Infographic

Samenwerking

We zijn overtuigd van de meerwaarde van samenwerking. Samenwerking met verschillende organisaties en op verschillende gebieden leidt tot kwaliteitsverbetering en efficiency-winst. Zo zoeken we voortdurend naar verdergaande samenwerkingsvormen: Met ons moederbedrijf Waterschap Limburg, met andere collega's in de waterketen, met gemeenten, met onderzoeks- en onderwijsinstellingen en met het bedrijfsleven.