Infographic

Energieneutraal

​In 2025 wil WBL 100% energieneutraal zijn. Dat betekent dat we minimaal evenveel energie duurzaam gaan opwekken als dat we verbruiken. Dat willen we realiseren met het uitvoeren van diverse energiebesparingsmaatregelen en duurzaam opwekken van energie. Concreet gaat het daarbij onder andere om energiebesparing bij de toekomstige slibeindverwerking, de inzet van zonne- en windenergie, aqua-thermie (gebruik restwarmte uit afvalwater en oppervlaktewater) en het verhogen van onze biogasproductie.