Infographic

ZUIVERINGSPRESTATIES


Overall gezien zijn de gerealiseerde zuiveringsresultaten prima. Alle rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn tijdig aangepast en voldoen, op een aantal incidenten na, aan de per zuivering gestelde KRW-normen. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het technologisch jaarverslag over 2020.