Openbare kennisgeving betreffende Jaarrekening 2020 en jaarverslag 2020

Het Dagelijks Bestuur legt op basis van een jaarrekening en jaarverslag verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over het gevoerde beleid en de uitvoering van de werkzaamheden over het jaar 2020. In de vergadering van 12 mei 2021 neemt het Algemeen Bestuur hierover een besluit. Ter voldoening aan de Waterschapswet zijn met ingang van 26 april 2021 tot 12 mei 2021 voor een ieder de ontwerpjaarrekening 2020, het ontwerpjaarverslag 2020 en de controleverklaring van de onafhankelijke accountant van het Waterschapsbedrijf Limburg digitaal beschikbaar. De jaarstukken zijn ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg van 12 mei 2021. De ontwerpjaarrekening, ontwerpjaarverslag en de controleverklaring zijn hieronder in te zien.


Roermond, 26 april 2021

Ing. E.M. Pelzer, Directeur
drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, Voorzitter

Deel deze pagina