Infographic

Duurzamer gezuiverd afvalwater 


Het Limburgse afvalwater wordt nog duurzamer gezuiverd door de 33.000 zonnepanelen die in 2018 en 2019 op 11 rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Limburg zijn geïnstalleerd. Samen met de in 2017 geplaatste zonnepanelen op het dak van het kantoorgebouw in Roermond en op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Heugem gaan we hiermee jaarlijks ruim 10.000.000 kWh aan duurzame stroom mee opwekken, te vergelijken met het gemiddelde jaarverbruik van ruim 3.300 huishoudens. Hiermee realiseert WBL in één klap ruimschoots de doelstelling om in 2020 40% van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Een doelstelling die de waterschappen in een convenant met de rijksoverheid hebben afgesproken. Zo dragen we bij aan een beter milieu én besparen we op onze energienota. 

In 2019 is, voor het eerst, elektriciteit opgewekt met alle zonnepanelen op de elf RWZI’s en kantoor Roermond. Omdat een groot deel van de zonnepanelen nog géén volledig productiejaar in bedrijf is geweest, is er desondanks wel al 7.750.000 kWh duurzame zonne-energie opgewekt.