Infographic

Energie efficiëntere installaties 


In 2019 is bij de grootschalige verbouwing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weert ook een nieuwe, hoog rendement, Warmtekrachtkoppeling-installatie (WKK) geplaatst die het geproduceerde biogas op een efficiëntere wijze omzet in elektriciteit en warmte. Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Limmel is in 2019 een zelfde nieuwe WKK-installatie geplaatst. Als gevolg van hogere rendementen zullen beide installaties ca. 40% meer elektriciteit genereren uit het biogas. Deze maatregelen leveren een positieve bedrage aan de gestelde doelstelling vanuit de Rijksoverheid om jaarlijks 2% energie efficiënter te werken.  

Daarnaast zijn er maatregelen uitgevoerd zoals de optimalisatie van de beluchtingenregelingen en het plaatsen van energiezuinigere terreinverlichting op diverse RWZI’s.