Infographic

Duurzamer gezuiverd afvalwater

De afgelopen jaren wordt het Limburgse afvalwater nog duurzamer gezuiverd. In 2020 is voor het eerst een volledig jaar elektriciteit opgewekt met de zonnepanelen op de elf rioolwaterzuiveringsinstallaties en kantoor Roermond. Hiermee is in totaal 9.970.000 kWh aan duurzame zonne-energie opgewekt. Dat is te vergelijken met het gemiddelde jaarverbruik van ruim 3.300 huishoudens. Hiermee realiseert WBL in één klap ruimschoots de doelstelling om in 2020 40% van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Een doelstelling die de waterschappen in een convenant met de rijksoverheid hebben afgesproken. Zo dragen we bij aan een beter milieu én besparen we op onze energienota.