Vergaderstukken

  
  
samenvouwen Jaar : 2021 ‎(17)
samenvouwen Vergaderdatum : 7-4-2021 ‎(17)
1 - Agenda.pdf
  
2 - AB Onderwerpenlijst.pdf
  
2 - Besluitenlijst AB-vergadering 16 december 2020.pdf
  
3.1 - AB Assetbase op orde voor de toekomst.pdf
  
3.1 - Bijlage 1 Themasessie AB 20210308 Assetmanagement Assetbase op orde AB-versie 7.pdf
  
3.2 - AB Directierapportage Q4 2020.pdf
  
3.3 - AB Uitvoeringskrediet project Westelijke Mijnstreek.pdf
  
3.3 - Bijlage Financiele paragraaf wijzigingsvoorstel P51023U  Westelijke mijnstreek aanvullend krediet.pdf
  
3.4 - AB 11315 kredietverhoging SuperLocal.pdf
  
3.4 - AB Bijlage 1 11315 kredietverhoging SuperLocal.pdf
  
3.4 - AB Bijlage 2 11315 kredietverhoging SuperLocal.pdf
  
3.5 - Energieneutraliteit Verruimen Bestuurlijke Randvoorwaarden.pdf
  
5.1 - AB Risicomatrix, herstelplan tot aanvulling risicoreserve.pdf
  
5.2 - Ontwikkeling inzake toezicht en handhaving Waterschap Limburg.pdf
  
5.3 - AB Bijlage 1 Intentieverklaring.pdf
  
5.3 - AB Relatie initiatief BioTransitie Centrale Zevenellen en slibstrategie.pdf
  
5.4 - AB Extra kosten i.v.m. maatregelen COVID-19.pdf
  
samenvouwen Jaar : 2020 ‎(54)
samenvouwen Vergaderdatum : 16-12-2020 ‎(15)
1 - Agenda 16 december 2020.pdf
  
2 - AB Onderwerpenlijst 16-12-2020.pdf
  
2 - Besluitenlijst AB-vergadering 16 september 2020.pdf
  
2.1 - Ter kennisname toezending van het concept-verslag van de openbare AB-vergaderingen naar het AB van WL.pdf
  
3.1 - AB Uitvoeringskrediet project Westelijke Mijnstreek.pdf
  
3.3 - AB Werkbegroting 2021 en investeringsbudget 2021.pdf
  
3.4 - AB Normen- en Toetsingskader 2020.pdf
  
3.5 - Projectaanpak Zonnepanelen fase 2.pdf
  
3.6 - Voorstel AB Directierapportage Q3 2020.pdf
  
3.7 - AB Aangepast en geactualiseerd beleid Reserves en Voorziening.pdf
  
3.7 - Bijlage Beleidsnota.pdf
  
5.1 - AB Overzicht met nieuwe innovatie ontwikkeling (inter)nationaal.pdf
  
5.2 - AB Financiële situatie Superlocal.pdf
  
1 - 30Volgende