Training van IHE-Delft studenten op rwzi Wijlre

Op 3 en 4 juni aanstaande brengen studenten van IHE Delft Institute for Water Education een bezoek aan rwzi Wijlre. Dit bezoek heeft als doel een veldstudie te verrichten die gericht is op het in kaart brengen van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de rivier de Geul.  

Onder begeleiding van een procestechnoloog lopen de studenten over het terrein van de rwzi om te zien hoe de verschillende procesonderdelen werken. Om de bijdrage van de verschillende procesonderdelen op de totale zuivering van het rioolwater te bestuderen, worden monsters genomen en later geanalyseerd op het IHE in Delft. Aan het eind van deze week geven de studenten een presentatie over hun bevindingen en verkregen inzichten. Ook wordt hun gevraagd hoe, in hun visie, de rwzi geoptimaliseerd zou kunnen worden.

De activiteit is een prachtige gelegenheid voor de studenten om in de praktijk te observeren wat ze in theorie de afgelopen maanden geleerd hebben. De medewerking die Waterschapsbedrijf Limburg verleent door het openstellen van de rwzi voor deze training wordt al vele jaren gewaardeerd door het IHE en de studenten.

De studenten zijn afkomstig uit meerdere ontwikkelingslanden en volgen een Master of Science programma van 18 maanden in verschillende water gerelateerde disciplines. Wanneer ze afgestudeerd zijn, zullen de meesten terug gaan naar hun eigen land om daar de opgedane kennis toe te passen om bijvoorbeeld de behandeling van afvalwater te verbeteren.

Deel deze pagina