Wereldprimeur in Simpelveld

Waterschapsbedrijf Limburg zet met Verdygo in op flexibilisering rioolwaterzuivering

19 December 2016,  Waterschapsbedrijf Limburg heeft het zuiveren van afvalwater opnieuw uitgevonden. Het kan nu goedkoper, efficiënter, flexibeler en duurzamer met de Verdygo ontwerp- en bouwtechniek.

De wereldprimeur van Verdygo is op de rioolwaterzuiveringen in Simpelveld en Roermond. Daar worden vandaag de eerste Verdygo installaties officieel in gebruik genomen. Burgemeester mr. Richard de Boer van Simpelveld "Geweldig hoe we als kleine gemeente toch een broedplaats kunnen zijn voor innovatie. Misschien is dat zelfs een voorwaarde. Juist vanwege die kleinschaligheid kan het Waterschapsbedrijf hier nieuwe technieken uitproberen. Doordat deze wereldprimeur gekoppeld is aan Simpelveld zetten we onze mooie gemeente op de kaart."

De wereld van afvalwaterzuivering is volop in beweging. Zo vindt er veel innovatie in de waterketen plaats om dichter bij de bron te zuiveren, water te besparen bij gebruik en scheiding,  lokale behandeling van afvalwaterstromen, vermindering van energieverbruik en terugwinning van grondstoffen. Daarnaast wordt het steeds belangrijker om in te kunnen spelen op demografische en klimatologische ontwikkelingen. Ook worden er aan de kwaliteit van gezuiverd afvalwater steeds hogere eisen gesteld. Directeur Guus Pelzer: "Juist om voortvarend op deze ontwikkelingen in te spelen en te zorgen dat we kunnen blijven leveren tegen de laagste maatschappelijke kosten, duurzame bouw en bedrijfsvoering hebben we Verdygo ontwikkeld" De Limburger betaalt het laagste tarief voor zuiveringsbelasting van Nederland en we streven ernaar dat zo te houden." 

Modulair en flexibel

Rioolwater wordt volgens de traditionele methode gezuiverd door het een vast aantal processen te laten doorlopen in diverse vaste, ingegraven bassins. Bij een Verdygo zuiveringsinstallatie worden bovengronds standaard modules gebouwd. Deze zijn vrij eenvoudig te demonteren en te verplaatsen. Verdygo is modulair zodat alle onderdelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Ger Driessen, voorzitter Waterschapsbedrijf Limburg: "Hierdoor ontstaat grote innovatiekracht omdat we flexibel kunnen inspelen op klimaatveranderingen, de nieuwste ontwikkelingen in zuiveringstechnologie en veranderende vraag uit de markt." 

Wereldprimeur

In Simpelveld wordt de biologische zuivering en de slib-indikking op Verdygo-wijze voor het eerst in de praktijk gebracht. Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Roermond wordt de techniek ingezet bij de installaties die de aanvoer van rioolwater regelen. Simpelveld is hierbij ook een proeftuin voor het uittesten van technieken. Zo zijn de vier grote tanks gemaakt van verschillende materialen: beton, roestvast staal, hout, en gecoat staal. In de betonnen tank wordt in samenwerking met TU Delft een test gedaan met zelfherstellend beton. Gouverneur Bovens:

"Als we spreken over innovatie in Limburg denken we al snel aan onze Brightlands campussen, hightechsystems, biobased economy enzovoort. Waterschapsbedrijf Limburg laat hier zien dat innovatie ook in primaire systemen zoals het riool en het schoonmaken van water rendeert en tot de verbeelding spreekt." 

Kostenvoordelen

Verdygo is niet alleen flexibel en duurzaam, maar heeft ook een groot kostenvoordeel. Guus Pelzer: "De bovengrondse, modulaire en gestandaardiseerde bouwwijze levert de forse kostenbesparing van 20% op ten opzichte van traditionele bouwmethoden. Bovendien wordt de bouwtijd met een derde verkort. Ook in het onderhoud kan jaarlijks 20% kostenbesparing worden gerealiseerd." De projecten in Simpelveld en Roermond kosten samen 10,7 miljoen euro. 

Internationale belangstelling

Er is al veel internationale belangstelling voor Verdygo, met name in het Midden Oosten. Waterschaarste is daar een belangrijk thema. Waar in Nederland het afvalwater weer wordt uitgezet in de rivier wordt het in het Midden Oosten verder verwerkt tot water voor irrigatie of industriële toepassingen (of zelfs drinkwater). 

Verdygo BV is als dochterbedrijf van Waterschapsbedrijf Limburg opgericht om partners te ondersteunen met ontwerp en bouw van modulaire afvalwaterzuiveringsinstallaties. Eerder dit jaar tekende Verdygo BV en Strukton een intentieverklaring voor samenwerking in het Midden Oosten en wordt aan diverse projecten samengewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina