Infographic

Energie efficiëntere installaties

In 2020 zijn we gestart met de voorbereiding en uitvoering van twee grootschalige verbouwingen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Stein en Panheel. Hierbij hebben we het Verdygo-principe (een revolutionaire ontwerp- en bouwtechniek) en de energiezuinigere Nereda technologie toegepast. Daardoor zijn we in staat zijn om op energie efficiëntere wijze de aangescherpte eisen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen.