Verdygo

Innovatief, modulair en duurzaam

Verdygo is een door Waterschapsbedrijf Limburg ontwikkelde nieuwe ontwerp- en bouwtechniek voor een innovatieve, modulaire en duurzame rioolwaterzuiveringsinstallatie.
De uitgangspunten zijn rioolwater zuiveren op maat, tegen zo laag mogelijke kosten en tegelijkertijd flexibel in kunnen spelen op technologische, demografische of klimatologische ontwikkelingen. De kern van Verdygo is de modulaire manier van ontwerpen en bouwen met behulp van bestaande en nieuwe technologieën. 

Bovengronds, compact, verplaatsbaar en goedkoper

Bijzonder is dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen de kosten ten opzichte van traditionele bouw met ruim 20% worden verlaagd en de bouwtijd met een derde van de tijd wordt verkort. Voorts kan op het onderhoud jaarlijks een besparing van 20% worden gerealiseerd, hetgeen uiteraard óók in het belang van de burger is. Zij betalen tenslotte belasting voor de zuivering van het rioolwater.  

Samenwerking met marktpartijen

Door nauw samen te werken met een aantal marktpartijen zijn we in staat gebleken een innovatief en prestigieus concept neer te zetten. Op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie Simpelveld is in 2016 de biologische zuivering, inclusief de slibindikking vervangen volgens de opzet van Verdygo. Op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie Roermond is de complete aanvoerinstallatie, bestaande uit een opvoergemaal en vuilroosters vervangen. Samen vormen de projecten een blauwdruk van een complete nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie volgens het Verdygo-ontwerp. Totale kosten: 10,7 miljoen euro.
Met Verdygo wordt geen afvalwater gezuiverd, maar gezuiverd afvalwater geproduceerd. Door decentrale zuiveringen dichtbij gebruikers te plaatsen, wordt hergebruik van gezuiverd water gestimuleerd. Ook is Verdygo interessant voor landen waar nog geen afvalwaterinfrastructuur aanwezig is.
Verdygo is geschikt voor rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van 10.000 tot 100.000 inwonersequivalenten. 

Organisatie: Verdygo BV

Om Verdygo daadwerkelijk vorm te kunnen geven heeft Waterschapsbedrijf Limburg ervoor gekozen om de eigen rioolwaterzuiveringsinstallaties geleidelijk te vervangen. Daarbij is uitgangspunt dat de bouw wordt verzorgd door externe marktpartijen; onderhoud en beheer ligt bij Waterschapsbedrijf Limburg. In maart 2015 is Verdygo BV opgericht, een zelfstandig werkbedrijf van Waterschapsbedrijf Limburg voor kennisexploratie en kennisuitwisseling met private partijen in binnen- en buitenland. Een aparte entiteit, zodat de belastingbetaler geen risico loopt. Verdygo BV zal samen met partners in de markt het concept zowel nationaal als internationaal vermarkten. (www.verdygo.com)

Partners

  • Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw: hoofdaannemer
  • Royal HaskoningDHV: leverancier innovatieve Nereda zuiveringstechnologie (tevens samenwerkingsovereenkomst)
  • ISS Tanks, SBE, Bestcon en De Groot Vroomshoop: leveranciers voor de bouw van de tanks
  • Firma Croonwolter&dros: leverancier software voor WAUTER: het centrale procesautomatiseringssysteem
  • Strukton (samenwerkingsovereenkomst vermarkten en bouwen van rwzi's in Midden-Oosten en delen van Europa)
“...modulariteit, standaardisatie, flexibiliteit en duurzaamheid...”