Infographic

Ook in 2019 heeft Waterschapsbedrijf Limburg hard aan de weg getimmerd om de ambities op het gebied van duurzaam energieverbruik waar te maken. E.e.a.  zoals vastgelegd in de meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA), het Klimaatakkoord en het SER-energieakkoord. De waterschapssector streeft naar een verbetering van de energie-efficiency van minimaal 24% in de periode 2008 - 2020 en een aandeel eigen duurzaam opgewekte energie van 40% in 2020. Met de huidige planvorming wordt verwacht dat WBL deze doelen gaat behalen.
Uiterlijk in 2025 wil het Waterschapsbedrijf Limburg zelfs helemaal energieneutraal worden. Dit betekent dat alle energie die wordt verbruikt door ons zelf duurzaam wordt opgewekt