Senior Communicatieadviseur

Senior communicatieadviseur

‘…Het voortouw nemen in communicatie:
strategisch, tactisch en operationeel…’


DIT DOE JIJ 

Als senior communicatieadviseur zet je al je creativiteit in om samen met team communicatie Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) intern en extern op de kaart te zetten. Op basis van onze nieuwe merkpositionering coördineer je en organiseer je alle communicatieactiviteiten en voer je deze samen met het team en haar partners ook uit met een geïntegreerde aanpak. 

Vanuit een brede visie op interne en externe communicatie adviseer je het bestuur, de directie en het management gevraagd én ongevraagd over de toepassing van communicatiestrategieën en het inzetten van de juiste middelen. Daarbij heb je altijd de strategie en het imago van WBL en haar stakeholders voor ogen. 

Waar nodig stel je communicatieplannen op en stem je deze af binnen onze organisatie en met collega’s van Waterschap Limburg, ons moederbedrijf. Je analyseert continu ontwikkelingen, trends en verwachtingen en vertaalt deze door binnen de eigen organisatie. Verder vertegenwoordig je Waterschapsbedrijf Limburg in externe overleggen op het gebied van communicatie.

DIT BEN JIJ

Je bent een ervaren communicatieadviseur met een afgeronde HBO+/ WO-opleiding richting communicatie. Je hebt inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur en je beschikt over een grote mate van politieke sensitiviteit. Je bent een creatieve netwerker en een stevige adviseur met lef, die makkelijk schakelt tussen strategisch, tactisch en operationeel werk- en denkniveau. Als teamspeler heb je oog voor gezamenlijke doelen en belangen van WBL en al zijn stakeholders. Je toont leiderschap en denkt vooral in oplossingen en alternatieven die onze organisatie en ons positionering versterken op de langere duur. Je bent flexibel en zelfkritisch. Je straalt passie en plezier uit en weet mensen te inspireren.

DIT ZIJN WIJ

Water, samen halen we er meer uit!

Waterschapsbedrijf Limburg zorgt voor de realisatie van de transport- en zuiveringstaak van afvalwater. Schoon water is niet vanzelfsprekend. Iedereen gebruikt dagelijks zo'n 130 liter water. Om te drinken, te douchen, het toilet door te spoelen, voor de afwas en de wasmachine. Ook bedrijven gebruiken en vervuilen water. Al dat water verdwijnt vervolgens in het riool. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) transporteert het afvalwater van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven naar haar 17 rioolzuiveringsinstallaties. Na zuivering met de meest innovatieve en duurzame technieken geven we jaarlijks ca. 150 miljoen m3 water als schoon water terug aan beken en rivieren. Het restproduct –ca. 100.000 ton zuiveringsslib– wordt gedroogd en hergebruikt als brandstof. Zo krijgen gezuiverd water én zuiveringsslib weer een nieuwe bestemming en wordt de natuurlijke kringloop gesloten. Waterschapsbedrijf Limburg staat voor de uitdagende opdracht om de bedrijfsvoering te innoveren en te verduurzamen. Binnen de organisatie is procesgericht werken het centrale uitgangspunt. Daarbij ligt de kracht in het denken vanuit de samenhang van de werkzaamheden en processen. Vanuit het groeiperspectief “Waterkracht” werkt Waterschapsbedrijf Limburg aan een organisatie-ontwikkelingstraject met de volgende doelstellingen: 

  • Het versterken van de executiekracht;
  • Het versterken van de strategie-en innovatiekracht;
  • Het versterken van de samenwerking in de waterketen;
  • Een meer toekomstbestendige organisatie, flexibel en wendbaar.

Dat doen we samen met circa 250 betrokken collega’s, want de waarde zit in mensen. Onze kernwaarden zijn samenwerken, verbinden en innoveren en continu verbeteren. Het eindresultaat: duurzame winst voor mens en milieu.

Team communicatie maakt deel uit van de afdeling Service en Informatievoorziening binnen de sector Bedrijfsondersteuning.

DIT BIEDEN WIJ

‘Werken én blijven leren’

Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring bieden wij een salaris van maximaal € 5.145,- bruto per maand exclusief IKB (salarisschaal 11, conform CAO) op fulltime basis. Waterschapsbedrijf Limburg heeft verder uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden en uitgebreide opleidingsmogelijkheden. 

SOLLICITEREN

Jouw gemotiveerde sollicitatie voorzien van een CV ontvangen wij graag uiterlijk 20 oktober 2021 per mail via sollicitatie@wbl.nl. Geef in je motivatie aan waarom je voldoet aan het door ons gewenste profiel en je deze rol binnen onze organisatie zeker ziet zitten.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met HR-adviseur Geerte Deenen, tel. 06 - 83 806 964, Nicole Hendrix, Sectordirecteur Bedrijfsondersteuning of Har Coenen, waarnemend manager team communicatie via 088 - 84 200 00.  

Een referentie-onderzoek en assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 
Bij het werving en selectieproces is de volgende voorkeursvolgorde van toepassing:

  1. Medewerkers in vaste dienst van Waterschapsbedrijf Limburg;
  2. Medewerkers in tijdelijke dienst van Waterschapsbedrijf Limburg;
  3. Medewerkers van Waterschap Limburg (WL);
  4. Externe medewerkers die tijdelijk werkzaam zijn voor Waterschapsbedrijf Limburg