Infographic

​In technologisch opzicht was 2019 weer een goed jaar voor Waterschapsbedrijf Limburg. De rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) hebben goed gepresteerd en de strenge individuele normen op het gebied van afvalwater zuiveren zijn weer gerealiseerd. Dit op een enkele overschrijding na, waarover meer in dit jaarverslag.

In het licht van de aangescherpte zuiveringsnormen -en voor een duurzame en efficiënte inrichting van onze installaties- hebben we veel aandacht voor het continue verbeteren en optimaliseren van onze procesvoering. Onze Centrale Regelkamer in Roermond geldt hierbij als het hart van de procesvoering. Dit is het centrale punt waar onze operators, samen met de operators 'in het veld', de rwzi's, gemalen en bergbezinkbassins in Limburg aansturen.