Stageplaats voor technologie studenten

Stageplaats voor technologie studenten


DIT DOE JIJ 
Als (afstudeer)stagiaire zuiveringstechnologie ga jij je bezig houden met een 
demo-onderzoek verwijdering microverontreinigingen op de Verdygo Nereda-installatie in Simpelveld. Micro-verontreinigingen zoals medicijnresten hebben een negatieve invloed op de ecologie in het oppervlaktewater en de kwaliteit van Maaswater. Drinkwaterbedrijven zoals WML gebruiken ook oppervlaktewater als bron en dienen steeds verdergaande maatregelen te nemen in te spelen op de toename in gehalten aan deze verontreinigingen om de gewenste kwaliteit te kunnen garanderen. Rwzi’s zijn een belangrijke emissiebron. In de rwzi’s wordt gemiddeld ca. 50% van de medicijnresten verwijderd.

WBL participeert in een landelijk onderzoek om op rwzi-niveau medicijnresten te verwijderen. Er wordt momenteel een demo-proef voorbereid op de rwzi Simpelveld. Op deze locatie is de nieuwste zuiveringstechnologie in bedrijf: aerobe korrelslibtechnologie Nereda. De installatie is ook in de door WBL ontwikkelde Verdygo (modulaire) bouwwijze uitgevoerd. Op de rwzi Simpelveld zal vanaf Q3-2020 gedurende 1 jaar een uitvoerige test uitgevoerd gaan worden waarbij op één van de twee Nereda-tanks poederkool zal worden gedoseerd en de andere zal fungeren als referentie. In de periode Q1 – Q2 2020 zal de proef worden voorbereid. 

DIT BEN JIJ
Jij bent momenteel bezig aan een Hbo-opleiding in de studierichting Applied Science (chemische technologie) of HAS Den Bosch. Studeer jij aan de Landbouwuniversiteit (milieutechnologie) of Technische Universiteit (chemische technologie) en heb je een grote affiniteit voor zuiveringstechnologie? Ook dan mag je solliciteren! 

  • Jij bent in staat om zelfstandig onderzoek te kunnen uitvoeren en hier een rapport van te maken
  • Jij kunt goed samenwerken met de mensen uit jouw team
  • Jij bent bewust van maatschappelijke ontwikkelingen
  • Collegialiteit en flexibiliteit worden van jou verwacht

DIT ZIJN WIJ
water. samen halen we er meer uit.

Waterschapsbedrijf Limburg is een dochterbedrijf van Waterschap Limburg en zorgt op basis van de Toekomstvisie 2030 voor de realisatie van de transport en zuiveringstaak van afvalwater. Schoon water is niet vanzelfsprekend! Iedereen gebruikt dagelijks zo'n 130 liter water. Om te drinken, te douchen, het toilet door te spoelen, voor de afwas en de wasmachine. Ook bedrijven gebruiken en vervuilen water. Al dat water verdwijnt vervolgens in het riool. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) transporteert het afvalwater van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven naar haar 17 rioolzuiveringsinstallaties. Na zuivering met de meest innovatieve en duurzame technieken geven we jaarlijks ca. 150 miljoen m3 als schoon water terug aan beken en rivieren. Het restproduct -ca 100.000 ton zuiveringsslib- wordt gedroogd en hergebruikt als brandstof. Zo krijgen gezuiverd water én zuiveringsslib weer een nieuwe bestemming en wordt de natuurlijke kringloop gesloten. 

Waterschapsbedrijf Limburg staat voor de uitdagende opdracht om de bedrijfsvoering te innoveren en te verduurzamen. Binnen de organisatie is procesgericht werken het centrale uitgangspunt. Daarbij ligt de kracht in het denken vanuit de samenhang van de werkzaamheden en processen. Vanuit het groeiperspectief “Waterkracht” werkt Waterschapsbedrijf Limburg aan een organisatie-ontwikkelingstraject met de volgende doelstellingen:

  • Het versterken van de executiekracht;
  • Het versterken van de strategie- en innovatiekracht;
  • Het versterken van de samenwerking in de waterketen;
  • Een meer toekomstbestendige organisatie, flexibel en wendbaar.

Dat doen we samen met 190 collega’s, want de waarde zit in mensen. Onze kernwaarden zijn ondernemerschap, klantgerichtheid en vakmanschap. Het eindresultaat: duurzame winst voor mens en milieu. 

DIT BIEDEN WIJ
Als (afstudeer)stagiaire zuiveringstechnologie maak je onderdeel uit van de sector Strategie en Innovatie. Deze bestaat uit één sectordirecteur en elf medewerkers. Jouw werkgebied/standplaats is RWZI Simpelveld. 

Jij als (afstudeer)stagiair(e) zal nauw betrokken worden bij de uitvoering van de proeven naar verwijdering van medicijnresten op de rwzi Simpelveld en jij zal tevens een belangrijk deel van de rapportage van de resultaten verzorgen. De opdracht kan desgewenst uitgebreid worden met een vergelijking (techniek, rendement, kosten) van verschillende oplossingen alsook nader onderzoek naar het gedrag/de verdeling van de kool over korrelslib, spuislib en effluent en het type kool. Daarbij zal het kennisnetwerk van WBL (Stowa, KWR) geraadpleegd kunnen worden. Bij WBL zie je een leerzame stageperiode tegemoet met ruimte voor jouw eigen inbreng en ideeën.

WBL biedt een stagevergoeding van +/- €360,00 bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek. Tijdens jouw stageperiode bouw je verlof op, wat je in overleg met jouw collega’s en stagebegeleider kunt opnemen en ontvang je een reiskostenvergoeding, mits je geen Ov-jaarkaart hebt vanuit jouw studie.

AANMELDING
Jouw aanmelding voorzien van een recent CV ontvangen wij graag per mail via sollicitatie@wbl.nl. Geef in een korte motivatie aan waarom jij de geschikte persoon bent voor deze stageplaats. Reageren kan tot 30 april 2020.

Voor inhoudelijke vragen over de opdracht kun je contact opnemen met Strategisch Adviseur Waterketen, Ad de Man, +31 655742301. Voor vacature vragen kun je contact opnemen met Senior HR adviseur, Geerte Deenen, door te bellen naar +31 683806964.