Zelfherstellend beton

Waterschapsbedrijf Limburg werkt samen met de Technische Universiteit Delft (TU). Een proefproject van de TU Delft op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties Weert en Simpelveld met zelfherstellende reparatiemiddelen voor beton heeft de deuren geopend naar volgende innovaties.

Zelfherstellend beton (reparatie)

Beton is volop in ontwikkeling. Een voorbeeld is het zogenaamde 'zelfherstellend beton'. Hierin zijn bacteriën meegemengd die er zelfstandig voor zorgen dat scheurtjes in het beton worden gedicht. Dit veelbelovende 'biobased' materiaal wordt ontwikkeld door de TU Delft en getest en gemonitord op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie Weert. Het gaat hierbij om twee zelfherstellende reparatiemiddelen: een impregneermiddel voor poreus beton en kleine scheurtjes en een reparatiemiddel voor de grotere beschadigingen.
Zelfherstellend beton kan ons helpen onze onderhoudskosten te beperken. Door het zelfherstellende karakter hoeven we minder betonreparaties uit te voeren. Ook is het beton duurzamer, want minder reparatiematerialen betekent minder gebruik van grondstoffen.

De betonreparatiemiddelen zijn in het najaar van 2014 aangebracht op enkele betonnen objecten en daarna door de TU Delft regelmatig geïnspecteerd op belangrijke eigenschappen als scheurvorming, dichtheid en hechting. De resultaten van die inspecties liggen in de lijn van de verwachtingen. Ook de komende jaren worden de inspecties nog voortgezet.

Zelfherstellend beton (constructie)

Naast de twee zelfherstellende beton-reparatiemiddelen is er nog een derde variant: zelfherstellend constructiebeton. Om deze vinding van de TU Delft in praktijk te testen is het zelfherstellende beton gebruikt bij de bouw van een tank voor onze Verdygo-installatie in Simpelveld.

De proef in Simpelveld is een mooi voorbeeld van waardevolle samenwerking binnen de Gouden Driehoek van overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en bedrijven. De benodigde kennis en kunde komen van de TU Delft. De betonnen elementen zijn gemaakt door betonbedrijf Bestcon. En Waterschapsbedrijf Limburg draagt bij door het beschikbaar stellen van een testlocatie. Dat doen we omdat zelfherstellend beton, dankzij z'n duurzame en kostenbesparende eigenschappen, interessant is voor ons bedrijf. Maar óók omdat we het belangrijk vinden om de ontwikkeling van innovatieve, duurzame producten te stimuleren en te ondersteunen.

De betreffende betonnen elementen zijn sinds de bouw van de tank regelmatig geïnspecteerd door de TU Delft en blijken minstens net zo goed te presteren als de elementen uit traditioneel beton. Ook de komende jaren worden de inspecties door de TU Delft nog voortgezet.

Alginaat waardevol maken

Afvalwater zien wij als een bron van waardevolle grondstoffen. Een van de grondstoffen die worden teruggewonnen (door De Grondstoffenfabriek, een initiatief van de Nederlandse Waterschappen) is alginaat. De TU Delft heeft onderzocht hoe alginaat, gewonnen uit afvalwater, ingezet kan worden als curing compound voor beton. Dit is een middel dat wordt aangebracht op pas gestort beton om uitdrogen te voorkomen. De verwachting is dat een curing compound op basis van alginaat minstens zo goed werkt als traditionele middelen, maar het milieu veel minder belast. Zodra het nieuwe materiaal klaar is voor een praktijkproef zullen we bekijken of het getest kan worden op een van onze Verdygo-locaties.

“...zelfherstellend beton kan helpen onderhoudskosten te beperken...”