HDSR nieuwe partner in Verdygo®-community

Gepubliceerd op 26 april 2023 (om 9:29)

Zes waterschappen in Nederland werken tegenwoordig samen aan de modulaire Verdygo ontwerp- en bouwtechniek. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) sloot zich op 14 december 2022 als zesde partner aan bij de “Verdygo®-community”. Een gesprek met Olaf Durlinger, productmanager Verdygo bij WBL en Eric van der Zandt, business developer bij HDSR over deze nieuwe samenwerking.

Wat is de drijfveer van jouw organisatie om samen te werken?

Olaf: ‘Bouwend Nederland stimuleert een standaard in zuiveringsinstallaties. De komende 10 tot 15 jaar moeten er in ons land tussen de 100 tot 150 zuiveringen grootschalig worden aangepast of nieuw gebouwd. In die tijd kan Bouwend Nederland onmogelijk allemaal unieke installaties realiseren. Bovendien krijgen waterschappen te maken met steeds grotere uitdagingen. We zullen haast wel moeten samenwerken om te komen tot een standaard, uiteraard met behoud van eigen identiteit.’
Eric: ‘Bij mijn komst was HDSR bezig met het opstellen van een nieuwe zuiveringsvisie 2050. Kernwoorden: circulair, klimaatpositief en -adaptief en flexibel met als motto samen meer waarde halen uit de waterketen. De visie zegt eigenlijk: “Wij willen Verdygo”. Zuiveringen gaan zo’n dertig jaar mee. De eerste die bij ons voor complete vernieuwing in aanmerking komt is zuivering Zeist. We hebben daarvoor een aantal varianten getoetst aan onze zuiveringsvisie. Verdygo lag voor de hand.’

Heeft de samenwerking al wat opgeleverd?

Olaf: ‘Veel. We hebben al samen met Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Rivierenland modules ontwikkeld. Een intensieve samenwerking waarbij we veel van elkaar hebben geleerd. Een aantal directeuren praat nu ook over de organisatie van een en ander. Denk aan locaties, prestatie en onderhoud van de Verdygo®-units en de ontwikkeling van modules.’
Eric: ‘Met een kleine, aanvankelijk kritische delegatie bezochten we rwzi Weert. We gingen positief gestemd weer naar huis. Zien is geloven. Ook onze professionals voor het beheer en onderhoud van de Verdygo-installatie gaan straks in Weert of Terwolde een kijkje nemen.’

Wat is jullie verwachting van de samenwerking?

Olaf: ‘Leren van elkaar. Elk waterschap kan eigen kennis inbrengen. Dat hebben we wel geleerd bij de gezamenlijke moduleontwikkeling. Samenwerken betekent durven loslaten wat je zelf hebt ontwikkeld. Dat is voor iedereen wennen.’
Eric: ‘Veel leren, waaronder leren samenwerken. En leren de lol te zien van het samenwerken en nieuwe kennis opdoen. De wereld wordt complexer met de energietransitie-opgave. Niet efficiënt als elk waterschap dat zelf moet gaan uitvinden. Dus: van elkaar leren! Met zes waterschappen zijn we goed onderweg om de samenwerking te laten lukken.’

Wat is jullie toekomstwens voor de samenwerking?

Olaf: ‘Samenwerking moet zich niet beperken tot het bouwen van zuiveringen. We kunnen ook veel van elkaar leren op het gebied van onderhoud en bediening. Verder zou het geweldig zijn als meer waterschappen zich aansluiten bij de community.’
Eric: ‘Dat de samenwerking lang standhoudt en zich uitbreidt. De meerwaarde van Verdygo zal zich voor een deel ook moeten ontvouwen. Hopelijk worden we enthousiast van project Zeist en doen meteen het volgende project waarna Verdygo de standaard wordt. Het is ook een vehikel om nog andere vernieuwingen door te voeren. Mooi als we dat door schaalvergroting met andere waterschappen samen doen. Ieder waterschap heeft een andere uitdaging en voegt wat anders toe.’


De Verdygo-community bestaat uit: Waterschap Rijn en IJssel, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Rivierenland, Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en Waterschapsbedrijf Limburg.

Olaf Durlinger (links) en Eric van der Zandt van HDSR