Infographic

​Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat naast gezuiverd water nog een ander product, namelijk zuiveringsslib. Om het volume van het zuiveringsslib zo klein mogelijk te maken wordt het ontwaterd. Dit proces verloopt in twee of drie stappen. Eerst wordt het natte slib op de rwzi ingedikt. Daarna wordt het slib in zeefbandpersen of centrifuges verder ontwaterd. Per vrachtwagen wordt dit slib deels vervoerd naar onze eigen slibdrooginstallatie in Susteren en deels naar de externe verwerkers. De slibdrooginstallatie Susteren droogt het slib tot korrels (granulaat) met uiteindelijk een droge stofgehalte van 92,5%. Het watergehalte is daarmee gedaald tot nog maar ± 7,5%.