Vergroening Waterschapskantoor e.o.

Het kantoorgebouw van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg in Roermond en de omgeving van de Maria Theresialaan, ondergaan in de nabije toekomst een metamorfose. Het kantoorgebouw en de omgeving worden groener en duurzamer.

Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg hopen met de realisatie een voorbeeld te zijn voor anderen bij het voorkómen van hittestress, het verder verduurzamen van het kantoorpand alsmede de omgeving en hebben de ambitie om water op te vangen en te hergebruiken. De gemeente Roermond is nauw betrokken bij de plannen en faciliteert waar nodig. In het voorjaar van 2018 is een gezamenlijke intentieovereenkomst getekend voor de upgrade van dit deel van de stad. Omwonenden, woningcorporaties en bedrijven in de omgeving zijn uitgenodigd mee te denken in de verdere uitwerking. Op 18 februari jl. is door bestuurslid Michel Bouts en wethouder Rens Evers het projectinformatiebord onthuld. Dit bord staat op de hoek Maria Theresialaan en geeft informatie over het project.

Deel deze pagina