken. Een groot voordeel is dat we elkaar al geruime tijd kennen. Daardoor zijn we goed op de hoogte van de veiligheidsrisico’s en de locatie-specifieke eigenschappen. WBL heeft voor een unieke aanpak gekozen en ik ben er van overtuigd dat dit zijn vruchten gaat afwerpen.’

Joris Nijhof
Manager Water Solutions Modderkolk Projects & Maintenance
‘1 = 1 = 3’
Nijhof_Joris
‘Op basis van ons contract moeten we de komende acht jaar het nodige werk kunnen verzetten. De werkvoorraad is er, maar die moet natuurlijk wel loskomen. Samen met WBL wil ik me er hard voor maken dat we dat zo kunnen organiseren dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dat betekent een verdergaande integratie van kennis en expertise en standaardisatie van processen en producten. Zo zie ik ons als het ware als het verlengde van WBL. Verder ga ik ervan uit dat we ook met onze collega’s binnen het perceel Gemalen zoveel mogelijk kennis en informatie delen. Dat we dan onder het motto “1 + 1 = 3” ons werk nog efficiënter en beter kunnen gaan doen. Één ding is in deze tijd in elk geval duidelijk geworden: We kunnen het niet alleen.’

Emiel Nijhuis
Commercieel directeur RWB | Combinatie CroonWolter&Dros / RWB
‘Verder optimaliseren’
Nijhuis_Emiel
‘De ervaringen van de afgelopen vier jaar willen we de komende tijd verder optimaliseren. Dat betekent onder meer een verdergaande doorontwikkeling van de samenwerking in bouwteamverband. Voor de komende tijd is een van de grote uitdagingen om de juiste mensen op het juiste moment te kunnen inzetten. Belangrijk is daarbij dat we ook op tijd met de WBL-projecten van start kunnen gaan. Een goede startup is daarbij essentieel. Een van de grote voordelen van deze vorm van samenwerking is dat we samen aan het welslagen van de projecten werken: natuurlijk met WBL maar ook met onze collega-bedrijven. We leren van elkaar en wisselen kennis en expertise uit. De afgelopen vier jaar hadden we er zin in en dat hebben we nu nog steeds!’

Wim Osseweijer
Directeur REMONDIS Smart Infra | Combinatie Van der Ven / REMONDIS
‘Stap verder’
Osseweijer_Wim
‘Samen met WBL en onze collega aannemers zijn we complementair aan elkaar: we vullen elkaar aan en versterken daarmee onze collectieve expertise. Een goede meerjaren- en projectplanning is een belangrijke randvoorwaarde voor de continuïteit van ons werk en het welslagen van projecten. Dat is bijvoorbeeld nodig voor de inzet van de menskracht of voor het tijdig beschikbaar zijn van benodigde materialen. In deze tijd zijn dat niet zonder meer vanzelfsprekende zaken. Samenwerken houdt ook in dat we eerlijk en open tegenover elkaar kunnen zijn. Wederzijds respect en vertrouwen zijn daarbij erg belangrijk met als inzet er samen goed uit te komen. De eerste projecten voor de komende periode zijn vastgesteld. We zijn er helemaal klaar voor om samen als team met een goed en snel resultaat de finish te halen.’