Innovatieve inspectierobot voor persleidingen

​Afvalwatertransportleidingen transporteren het ingezamelde afval- en regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties en zijn een belangrijke schakel in het afvalwatersysteem. Bij falen kunnen zowel de directe als gevolgschade voor veiligheid, milieu en imago aanzienlijk zijn. Het beheer van afvalwatertransportleidingen zal de komende jaren, door de toenemende leeftijd van deze leidingen, en ook door de drukker wordende ondergrond, steeds meer aandacht vergen.

Tot voor kort was er geen inwendige inspectietechniek beschikbaar die een persleiding van Asbest Cement (AC) met een hoge nauwkeurigheid over de gehele lengte kan inspecteren op de staat en conditie van de leiding.

Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Zuiderzeeland, Acquaint B.V en Wetsus hebben samen gewerkt aan de ontwikkeling van een inwendige inspectietechniek voor asbest cement (AC) afvalwaterleidingen. Middels een intelligente inspectierobot wordt data gegenereerd waarmee de feitelijke restlevensduur van de leidingsystemen inzichtelijk gemaakt wordt.

Hiermee kunnen we aan de slag met risico gestuurd onderhoud omdat we met deze nieuwe techniek rioolleidingen over de gehele lengte inwendig kunnen inspecteren op aanwezige faalmechanismen. Hiermee kan de staat en conditie van de leiding zo volledig en nauwkeurig mogelijk in kaart worden gebracht. We verwachten hierdoor in de toekomst veel kosten te kunnen besparen.

Het Proof of Concept is de afgelopen maanden bij de deelnemende waterschappen getest in een viertal persleidingen. Zowel tijdens voorbereiding, leidinginspectie in het veld en data analyse zijn opnames gemaakt, die je kunt zien in bijgaande film.

Deel deze pagina