Samenwerkingsovereenkomst water regio Parkstad

​In de regio Parkstad is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waaraan alle waterpartners, acht gemeenten, Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg deelnemen. Door samen te werken willen de partijen kosten verminderen, de kwaliteit verbeteren en de kwetsbaarheid van de eigen organisatie verminderen door elkaar te ondersteunen of te vervangen. Voor de inwoners van Limburg betekent de samenwerking dat de riool- en zuiveringsheffingen laag blijven.

Voor inwoners is riolering vaak een onzichtbaar, maar vanzelfsprekend gegeven. Het zit onder de grond en het werkt gewoon. Wat veel mensen niet weten, is dat er een complexe wereld achter schuil gaat. Het managen van water vraagt grote investeringen van de overheid. Denk aan zaken als klimaatverandering (intensievere regenbuien), onderhoud en vervanging van riolen, het voorkomen van wateroverlast en het overstorten van vies rioolwater op straat en in kwetsbare beken. Met het aangaan van de samenwerking willen de deelnemende partijen ervoor zorgen dat de regio Parkstad de komende jaren verzekerd is van een kwalitatief goed rioolstelsel en een betaalbaar rioolbeheer. Ook wil de regio Parkstad haar omgeving geschikt maken voor het veilig opvangen van extreme neerslag en het vinden van oplossingen voor langdurige droogte en hitteproblemen.

De overeenkomst bevordert ook de regionale samenwerking in Parkstad op het gebied van klimaatvraagstukken. Dit najaar start de regio met een publiekscampagne "waterbewust Parkstad", waarbij in 2019 ook de inwoners en bedrijven gebruik kunnen maken van een afkoppelregeling.

Deel deze pagina