Infographic

​Duurzaam doorwerken

 

Wij willen ervoor zorgen dat de steeds groter wordende groep oudere medewerkers vitaal, gezond en met plezier kan blijven doorwerken tot de AOW-gerechtigde leeftijd. In dat kader hebben we oudere werknemers een regeling aangeboden om geheel vrijwillig minder uren te gaan werken. Zo wordt de duurzame inzet van ouderen gegarandeerd en ontstaat tegelijkertijd formatie- en loonruimte in de organisatie. Deze ruimte is bedoeld om nieuwe, jonge medewerkers te laten instromen waarbij de oudere medewerkers vanuit een "meester – gezelrelatie" hun kennis en ervaring kunnen overdragen aan de jongere medewerkers.