Volta Limburg wint aanbesteding grootschalige zonnepaneleninstallaties

Sinds de zomer van 2017 werkt Waterschapsbedrijf Limburg aan de bedrijfsbrede toepassing van zonne-energie. In een pilot met kantoor Roermond en Heugem zijn 350 panelen geplaatst. Na de aanbesteding neemt Volta Limburg het hele traject onder haar hoede, van engineering tot service en onderhoud gedurende 15 jaar. Het project zal dit jaar nog worden opgeleverd. Het ambitieuze zonnepanelen project van Waterschapsbedrijf Limburg behoort tot de grotere projecten in Nederland en leidt tot een forse, kostenneutrale verduurzaming van het energieverbruik. Michel Bouts, lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg "We dragen dus bij aan een beter milieu én besparen fors op onze energienota. Tegelijkertijd blijven we daarnaast ook in 2018 koploper voor wat betreft laagste zuiveringstarief in Nederland."

Zuiveren van afvalwater kost veel energie. Op dit moment wordt al een groot deel van de energiebehoefte op duurzame wijze in eigen beheer opgewekt. Dat gebeurt door het slib dat overblijft in het zuiveringsproces te vergisten en het biogas om te zetten in elektriciteit. De inzet van zonne-energie is een belangrijke stap om te groeien naar verdere verduurzaming. Daarmee levert Waterschapsbedrijf Limburg een wezenlijke bijdrage aan de invulling van de klimaatdoelstellingen zoals die zijn vastgelegd in een convenant tussen Rijksoverheid en de Unie van Waterschappen.

Extra milieuwinst

De doelstelling van het project is om maximaal 12,3% méér duurzame energie op te wekken. In totaal gaan ruim 35.000 zonnepanelen 8,5 miljoen kWh per jaar opleveren. De opdracht aan Volta Limburg gaat om plaatsing van het totale pakket zonnepanelen, inclusief het onderhoud en beheer voor een periode van 15 jaar. Het project wordt nog dit jaar afgerond. Vanaf mei start Volta Solar met de installatie van het eerste systeem in Venray.

Marcel Michiels, algemeen directeur Volta Limburg vertelt: "Volta Limburg is de afgelopen jaren druk doende geweest om haar positie als service organisatie op het gebied van CV en Warm Water toestellen verder uit te bouwen naar een full-service bedrijf op het gebied van volledige verduurzaming. De gewonnen aanbesteding bij Waterschapsbedrijf Limburg is een mooi voorbeeld van een kwalitatief uitdagend maar vooral prachtig Solarproject!"

Deel deze pagina