Infographic

​Eind 2018 is er door het Waterschap Limburg een visiedocument neergelegd bij WBL met duidelijke opdrachten voor de komende jaren. Innovaties dragen bij om de visie van Waterschap Limburg te realiseren en lopen dan ook als een rode draad door de ambities, bedrijfsvoering en onderzoeksmethoden van ons bedrijf. Zo zijn er in 2019 weer een aantal innovatieve pilots en trajecten uitgevoerd. Denk daarbij aan de nieuwe, innovatieve en modulaire rioolwaterzuivering Weert, gebouwd volgens het Verdygo principe. En aan projecten als Superlocal, waarbij WBL voor het sluiten van de waterkringloop samenwerkt met Waterschap Limburg, Waterleiding Maatschappij Limburg en woningcoöperatie Heemwonen. In het kort heeft dit project als doel om voor 125 woningen in Kerkrade de waterkringloop zo volledig mogelijk te sluiten. Verder is er op de rwzi Hoensbroek onderzoek uitgevoerd naar het terugwinnen van Vivianiet als hernieuwbare grondstof. Tot slot is er op de rwzi Venlo een pilot uitgevoerd met gaspermeabele membranen voor sterk geconcentreerde deelstromen.Dit alles illustreert hoe belangrijk en ingrijpend innovatie is in onze dagelijkse praktijk.