Maatregelen Waterschapsbedrijf Limburg tegen verspreiding van het coronavirus

Om het welzijn van onze bezoekers, onze eigen mensen en de continuïteit van onze bedrijfsvoering te beschermen, volgen wij de adviezen van het RIVM, de GGD, de Rijksoverheid en de Veiligheidsregio op ten aanzien van het coronavirus. Dit heeft onder meer gevolgen voor onze bereikbaarheid en toegankelijkheid, overleggen en bijeenkomsten en excursies. 

Bereikbaarheid en toegankelijkheid
Het kantoor in Roermond is momenteel gesloten voor bezoekers. Onze receptie blijft telefonisch bereikbaar en onze zuiveringslocaties blijven operationeel. De bedrijfsgebouwen op de zuiveringslocaties zijn toegankelijk voor eigen medewerkers en externe opdrachtnemers, tenzij anders is aangegeven. Medewerkers die hun werk op afstand kunnen verrichten werken vanuit thuis. Het kan voorkomen dat vragen en verzoeken met enige vertraging worden afgehandeld. We hopen op uw begrip hiervoor.

Overleggen en bijeenkomsten
Alle fysieke overleggen en bijeenkomsten – zowel intern als extern – die niet noodzakelijk zijn voor de bedrijfscontinuïteit, zijn afgelast of uitgesteld naar een latere datum. Voor zover deze wel van belang zijn voor het primaire proces vinden deze telefonisch of online plaats. Mochten er wijzigingen zijn, dan worden de betrokkenen en genodigden hierover persoonlijk geïnformeerd. 

Excursies
In ieder geval tot 15 juli 2020 vinden er geen excursies plaats op de rwzi’s en in het kantoorgebouw en is het niet mogelijk om een excursie te boeken. 

Bouwprojecten en onderhoudswerkzaamheden
Bouwprojecten en onderhoudswerkzaamheden gaan door, onder voorwaarden die in overeenstemming zijn met de adviezen van het RIVM. Tussen WBL en haar opdrachtnemers zijn hierover afspraken gemaakt. 

Hygiënemaatregelen
Iedereen die onze gebouwen betreedt, wordt gewezen op de geldende hygiënemaatregelen van het RIVM.

Verspreiding tegengaan
Met deze maatregelen steunen wij de oproep om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Waterschapsbedrijf Limburg heeft inzichtelijk welke acties nodig zijn om haar continuïteit te waarborgen en handelt hiernaar. We volgen de ontwikkelingen op de voet en passen onze maatregelen aan wanneer nodig. Houd onze website in de gaten voor mogelijke aanvullende informatie.


Deel deze pagina