Infographic

COVID-19


In 2020 is onze samenleving geconfronteerd met de COVID-19 pandemie

De crisisorganisatie heeft alles in het werk gesteld om (potentiële) gevolgen van COVID-19 (corona) op het gebied van onder meer uitval personeel, afhankelijkheden van leveranciers en het borgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering in kaart te brengen en daarop te anticiperen. 

Het aanhoudende COVID-19 virus en de daarmee samenhangende effecten hebben in 2020 niet geleid tot problemen in onze bedrijfsvoering. Bij enkele projecten heeft deze pandemie wel tot vertraging geleid. Financieel gezien compenseren de aan corona gerelateerde meer- en minderkosten elkaar grotendeels.

Er zijn wel gevolgen die minder tastbaar zijn als gevolg van deze pandemie. De belangrijkste is het ontbreken van sociale contacten door het thuiswerken.