Voor derde jaar op rij landelijk laagste zuiveringstarief!

​Het zuiveringstarief van Waterschapsbedrijf Limburg is voor het derde jaar op rij het laagste van heel Nederland! Waterschapsbedrijf Limburg loopt voorop met de inzet van hightech, innovatieve en duurzame technieken voor het zuiveren van afvalwater. Dat doen we door onze bedrijfsprocessen doorlopend te verbeteren en te vernieuwen. Door steeds te innoveren kunnen we duurzaam werken tegen de laagste kosten. En dat komt ten goede aan de portemonnee van de Limburgse belastingbetalers. In 2018 kunnen we voor het derde jaar op rij het laagste zuiveringstarief bieden. "Ons zuiveringstarief van € 47,62 per vervuilingseenheid is voor het derde jaar op rij het laagste van Nederland! En alhoewel het wordt dringen in de voorhoede (9 waterschappen ontlopen elkaar niet veel) zijn we in vergelijking met het gemiddelde landelijke tarief nog altijd 16% goedkoper. Op begrotingsbasis komen wij  € 13,9 miljoen lager uit", aldus Michel Bouts,  Dagelijks Bestuurslid van Waterschapsbedrijf Limburg. Het gemiddelde landelijke tarief bedraagt namelijk € 56,80 per vervuilingseenheid.

Schoon water, van levensbelang!

Iedereen gebruikt dagelijks zo'n 130 liter water voor zaken als drinken, douchen, het doorspoelen van het toilet, de afwas of de wasmachine. Ook bedrijven gebruiken en vervuilen water. Al dat afvalwater wordt getransporteerd naar een van de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Waterschapsbedrijf Limburg. In totaal zuiveren deze installaties zo'n 150 miljoen m3 afvalwater per jaar. Het gezuiverde water stroomt terug in beken en rivieren. Het resterende zuiveringsslib wordt gedroogd en verwerkt tot korrels die worden hergebruikt als brandstof.

Waar vindt u de zuiveringsheffing /verontreinigingsheffing

Iedereen die afvalwater afvoert op het riool (indirecte lozing), betaalt zuiveringsheffing. Deze belasting wordt opgebouwd uit vervuilingseenheden. Deze verschillen per huishouden en per bedrijf. In 2018 bedraagt het zuiveringstarief € 47,62 per vervuilingseenheid. Het bedrag is terugvinden op het aanslagbiljet 2018 van Waterschap Limburg, dat jaarlijks op de deurmat valt. Waterzuiveringsbedrijf Limburg is een dochter van Waterschap Limburg en daarom maken we samen een aanslagbiljet.  Naast de zuiveringsheffing staat op het aanslagbiljet ook de watersysteemheffing. Met dit geld betaalt het Waterschap Limburg het beheer en onderhoud van dijken, stuwen, het onderhoud van de beken en de controle op lozingen.

Deel deze pagina