Infographic

INVESTERINGSUITGAVEN


Het investeringsniveau in 2020 bedroeg € 58,5 miljoen en komt daarmee uit op 97% van de raming. Dit betekent dat de realisatie van de geplande projecten voor bijna 100% op schema ligt. 

De belangrijkste investeringen in 2020 hadden betrekking op het afronden van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Weert en het ombouwen van de RWZI’s Stein en Panheel naar het Verdygo-concept, waarmee ze voldoen aan de KRW-normen.

Daarnaast waren belangrijke projecten in 2020: verduurzaming van het kantoorgebouw in Roermond, vervangen persleiding Velden-Venlo, onderhoud Slib-gisting RWZI Susteren en continuïteitsmaatregelen RWZI Simpelveld.