Superlocal

Gesloten waterkringloop


SUPERLOCAL is een unieke gebiedsontwikkeling in de gemeente Kerkrade, waarbij materialen en kwaliteiten van oude lokale gebouwen worden hergebruikt voor de bouw van nieuwe woningen. Dit is nieuw in Nederland. Onder de noemer ‘Super Circular Estate’ experimenteren de initiatiefnemers met vernieuwende oplossingen die een circulaire economie bevorderen. In het projectgebied komt een gesloten waterkringloop die de 130 huishoudens voorziet van drinkwater, dat is opgevangen en gezuiverd in datzelfde gebied. WBL, gemeente Kerkrade, HEEMwonen en WML werken samen aan deze gesloten waterkringloop. In de gesloten waterketen krijgt regenwater een tweede en zelfs een derde leven. Het regenwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater. Afvalwater uit douche en wasbak (grijs water) wordt gezuiverd door planten tot waswater dat gebruikt kan worden in een (centrale) wasserette en autowasstraat. Het gebruik van vacuümtoiletten en voedselrestenvermalers in de woningen zorgt voor een zeer geconcentreerde stroom zwart water. Via vergisting ontstaan uit dat zwart water hoogwaardige meststoffen en biogas dat wordt omgezet in elektriciteit of warmte. 

Waterinnovatieprijs 2018

In 2018 heeft het project SUPERLOCAL de Waterinnovatieprijs 2018, in de categorie circulaire economie, gewonnen. Het oordeel van de jury (Hans Oosters, Voorzitter Unie van Waterschappen en Lidewijde Ongering, Secretaris Generaal van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat): “Dit is het toonbeeld van het bestrijden van een weerbarstig en actueel probleem (waterverspilling) met een volledig circulair wapen. Hoewel de producten niet heel innovatief zijn, scoort de integraliteit op deze schaal bij de jury heel hoog. Het project is een perfecte proeftuin om de toepassing in een echte woonwijk te testen en daarvan te leren. De potentie voor grootschalige toepassing in de toekomst is groot.” 

Continu in ontwikkeling

Het project SUPERLOCAL is zeer actueel en continu in ontwikkeling. Bekijk de website voor de meest recente berichtgeving: www.superlocal.eu  

Partners: 

  • Gemeente Kerkrade
  • HEEMwonen
  • Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
  • Waterschapbedrijf Limburg (WBL)