Project 33.000 zonnepanelen voltooid

Het Limburgse afvalwater wordt straks nog duurzamer gezuiverd: 33.000 zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Limburg gaan daar voor zorgen. Hiermee realiseert Waterschapsbedrijf Limburg (dochterbedrijf van Waterschap Limburg) in één klap ruimschoots de doelstelling om 40 procent van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Een doelstelling die de waterschappen in een convenant met de rijksoverheid hebben afgesproken.

Op woensdag 3 april aanstaande wordt de zonneweide nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Susteren officieel geopend. In totaal 4.400 panelen gaan daar hun duurzame werk doen. Daarmee heeft Waterschapsbedrijf Limburg het zonnepanelenproject inzake plaatsing van in totaal 33.000 panelen voltooid. Een mijlpaal! In totaal 11 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg zijn nu voorzien van zonnepanelen. Het project is SDE+ gesubsidieerd en is uitgevoerd door Volta Limburg.

Op weg naar energieneutraliteit

Michel Bouts, lid Dagelijks Bestuur Waterschapsbedrijf Limburg: "Ons ambitieuze zonnepanelenproject behoort tot de grotere projecten in Nederland. Jaarlijks kunnen we hiermee gegarandeerd 10 miljoen kWh duurzame energie opwekken. De panelen in Susteren zijn goed voor het opwekken van ca. 1,5 miljoen kWh duurzame energie . Daarmee vermijden we een CO2-uitstoot van 1.000 ton per jaar. (In totaal komen we hiermee op een reductie van 6.400 ton CO2 per jaar). Nu dit project is afgerond maken we een slag naar de volgende fase. Het is onze ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn; 40 procent daarvan hebben we nu gerealiseerd, onze doelstelling voor 2020. Momenteel voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit, dat moet leiden tot voorstellen voor verdere verduurzaming in balans met de kosten ervan."

Wezenlijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen

Guus Pelzer, directeur Waterschapsbedrijf Limburg: "Fantastisch dat we ons bedrijf in korte tijd met 33.000 zonnepanelen nog sterker hebben verduurzaamd. In 2018 begonnen we met de plaatsing van zonnepanelen op het dak van ons kantoor in Roermond. Daarna volgden 11 zuiveringsinstallaties in de provincie. Nu kunnen we het afvalwater van Limburg nog duurzamer zuiveren. Voordat de zonnepanelen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties geplaatst werden, wekten we al ruim 30 procent van de energiebehoefte op duurzame wijze in eigen beheer op. Dat gebeurt door het slib om te zetten in biogas, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De inzet van zonne-energie is een belangrijke stap om te groeien naar verdere verduurzaming. Daarmee leveren we een wezenlijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, zoals die landelijk zijn vastgelegd. Daar mogen we echt trots op zijn."

Hans Schoenmakers, Volta Solar: Voor Volta Solar was dit een uitdagend project. Om de beschikbare oppervlaktes maximaal te benutten hebben we gebruik gemaakt van een innovatief systeem, ontwikkeld door ons zusterbedrijf Belectric. Het is mooi om te zien hoe alle zonneweides er nu bij liggen na oplevering. De komende jaren verzorgen wij ook service en onderhoud, zodat alles naar behoren blijft functioneren. Wij bedanken WBL voor het vertrouwen en de prettige samenwerking.

Verdere duurzaamheidsmogelijkheden

De gemeente Echt-Susteren en Waterschapsbedrijf Limburg hebben de intentie naar elkaar uitgesproken samen – naast de reeds succesvolle samenwerking op het gebied van beheer en onderhoud van IBA-systemen- verdere duurzaamheidsmogelijkheden te verkennen, in het bijzonder zonne-energie en windenergie. Waterschapsbedrijf Limburg gaat onderzoeken in hoeverre het mogelijk is met de opgewekte duurzame energie (elektriciteit) waterstofgas te produceren als alternatief voor aardgas in de slibdrooginstallatie in Susteren. Daarnaast willen beide partijen onderzoeken welke vergaande samenwerking mogelijk is bij onderhoud en beheer van riolering, gemalen en regenwaterbuffers.

Hub Meuwissen, wethouder Echt-Susteren: "Wij zijn er erg blij mee dat we samen met het Waterschapsbedrijf Limburg de intentie hebben uitgesproken om onze gemeente samen te verduurzamen. Alleen door samen met bedrijven en particulieren op te trekken kunnen we bijdragen aan de energiedoelstellingen zoals deze landelijk bepaald en in onze Energievisie en uitvoeringsprogramma 2018-2022 verankerd zijn."

Feiten en cijfers

Aantal zonnepanelen: totaal 33.000
Draagt bij aan: reductie van 6.400 ton CO2
Energieproductie: 10.000.000 Kwh per jaar
Aandeel duurzame opgewekte energie: 14,6%
Totale investering € 14.500.000

Deel deze pagina