Infographic

Energieneutraal


In 2025 wil WBL 100% energieneutraal zijn. Dat betekent dat we minimaal evenveel energie duurzaam gaan opwekken dan dat we verbruiken. Dat willen we realiseren met het uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen en duurzaam opwekken van energie. Concreet gaat het daarbij onder andere om: 

  • Energiebesparing 
  • Zonne-energie 
  • Aquathermie: (restwarmte uit afvalwater en oppervlaktewater) 
  • Verhogen van de biogasproductie 
  • Energie besparing bij de toekomstige slibeindverwerking (slibstrategie) 
  • Windenergie